Кейс: SEO оптимизация на тема «подаръци»: ROI 1236%

Услуга: SEO оптимизация със заплащане на час (консултации).

Тематика: подаръци.

Разходи: през декември 2013г. — 2 962 лева (включително таксите за агенцията)

Регион: Русия.

Сътрудничеството с конкретния клиент започна през далечната 2011 година. До обръщането си към нас клиентът се е занимавал самостоятелно с оптимизацията на сайта си. Сайтът ежедневно е имал до 300 посетители от безплатните търсачки и е докарвал приход средно 350 лева на месец, които впоследствие клиентът решил да използва за развитие и се обърна към нас.

Какви цели бяха поставени?

 1. Увеличение на трафика към сайта.
 2. Увеличение на количеството конверсии.
 3. Повишение на процента конверсии.

Какво направихме за да достигнем поставените цели?

Първоначално направихме SEO одит на сайта, в резултат на който бяха открити следните проблеми:

 • дублирано съдържание;
 • отсъствие на настройки за индексация на сайта;
 • множество безполезни страници индексирани от търсачките (Spider ни помогна да ги открием);
 • отсъствие на user friendly URL адреси на страниците;
 • неоптимизирани метатагове;
 • отсъствие на навигационно меню, атрибути на изображенията и други технически грешки.

На клиента бяха дадени задания за отстраняване на изброените по-горе грешки. Също така бяха подготвени задания за написването на качествени текстове за сайта. С внедряването на всички промени и написването на текстовете се занимаваше клиентът. Като цяло трябва да се отбележи оперативното внедряване, от страна на клиента, на всички доработки, което подпомогна за ускорението на ръста на трафика и увеличаването на конверсиите. Клиентът беше крайно заинтересован от работата, постоянно се обсъждаха проблемите и нови идеи. Това е неговата отличителна особеност от "средностатистическия" бизнесмен, колкото и странно да изглежда на пръв поглед.

Паралелно с вътрешните работи по сайта, ние събрахме семантичното ядро и пристъпихме към външна оптимизация. Започнахме с временни и постоянни линкове, а по-късно изцяло се прехвърлихме към постоянни и пристъпихме към работа над подобряването на социалните фактори. За периода на над двугодишното ни сътрудничество с клиента, за развитието на проекта беше направено много:

 1. Разширяване структурата на сайта.
 2. Проектиране на интерфейса и обновление на дизайна.
 3. Разработка и обновяване на алгоритъма за подредба на подаръците.
 4. Разработка и внедряване на скрипта за структуриране на вътрешните линкове (за основа бе взет алгоритъм собствена разработка на Netpeak — скриптът "Троцки").
 5. Гъвкава корекция на стратегията за оптимизация.

Резултати от работата

Динамика на посещаемостта от търсачките (данни от Клиентския профил, трафик от търсачките без търсенето по марка):Динамика на посещаемостта от търсачките (данни от Клиентския профил, трафик от търсачките без търсенето по марка)

Сравнение на конверсиите по време на несезонните месеци през 2013: април и октомври. Отбелязваме ръст от 77%:

Сравнение на конверсиите по време на несезонните месеци през 2013: април и октомври. Отбелязваме ръст от 77%:

Разходи за оптимизацията: 2 464 лева;

Брутна печалба: 6 703 лева;

ROI по брутната печалба: ((Печалба – Разходи) * 100% = ((6 703 лева – 2 464 лева) / 2 464 лева) * 100% = 171%.

Резултати от сътрудничеството през октомври 2013 (активен сезон):

Разходи за оптимизацията: 2 692 лева;

Брутна печалба: 36 000 лева;

ROI по брутната печалба: ((Печалба – Разходи) * 100% = ((36 000 лева – 2 692 лева) / 2 692 лева) *100% = 1236%.

Продължаваме работата по проекта :)

1
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.