SEO
1610614802

Google Search Operators: наръчник за начинаещи

В днешно време всеки търси нещо в Google, но едни намират това, което търсят, по-лесно от други. Затова на помощ идват операторите за търсене в Google. Те са полезни не само за SEO специалистите но и на всеки, който иска да извлече конкретна информация от Google. 

Какво представляват операторите за търсене?

Това са специални команди, състоящи се от символи, думи и фрази, които конкретизират заявката за търсене (search query), за получаване на по-точни резултати. Могат да бъдат полезни в много ситуации - от проучвания до технически одити. Те биват няколко вида и могат да бъдат комбинирани по различен начин. Повечето основни команди лесно се запомнят и използват, но има и такива, които изискват повече усилия, за да бъдат разбрани и прилагани. Предстои да разгледаме някои от операторите, заедно с примери и съвети за използването им. 

Видове оператори за търсене

Могат да бъдат разделени на две основни групи от прости (основни) и сложни (разширени) оператори.

Простите оператори се състоят от един символ или знак: “” , - , $ , € , @ , # , .. , *  , ( ) , AND и OR, и могат да се комбинират за по-добро филтриране на резултатите. 


“”

търсене с точно съвпадение 

-

изключване на термин от резултатите

$, €

търсене на цени в долари или евро

@

търсене в социални мрежи

#

търсене на хаштагове

..

търсене на диапазон от числа (напр. $15..30)

*

замества всяка дума

OR

търсене на Х или Y. Може да бъде използвана и вертикална черта (напр: X | Y)

AND

търсене на X и Y

Сложните оператори представляват термини като cache, filetype, link, related, intitle, inurl, allinurl, intext, allintext, around, and, or, define, inblogtitle, allinanchor и т.н. Те се използват най-вече от SEO специалистите. Самите команди могат да се комбинират и допълват с прости или други разширени оператори. Предстои да разгледаме най-използваните от тях. 

1. Оператор site:

Това е може би най-използваният от операторите. Той ограничава резултатите само до конкретен уебсайт. Най-често се използва за определяне на броя индексирани страници на уебсайта. 

Пример: site:netpeak.bg

Оператор site: и *

Чрез комбиниране на site: с операторите * и -  могат да бъдат проверени поддомейните на сайта и броя на техните индексирани страници.

Пример: site:*netpeak.bg -www.

Оператор site: и inurl:

С тяхна помощ можем да открием всички страници от конкретен уебсайт, в чиито url се съдържа дадена ключова дума. 

Пример: site:ebay.com inurl:iphone

https://images.netpeak.net/blog/2021-01-110aalp.png

Можем да намерим незащитени страници на сайта, като изключим “https” от url адресите на страниците от сайта. Това е много полезно при миграция от http към https, за да разберем дали случайно не са останали незащитени страници в индекса.

Пример: site:amazon.com -inurl:https

Забележка: Понякога при използване на тази тактика страниците се индексират без https, но когато кликнете, пренасочват към https версията. Затова, не приемайте, че вашите страници са незащитени, само защото се показват като такива в индекса на Google. Винаги проверявайте по няколко от резултатите.

Оператор site: и filetype:

За проверка на наличността на определен тип файлове може да бъде използван операторът filetype:. Чрез него могат да бъдат открити файлове като pdf, doc, ppt и други.

Пример: site:technomarket.bg filetype:pdf

Оператор site: и before: или after:

За да сме конкурентноспособни, би било хубаво да знаем колко често нашите конкуренти публикуват съдържание в блоговете си. Това можем да проверим с допълнителните оператори before: и after:, като датите се изписват във формат ГГГГ-ММ-ДД.

Пример: site:fakti.bg after: 2021-01-01 ваксина

Оператор site: и “”

Наличието на дублирано съдържание (както в рамките на един и същ сайт, така и на различни сайтове) се възприема лошо от търсачките. Намирането на такова съдържание става лесно с помощта на оператора site: и цитат от конкретния текст. 

