SEO
1576685043

Как да “начертаем” структура на сайта

Къде в онлайн магазин за техника потребителят ще може да открие “Комбинирана готварска печка bosch инокс с функция пиролиза"? Сложно ви е да си представите? А как ще обясните на клиента, дизайнера, програмиста? Ето затова и е нужно да се построи подробна визуализация на структурата на сайта.

Макет на сайта във вид на графика е нужен, за да:

 • покажем къде се намира всяка една страница;
 • покажем как се стига до страницата;
 • определим нивото на вложеност на страницата;
 • определим структурата на URL;
 • предвидим вътрешното налинкване на сайта.

От какво се състои структурата на сайта?

Структура на сайта е взаимосвързаност на всички страници, съблюдавайки определена йерархия. Добрата структура осигурява удобство както за потребителя, така и за ботовете на търсачките при обхождане и индексиране. Без добре оптимизирана структура е трудно да се класираме в SERP-a.

Хубавият сайт трябва да отговаря на очакванията, а това значи да се гради на основата на семантично ядро. Обърнете внимание на високо честотните ключови думи. Именно те подсказват какви раздели е важно да имаме на сайта.

Ето няколко примери за сайтове в различни тематики

Вариант на вложени категории за раздел “бебешки колички”:

Вариант на вложени категории за раздел бебешки колички

Оформеното семантично ядро позволява да се построи йерархия на категориите. Служи за ориентир при вземане на решение кои трябва да се издигнат по-нагоре и кои може да се разположат по-ниско. Йерархията трябва да е логично свързана. Най-често високочестотните ключови думи влизат като основни категории от 1-во, 2-ро и 3-то ниво на вложеност, като важни категории не трябва да бъдат скрити дълбоко в структурата. Нискочестотните ключови думи е добре да бъдат използвани за филтри, които да бъдат отворени за индексация.

Нека да разгледаме и друг тип сайт - например в сайт за козметични услуги. Ако имаме раздел “Лазерна епилация и козметични процедури” ще е добре да се “разбие” на две отделни категории във вида “Лазерна епилация” и “Козметични процедури”. По този начин ще може да се работи по оптимизацията на двете категории по отделно и да донесат повече трафик, а към всяка категория могат да се добавят подкатегории и филтри.  В противен случай се усложнява намирането на категории, а за търсещия робот се увеличава времето, прекарано в индексиране на страницата.

Вариант на вложени категории за раздел “бебешки колички”

Честосрещани са  ситуациите, когато някои категории е добре да се разбият на няколко. И тук е важно да се вземат предвид няколко аспекта:

 • с каква наличност от дадения продукт разполагаме;
 • доколко сме заинтересовани от работата с дадената категория;
 • приоритизиране на категории и съобразяване с дизайна;
 • сезонност.

Честотата на запитванията ни помага да разберем в кои категории е добре да се създадат подраздели. Към добавения раздел "Лазерна епилация" след оформено семантично ядро се установява че има търсене по "лазерна епилация за лице" , "лазерна епилация за тяло" - то в такъв случай е добре да създадем две нови подкатегории на "Лазерна епилация".

естотата на запитванията ни помага да разберем в кои категории е добре да се създадат подраздели

Използвайте ментална карта, с която да можете да визуализирате структурата.

Пример за графично представяне на структурата на сайт:

зползвайте ментална карта, с която да можете да визуализирате структурата

Пример за графично представяне на структурата на сайт

Примери за онлайн магазин: Ако имаме раздел с два различни по тип продукти като "Градински мебели и инструменти", ще е добре секцията "Градински мебели" да се изнесе отделно от раздела "Градински инструменти". Така и двете категории ще бъдат от първо ниво на вложеност, а това ще донесе повече трафик, както и ще се разшири възможността да се класираме с повече ключови думи. Честотата на запитванията по “Градински мебели” и наличието на голямо количество продукти в магазина, позволяват да се създаде допълнителна категория, която да се изнесе на едно ниво с “Градински мебели”.

Честотата на запитванията по “Градински мебели” и наличието на голямо количество продукти в магазина, позволяват да се създаде допълнителна категория, която да се изнесе на едно ниво с “Градински мебели

Също така, в скелета на сайта трябва да бъдат разписани и филтрите.

Откъде да ги вземем? Отново от семантичното ядро: във филтри могат да се трансформират например характеристиките на стоките.

