Динамичен ремаркетинг във Facebook — подробно ръководство за техническа подготовка

Искате ли да показвате на посетителите реклама точно на тези продукти, от които са се интересували наскоро? Динамичният ремаркетинг е един от най-ефективните начини за продажба, но за да го стартирате, трябва предварително да настроите предаването на събития в сайта и да създадете продуктов фийд. В тази статия ще споделя важните моменти по техническата подготовка и стартирането на динамичния ремаркетинг във Facebook.

Главно предимство на ремаркетинга във Facebook — не сте свързани с cookie на сайта и показвате реклама на конкретния потребител, независимо от това от какво устройство, браузър или приложение той влиза в своя профил.

Как изглежда динамичният ремаркетинг във Facebook?

Facebook дава възможност за настройка на реклами с показване на един или на няколко продукта едновремено.

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressedxluq3l0ny1pj.jpg

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressedlzcb97mblmx2.jpg

В текста на рекламата може да се добави динамична вложка, която ще дърпа от фийда информация за името на продукта, бранда, цената и други подобни характиристики.

Рекламите от динамичния ремаркетинг могат да се показват:

 • в лентата на новините или в дясната колона на Facebook;
 • в новинарската лента на Instagram;
 • в уеб сайтове и приложения, които влизат в мрежата Audience Network.

Не може да се ползва динамичен ремаркетинг с формати «Моментални статии» и «Вмъкване във видео».

Какво е необходимо, за да се стартира динамичен ремаркетинг във Facebook?

 1. Акаунт във Facebook Business Manager.
 2. Инсталиран Facebook пиксел и настроено проследяване на събития на сайта.
 3. Продуктов каталог (фийд).

Създаването на акаунт е достатъчно лесно, затова ще се спра по-подробно на втора и трета точка.

1. Инсталирайте Facebook пиксел

За да използвате динамичен ремаркетинг, трябва да предавате във Facebook данни за това какви страници са посещавали посетителите.

1.1. В бизнес-мениджъра отидете на страницата на пиксела и натиснете «Създай Facebook пиксел».

Ако вече сте създали пиксел по-рано, натиснете «Действия» — «Виж кода на пиксела».

1.2. Копирайте кода или го изпратете на разработчика по електронната поща.

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-convertfuu2fmemrlss.jpg

1.3. Вмъкнете кода на пиксела на всички страници на сайта някъде между таговете <head> </head>.

2. Настройте проследяване на събития

За да събирате списъци на посетители, които са разглеждали продукта, сложили са го в кошницата или са го купили, трябва да настроите минимум три събития:

 • преглед на продукт или съдържание — fbq('track', 'ViewContent');
 • добавяне на продукт в кошницата — fbq('track', 'AddToCart');
 • успешно плащане — fbq('track', 'Purchase').

Когато събитието се включва, трябва да се предават параметри с информация за типа на продукта, неговата цена и други подобни свойства.

Събитие

Име на събитие

Описание на събитие

Изпращани параметри

fbq('track', 'ViewContent');

ViewContent

Преглед на картичката на продукта.

value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category

fbq('track', 'AddToCart');

AddToCart

Изпращане на събитие, когато продуктът е добавен в кошницата.

value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category

fbq('track', 'InitiateCheckout');

InitiateCheckout

Изпращане на събитие, когато продуктът се намира в кошницата, но не е направено плащане.

value, currency, content_name, content_category, content_ids, num_items

fbq('track', 'Purchase');

Purchase

Успешна покупка на продукта (транзакция).

value, currency, content_name, content_type, content_ids, num_items, content_category

2.1. Описание на параметри

Име на параметъра

Описание

value

Цена на продукта

currency

Код на валутата на продукта (BGN)

content_name

Название на страница / продукт

content_category

Категория на страница / продукт

content_ids

Идентификатори на продукта, свързани със събитието.

Важно! Те трябва да са същите, каквито са ID на продукта във фийда на динамичния ремаркетинг.

content_type

Или 'product', или 'product_group', основани на content_ids. Ако елементът content_ids съдържа ID на продукта, трябва да се посочи 'product'. Ако в продуктовия фийд се предават ID за категории на продукти чрез content_ids — то за тях е необходимо да се посочи 'product_group'.

num_items

Използва се с InitiateCheckout събитие. Броят на продуктите, които са били в кошницата, когато потребителя е смятал да приключи транзакцията.

