Божествени списъци за ремаркетинг с помощта на GTM

Google Analytics дава възможност да създавате списъци за ремаркетинг по всякакви сегменти. Но понякога стандартните параметри и показатели не са достатъчни. Например, когато по URL не е възможно да се отдели име на конкретен бранд или пък искаме да използваме параметри, които има на сайта или в CRM на клиента, но ги няма в Google Analytics.

Какво да направим в този случай? Създайте разширени списъци за ремаркетинг с помощта на Google Tag Manager.

Още повече сегментиране  

В безплатната услуга Google Analytics могат да се добавят до 20 персонализирани параметъра и показателя за един ресурс. И препоръчвам да не изпускате този шанс, а да го използвате пълноценно.

 1. Произволен параметър от продуктовата страница на стоката.

Вие можете да създадете списък за ремаркетинг от типа «Всеки, който е видял червено BMW в Пловдив от €10 000 до €15 000 през последните 30 дена». И да направите на този потребител персонализирано предложение. Също така може да се създаде списък за ремаркетинг по «неформален» признак — «Разглеждали бюджетни автомобили». И да показвате на потенциалния купувач обяви с леки коли от търсената ценова категория.

 1. Данни за купувача, които съществуват в CRM системата на продавача.

Ако имате историята на покупките на клиента от CRM системата, може да се направи RFM-анализ: определете потребителите, които са най-склонни към покупка и повишете офертите за тях в динамичния ремаркетинг или в търсенето.

Предложете на търговеца да внедри предсказващ алгоритъм с машинно обучение, който да определя склонността на потребителите към покупка въз основа на неговото поведение и история на сделките. Предавайте тези данни към Google Analytics, за да създавате аудитории от най-ангажираните към покупка потребители.

Персонализирани параметри — гъвкав метод за създаване на произволен списък за ремаркетинг въз основа на онлайн или офлайн данни за потребителя или стоката. Всичко, което Ви трябва, е програмист с нормална квалификация на страната на търговеца.

Как да настроим персонализиран списък за ремаркетинг

Ако сте правили настройка на динамичен ремаркетинг в Google Analytics, то няма да Ви е трудно да настроите и такива списъци. Логиката е същата:

 1. Да се направи ТЗ (техническо задание) за прехвърляне на данни в dataLayer.

Тук определете предварително, какви параметри и показатели искате да съхранявате в Google Analytics и за кои страници трябва да се предават данни.

Отчитайте посещаемостта на сайта и ще работите ли с препращани показатели. Системата може да игнорира данни за сайтове с малка посещаемост и тези сегменти ще висят, като мъртва тежест.

Например, за сайт с автомобилна тематика, част от ТЗ изглежда така:

Как да настроим персонализиран списък за ремаркетинг

Избираме четирите названия за променливи и достъпно обясняваме на разработчиците какво трябва да направят.

Най-добре препращайте данни за продукти, типове страници, параметри на потребителя до кода на Google Tag Manager. В такъв случай трябва задължително да използвате инструкцията «var dataLayer = window.dataLayer = window.dataLayer || [];». Ако Google Tag Manager още не е зареден, а масива dataLayer не е създаден, той ще е празен. Ако има вече масив, в него просто ще се добавят нови данни.

Добавяйки данни към кода, вие ще можете да изпращате информация в Google Analytics заедно с тага за проследяване на стандартно събитие - PageView. Така няма да ви се наложи да създавате нови тагове за предаване на допълнителни параметри.

 1. Настройване на изпращане на променливи в Google Analytics Google Tag Manager.

За целта ви е нужно:

 • за всеки от необходимите параметри да създадете своя променлива от типа «Променлива на ниво данни»;
 • ако препращате данни до кода, в базовия таг на Google Analytics добавяйте нужните ви къстъм параметри или показатели;

ако препращате данни до кода, в базовия таг на Google Analytics добавяйте нужните ви къстъм параметри или показатели

 • ако данните се изпращат след кода, най-добре да ги изпращате с отделен таг за събития. Обикновено в качеството на задействане е достатъчно да се избере «DOM Ready» или «Window Loaded». Но ако прехвърляте данни чак след зареждане на страницата, заедно с параметъра трябва да се изпрати променлива «event» и да се създаде съответен тригер «Потребителско събитие».

