PPC
1698246002

Из дневниците на маркетолога: автоматизирани правила във Facebook Ads

В първата ни статия Как да спестим време и пари с автоматизираните правила на Google Ads разгледахме автоматизираните правила на Google Ads, а сега ще разберете как да улесните работата си чрез Facebook Automated Rules. Използвайки правилата, вие ще можете:

 • Да спестите време - изпълнението и оптимизирането на голям брой рекламни кампании отнема много време, което може да бъде изразходвано за поддържане на тяхната ефективност;
 • Да намалите разходите - правила могат да се използват за бързо спиране на онези реклами, които не са печеливши. По този начин спестявате ценни пари за реклама;
 • Да мащабирате ефективно – с помощта на правилата можете да увеличите рекламния бюджет въз основа на ROAS. Ако дадена кампания осигурява по-голяма възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), отколкото сте очаквали, може да зададете правило за автоматично увеличаване на бюджета ѝ.

Как да създадете правило?

За достъп до портала за автоматизирани правила изберете опцията Automated rules от менюто All tools в Ads Manager:

Или директно във Facebook Ads Manager → Ads → Rules → Create a new rule:

Ако използвате портала за автоматизирани правила в Ads Manager, единствената опция е да създадете правило, което ще се прилага за всички активни кампании, сетове или реклами.

Когато се учите да използвате правилата, задайте действието "Send Notification Only"

Ако създадете неправилно 'правило', това може да изключи всичките кампании!

По-безопасен вариант е да създадете правило директно от Ads Manager и да изберете кампания, която сте настроили само за тестване. Дори и да объркате критериите, това ще се отрази само на тестовата кампания.

Как да настроите правило?

Когато настройвате правило, изберете всички реклами/сетове/кампании, на които искате да повлияе правилото, и критериите, които да го задействат.

Цялата настройка се извършва в показания прозорец:

https://images.netpeak.net/blog/169685960701kiss59kb.png

 1. Изберете нивото на елементите, към които ще приложите правилото:
 2. След това посочете действието, което да се извърши за избраните кампании/сетове/реклами. Можете да изключите/включите рекламни сетове или да изпратите известие:

 3. Посочете условията, при които искате правилото да се задейства. Първото условие е да настроите интервал от стойности за всеки важен показател от списъка. В горната част на списъка са тези, които се използват най-често. След това изберете необходимия бутон и задайте стойността в празното поле:

  Второто условие е времевия диапазон Time Range, за който се отнася избраният показател:

 4. Настройте график за изпълнение на правилото. Имате следните възможности: на всеки половин час, ежедневно или според собствения си график, в който можете да зададете времеви интервали за всеки ден от седмицата: https://images.netpeak.net/blog/169685998282kiss46kb.png
 5. Настройте известия, чрез които ще контролирате работата на правилата. Facebook ще ви уведоми, когато условията на правилото са изпълнени и действието е извършено. Освен това имате възможност да получавате известия по имейл: 
 6. В полето "Абонат" посочeте кои потребители ще получават известия от Facebook.
 7. Задайте "Име" на правилото, за да работите по-лесно с голям брой правила и да ги разграничавате.

След като кликнете върху "Create", Facebook ви връща към Automated Rules dashboard, където можете да управлявате правилата и да преглеждате резултатите.

Къде да приложите правилата?

Контрол върху цената на конверсия

Това правило работи само в кампании с цел Конверсии.

За да реагирате навреме на промените в цената на реализация, можете да настроите изпращане на известие, когато допустимата цена се увеличи. Допустимата цена зависи от вашите KPI.

За да изберете кампаниите, които трябва да контролирате, кликнете върху Rules → Create a new rule. Като действие изберете, че искате да получавате само известие (Send notification only): 

Като условие посочете, че искате да бъдете уведомени, ако цената надвиши 2 €:

Дайте име на правилото (например: Cost per result > 2€) и кликнете върху Create:

https://images.netpeak.net/blog/169686472312kiss62kb.png

Facebook автоматично добавя условието "Импресии за целия срок на действие > 8000". Това ограничение разрешава на системата да прави статистически достоверни заключения.

Ограничаване честотата на показванe

При настройката на рекламни кампании във Facebook Ads не можете да ограничите честотата на показване на рекламата на потребителите, както в други рекламни системи, например в Google Ads. Когато рекламите във Facebook се показват твърде често на целевата аудитория, тогава цената за извършване на целево действие се покачва.