2.2. Примери на настроени събития

Когато се включва кодът, във Facebook пиксела трябва да се изпрати събитие. На страницата за преглед на продукта към основния пиксел се добавя фрагмент, който съдържа необходимите параметри:

Пример на код на събитие «Преглед на продукт»:

fbq('track', 'ViewContent', {  content_type: 'product',  
content_ids: ['1234'],  content_name: 'Подгузники Pampers 80шт',  
content_category: 'Подгузники',  value: 200.45,  currency: 'UAH'});

Ако посетителят е сложил продукта в кошницата, то трябва да се включи същия код, променя се само името на събитието — вместо «ViewContent» ще е «AddToCart»:

fbq('track', 'AddToCart', {  content_type: 'product',  
content_ids: ['1234'],  content_name: 'Подгузники Pampers 80шт', 
content_category: 'Подгузники',  value: 200.45,  currency: 'UAH'});

Важно е да се спазва реда на включването на таговете.

Ред на включване:

 1. Елемент <head></head&gt в кода на сайта.
 2. Код на Facebook пиксела.
 3. Код за предаване на събития във Facebook.

По-подробно за инсталирането на пиксела и настройката на събития четете в ръководството за разработчици на Facebook.

3. Проверете коректната работа на кода

След настройките проверете коректността на включване на събитията и пиксела.

Включете разширението за Google Chrome — Facebook Pixel Helper. След това отидете на Вашия сайт и натиснете иконката на разширението. В отворения прозорец ще видите има ли грешки в работата на кода.

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-converteqezhx7awhhc.jpg

4. Създайте продуктов фийд

Фийд е структуриран файл с данни със списък на Вашите продукти. Всеки ред от файла съдържа информация, необходима за създаване на съответната динамична реклама.

Важно:

 • пишете всички заглавия на колони само на английски;
 • използвайте кодировка UTF-8 (препоръчително), UTF-16 или UTF-32;
 • направете фийда достъпен за теглене чрез линк;
 • редовно обновявайте фийда, за да показвате в рекламите само актуални продукти.

Полезни ресурси:

4.1. Формати на фийда

Фийдът за ремаркетинг във Facebook може да бъде в няколко формата:

4.1.1. ATOM XML — форматът е основан на XML и е предназначен за агрегиране на информация основно от уеб сайтове. Най-използваният формат. Обикновено се генерира с помощта на автоматизирани системи и услуги, а списъкът с продукти е представен от набор XML блокове. Съществена част на спецификацията е протокол, работещ върху HTTP. Предназначен е за максимална автоматизация.

4.1.2. CSV — файл със стойности, разделени със запетаи. Първият ред определя заглавието на колоната. Полетата, съдържащи запетаи, трябва да са сложени в двойни кавички. 

4.1.3. TSV — формат на файл със стойности, разделени с табове. Първият ред определя заглавието на колоната. Полетата, съдържащи интервали, трябва да са сложени в двойни кавички. 

4.1.4. RSS XML — формат, който, обикновено се генерира с помощта на автоматизирани системи и инструменти. Списъкът с продукти е представен от набор XML блокове и трябва да започва с тага <? XML.

4.2. Задължителни елементи

Име

Тип

Описание на елемента

id
Max size: 100

string

Уникален идентификатор на елемента (продукта), например, уникален артикулен номер на продукта.

Забележка: ако съществуват няколко елемента с един и същ ID, тези записи ще се игнорират.

availability

string

Наличие на елемента.

Допустими стойности:

 • in stock — наличен;
 • out of stock — не е наличен;
 • preorder — достъпен за предварителна поръчка;
 • available for order — достъпен за поръчка, доставка в рамките на 1-2 седмици.

condition

string

Състояние на продукта.

Допустими стойности:

 • new — нов;
 • refurbished — ремонтиран (след реновация);
 • used — употребяван.

description
Max size: 5000

string

Кратък параграф, описващ елемента.

image_link

string

Линк към изображение на продукта.

Обърнете внимание,

че форматът на слайдера използва формат на изображенията 600x600px, а рекламата на единичен продукт използва съотношение на страните на изображението 1.91:1 и размери 1200x630px.

