PPC
1698239402

Как да спестим време и пари с автоматизираните правила на Google Ads

Когато провеждате рекламни кампании, трябва постоянно да следите тяхната ефективност, да активирате/паузирате реклами, да коригирате офертите навреме и т.н. Извършването на всичко това ръчно изисква време, усилия и внимание. Ако работите с множество реклами, можете лесно да пропуснете рекламни групи, които не носят конверсии, и да продължите да харчите бюджета си за тях.

За щастие всички тези проблеми се решават с инструмента Автоматизирани правила/Automated Rules на Google Ads. Чрез него можете да зададете логиката на управление на рекламата и той ще я поддържа без вашето пряко участие. Използването на автоматизираните правила намалява необходимостта от наблюдение на кампаниите и извършването на чести, ръчни промени.

Как да създадете автоматизирани правила?

Можете да създадете правилата в профила си в Google Ads. За да направите това, трябва да зададете критериите, при достигане на които рекламните кампании ще бъдат коригирани.

За целта отидете в общия раздел с правила: Tools and settings → Bulk Actions→ Rules:

За да създадете правило, натиснете бутона „ +” . В падащото меню се появяват типове правила, от които да избирате:

След като изберете типа правило, трябва да посочите действието от падащото меню 'Действие' (Action). Всяко правило има собствени действия:

 • За кампании – активиране/паузиране на кампании, промяна на бюджета, изпращане на имейл при възникване на конкретни условия. Целта е да се поставят на пауза кампании, които не водят до реализации;
 • За рекламни групи – активиране/паузиране на рекламни групи, промяна на офертите на ниво рекламна група, изпращане на имейл. С тези действия могат да се спрат рекламни групи с ниска ефективност, които само харчат бюджета;
 • За ключови думи – активиране/паузиране на ключови думи, промяна на офертите за ключови думи, изпращане на имейл. Google Ads изолира ключовите думи, които допринасят в много малка степен за конверсиите. Можете да поставите тези думи на пауза;
 • За реклами – активиране/паузиране на реклами, изпращане на имейл. Ще получите известие, когато кампанията ви се представя добре и отговаря на условията, които сте задали. Не е нужно да влизате в акаунта си всеки ден или да проверявате ефективността ръчно.

Действията, които могат да се извършват са:

 • активиране на кампания, рекламна група, ключова дума;
 • спиране на кампания, рекламна група, ключова дума;
 • промяна на дневния бюджет;
 • проследяване на динамиката чрез известия по имейл.

Нека разгледаме пример за създаване на правилo, като типът правило е Паузиране на кампании. Ще спрем кампаниите, когато бюджетът достигне 100 лв./ден.

Първо маркираме кампаниите, към които ще приложим правилото - в случая всички в акаунта. След това поставяме условие – Daily budget > 100 BGN. Посочваме честотата на действие - еднократно, ежедневно, седмично или месечно. Можем да зададем времето и периода на правилото. След това настройваме автоматично изпращане на отчета по мейл:

Когато правилото се задейства, се появяват следните опции за изпращане на отчет:

Накрая даваме име на правилото и кликваме върху бутона Save.

Препоръчваме да използвате точно наименование - по този начин по-удобно ще управлявате голям брой правила и по-лесно ще ги разграничавате.

За какво да използвате автоматизирани правила?

Контрол на сезонни активности

Правилото се използва, когато популяризирате промоции и трябва да стартирате кампании/групи/реклами, а след тяхното завършване - да ги изключите.

Нека разгледаме следния пример:

Kлиент планира сезонна разпродажба в електронния си магазин, като някои реклами трябва да бъдат изключени в определен момент. За целта създаваме ново правило, избираме типа 'Паузиране на кампании'/Pause Campaigns и посочваме към кои от тях да се приложи правилото:

След това избираме честотата, датата и часа когато правилото ще се задейства и му даваме име - Паузиране на сезонни кампании - 20.09, 11:00 PM - 12:00 AM:

Мониторинг на ефективността на ключовите думи

Като показатели за ефективност най-често се използват: конверсия, цена на конверсия, CTR, цена на клик и др.

Нека си поставим следната цел: да се изключат неефективни ключови думи. Управлението е възможно на ниво "Ключови думи". За целта трябва да създадем правило за ключови думи:

След това избираме всички ключови думи в рекламния акаунт, посочваме действието - Паузиране на ключови думи и задаваме условие - Ключови думи: Конверсии < 1.00 и Ключови думи: Цена на клик > 0.60 BGN през последните 7 дни.

