How-to: насочване по език в Google Ads и Facebook Ads през 2023

Ако искаме да обясним нещо на човек, с когото не говорим един и същ език, какво би се случило? Комуникацията няма да бъде ефективна или голяма част от посланието няма да бъде правилно разбрано. Съвсем сходна е ситуацията, когато създаваме реклами— искаме те да се показват на потенциални клиенти, които могат да ги разберат.

Макар и изборът на език да е базова настройка, тя поражда множество въпроси, като:

 1. Какво точно представлява насочването по език в Google Ads и Facebook Ads?
 2. Как платформите определят кой е предпочитаният език на потребителя?
 3. Необходимо ли е да бъдат преведени рекламите за целевите езици, които са зададени?

Какво точно означава насочване по език в Google Ads?

Това е процес на настройка, чрез който рекламите ще се показват само на потребители, които говорят избрания език. Пример: ако рекламите ни са на български и искаме да бъдат видени от хора, които знаят този език, то тогава ще зададем български като насочване.

Настройката за насочване към потребители, говорещи конкретен език, е лесен процес. Отнема няколко секунди, но може значително да подобри качеството на потребителите, които попадат на сайта през рекламите.

Ако знаете кои езици използват потребителите от целевата аудитория, силно препоръчително е да настроите езиково насочване за съответните езици за всяка рекламна кампания, която провеждате в Google.

Как Google решава кой е предпочитаният език на даден потребител?

Google използва алгоритми за машинно обучение, с които да определи езиците, които даден потребител предпочита. Техниките му за идентифициране на езика на потребителя варират в зависимост от това къде е разположена рекламата - в Мрежата за търсене или Дисплейната мрежа. 

За да установи кои реклами да показва на потребителя в Мрежата за търсене, Google използва различни сигнали като заявката за търсене, езиковите настройки на браузъра и други, които спомагат за идентификация на предпочитаните езици от потребителя. Например, ако потребител е направил заявка за търсене на испански, но е задал езиковите си настройки на браузъра на английски, то Google може да му покаже реклами на испански и на английски език. 

Когато става въпрос за Дисплейна мрежа, Google оценява историята на преглед на страницата, за да определи предпочитаните езици. Ако скоро потребителят е разглеждал уеб страница на немски, а в момента преглежда страница на български, тогава Google може да му показва реклами на немски и на български език.

Процесът за настройка на език и в двете мрежи е един и същ. Когато създавате кампания, ще видите такъв прозорец:

В случай че желаете да промените езиковото таргетиране, може да извършите това през настройките на кампанията:

Трябва ли да преведете рекламите си в Google Ads?

Google не превежда автоматично реклами вместо рекламодателя. Това означава, че ако текстът на рекламите е на различен език от езика на целевите потребители, тогава трябва да го преведете за рекламите си. Няма смисъл да показвате реклами, които аудиторията не разбира. 

Естествено, следващият въпрос е:

Само текстовете в рекламата ли трябва да преведа? 

Необходим е превод или поне внимание към следните компоненти:

1. Подберете ключови думи на съответния език

Подбраните ключови думи от списъка може да не са същите ключови думи, които потенциалните клиенти използват за своите онлайн търсения. Преведете ги на местния език, след което ги прецизирайте допълнително при нужда, за да отговорите оптимално точно на потребителските заявки.

2. Проверете дали рекламният ви текст спазва ограниченията за брой знаци на Google

Платформата позволява заглавия и описания съответно до 30 и до 90 знака. Докато превеждате рекламните текстове, те могат да надхвърлят ограниченията или да заемат много по-малко символи.

PRO съвет:

Изкарайте в отделен Google Sheet рекламните текстове, а до тях в съседната колона добавете формулата =LEN, за да виждате броя символи и да си спестите време в броенето им.

3. Преведете целевата си страница 

Улеснете потребителското изживяване, като направите целевата страница на вашата реклама достъпна и на предпочитания от аудиторията ви език. Не забравяйте да предоставите URL адреса на преведената версия на вашата целева страница – а не URL адреса на оригиналната, непреведена целева страница, когато настройвате рекламата си.

