Nelia Serebro
Sub-Editor, Netpeak
Дата на регистрация 16.08.2016
12933 / 1000
Кармата показва ниво на вашата активност в блога и това, как реагират на вашите коментари други читатели. А пък още ние раздаваме подаръци за добра карма =)
Име: Nelia Serebro
Роля: Sub-Editor
Компания: Netpeak
Кой съм аз: Аз съм специалист/маркетолог
Местоживеене:
Интересувам се от:
 
Информация за себе си:
Профил на други езици: за показване на други езикови версии на блога

This site uses cookies and other tracking technologies to help navigate and your ability to provide feedback, analyze the use of our products and services, helps in our advertising and marketing efforts for better user convenience.