Блог за онлайн маркетинг за бизнеса

Кейсове

Телефонен номер във формите или как да помогнем на потребителя да остави номера си на сайта

9
1

На пръв поглед, отговорът е очевиден: да се направи полето «телефонен номер» задължително за попълване. Но има ниши, в които потребителят може да напусне сайта заради излишните задължителни полета. Например приложения, софтуер, сайтове за продажба на съдържание. Впрочем, номерата на потребителите за подобни проекти са важни като допълнителни данни, даващи възможност за взаимодействие с потенциалните клиенти в бъдеще. Още повече, че съществува просто и ефективно решение — да се използват маски за въвеждане. Ще докажем това с примери от практиката.

Защо е нужна маска за въвеждане?

Маската за въвеждане показва в какъв формат трябва да се въвеждат данните в полето. Например, ако потребителят въвежда телефонния номер без код за града или телефон в полето за адрес, той няма да може да премине към следващия пункт. Маската във формите осигурява еднотипен вид на въвежданите данни, което спомага за улесняването на търсенето и управлението на базата данни.

В препоръките на Netpeak маската за въвеждане на телефонен номер се явява задължителен елемент от формата за поръчка на сайта. Както всяка практическа препоръка на нашите специалисти, тази също се базира на успешните кейсове на клиентите.

Кейс: Сайт за продажба на приложения: ръст на количеството запълнени полета за телефонен номер от 0 до 85%

Тъй като сайтът е специализиран за приложения, полето за въвеждане на телефонен номер на сайта не е било задължително.

За да проследим изменението на количеството клиенти, запълващи полето «телефон» във формата за поръчка на сайта, ние използваме персонализирана променлива в Google Analytics. През февруари полето «телефон» не беше запълнено от нито един от деветимата купувачи.

През март ние внедрихме маска за въвеждане и потребителите започнаха да я запълват. За чистота на експеримента не направихме полето за запълване задължително и не проведохме никакви други изменения. Кейс на сайт за продажба на приложения: увеличение на броя на запълнените полета с телефонен номер от 0 до 85%

Резултатът за март — 19 номера от 22 запълнили заявката потребители. С други думи, 85% от потребителите, поръчали приложение, са оставили телефонния си номер. Резултат за март — 19 номера при 22 кандидати

Кейс: сайт на информационен център: увеличение количеството запълнени полета за телефонен номер с 15,4%

Сайтът на клиента се занимава с услуги по изготвяне на реферати, курсови, дипломни и други работи. Номерът на телефона на потребителя е желателен за връзка, но на сайта това поле не беше задължително. Потребителят имаше възможност да не запълни формата или да напише каквото иска в това поле.

Както и първия път, на първо време настроихме проследяване на запълването за полето «телефон» в Google Analytics.

През ноември от 59 заявки, оставени от посетителите на сайта, 15 не съдържаха номера. Тоест компанията беше получила едва 74,6% от изпратените форми със запълнен номер. През октомври-ноември от 59 заявления, оставени на сайта, 15 не съдържат телефонен номер

След това добавихме маска за въвеждане в полето за телефона.

През декември сайтът получи 60 заявки. При това само 6 запълнени форми не съдържаха телефон на клиента. Следователно, 90% от изпратените форми за заявка са съдържали правилно запълнено поле «телефон». За месец — растеж с 15,4%, само благодарение на внедряването на маска за въвеждане на номер. Кейс на сайта на информационен център: увеличаване на броя на запълнени полета на 15.4%

Накрая – вътрешен кейс на агенцията.

Маска за въвеждане на номер във формата за предварителна поръчка: кейс на Netpeak с растеж на количеството запълнени полета с 39,4%

Полето за номера във формата за поръчка на сайта на Netpeak също не е задължително. Но телефонните номера са важни, за да могат клиентите винаги да знаят номера и статуса на своята поръчка (ние изпращаме тези данни чрез SMS), а също така за оптимизация работата на акаунт мениджърите.

Периодът на експеримента беше както и в предишните примери – 2 месеца. В следствие от появяването на маската за въвеждане, количеството запълнени форми нарасна от 44% до 83% ­ с 39,4%. Маска за въвеждане на номера във формата за предварителна заявка: Кейс на Netpeak – нарастване на броя на заполнени полета на 39,4%

След експеримента внедрихме маска на сайта. Полето за въвеждане на номер остана незадължително. Заявката няма да бъде приета само ако в това поле бъде въведен неверен номер. При това първите цифри в маската се променят в зависимост от страната, в която се намира потребителят на сайта.

Ако става дума за формата за предварителна поръчка, то интересно е да знаем, явяват ли се заявките с номера на телефони по­качествени. Ние взехме всички заявки, получени някога чрез формата за предварителна поръчка и пресметнахме количеството на тези, които са се конвертирали в клиенти без и с номера. Последните се оказаха едва с 0,81% повече.

Извод: ако човек ви остави телефонен номер във формата за контакти, това все още не гарантира заплащане.

Ако говорим за формата за предварителна поръчка, на първо място излизат възможностите за реактивация на клиентите, възможности, които се откриват пред маркетолозите, въоръжени с база от лични телефонни номера на потребителите. Ние ще разкажем за успешни случаи на реактивация в един от следващите постове. А сега препоръчваме да прочетете за мерките, които си струва да се предприемат преди каквито и да било действия с телефонните номера в базата.

Споделяйте в коментарите своя опит за внедряване на маски за телефонни номера и наблюдения за качеството на пристигналите заявки.

Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.

Коментари (0)

Оторизирай се, за да коментираш

Абонирай се

за най-интересен бюлетин за онлайн маркетинг

Най

обсъждано популярно четено