Google Apps Script: полезни функции и трикове за SEO

Моята роля в Netpeak е SEO Tech Lead. В Netpeak имаме много големи проекти, а мащабните проекти, от своя страна, винаги са свързани с големи масиви от данни, анализи и изследвания, които отнемат значително време. Поради тази причина автоматизацията тук е незаменима и изключително важна. 

В тази статия ще ви демонстрираме нашите малки скриптове, които създаваме и използваме в ежедневната си работа, както и полезни функции на Google Apps Script. В края на тази публикация сме ви подготвили и специален бонус – малък скрипт, който можете да използвате.

Тъй като това е първата ни статия на тази тематика, е редно да разкажем повече за езика за програмиране, на базата на който работи, и ограниченията, с които може да се сблъскаме при употребата му.

Google Apps Script е скриптов език, базиран на JavaScript. Почти всички основни функции работят, тоест, за да разрешите повечето проблеми, можете спокойно да търсите в Google решението за Java Script.

Скриптът работи със следните инструменти:

 1. Google Docs (DocumentApp).
 2. Google Sheets (SpreadsheetApp).
 3. Google Slides (SlidesApp).
 4. Google Forms (FormApp).

Лимитите на методите са подробно описани в документацията на Google.

Какво ниво на владеене на езици за програмиране трябва да притежаваме, за да разберем и напишем скрипт сами?

Отговорът е прост: каквото и да е нивото ни, важното е да имаме желание, търпение и изобретателност. =)

Ще ви дадем примери за скриптове с подробни описания, за да е ясно всичко.

Да започваме!

Как да създадете скрипт в Google Apps за Google Sheets

По традиция използваме надписа «Hello world»:

1. Отваряме нова таблица.

2. Отиваме в раздел "Разширения" – "Apps Script".

3. Виждаме работното пространство, където могат да сe пишат скриптовете.

4. Поставяме кода:

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
// Create an object and assign table properties https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-app
sheetOne = doc.getSheetByName('Post 1');
// We assign the sheetOne variable the address of the tab called "Post 1"
function helloWorld() { sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello world"); }
// In the tab "Post 1" in the address of the cell [1: 1] insert the text "Hello word"

5. Стартираме нашата функция:

6. Записваме проекта и преминаваме през етапа на оторизация.

Стъпка 1:

Стъпка 2:

https://images.netpeak.net/blog/l2oe1l-1.png

Стъпка 3:

https://images.netpeak.net/blog/l2og9c.png

Стъпка 4:

https://images.netpeak.net/blog/l2og9c1646737689.png

Стъпка 5:

7. Вече може да се зарадвате:

Разяснение на кода на скрипта в Google Apps Script

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

В този ред създаваме обект от класа SpreadsheetApp, за да можем да използваме различните методи на този клас в бъдеще.

var sheetOne = doc.getSheetByName(‘Post 1')

В този ред, грубо казано, присвояваме на променливата sheetOne така наречения адрес на раздела, който се нарича Post 1. Това опростява работата с таблици.

sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello World");

В този ред показваме надписа "Hello World" в клетка A1, в раздела „Публикация 1“. Тук трябва да разберете подробно:

 • sheetOne – както описахме по-горе, това е "връзка" към нашия раздел "Post 1”;
 • .getRange(1,1) е метод, който посочва, че ще работим с клетката, която има адрес: ред 1 и колона 1;
 • .setValue("Hello world") е метод, който записва това, което е в скобите. В нашия случай това е "Hello World".

Структурата на самата функция:

function [име на функция](параметри) {[тяло на функцията]}

Бонус: как да анализирате таг Title и мета таг Description

Скриптът може да бъде получен от линка. Не забравяйте да си направите копие.

Инструкция:

 1. В колона "A" Поставете своите URL адреси: 

 1. Стартирайте скрипта:

 1. Съберете резултатите. Cкрийн на получения резултат:

Кои сайтове скриптът няма да може да анализира:

 • SPA (Single Page Application) сайтове;
 • при които кодирането на сайта не е "UTF-8" или "Windows-1251";
 • неработещи сайтове;
 • не забравяйте за лимитите;
 • сайтове с нестандартна структура.

Заключение

Google Apps Script ви помага да автоматизирате много ръчна работа бързо, удобно и най-вече безплатно, като:

1. Автоматично дърпане на различни данни/показатели в Google Analytics и известие по имейл, ако тези данни/показатели се променят с определен процент.

2. Изтегляне на данни за броя кликове и импресии от Google Search Console и, също така, уведомяване за промените.

3. Следене промените в сайта (наличие на нови страници, промени в мета тагове, кодове за отговор на сървъра и т.н.).

Разбира се, има много други полезни проверки и изчисления в Google Apps Script. Тях ще ви покажем в следващите ни статии. До нови срещи в Netpeak Journal.

33
0
16
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.