Netpeak - доверен доставчик по програма ИКТ решения и киберсигурност за МСП

Netpeak е надежден и признат партньор на стотици български компании. Netpeak може да бъде и Ваш партньор по европейската процедурата “ИКТ и киберсигурност”. По своята същност процедурата представлява раздаването на безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността за бизнесите, които покриват необходимите критерии на програмата.

Речник:

*ИКТ - информационни и комуникационни технологии

*МСП - микро, малки и средни предприятия

Какво представлява програмата ИКТ решения и киберсигурност за МСП?

100% финансиране на микро, малки и средни предприятия по "ИКТ решения и киберсигурност". До 20 000 лв. за всеки одобрен участник.

Netpeak е надежден и признат партньор на стотици български компании. Ние можем да бъдем и Ваш партньор по Процедурата “ИКТ и киберсигурност”. Българските микро, малки и средни предприятия вече могат да кандидатстват за субсидии по процедурата "ИКТ решения и киберсигурност" от Плана за възстановяване.

Параметри:

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността.

Отворена за кандидатстване до: 16:30 ч. на 19.12.2022 г.

​Общ бюджет: 30 600 000 лева ​

Период за изпълнение на проекти: 12 месеца

Средства от: Програма за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост

Размер на финансиране: 100% от стойността на проекта - от 3 000 лв. до 20 000 лв.

Кои услуги предоставя Netpeak при включване в програмата:

1. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

2. Въвеждане на платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда – AcademyOcean, част от Netpeak Group. Повече за платформата вижте във видеото. AcademyOcean успешно развива уменията на служители, клиенти и партньори в стотици компании в 31 страни, на 5 континента. Системата е подкрепена от Google като многообещаващ SaaS продукт и получава от технологичния гигант и менторство и технологична помощ.

3. Създаване на онлайн магазин.

4. Създаване на корпоративен уебсайт.

5. Въвеждане на система за бизнес анализи - Business Intelligence система.

6. Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система).

Изисквания към участниците

1. Едно от изискванията е за нетни приходи от продажби за 2021 г., които за микропредприятията трябва да са поне 41 хил. лв., за малките - 82 хил. лв., а за средните - 123 хил. лв.

2. Във фирмата трябва да работи и поне един човек, а изпълнението на проекта не бива да надхвърля 12 месеца.

3. Фирмите-кандидати трябва да имат тригодишна история, т.е - да са регистрирани преди края на 2019 г. 

4. Фирмите могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, уебсайтове, платформи и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

5. Средствата ще могат да се използват и за управление на финансово-счетоводни дейности, както и за изграждане на система за архивиране на информация, за киберсигурност и др.

Как да кандидатствате заедно с Netpeak?

1. Изпратете заявка през сайта на Netpeak: тук.

2. Подгответе следните справки:

  • ОПР и баланс за 2019, 2020 и 2021 години във формат, който се подава към НСИ;
  • номер на КИД за 2021;
  • справка труд.

3. Оценка на предприятието.

4. Подготовка и подаване на проекта при достатъчен брой точки.

Очакваме ви! Успех!

25
10
11
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.