Етиен Янев

Дата на регистрация 2022
Роля:
Digital Marketing Industry Lead at Atos
Компания:
Atos
Информация за себе си:
Етиен Янев е експерт по дигитален маркетинг с международен опит. Дипломира се в Sheffield University, специалност Digital Marketing & Social Media, завършва редица курсове по линия на Franklin Covey, Harvard Mentor, HEC Paris и Cambridge. В момента заема поцията Digital Marketing Industry Lead в Atos, което съвместява с преподавателската си дейност в Softuni Digital.