7 възможности в Serpstat, за които най-вероятно не сте се досещали

Serpstat е услуга за анализ на конкуренти и подбор на ключови фрази. Най-често се използва за формиране на семантично ядро, а също и за подбор на ключови фрази за онлайн реклама. Услугата обаче има значително по-големи възможности за решаване на други съществени задачи пред специалистите и собствениците на интернет бизнес. Ще разкажем как Serpstat може да се използва в битките за победа над конкурентите.

Задача №1. Как да създадем страници на сайта, които да генерират трафик?

Решение: намираме страници на сайтове, които получават най-много трафик по група фрази за търсене от Вашата тематика, и се ориентираме по тях.

За целта въвеждаме фраза в полето на услугата (например «спортни дрехи»). Отиваме в раздел «Keyword Research» → «SEO Research» → «Top Pages» и получаваме списък от страници в различни сайтове, които са релевантни на нашия ключ и получават най-много трафик, както по тази фраза, така и по групата свързани с нея фрази (списъкът е подреден по обема на трафика).

Изучете първите 10 страници на отчета и отбележете основните предимства на всеки конкурент. Обърнете внимание на предимствата, които, по Ваше мнение, влияят позитивно на конверсията на потребителите.

Задача №2. Как да създадем списък от заявки за страници с категории продукти?

Решение: формираме семантично ядро за страниците за категории на  сайта-конкурент.

Например, да вземем онлайн магазина за спортни стоки sportmaster.ua. Въвеждаме адреса на сайта в полето на Серпстат, отиваме в раздел «Domain Analysis» → «SEO Research» → «Top Pages», избираме целева страница (например тази, която продава спортни дрехи на фирма Columbia).

Кликваме върху нейния URL и по този начин попадаме в раздел «Web Analysis» → «URL Analysis» → «Keyword Selection». Получаваме целия списък от фрази за страниците от конкретната група продукти. Следващата стъпка: филтрираме фразите и оставяме само тези, които се намират в топ-20. За целта използваме функцията «Filter» и натискаме «Export», за да съхраним отчета.

Задача №3. Как да създадем ефективна реклама за продукт?

Решение: намираме успешните реклами на конкурентите, които съдържат в своя текст ключова фраза.

Услугата намира рекламите, които не само се показват по конкретна ключова фраза, но също така я съдържат в текста си. За целта въвеждаме фразата в полето за търсене на Serpstat (например, «детски велосипед») и преминаваме към «Keyword Research» → «PPC Research» → «Ads Examples». Анализът на обявите на конкурентите ще ви позволи да създадете силен рекламен текст, базирайки се на данни от чужд опит.

Задача №4. Как да създадем релевантно съдържание, което да привлече на Вашия сайт целеви трафик?

Решение: определяме въпроси, отговорите на които търси Вашата целева аудитория.

Serpstat формира списък с актуални тематични въпроси на потребители към търсачките Google или Яндекс и подсказките при търсене в режим реално време. Знаейки тези въпроси и подсказки, можете да създавате релевантен контент, който да генерира трафик.

Например, да определим въпросите на целевата аудитория в сферата на туризма. Въвеждаме търсената фраза в полето на услугата «почивка в Гърция», след това отиваме в раздел «Keyword Research» → «Content Marketin» → «Search Questions».

Виждаме списък с въпроси, които най-често се задават от потребителите. Сред тях са: «къде да отида на почивка в Гърция», «какво трябва да знаем за почивка в Гърция» и други.

Сега остава само да се изберат въпросите и да се даде задача на копирайтъра да напише текст, който им дава конкретни отговори. В резултат на всичко това получаваме съдържателна статия, без разводняване. Такъв контент ще бъде оценен както от търсачките, така и от реалните потребители.

Задача №5. Как да подобрим структурата на сайта?

Решение: намираме липсващата при нас семантика с помощта на анализ на семантиката на конкурентите, разширяваме за сметка на фразите на конкурента семантичното ядро на своя сайт.