За рекламния фийд е важно да се подбират изображения, които ще бъдат коректно показвани и в двата формата..

link

string

Линк към страницата на продукта.

title
Max size: 100

string

Име на продукта.

price

string

Цена на продукта. Цената трябва да е посочена с кода на валутата по ISO 4217, например: 140.50 BGN

gtin, mpn, or brand
Max size: 70

string

gtin — глобален номер на стоковата продукция (кодове GTIN); може да включва в себе си UPC, EAN, JAN и ISBN.

mpn (код на производителя) — уникален номер, определя се за продукта от производителя.

brand — име на бранда.

Забележка: фийдът трябва да съдържа поне един от тези елементи.

4.3. Препоръчителни елементи

Елементите, изброени в таблицата по-долу, ще Ви помогнат да направите рекламата по-подробна. Например, Вие можете да посочите промоционална цена с дата за начало и край на действие, възрастова или демографска група (за жени над 30) и така нататък.

Име

Тип

Описание на елемента

additional_image_link
Max size: 2000

string

Допълнителни изображения.

Вие можете да добавите до 10 допълнителни изображения.

Забележка: при въвеждане на няколко изображения, трябва да се въвеждат във вид на разделени със запетая URL.

age_group

string

Възрастова група.

Допустими стойности:

 • arenewborn — новородени;
 • infant — пеленачета;
 • toddler — малки деца;
 • kids — деца;
 • adult — възрастни.

color
Max size: 100

string

Цвят на елемента.

gender

string

Пол.

Допустими стойности:

 • male — за мъже;
 • female — за жени;
 • unisex — за всички.

google_product_category
Max size: 250

string

Стойност на класификацията за стоки на Google.

Например:

Baby & Toddler > Baby Bathing > Baby Bathtubs & Bath Seats

Линк към справочника на Google.

sale_price

string

Ако за продукта има намаление, то цената е с включеното намаление.

Цената трябва да е посочена с кода на валутата по ISO 4217, например: 80.20 BGN

sale_price_effective_date

ISO‑8601 (YYYY‑MM‑DD)

Дата / време на начало и приключване на промоционалната цена (акция), разделени с наклонена черта. Например,

2014-11-01T12: 00-0300 / 2014-12-01T00: 00-0300

custom_label_0
custom_label_1
custom_label_2
custom_label_3
custom_label_4
Max size: 100

string

Потребителски етикет на продавача. Може да се добавят до 5 етикета (0-4).

5. Проверете фийда

5.1. За да проверите фийда, отидете на «Feed Debugger».

5.2. Вмъкнете фрагмент от кода в областта за въвеждане на текст:

 • ако Вашият фийд е във формат CSV или TSV, копирайте първия ред със заглавията на колоните и няколко продукта;
 • за проверка на XML — изберете няколко XML блока с няколко позиции и записи.

5.3. Натиснете «Провери» и анализирайте получения резултат.

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-converttnhafaxcc2qk.jpg

Всички грешки ще бъдат отбелязани с цвят:

 • червените са критични (например, липсва задължителния параметър «Цена» или «Име на продукта»);
 • жълтите са некритични и няма да повлияят на стартирането на рекламата, но, ако искате да задействате максималния потенциал на Facebook, си струва да ги отстраните.

В нашия пример са намерени грешки, отбелязани с жълт цвят, тъй като във фийда няма разделение по продуктови категории на Google.

5.4. Вие можете да видите списъка от грешки в компресиран вид, ако натиснете върху жълтия триъгълник до полето за въвеждане.

За да видите целия списък с грешки, натиснете върху блока под прозореца за въвеждане.

Изводи

Да обобщим стъпките, необходими за настройка на динамичния ремаркетинг във Facebook:

 1. Инсталирайте Facebook пиксел в кода на всяка страница на сайта между таговете <head> </head>.
 2. Настройте проследяването на събития и предаване на необходимите параметри.
 3. Проверете коректността на работа на пиксела с помощта на разширението Facebook Pixel Helper.
 4. Създайте продуктов фийд във формат ATOM XML, CSV, TSV или RSS XML.
 5. Настройте предаването на задължителните и препоръчителните елементи, необходими за създаване на динамични реклами.
 6. Проверете фийда в «Feed Debugger» и отстранете намерените грешки.

След техническата подготовка, може да се премине директно към настройване на рекламните кампании. За него ще разкажа подробно в следващата статия.

8
3
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.