Насочването по език е стъпка от настройките на рекламната кампания, която не бива да се пренебрегва.

Тя носи ползи като:

 1. Достигане до възможно най-подходящите потребители: ако желаете да достигате до потребители, които говорят определен език, можете да настроите рекламните си кампании така, че да се показват само на такива потребители. По този начин няма да изразходвате излишно рекламния си бюджет в показване на рекламата на хора, които не я разбират. 
 2. Да увеличите продажбите си: колкото повече от най-подходящите потенциални клиенти знаят за вашите предложения, толкова повече можете да увеличите продажбите и приходите си.
 3. Да тествате търсенето за продукт или услуга: ако забележите висока честота на кликване върху рекламите, които сте насочили към потребители, които говорят определен език или езици, то това може да показва, че търсенето за вашите продукти сред тях е високо. По този начин може да фокусирате и увеличите бюджета си към обслужването на този целеви пазар.

Насочване по език във Facebook Ads, Meta

След Google със сигурност изниква въпросът дали настройката е сходна и за платформата на Facebook Ads (Meta). Продължете с четенето надолу и ще откриете разликите.

Какво представлява езиковото насочване във Facebook? Как Facebook определя кой е предпочитаният език от потребителя? Можем ли да създаваме реклами на различни езици в една кампания? Необходимо ли е рекламните текстове да бъдат преведени?

Ако досега сте рекламирали само на един пазар и желаете да излезете на нов, едно от основните неща, с които да се съобразите в рекламните си кампании, е езикът на съответния пазар. 

Facebook Ads позволява да рекламирате на хора на множество езици в рамките на една рекламна кампания. По този начин хората могат да виждат рекламата ви на правилния за тях език. Тази възможност дава гъвкавост на рекламодателите, без да е необходимо да се създават отделни рекламни групи и да се прилага насочване за всеки език. Бюджетът на кампанията ще бъде автоматично оптимизиран според всички приложими фактори, в това число и според езика: повече ресурс ще получи езика, който се представя по-добре спрямо целите на кампанията. 

Независимо дали даден човек е по-активен или не в платформата, Facebook знае много за своите потребители. Има 3 основни фактора, които Facebook взема предвид, когато определя предпочитания език на даден потребител:

1. Навигационният интерфейс

Двата основни интерфейса са този на използвания уеб браузър и този на Facebook. Ако потребителският интерфейс в платформата е настроен на английски, а също и уеб браузърът на потребителя, то вероятността да му бъде показвано съдържание на английски език е много голяма. За алгоритъма това е сигнал, че потребителят е англоговорящ. При комбинация от английски-немски, това ще даде възможност за увеличение на съдържанието на немски.

2. Посоченият в профила език

Тук, както и при Google, Facebook използва различни критерии, за да окачестви потребителите като подходящи за дадена аудитория. Примери за подобни сигнали са: ангажирането със съдържание в платформата, отбелязването от локация, споделената информация в потребителския профил и още. Много важен и ключов елемент тук е зададеният език в профила. Ако потребителят владее английски и български език, алгоритъмът счита това за сигнал, че има вероятност той да разбира съдържание и на двата езика. В менюто с настройки може да бъде извършена промяна на езиковите предпочитания:

3. Ангажираността със съдържание

Всеки ден потребителите на платформата се ангажират със съдържание чрез харесвания, коментари и споделяния. По този начин се определя и какво ще се показва във фийда на различните хора. 

Пример: потребител харесва споделен от някого клип, който е от страница на английски. Това влияе на алгоритъма, като по този начин се определя следващото съдържание, което ще бъде излъчено за този потребител. 

Колкото повече сигнали оставя даден потребител, толкова повече алгоритъмът на Facebook ще му предоставя съдържание, което идентифицира като разбираемо за него.

