Как да настроим интелигентна кампания в дисплейната мрежа на Google (GDN)?

Готови ли сте да възложите основните настройки за кампанията на системата? Интелигентна кампания за дисплейната мрежа на Google (GDN) означава, че таргетинга и оптимизацията на рекламата ще бъде доверена на автоматични алгоритми. В тази статия ще разкажа ефективно ли работят интелигентните кампании в дисплейната мрежа и какво, все пак, може да бъде контролирано от рекламодателя.

В какво е спецификата на интелигентните кампании?

Интелигентните кампании (Smart Display) се създават достатъчно лесно и бързо — не е нужно губене на време за подбор на релевантни аудитории, тематики или площадки. Алгоритмите на Google AdWords автоматично определят:

 • на кого и къде да се показва рекламата — рекламите се виждат от потребители, които с висока вероятност биха станали Ваши клиенти;
 • колко да платите за клик — офертите се повишават или понижават според от вероятността за постигане на конверсия.
 • вариациите на реклами се генерират въз основа на Ваши креативни предложения.

Интелигентните кампании са основани на машинно обучение. Според характеристиката, за да се обучи, на системата й трябват примерно две седмици или над 50 реализации.

Специалистите от Netpeak се включиха към бетата на «интелигентните кампании» още на стадиите на закрито тестване, затова ще дам данни от кампания, която стартирах през ноември 2016 година. За пет месеца интелигентната кампания в GDN стабилно генерираше лийдове на по-ниска цена, отколкото другите дисплейни и обикновените ремаркетингови кампании.

Средно коефициентът на конверсия на интелигентната кампания бе два пъти по-голям, отколкото в аналигичните кампании. Интелигентните кампании се отличават от обикновените дори при таргетиране към еднакви аудитории.

Статистика за април:

Обяснението, донякъде, е в това , че обикновените кампании в Дисплейна мрежа са привличали 90,09% от новите потребители, а интелигентните — само 35,46%. Но все пак ние не знаем кои са всички фактори, които се отчитат от алгоритмите при оптимизиране на рекламата.

За кого не са подходящи интелигентните кампании?

 1. Вие не можете да добавяте собствени банери или да направите така, че рекламите да се показват само в корпоративни цветове. Алгоритмите автоматично ще подберат цвета на фона и размера на рекламата.
 2. Интелигентната кампания не е подходяща, ако е важно да се доведат до сайта точно нови потребители. Причината е в това, че автоматичния алгоритъм се базира на:
 • насочване към ангажирани потребители;
 • ремаркетинг.

Например, според статистиката, около половината от потребителите, които е привлякла интелигентната кампания, вече са посещавали сайта.

Какво е необходимо за стартиране на интелигентна кампания?

 1. За да може да се появи възможност за създаване на GDN кампания, трябва да е настроено проследяване на реализации в Google AdWords. Именно данните за достигнатите цели са нужни, за да работи кампанията.

Ако имате голям акаунт, препоръчвам вместо импорт на конверсии от Google Analytics, да се настрои проследяване с помощта на AdWords маркера — така данните за достигнатите цели ще постъпват по-бързо в рекламния акаунт.

 1. Да се въведе целева цена за реализация. Отчитайте това, че по време на обучението кампанията може да привлича конверсии на по-висока цена.

Пример за промяна на цената на конверсия в един от проектите, на който лично тествах интелигентна кампания в GDN:

Не си заслужава прекалено да се занижава цената за целево действие — кампанията ще генерира малко трафик и конверсии.

 1. Въведете максимален дневен бюджет. В официалното ръководство се препоръчва използването на бюджет 10-15 пъти над целевата цена. Ако Вие не можете да отделите такъв рекламен бюджет, препоръчвам да тествате интелигентни кампании с ограничение на разходите на сума поне 3-4 пъти по-висока от целевата цена.
 2. Съберете списъци за ремаркетинг. Данни за потребителите и тяхното поведение ще помогнат на алгоритмите на интелигентната кампания по-бързо да намерят ефективните таргети и да достигнат поставените цели.
 3. Добавете креативни предложения — няколко текста и изображения, въз основа на които да се генерират множество реклами. В хода на работа системата избира най-ефективните комбинации.