На първо място определяме конкурентите на нашия сайт.

Въвеждаме в полето за търсене на Serpstat нашия домейн (например, eldorado.ua). Отваряме отчета «Web Analysis» → «Domain Analysis» → «SEO Research» → «Competitors».

Тук виждаме списък от домейни-конкуренти. В отделна графа се вижда количеството липсващи фрази (тези ключове, които съществуват при избрания конкурент, но липсват при нас).

След това избираме интересуващия ни конкурент и кликаме по числото в колонка «Missing Keywords» срещу неговия домейн. Оказваме се на страница със списък от уникални ключови думи на конкурента, които вече можем да вземем на въоръжение.

Друг начин да се узнае какви ключови фрази не достигат на Вашия сайт, е да използваме инструмента «Web Analysis» → «Domain Analysis» → «SEO Research» → «Domain vs Domain».

Избираме за сравнение един или два конкурента и получаваме отчет с количество и списък с уникални ключови думи във всеки от тях. Също така виждаме фразите, които присъстват на сайтовете и на двата конкурента, но липсват при нас.

Задача №6. Как да определим потенциала на категория продукти за създаване на нови страници на сайта?

Решение: изучаваме съдържанието на страниците, които получават най-много трафик на сайта-конкурент.

Намираме своя конкурент, както е описано в задача №5, или въвеждаме известен ни конкуриращ домейн в полето за търсене. Преминаваме в раздел «Web Analysis» → «Domain Analysis» → «Overview» и скролираме надолу в страницата. В позиция «Pages with the highest visibility» ще бъдат изброени всички страници от сайта-конкурент, които му носят най-много трафик.

Задача №7. Как да увеличим целевата аудитория на сайта?

Решение: увеличаване на семантиката на сайта за сметка на необичайни фрази за търсене.

Съставяйки семантичното ядро, ние със сигурност сме изпуснали част от въпросите, от които се вълнуват нашите потенциални клиенти. Та нали хората гуглят думи с грешки или на латиница, на диалект или използват изписване, за което никога не бихме се сетили. Тези пропуски могат да се запълнят с помощта на инструмента «Подобни фрази». В резултат на това нашият сайт ще стане достъпен за повече хора.

«Подобни фрази» е списък от фрази, семантично свързани с ключа, който анализираме. При търсене на подобни фрази се отчита интента на потребителя (намерението с което той въвежда търсената фраза: да купи, да прочете новина и така нататък).

Въвеждаме търсената фраза (например, «LED телевизор цена») в полето за търсене на Серпстат. Отиваме в таба «Keyword Research» → «SEO Research» → «Related Keywords». Получаваме списък с подобни фрази за търсене, сред които са: «led tv цена», «led televizori cene», «телевизор смарт тв цена» и много други.

В отчета «Related Keywords» са дадени ключови думи, по които в топ-20 на резултатите от търсенето се показват поне две такива страници, както и тези с анализираната фраза. Степента на семантично сходство на нашата ключова фраза с произволна фраза от списъка може да се оцени с помощта на показателя «Connection Strength».

Connection Strength дава представа колко документа от топ-20 се показват в резултатите по двете ключови фрази. Ако две фрази имат Connection Strength 20 (максималната), това означава, че в топ-20 по едната и другата ключови фрази съвпадат всички 20 URL-а. А ако Connection Strength е 10 в топ-20 на резултатите по тези фрази ще съвпадат само 10 адреса.

Инструментът «Related Keywords» е полезен не само за увеличаване на семантичното ядро. С негова помощ може да се видят случаите, когато няколко формулирани по различен начин ключове могат или трябва да водят потребителя към една и съща страница.

Ако искате да разберете за още тайни при формирането на семантиката на конкурентите, задавайте въпроси в коментарите и ние ще се опитаме да отговорим на тях колкото се може по-бързо.

2
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.