SEO
1583318280

Google Cloud Talent Solution - AI за търсене и откриване на работа

Днес ще разгледаме работата на Google Cloud Talent Solution и това как с помощта на изкуствения интелект може да се намери качествено решение за търсене и откриване на работа.

Съдържание:

1. Какво представлява Google Cloud Talent Solution

2. Как Cloud Talent Solution API намира съвпадения за работа

3. Приложение на Google Cloud Talent Solution

4. Заключение

Какво представлява Google Cloud Talent Solution

Google Cloud Talent Solution стартира като Cloud Jobs API през 2016г. и представлява платформа за разработка на системи за търсене на работа, както и за създаване на предпочитания на работодателите спрямо търсещите работа.           

Наред с публичното стартиране на Cloud Talent Solution, Google въведе и нова функция в инструмента: търсене на профили (profile search). Това е услуга (все още в Beta), която използва машинно обучение за връщане на профили на кандидати за работа в отговор на заявка при търсене. 

Според екипа на Google Science тук имаме инструмент, който разбира различните нюанси на длъжностите, техните описания и умения. Предпочитанията на търсещите работа могат да бъдат съобразени с предварително изготвени списъци за работа.

Това се прави като се изяснява позицията и уменията, които търсещият работа въвежда в заявката си за търсене на работа.

API използва Machine Learning модели, за да разбере и намери най-близките съвпадения въз основа на предпочитанията на търсещия работа за:

  • работни задължения и квалификация;
  • местоположение;
  • йерархия.

Предлагаме ви да изгледате и видеото от конференцията Google Cloud Next 2017, където го представят за първи път:

Представяне на Cloud Talent Solution API:

Как Cloud Talent Solution API намира съвпадения за работа

Cloud Talent Solution е услуга, която използва машинно обучение за търсене на работа с цел връщане на висококачествени резултати на търсещите работа. 

API-то може да намери най-добри съвпадения за работа с три основни техники:

1. Има създадена класификация на професиите, която се състои от 30 категории работни места (напр. Човешки ресурси, счетоводство и т.н.), 1100 професии (напр. Медицински сестри, адвокати и т.н.) и 250 000 специфични професии (напр. Софтуерни инженери, служители за паркинги и т.н.)

2. Има създадена класификация за умения, която се състои от 50 000  “меки” и “твърди” умения с различна взаимовръзка. Работоспособността на човек се оформя от способността му да изпълнява специфични умения при определено ниво на компетентност. 

Забележка**

Меките” умения (soft skills) са уменията, които могат да се прилагат на всяко работно място, като например комуникативни умения, организационни и други подобни общи умения, които позволяват да си успешен на всяко работно място.

Твърдите” умения (hard skills) са уменията, необходими за да си успешен на конкретна работна позиция, например езикови, компютърни, счетоводни, технически, и др. специфични професионални умения.

3. Създаване на релационни модели, които свързват всяко умение с всяка квалификация и професия. Например JavaScript, HTML, CSS са умения, свързани с професии като Front-end разработчици и т.н. Това позволява на API-то да идентифицира подобни умения за професии и специфични професии въз основа на сходството на техните разпределения.

Пример за релационен модел на умения:

Допълнителна информация тук. 

Приложение на Google Cloud Talent Solution

Cloud Talent Solution може да намери приложение, както при хората търсещи работа, така и при работодателите. 

1. Кандидати за работа

Като цяло в основата на този инструмент е идеята да бъде решен проблема с липсата на стандарти за дефиниране на работата и как тя е свързана с конкретни умения, за да се предоставят по-добри препоръки и възможности за работа.

Като цяло с помощта на Google Cloud Jobs API се постига:

  • Откриване на подходящи обяви за работа, които търсещите работа биха пропуснали;
  • Спестяване на време на търсещите работа;
  • Подобряване с течение на времето, тъй като се събира повече данни.

2. Работодатели

На този етап API-то има лесна интеграция за:

  • Сайтове за обяви за работа;
  • Системи за проследяване на кандидати.

Набирането на персонал с помощта на Google Cloud Jobs API може да доведе до доста добри резултати като се има предвид, че могат да бъдат привлечени по-голям брой по-квалифицирани кандидати за открити позиции. Естествено трябва да се вземе под внимание, че все още се поддържа само на английски език (доп. информация тук) .

Сайтове, които имат интеграция на Jobs API:

Заключение

Със сигурност това е нещо, което ще промени в скоро време бизнеса или по-точно намирането на кадри за работа, независимо за каква професия става въпрос. 

При самото му стартиране през 2016г. (тогава Cloud Jobs API) предизвиква голям фурор, но в крайна сметка и с много недостатъци. Недостатъци, които с времето бяха изчистени и в момента с изключително много нови и подобрени функционалности. Очакваме скоро да има поддръжка и на български език, както и да имаме възможност за имплементация. 

Допълнителна документация:

51
0
34
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.