Важно! За правилната работа не забравяйте да зададете цели, да свържете акаунтите Google Analytics и Google Ads и да импортирате нужните конверсии в Google Ads.

Честотата на изпълнение може да бъде зададена веднъж седмично (по-често, като правило, не е нужно). И не забравяйте да посочите, че данните трябва да се отчитат от предходните 7 дни.

Правилото ще се изпълнява веднъж седмично, в понеделник сутрин – 8:00 ч., като се използват данни от предходните 7 дни.

Важно! Всяко правило се изпълнява в рамките на един час след избрания. Например правило, зададено за 8:00 ч., се изпълнява по всяко време между 8:00 и 9:00 ч.

Мониторинг на ефективността на рекламите

Класическо използване на автоматизираните правила е 'Паузиране на реклами' с нисък CTR, т.е. стойността му е под 25% от средния за кампанията. Ако средният CTR за кампания е 11,8%, тогава всичко под 2,95% е нисък CTR: (11,8 * 25)/100=2,95.

За да спрете всички реклами с нисък CTR, създайте следното правило:

Тук условието е CTR < 2,95%, а честотата за еднократно спиране - 20.09.2023 г., 20:00 ч. В частта Using data from изберете Last 30 days - това е периодът, в който са натрупани статистически данни за рекламите.

Правилото може да бъде настроено да работи също веднъж седмично и да спира всички реклами, които имат нисък CTR през последните 7 дни.

Мониторинг на ефективността на корекциите на офертите

С правилата можете да увеличавате или намалявате офертите според избраните параметри и логика.

Нека да разгледаме 'Корекция на офертата по възрастов диапазон'/'Change bid adjustments', като целта е да се намали офертата с 10% във възрастовата граница 65+ г., където са извършени по-малко от 5 конверсии.

Първо избираме типа правило - 'Промяна на корекциите на офертите'/'Change bid adjustments, действието е 'Намаляване с 10%'/'Decrease > 10%', а в условието задаваме 'Възрастов диапазон: 65+' и 'Конверсии < 5':

Правилото ще се изпълнява в понеделник сутрин - 9:00 ч., като ще бъдат използвани данни от предходната седмица.

Контрол върху показването на реклами на първа страница в Google

Ако е важно рекламната кампания винаги да е на първа страница, препоръчително е да настроите правило, което да проследява това. Правилото сравнява офертата с прогнозните оферти за позиция на рекламата на първа страница, като коригира нейната цена на клик, с цел да се покаже на първа страница. Алгоритъмът е следният:

 1. Създаваме ново правило за ключови думи.
 2. Като тип правило избираме 'Промяна на офертите за ключови думи'/'Change keyword bids' , а като действие - 'Повишаване на офертите до ниво на CPC за първа страница'.
   
 3. Задаваме максималната оферта, за която сме готови да плащаме. Ако нямаме ограничение, оставяме полето празно.

Това правило може да бъде разширено чрез добавяне на условие, което проверява цената на конверсията, CTR или друг важен параметър.

Правилото ще се задейства ежедневно в 16:00 ч., като използва данни от предходния месец.

Бюджетен контрол

Чрез правилата можете да проверите и планирате бюджета си - автоматично да го увеличавате или намалявате въз основа на определени показатели. Това е особено полезно, когато имате ограничена сума, която да похарчите за даден период - например 500$ за месец.

Ето как става това:

Създаваме правило за паузиране на кампании, посочваме в кои от тях да го приложим, и избираме условие Cost > 500$ :

В частта 'Using data from' посочваме 'This month'. Правилото ще анализира разходите от 1-во число на текущия месец и ще спре кампаниите, които надхвърлят 500$.

Нужно е още едно правило - да стартираме спрени кампании в началото на нов месец. В него трябва да зададем използваните данни от предходния месец:

https://images.netpeak.net/blog/screenshot51697034234.png

В първия ден на всеки месец ще бъдат стартирани всички кампании, похарчили повече от 500$ през предходния месец.

Заключение

Автоматизираните правила са мощен инструмент за полуавтоматизиране на акаунта ви в Google Ads. Те ви позволяват да правите планирани промени във вашите кампании. Това освобождава време и човешки ресурс, които можете да посветите на други критични бизнес операции.

Не забравяйте, че правилата трябва да бъдат добре обмислени преди да ги настроите и със сигурност не трябва да оставяте акаунта да работи без вашето участие.

40
4
16
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.