Важно е да имате предвид, че за някои цели във Facebook само определени местоположения за осъществяване на конверсия поддържат създаването на реклами на няколко езика:

 1. За Engagement - тук избирате между “Върху рекламата” или “На уебсайта” като места за извършване на конверсия и “Преглед на видео” за тип ангажираност.
 2. За Leads - изберете “Уебсайт” като място за осъществяване на конверсия.
 3. За Sales - изберете “Уебсайт” като място за осъществяване на конверсия.

В хода на създаване на вашата кампания дефинирайте бюджета, аудиторията и местоположенията, на които искате да се показва рекламата.

На ниво реклама изберете “Single video” или “Single image”. След това добавете рекламния текст на основния език, линка към рекламата и изберете бутон за действие.

В секцията за езици изберете “Добавете езици”:

Изберете основния език на рекламата, а след това изберете и останалите езици, които желаете да добавите. Можете да избирате от почти 50 езика.

Добавете заглавие и описание за всеки един от допълнителните езици, ако имате готови преведени текстове. Можете също така да добавите и ново изображение в рекламата за всеки от желаните езици. Може да изберете и опцията “Автоматичен превод”, в случай че е налична.

Важно е да отбележим, че ако сте избрали някоя от целите за трафик, ангажираност, лийдове или продажби, то може да въведете и URL адрес на уебсайт на конкретен език. В противен случай URL адресът на вашия сайт ще остане един и същ за всеки език.

След като запазите и потвърдите, вече ще сте създали реклама в Meta на няколко езика. Вашата реклама ще се показва автоматично на други езици на хората, които ги говорят. 

Автоматични преводи

С автоматичните преводи можете да достигнете повече хора на предпочитания от тях език, без да добавяте преводи ръчно. 

За да преведете рекламата си автоматично, създайте реклама на няколко езика и изберете “Превод”, след като добавите заглавието и текста си. Когато потребителите видят рекламата, тя ще покаже автоматично преведен етикет. 

Какво е важно да имате предвид: 

 1. Дори и да сте избрали опцията за автоматичен превод на рекламите, можете да добавите и свои собствени преводи.
 2. В случай че намирате автоматичните преводи за недостатъчно добри, можете да ги редактирате.
 3. Ако извършите редакция върху преведения текст, етикетът “Автоматично преведен” ще бъде премахнат.

Важно е да знаете, че автоматичните преводи не са налични за всички рекламни разположения и езици. Можете да си помогнете, като прегледате долуизброените.

Можете да използвате автоматични преводи за следните рекламни разположения:

 • Facebook Feed;
 • Instagram Feed;
 • Instagram Explore;
 • Facebook Stories;
 • Instagram Stories;
 • Messenger Stories;
 • Facebook In-stream Videos.

Няма да можете да използвате автоматични преводи за следните рекламни разположения:

 • Facebook Marketplace;
 • Facebook video feeds;
 • Facebook right column;
 • Messenger inbox;
 • Messenger sponsored messages;
 • Facebook Instant Articles;
 • Audience Network native banner and interstitial;
 • Audience Network rewarded videos;
 • Audience Network in-stream videos.

Ако изберете разположения, които не поддържат автоматични преводи, хората, които говорят автоматично преведен език, няма да видят рекламата ви на тези разположения.

Автоматичните преводи не са налични за реклами относно социални въпроси, избори или политика. Също така преглеждайте детайлно преведения текст, тъй като от Facebook (Meta) не гарантират качеството на автоматичните преводи. 

Заключение

Независимо, че настройката по език се възприема като базова, нейното коректно използване е важно, за да се показват рекламите ви на правилните хора, които ги разбират и се ангажират с тях в последствие. 

Ако трябва да се направи сравнение на настройката за таргетиране по език между платформите на Google Ads и Facebook, то се отличават следните разлики:

 • Facebook насочва усилията си в създаване на леснодостъпни възможности за бизнес (и реклама) едновременно на множество пазари и езици - многоезични реклами и фийдове, автоматизирани преводи;
 • Google от своя страна преминава все повече към използването на сигнали от разнообразни слоеве в поведението, за да насочи рекламата към потребители, които ще я разберат, и ще извършат целево действие, вместо към потребители, които „принадлежат” към някой език.

Успех!

19
2
11
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.