Пример: site:amazon.com "iphone 7 case"

https://images.netpeak.net/blog/2021-01-11cpl3c.png

2. Оператор cache:

Операторът cache: най-често се използва, за да разберем датата на последното обхождане и създаване на кеширана версия на страницата от ботовете на Google. Това е удобен и бърз начин да видим как е изглеждала страницата, нейната текстова версия или да сравним промените в кода. Също така, това е най-лесният начин да разберем какво има на даден сайт, ако той е временно недостъпен.

Пример: cache:netpeak.bg/services/

3. Оператор related:

Анализът на конкурентите е важна част от развитието на всеки един уебсайт, независимо дали той е онлайн магазин или информационен блог. Ако вече сме запознати с конкуренцията, значи можем да преминем на следващ етап, в противен случай, операторът related: ни идва на помощ. Чрез него можем да търсим сайтове в една и съща тематична ниша с подобно съдържание, продукти или услуги. 

Пример: related:fakti.bg

В конкретния пример виждаме топ 3 основни конкуренти на новинарския сайт fakti.bg.

Забележка: related: е един от малкото оператори, които не могат да се комбинират с други.

4. Оператор inurl: и allinurl:

Операторът inurl: открива страници с определена дума (или думи) в URL адреса. Съответно allinurl: връща резултати, които задължително съдържат всички посочени думи. Пример за употребата на тези оператори е намирането на конкуренти по определена тема в SERP. С inurl: можем да видим конкурентите в определена категория стоки или продукти, чието име се показва в URL адреса. За да изключим конкретен сайт от резултатите от търсенето, добавяме и оператора "-".

Пример: inurl:/news/sofia -facebook.com

Пример: allinurl: big data seo

Забележка: Имайте предвид, че има значение дали ключовата дума, по която търсите, е изписана на кирилица или на латиница. Заради това ще има и разлика в резултатите, т.е. ще видите url адреси съответно на кирилица или латиница.

5. Оператор intitle: и allintitle:

intitle: намира страници с конкретна дума (или думи) в заглавието. Аналогично с allintitle: ще бъдат върнати резултати само с всички посочени думи, съдържащи се в title таг. 

Пример: intitle:плюшени играчки

Пример:

allintitle:хладилници за вграждане - по този начин ще бъдат показани резултати, които съдържат този израз в заглавието.

6 .Оператор intext: и allintext:

intext: открива страници, съдържащи определена дума (или думи) било то в заглавието, в съдържанието на самата страница, в URL адреса или където и да е. Подобно, allintext: връща само резултати, съдържащи всички посочени думи, без значение къде на страницата се намират. Тези оператори са полезни при търсене на сайтове, с препратки към други такива. По този начин може да намерите донори за вашия сайт като разберете кои сайтове линкват и към други.

Общи насоки

За да използваме ефективно операторите за търсене на Google, е добре да запомним няколко правила: 

  • ако редът на резултатите е важен (например при идентифициране на основните конкуренти), желателно е търсенето да бъде в режим инкогнито, тъй като резултатите могат да бъдат подредени по различен начин, заради предишни заявки от кеширане или геолокация;
  • трябва да имаме предвид, че не всички оператори могат да се комбинират с други оператори. Не може да се комбинират cache:, related:, allinurl:.
  • AND и OR операторите работят само с главни букви;
  • след сложен оператор с двоеточие директно въвеждаме заявката без да поставяме интервал;
  • ако въведем заявка и оператор с грешка, резултатите ще се покажат, без да се взема предвид операторът.

Заключение

Операторите за търсене са един изключително добър и полезен инструмент, както за SEO специалистите, така и за обикновените потребители. Те могат да спестят доста време, да дадат стойностна информация, да подпомогнат бенчмаркинга и какво ли още не. Използвайте ги смело и не страхувайте да експериментирате. 

96
13
38
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.