Модели ценообразуване в SEO

В тази публикация ще разкрием основните модели в ценообразуването на SEO услуги. През 2014 започнахме да стандартизираме повечето процеси и да формализираме съставянето на търговски предложения. На база опита и обработка на голям брой запитвания може да отделим основните услуги и да ги формализираме като производствени процеси.

Oсновните SEO услуги и предложения на Netpeak

SEO с месечна такса

Тази схема е една от най-старите. Предимството на тази схема е фиксиран разход за клиента и подходяща за проекти с ограничен бюджет. Повече информация за процесите по тази схема за ценообразуване може да откриете на страницата SEO оптимизация с месечен абонамент.

SEO със заплащане за органичен трафик

Това е уникална услуга на българският пазар. Цената при договор тип “Трафик” се калкулира на база органични посещения от търсачките (накратко, цена на клик). Измерване на посещения се осъществява посредством независим брояч на посещения Google Analytics. Калкулира се само приноса към текущия органичен трафик. Ние се съобразяваме с историята на сайта и трафика към момента преди оптимизацията и класирането. Съответно, този трафик няма да се калкулира — за целта се формулира базисен трафик, който ще служи за основа и калкулация на приноса.

Този модел е по-рентабилен отколкото позиции за сайтове тип онлайн магазини, портали — сайтове с 1000+ целеви страници от категорийно и продуктово търсене. Основния принцип е:

Ние прилагаме целият ни арсенал върху ваш сайт, класираме всяка целева страница от сайта ви по ключовите думи, които описват дадена целева страница, и вие заплащате за таргетирани посетители от органични резултати на Google.

Производство на услугата SEO със заплащане за Трафик:

 1. Пълен SEO одит.
 2. Реализация на одита.
 3. Имплементиране на инструменти за уеб анализ и необходимите модули: Google Analytics + Ecommerce tracking модули.
 4. Дефиниране на цели и KPI: транзакции, динамика на показателите за трафик и видимост на сайт в търсачките.
 5. Съставяне на схематична структура на сайта.
 6. Задълбочено проучване и съставяне на семантичното ядро на сайта.
 7. Разпределение на семантиката по целевите страници.
 8. Задание за създаване и корекция на целеви страници.
 9. Съставяне на инструкции за текстови фактори (tkdhst).
 10. Автоматизация на текстови фактори (вътрешен скрипт за оценка на текстова релевантност).
 11. CRO (converiosn rate optimization) + елементарна ползваемост.
 12. Органичен линкбилдинг.
 13. Работа с поведенчески фактори (маркиране на структурирани данни, работа със снипети).
 14. Оптимизация на медиа-контент: картинки, видео, други.
 15. Уеб анализ на база дефинирани KPI.
 16. Екосистемата на Google.
 17. Работа с други търсачки, например Yahoo.
 18. Други.

Това са основните стъпки при производство на услугата "Трафик". Повече информация за тази схема ценообразуване може да откриете на страницата «Оптимизация със заплащане за трафик».

SEO със заплащане на час

Тази услуга сложно се възприема на български пазар, но имаме успешни кейсове по тази услуга. Производство на услугата е подобно на това в заплащане за органичен трафик, промяната касае само ценообразуването. Подходящо е за сайтове тип онлайн магазини и портали, които искат прозрачност в работата на агенцията. Повече информация за тази схема ценообразуване може да откриете на страницата «Оптимизация със заплащане за часове».

Премахване на наказания

В ерата на ъпдейтите Penguin и Panda някои сайтове се нуждаят от "реанимация". Извършва се както премахване на външно наказание (анализ на линк-профил и действия), така и вътрешно наказание (спам, автоматично генериран контент, пренаситено съдържание). Цената се формира след предварителен анализ и, ако след нашите усилия наказанието не се премахва, ние ще върнем 50% от сумата. При 83% от сайтовете, за които сме работили за премахване на наказания, те са били премахнати. Повече информация ще откриете на страницата «Премахване на наказания от Google».

Пълен SEO одит на сайта

През 2014 година в Optimization.bg направихме над 100 одита на български сайтове — малки, средни и големи сайтове в рамките на една от услугите, изброени горе. Съставяне на одит се предлага и като отделна услуга, а пълният списък с информация, какво ще се проверява, се изпраща на клиента по време на предварителния анализ по време на оферирането. Повече информация за одит на сайт, примери и кейсове може да видите на «Технически SEO одит».

Каква услуга Netpeak няма да предлага?

Netpeak няма да предлага една от най-старите схеми ценообразуване в SEO — заплащане за позиции.

Причината за това се крие в самата формулировка на услугата:

ние класираме сайта ви по определен набор от ключови думи и вие заплащате за наличен резултат на първа страница

Минусите на оптимизацията с измерване на позиции:

 1. Работа по оптимизация на ограничен списък ключови думи обхваща изключително малък дял на потребителите във вашата ниша. Средната дължина на ключовата фраза се увеличава с всяка една година, а посещенията от низкочестотни и микрочестотни ключови думи генерират от 70% органични посещения.
 2. Средно/низко/микрочестотни ключови думи се търсят от по-лоялни потребители.
 3. Стар подход в ерата на алгоритмите Колибри, Панда и Пингвин.
 4. Липса на стандартизирана позиция — различни резултати при различни условия:
  • регионално търсене (например, при търсене в София и Варна резултатите може да различни);
  • локално търсене;
  • резултати от търсене през мобилни устройства може да се различават от тези на десктоп;
  • персонализирано търсене.
 5. Не е винаги рентабилна.
 6. KPI са само количествени, но не и качествени, т.к. позицията вече не гарантира успеха.

Също така, за да отговорим на въпроса «Защо не може да се работи, поставяйки си за цел да подобрим позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази?» е достатъчно да знаем позицията на търсачките:

Резюме

Това са основните модели ценообразуване на SEO услугите в Netpeak. Това е [SEO 2.0].

3
1
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.