Магията на съдържанието: как да го оптимизираме като професионалисти

Съдържанието е основното оръжие, с което разполагат SEO специалистите, и на което разчитат за постигане на желаните резултати от работата. В тази статия ще разгледаме някои ефективни практики, които са доказани в изграждането на успешна стратегия за работа и постигане на резултати.

1. Вътрешно налинкване

Тази стъпка от оптимизацията на съдържанието е много важна за правилното разпределение на тежесттa между страниците и допълнително навигиране на потребители към съдържанието на вашия сайт. 

Желателно е да се провери къде имате вътрешно налинкване от една страница на сайта към друга, посредством анкорен текст в съдържанието на страницата. След като сте направили проверка, и установите къде имате и къде нямаме линкове, следва проверка за релевантност между анкорния текст, съдържанието на страницата и страницата, към която пренасочвате потребителите. 

Трябва да запазите фокуса върху темата и да привлечете още потребители, като им предоставите допълнителна информация относно нея или други свързани теми, които биха били интересни за тях. Тази практика е най-успешна за блог статии и информационни търсения от потребителите.

Как да преценим към кои страници да сложим вътрешно налинкване?

1. Bounce rate

Bounce rate: 

Можете да използвате Google Analytics, за да откриете кои страници имат висок процент на отпадане и, съответно, да проверите защо това е така.

Ако всичко е наред с тях, трябва да откриете подходящи страници, към които да пренасочите потребителите, с цел намаляване на процента на отпадане. Прочетете повече в нашата статия, посветена на "Exit rate анализ и как може да ни бъде полезен".

2. Page authority

Page authority:

С помощта на инструменти за изчисляване на авторитета на страниците можете да разберете кои са с висок и кои с нисък показател на тази стойност.

Благодарение на правилното анализиране и разпределение на тяхната тежест вие можете значително да подобрите авторитета си вътрешно, като отново спазвате изискванията за релевантност в съдържанието на страниците.

На база на тези анализи можете бързо да намерите нередности във вашия сайт и да предприемете нужните мерки, за да подобрите показателите и да увеличите резултатите.

2. Форматиране на съдържание

Формата и структурата на съдържанието на една страница са от изключителна важност за потребителите и за начина, по който те ще реагират на това, което виждат на вашия уебсайт. Тук може да се работи в насока UX, за да се подобри посещаемостта и ангажираността на вашия уебсайт. Необходимо е да приложите успешните практики и да използвате еднакъв стил, формат и структура на съдържанието.

Какви са основните показатели за правилна структура на съдържание?

  • шрифт и стил на текста: препоръчително е да използвате един и същ стил, за да бъдат всички страници еднакви.

Пример за лоша стилизация:

Стилът на тази страница се различава спрямо другите страници, което може да има отрицателно въздействие и да доведе до намаляване на посещенията, въпреки че информацията в нея може да бъде полезна за потребителите.

  • структура на страниците: правилното подреждане на елементите на страницата има съществено значение за реакцията на потребителите. Разбира се, много зависи от съдържанието и тематиката на вашия уебсайт, както и какво точно споделяте като информация на вашите клиенти. Главното в структурата е да има H1, H2, H3 тагове и да се спазва тяхната последователност. Чрез изграждането на правилна структура помагате, освен на потребителите, но и на ботовете, които обхождат сайтовете да разглеждат съдържанието ви по-лесно.

Пример за лоша структура:

Пример за лоша структура:

Всички тези “подзаглавия” са с удебелен шрифт, но не са H2 или H3 тагове, както може да се види.

Те нямат и разлика с останалия размер на текста. Пример за добра структура и еднакъв стил:

Пример за добра структура и еднакъв стил:

Тук видимо имаме въвеждащ текст, след който имаме H2 заглавие.

3. Обновяване на старо съдържание

Не пренебрегвайте вече публикуваното съдържание на вашия сайт. Тенденциите в дигитално отношение ежедневно се променят. Препоръчително е при промяна на показателите на страница, от която сте имали добри резултати, да проверите и анализирате откъде идва проблемът.

Защо да променим старото съдържание:

  • при непълна информация по темата: в случай че не сте обхванали на 100% всичко, което може да се сподели като информация по темата, трябва да направите допълнително проучване и да надградите с нужната информация;
  • при неактуално съдържание: има случаи, в които информацията се променя толкова бързо, че съдържанието на вашия сайт вече не е актуално и може да не отговаря на търсенoто на потребителите. Необходимо е редовното актуализиране на съдържанието на вашия сайт, за да сте винаги в крак с тенденциите.

4. Публикуване на ново съдържание

Голям процент от потребителите, преди да стигнат до решителната част от тяхното сърфиране, правят проучване, за да вземат информирано решение. Вие, като експерти във вашата сфера на дейност, можете да им представите съдържанието, което те търсят.

Без значение от тематиката на вашия бизнес, имате възможност да откриете полезна информация на базата на проучвания за развитие на блог статии, оценки, съвети или ревюта на продукти, услуги и друго полезно за потребителите съдържание.

Типове заявки за търсене на потребителите и тяхното поведение можете да откриете тук.

Съвети за откриване на ново съдържание

  • Проучване на конкуренцията

Проучване на конкуренцията

Изследването на това, което предлагат вашите конкуренти, и как се справят с информацията в подобна на вашата област, може да изиграе ключова роля при изграждането на ефективна стратегия. Много е важно да се анализират правилно данните, за да се приложат след това в бизнеса.

  • Анализ на чужди пазари

Анализ на чужди пазари:

Откриването на нови възможности за развитие на вашия бизнес не е ограниченo само до територията, на която го развивате. Можете да получите ценен опит като анализирате бизнес възможностите на външни пазари. Важно е да се отбележи, че не всичко, което работи добре за някой, особено на чужди пазари, ви гарантира успех. Точно заради това се правят задълбочени анализи, благодарение на които да може да оцените възможностите за развитие.

5. Обновяване на метаданни

Метаданните играят важна роля за оптимизацията, съгласно SEO препоръките. Въпреки че процесът за тяхното настройване обикновено се смята за бърз и лесен, това не винаги гарантира достатъчно надеждност при глобални автоматизации и настройки. Важно е да се извършва редовна проверка на този тип съдържание, за да сте сигурни, че вашите страници са с актуални метаданни.

Препоръчително е да провеждате редовен анализ, за да идентифицирате по-високочестотните ключови думи и фрази, които да подобрите за по-голяма релевантност спрямо търсачките и потребителите.

Пълно ръководство за оптимизация за метаданни можете да откриете тук.

Графика с постигнати резултати

Графика с постигнати резултати

На база препоръките за оптимизация на съдържанието виждаме движенията по тази графика, които са постигнати, благодарение на постоянна работа по контент стратегията на сайта. Използвайки стъпките от този наръчник и комбинирайки всички техники могат да се постигнат отлични резултати.

Заключение

Контент стратегията не е просто еднократна задача, която да завършите при стартирането на вашия уебсайт. Трябва постоянно да анализирате и подобрявате съдържанието, за да останете конкурентни, и в същото време максимално полезни и изчерпателни за вашата целева аудитория. Важно е да следите ъпдейтите на Google, тъй като те могат пряко да повлияят върху вашата стратегия и резултати. С развитието на изкуствения интелект тези тенденции се променят все по-бързо, затова е необходимо да непрекъснато обучение.

0
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.