Използвайки правилата, можем да изключим реклами, които са били показани на потребителите твърде често без последващо действие - клик. Нека настроим правило, което да спира всички рекламни сетове с честота по-голяма от 2 и CTR под 5%. Избираме:

Честота > 2

Действие: Изключване на рекламите.

Задали сме минимум 8000 импресии като допълнително условие:

Друг вариант е, вместо да поставим рекламата на пауза автоматично, да променим действието на правилото на "Изпращане само на известие" и след това да поставим рекламата на пауза ръчно, или да направим някои промени, за да видим дали рекламата ще се представи по-добре.

Чрез описания по-горе пример контролираме честотата на рекламните импресии към потребителя и по този начин оптимизираме разходите.

Показване на реклами по график

Правилата се използват за планиране на реклами за определени събития или промоции. Например, ако искаме да пуснем рекламa за Свети Валентин, трябва да създадем правило за нейното автоматично активиране няколко дни преди Свети Валентин и след това друго, което да я спре в края на Свети Валентин.

Ето как да го направим:

Отиваме в Ads Manager → Ads → Rules → Create a New Rule. Като действие избираме Активиране на реклами, а като условие - Текущото време е между - 12:00 и 2:00 ч. и дата 10-ти февруари.

Препоръчително е времевият диапазон да е минимум 1-2 часа. Това гарантира, че нашата реклама автоматично ще стартира на 10-ти февруари между 12:00 и 2:00 часа:

Отново отиваме в Ads Manager → Ads → Rules → Create a New Rule. Като действие задаваме "Изключване на рекламите"/Turn off ads, а като условие - "Текущото време е между 22:00 и 23:59 ч."/"Current time is between". Това ще спре рекламата веднага щом Свети Валентин приключи:

Увеличаване на дневния бюджет за ефективни реклами

Чрез Automated Rules можем да мащабираме най-ефективните реклами.

Един от начините да направим това е да създадем правило, което увеличава офертата с 20%, ако цената на придобиване (CPA) е по-ниска от максималната цена на придобиване:

Условие: CPA е по-ниска от 10 €

Purchases: по-голямо от 2

Действие: Увеличение на дневния бюджет с 20% веднъж на ден

Период от време: Последни 3 дни

Ето как ще изглежда правилото в Ads Manager:

https://images.netpeak.net/blog/169686673459kiss46kb.png

Правилото позволява да генерираме повече продажби като увеличаваме бюджета с 20% дневно, защото получаването на повече от 2 покупки през последните 3 дни със CPA < 10$ е страхотно изплащане, което си струва повече инвестиции.

*Това обаче е вярно само ако цената на вашия продукт е по-висока от CPA!

Изключване на реклами с ниска ефективност

Автоматизираните правила са добър начин да спрем да губим пари за неефективни реклами. Ето една идея как да го направим:

Условие: "ROAS за покупка е по-малка от 2"

Действие: "Изключване на рекламен сет"

Период от време: "Последните 7 дни"

Правилото ще изглежда по следния начин в Ads Manager:

https://images.netpeak.net/blog/169686760992kiss54kb.png

ROAS е един от най-важните показатели за измерване на ефективността на рекламните кампании.

ROAS = 2 или 200% означава, че печелите 2 пъти повече, отколкото харчите за реклами. С това правило казвате на Facebook, че ROAS < 2 не е приемлив за вашия бизнес, така че е по-добре рекламата да бъде изключена.

Ограничения при работа с автоматизирани правила

Когато настройвате правилата, трябва да се съобразите със следните условия:

 • за всеки рекламен акаунт могат да бъдат създадени максимум 250 правила;
 • за едно правило може да има само едно условие;
 • правилата могат да бъдат настроени само за АКТИВНИ/ПАУЗИРАНИ реклами, сетове или кампании (не изтрити, не в архива, а тези, които в момента се показват);
 • правилото може да работи на ниво реклама, сет или кампания, но не и в комбинация от различни нива. Ако е необходимо създайте второ правило за различно ниво.

Заключение

В статията са показани най-често срещаните случаи на използване на Facebook Automated Rules. Правилата са чудесен инструмент за мащабиране и оптимизиране на рекламни кампании във Facebook. Чрез тях можете да правите промени в кампании/сетове/реклами и бързо да реагирате на определени условия. Автоматизацията спестява време, необходимо за съсредоточаване върху други приоритети.

Запознайте се с правилата, за да улесните работата си и да получите по-висока възвръщаемост на своите рекламни инвестиции!

48
7
11
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.