SEO
1488965917

Как да добавим 100 000 мета тага в сайта за 5 минути?

Всеки знае как тежи еднообразната работа - отнема много време, изморява, снижава мотивацията. Класическото еднообразие за SEO специалиста са задачите за ръчно въвеждане на мета тагове по сайтове (Title, Description, Keywords, H1). Специалистите от Netpeak, както сигурно вече знаете, автоматизират всички процеси. За внедряване на мета тагове без намеса на програмисти или контент мениджъри на клиента също вече имаме алгоритъм. Благодарение на този алгоритъм аз икономисвам десетки часове на месец.

За да внедрите метода, ще е необходимо:

 1. Достъп до база данни.
 2. Основни знания за работа с SQL заявки.
 3. Опит работа с Google Sheets.

Без базови знания по SQL и опит работа с MySQL е най-добре да не използвате този способ. Важно е да се прави бекъп на данните след всяко действие, за да може в случай на случайна грешка да успеете да възстановите информацията. Също така трябва да въвеждате мета тагове на тестова версия на сайта и чак след проверка да ги пренасяте на основния сайт.

Как да добавяме мета тагове с помощта на MySQL?

На първо място трябва да се определи каква заявка се изпълнява при ръчно добавяне/редактиране на значения в MySQL.

За целта трябва да се намери в базата данни таблицата, в която се съхраняват тези мета тагове. Използваме търсене на по-рано въведена стойност на Title или Description по всички таблици:

Тези стойности са намерени в таблицата “article_filter”, тя съхранява информация за мета таговете и с нея ще работим по-нататък.

За да разберем каква SQL-заявка се използва за добавяне на мета тагове, трябва да добавим нова стойност в таблицата.

Натискаме «Вмъкни»:

Попълваме всички задължителни полета:

След това ще видим съобщение за успешно добавяне на нов ред в таблицата:

В това съобщение има и пример на SQL-заявка, която се изпълнява при добавяне на нова стойност в таблицата. Копираме го и подготвяме удобен и разбираем шаблон на заявка:

INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, `text`, `is_show`, `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`, `h1`) VALUES (NULL, 'URL', 'SEO text', '1', 'TITLE', 'DESCRIPTION', 'KEYWORDS', 'H1');

Пояснение:

 • url — адрес на страницата, за която ще се ползват мета тагове;
 • text — SEO текст;
 • meta_title — title на страницата;
 • meta_description — описание на страницата;
 • meta_keywords — ключови думи;
 • h1 — заглавие от първо ниво.

Така добавяме нов уникален мета таг в базата данни. Но ако информацията е била въведена по-рано, ще получим съобщение за грешка:

За да променим по-рано съществуващите данни, добавих в заявката условие — ON DUPLICATE KEY UPDATE. Благодарение на това, в случай на откриване на дубликат, старите стойности ще се обновяват.

Финалната заявка изглежда така:

INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, `text`, 
`is_show`, `meta_title`, `meta_description`, 
`meta_keywords`, `h1`) VALUES (NULL, 'URL', '', '1', 
'TITLE', 'DESCRIPTION', 'KEYWORDS', 'H1') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title` = 
'TITLE', `meta_description` = 'DESCRIPTION', 
`meta_keywords` = 'KEYWORDS', `h1` = 'H1';
Важно! В различните CMS, структурата на базите данни е различна, затова всяка CMS ще има своя уникална заявка. Аз показвам пример на къстъм сайт, където всички ръчни мета тагове се съхраняват в отделна таблица. Затова за добавянето им трябва да се използва именно такава структура на заявката. Ако клиентът има програмисти, може да ги помолите да подготвят шаблон на SQL-заявка спрямо особеностите на използваната CMS.

Как да настроим генериране на заявки с помощта на Google Sheets?

За икономия на време, при съставяне на списък с SQL-заявки аз ползвам регулярни заявки в Google Sheets.

За начало е необходимо да се създаде таблица и да се попълнят всички мета тагове в хоризонтален вид. Ние имаме шест колонки: URL, TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS, H1 и SQL. В колонка SQL аз ползвам шаблона на SQL-заявката, която обединява данните от всички колонки в една заявка с помощта на функция CONCATENATE.

=CONCATENATE("INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, 
`text`, `is_show`, `meta_title`, `meta_description`, 
`meta_keywords`, `h1`) VALUES (NULL, '";A2;"', '', 
'1', '";B2;"', '";C2;"', '";D2;"', '";E2;"') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title` = 
'";B2;"', `meta_description` = '";C2;"', 
`meta_keywords` = '";D2;"', `h1` = '";E2;"';")

В резултат на това получаваме таблица с готови SQL-заявки, които остава само да се копират и вмъкнат в MySQL.

Изводи

Подготвяйки веднъж специална таблица, спестяваме време, което в бъдеще може да се използва за други задачи. За 5 минути аз мога да въведа неограничен брой мета тагове (техният брой е ограничен само от възможностите на сървъра). В ръчен режим бих изгубил за това десетки пъти повече време.

Плюсове на този способ:

 1. Спестява време.
 2. Спестява пари на клиента.
 3. Спеставя досадна еднообразна работа.

Но методът има и минуси:

 1. Задължително познаване на SQL.
 2. За всяка CMS ще има уникална заявка.
 3. Трябва да се правят постоянни бекъпи на данните.

Опитвайте се да автоматизирате рутинните задачи, и тогава работата винаги ще Ви носи удоволствие.

2
2
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.