Когато всичко е настроено правилно, в предварителния преглед на таба «Променливи» за съответния ивент са изобразени тези променливи, които сте създали:

Когато всичко е настроено правилно, в предварителния преглед на таба «Променливи» за съответния ивент са изобразени тези променливи, които сте създали

 1. Настройване на потребителски параметри в Google Analytics.

Тук най-важното е поредният номер (индекс) на променливата да съвпада с този, който вие прехвърляте в Google Tag Manager.

Настройване на потребителски параметри в Google Analytics

В повечето случаи, подходящ тип на променливата е «Hit». Ако трябва да се «привържат» данни към потребителя (например, да се предаде неговото userId), то трябва да се използва тип «Потребител».

 1. Създаване на необходимите списъци за ремаркетинг.

Изберете потребителски параметър и неговата стойност.

Създаване на необходимите списъци за ремаркетинг

И проверете, събират ли се данни в списъците.

Какво да правим, ако нямаме програмист

Ако няма възможност да се наеме програмист, но трябва да се прехвърли някакъв параметър или показател, който съществува в продуктовата страница на стоката, то може да използвате CSS селектори. Това е уникален идентификатор на елемента на сайта, който показва неговото местоположение.

Например, искате да изтеглите ID на стоката, за да го изпратите към динамичния ремаркетинг:

 1. Търсете нужния Ви параметър на страницата на сайта. Кликате върху него с десния бутон на мишката и избирате «Виж кода».

Търсете нужния Ви параметър на страницата на сайта. Кликате върху него с десния бутон на мишката и избирате «Виж кода»

 1. Копирате CSS селектора на отбелязания сегмент.

Копирате CSS селектора

 1. Проверявате в конзолата с помощта на запитване: $('XXX').text() - където XXX е копирания селектор.

Получавате подобен на този резултат:

Проверявате в конзолата с помощта на запитване: $('XXX').text() - където XXX е копирания селектор

 1. Тъй като ни трябва именно ID на стоката, а излишният текст просто ни пречи, трябва да го разделим с помощта на командата «.split». В резултат на това заявката ще изглежда така:
$('#wrap > div.breadcrumbs > div').text().split(' ')[2]

.split(' ') разделя реда по избрания от нас символ на отделни елементи в масива. Тук разделихме реда чрез интервала.  

.split(' ') разделя реда по избрания от нас символ на отделни елементи в масива

А [2] сочи, какъв елемент от масива трябва да се върне. В резултат ние получихме ID на стоката, който е нужен за работата на динамичния ремаркетинг:

ID на продукта

 1. Предаваме към променливата в Google Tag Manager.

Сега ще трябва да «научим» Google Tag Manager да вижда тази стойност. Затова създаваме променлива от типа «Персонализиран  JavaScript».

Предаваме към променливата в Google Tag Manager

Ако сте направили всичко правилно, в предварителния преглед ще видите своята променлива:

Ако сте направили всичко правилно, в предварителния преглед ще видите своята променлива

След това по аналогия можете да я изпращате в Google Analytics и да правите с нея всичко необходимо: ако искате - ремаркетинг, ако искате - къстъм отчети. По този начин, Вие можете да настроите дори динамичен ремаркетинг.

За да сме справедливи, трябва да отбележим - този метод има доста недостатъци:

 • поради лошо написан html, нужният елемент може да не е достъпен. Или да се дърпа с излишни интервали или други артефакти. И ако не сте много наясно с егулярните изрази, могат да възникнат проблеми;
 • ако по сайта се извършват някакви работи, променливите могат да престанат да функционират.

Но пък този способ е подходящ, ако ви трябва настройка на ремаркетинг или анализ на не толкова голям проект. Така че дерзайте и споделете успехите си в коментарите.

Изводи

Как да настроим разширени списъци за ремаркетинг с помощта на GTM:

 1. Създайте ТЗ за прехвърляне на данни в dataLayer.
 2. Настройте изпращане на променливи в Google Analytics Google Tag Manager.
 3. Настройте потребителските параметри в Google Analytics.
 4. Създайте нужните списъци за ремаркетинг.

Какво да правим, ако нямаме програмист?

 1. Намерете нужния параметър на страницата на сайта. Кликнете по него с десен бутон и изберете «Виж кода».
 2. Копирайте CSS селектора на отбелязания сегмент.
 3. Проверете в конзолата с помощта на заявката «$('XXX').text()», където XXX е копирания от вас селектор.
 4. Прехвърлете го в променливата в Google Tag Manager.
3
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.