Как да настроим интелигентна кампания?

Не можете да определяте корекции на офертите в зависимост от устройствата, да избирате метод на редуване на реклами и подобни неща.

В момента AdWords редакторът не вижда интелигентните кампании, те могат да се редактират само в уеб-интерфейса.

 1. Натиснете «+Кампания» и изберете «Само за дисплейната мрежа».

 1. В подраздела «Стимулиране на действия» изберете една от маркетинговите цели, например, «Купуване от уебсайта Ви».

 1. Маркирайте точката «Създаване на интелигентна кампания в дисплейната мрежа».

 1. Въведете целева цена за конверсия и бюджет на рекламната кампания.

 1. Засега най-загадъчната функция в интелигентните кампании е използването на динамични реклами. Ако имате създаден фийд за динамичен ремаркетинг, можете да го свържете към рекламната кампания.

Какви рекламище бъдат показвани в този случай и как да видим тяхната ефективност е напълно непонятно, техническата поддръжка също не успя да ни предостави допълнителна информация.

 1. Изключете разположенията, на които Вие не искате да показвате реклама.

6.1. За да изключите категории сайтове с неподходящо съдържание, преминете към таба «Дисплейна мрежа» — «Разположения». Натиснете «Насочване» и изберете на какви разположения не искате да показвате реклама.

6.2. Също така, може да се избегнат показвания на конкретни сайтове, с помощта на изключваните им на ниво профил. За целта преминете в общата библиотека, изберете подточка «Изключвания на разположения на ниво профил» и въведете конкретните сайтове.

Как да създадем реклами за интелигентна GDN кампания?

 1. Създайте варианти на текстове и заглавия. Имайте предвид, че те могат да се комбинират един с друг, също така могат да се показват реклами само със заглавия или описание.

Ограничения:

 • можете да създадете до пет заглавия, максималният брой символи е 25;
 • описанията също могат да са не повече от пет, до 70 символа всяко.

 1. Добавете линк към целевата страница. В нашия случай от началото на статията,рекламата води към обща страница с рокли.

 1. Можете да добавите не повече от 15 изображения.

Изисквания:

 • максимален размер на един файл — 1 МБ.
 • препоръчва се използване на илюстрации с размер 1200×627, задължително не по-малки от 600×314.
 • всички изображения трябва да са хоризонтални — със съотношение на страните 1,91:1, но те може да се кадрират непосредствено при добавяне в кампанията.

 1. Добавете един или няколко логотипа. Изображенията трябва да бъдат не по-малко от 128 пиксела по вертикала или хоризонтала. Допустимите съотношения на страните са 1:1 и 1:4.

Примери на реклами в интелигентна кампания:

Колкото повече варианти на текстове и изображения добавите, толкова повече ще са възможните комбинации.

Изводи

Интелигентните GDN кампании работят ефективно, при това настройката и оптимизацията не отнема много време.

 1. На кого, къде и какви реклами се показват, колко се плаща за клик — всичко това се определя автоматично в зависимост от вероятността за извършване на конверсия.
 2. За стартиране на интелигентна кампания трябва да се:
 • настрои проследяване на реализации в Google AdWords акаунта;
 • въведе целева цена за реализация;
 • въведе максимален дневен бюджет;
 • създадат списъци за ремаркетинг;
 • добавят няколко текста и изображения, въз основа на които ще бъдат генерирани реклами.
 • Колкото повече данни за конверсии и посетители на сайта, толкова по-бързо интелигентната кампания ще се обучи.
 • Около половината от привлечените потребители в рамките на интелигентни кампании са посещавали по-рано сайта, затова за привличане на нови потребители използвайте обикновени дисплейни кампании.
 • При настройка на кампании Вие можете да изключите категории сайтове или конкретни разположения, на които не искате да показвате реклами.
 • Обмислете креативните предложения така, че при всяка комбинация на текстове и изображения посланието да бъде ясно.
 • 0
  0
  0
  Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.