Да предположим, че имаме сайт за детски стоки и неоптимизиран раздел с детски колички. Съдейки по търсенията, този раздел трябва да се разбие с филтър по бранд (разбира се, само ако разполагаме с такива стоки на склад):

Съдейки по търсенията, този раздел трябва да се разбие с филтър по бранд (разбира се, само ако разполагаме с такива стоки на склад)

Важи и обратното: ако хората не търсят стоки или услуги от определена категория, логично е да се предположи, че такъв раздел не е нужен.

Какви инструменти да използваме за визуализация?

1. Google Таблици

Един от най-удобните варианти. Основен принцип на визуализация в таблиците е: колоните отговарят за нивото на вложеност на категорията, а редовете - за изброяване на разделите от едно ниво. В колонката, заедно с нивото, е добре да се отразява и URL на планираната или вече съществуваща категория.

Пример 1:

В колонката, заедно с нивото, е добре да се отразява и URL на планираната или вече съществуваща категория

Пример 2:

Пример 2

Важно е, че резултатът може да се експортва директно в няколко формата:

 • xlsl - файл на Microsoft Excel;
 • csv - текстови файл, който представя разделените със запетая значения (таблични или редови значения);
 • ods - Open Document файл.

2. Microsoft Visio

Графичен редактор, предлагащ множество шаблони на диаграми, схеми и графики, които могат да се използват в най-различни сфери на науката. Включително предлага и дървовидна диаграма, която е идеалният вариант за визуализация на структурата на голям сайт.

Графичен редактор, предлагащ множество шаблони на диаграми, схеми и графики, които могат да се използват в най-различни сфери на науката. Включително предлага и дървовидна диаграма, която е идеалният вариант за визуализация на структурата на голям сайт

Програмата поддържа функция за общ достъп към графиките (всички могат лесно да коментират с разни гаджети).

3. XMind

Отличен софтуер за създаване на структури във вид на диаграмни връзки. Могат да се създават различни видове дървовидни и логически диаграми и таблици. Програмата е опростена и лесно дава достъп до всички създадени таблици. Важно преимущество е функцията за промяна на цветовата гама, размерите и формата на елементите, различните знаци и графични компоненти. Всичко това може да направи схемата лесна и удобна за разбиране и възприемане. 

Например така изглежда структура на сайта в организационна диаграма:

Например така изглежда структура на сайта в организационна диаграм

За големите сайтове с множество категории е по-удобно да се разполагат категориите вертикално, в дървовидна структура.

Примери:


Пример 1: Представяне на всички категории от първо ниво на вложеност 

Представяне на всички категории от първо ниво на вложеност

 Пример 2: Представяне на всички категории от второ ниво на вложеност 

редставяне на всички категории от второ ниво на вложеност

Пример 3: Представяне на категории + подкатегории + филтри

Представяне на категории + подкатегории + филтри

Какво още може да се прави в XMind:

   • да се прилагат стилове към определени групи избрани елементи;
   • да се променя външния вид на диаграмата в процеса на създаване;
   • да се свиват и разширяват вложените категории за удобен преглед;
   • да се посочат директни връзки към текущи URL адреси:

Какво още може да се прави в XMind

   • да се посочват URL за новите страници като се използват преки пътища:

да се посочват URL за новите страници като се използват преки пътища

   • различни начини за експортване:

Различни начини за експортване

   • има възможност за различно цветово оформление на категории/подкатегории/филтри. 

Изводи:

 1. При формирането на структура на сайта е необходимо задълбочен анализ и работа както със семантичното ядро, така и с клиента - следва да се отчетат неговите интереси при избора на категории, а също и наличието на стока в склада.
 2. Категориите трябва да се подреждат или по приоритет или на база сезонност.
 3. По време на създаването на скелета на сайта, е важно да се разписват всички структурни елементи: раздели, подраздели и филтри.
 4. За по-големите сайтове е препоръчително да се използва дървовидна диаграма за представяне на структурата.
 5. При избора на инструмент за графично изобразяване на структурата на сайта, е важно да се вземат предвид възможностите за експорт в различни формати, функциите за съвместна работа и възможностите бързо да се нанасят поправки в диаграмата. Последното е особено важно, тъй като интересите на потребителите се променят, а следователно - уточнения и допълнения по структурата се правят постоянно.
 6. Още при първоначалното разработване на сайта е добре да се помисли за  структурата. 
286
1
42
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.