Оптимизация на вътрешната търсачка в сайта: използва ли се и как да я подобрим

В ежедневната си работа в SEO отдела обръщаме голямо внимание на търсенията и доброто позициониране в Google. В тази статия обаче ще разгледаме в детайли нещо интересно, което често не се анализира и се пропуска. Материалът е подходящ както за собствениците на сайтове, така и за SEO и PPC специалисти.

Ще разгледаме полезна статистика, за да стане ясно защо е нужно търсачката да работи правилно. Също ще разгледаме търсачките на част от най-използваните CMS платформи (Magento, WordPress и Opencart), където материята ще стане с една идея по-техническа. За финал ще дадем синтезирани препоръки и добри практики за подобряване на търсачката във вашия сайт или онлайн магазин.

Колко често хората търсят в сайта

От разгледаните Analytics профили на 20 български онлайн магазина, може да направим следните изводи:

 • търсачката ползват от 3 до 20% от посетителите, като това е пряко обвързано с големината на сайта, структурата на менюто и разположението на търсачката;
 • потребителите, ползвали търсачка генерират от 7% до 50% от приходите;
 • потребителите, ползвали търсачка разглеждат средно три пъти повече страници от другите.

Изводът е ясно обозрим, макар и на пръв поглед да изглежда, че относителният дял на ползващите търсачката е малък, от другите данни става ясно, че това са най-активните и ценни за онлайн магазина посетители. Именно заради това, трябва да обърнем детайлно внимание на тази функционалност в сайта и да събираме максимално много статистика, която след това да можем да анализираме.

От анализираните статични сайтове се наблюдава значително по-малък процент на търсещи (0.1% до 3%), като това е тясно свързано с тематиката на самия сайт. Но в общия случай търсенията са значително по-малко от тези в онлайн магазините.

Какво търсят потребителите

Търсенията на посетителите съвсем естествено зависят от тематиката и сезонността на сайта. Анализирайки ги в няколко онлайн магазина се откроява тенденция тези с най-голяма честота да са ключови думи, които отговарят на дадена категория в магазина. Това може да е индикация за несъвършенства в менюто, например търсената категория не е лесно достъпна.

Думите за търсене могат да бъдат полезни в няколко отношения:

 • идеи за създаване на нови категории и добавяне на нови продукти в сайта;
 • семантични данни, които да бъдат използвани за оптимизация на мета данни и текстове;
 • информация за думи, които може да включим в рекламните си послания;
 • опознаване на предпочитанията на най-ценните клиенти.

Настройка за проследяване на заявките

За събиране на потребителските търсения в Google Analytics е необходимо да се направят съвсем дребни корекции на ниво “Изглед на собственост”.

Стъпка 1: Откриваме GET параметъра, който отговаря за търсенето в нашия сайт

Това може да направим съвсем лесно, като отидем в нашия уеб сайт и изпробваме търсачката. От новия URL адрес, който се генерира, трябва да открием параметъра непосредствено пред търсената от нас фраза.

Ако URL адресът в сайта не се променя след осъществяване на търсене, ще са необходими други действия за отчитането им, понеже най-вероятно данните се извличат с AJAX. Но тези случаи са доста по-редки.

Стъпка 2: Отиваме в настройките на изгледа на собственост в Analytics

Тези настройки се въвеждат на ниво “View” или “Изглед на собственост”, съответно играят роля за конкретния изглед. Т.е. ако настроите проследяванията в “Master View”, няма да имате данните от търсенията в “Test View”.

Стъпка 3: Въвеждаме параметъра

https://images.netpeak.net/blog/153244027981kiss48kb.jpg

След като сме разграничили параметъра в сайта, въвеждаме го в полето “Параметър на заявка”. Допълнително е добра практика да маркираме отметката “Премахване на параметрите на заявката от URL адреса”, като това ще е полезно, ако търсачката добавя допълнителни GET параметри, които всъщност не бива да отчитаме.

Реализация в популярните CMS платформи

Обща терминология

Голяма част от търсачките работят чрез SQL LIKE оператора, затова смятаме за удачно да кажем няколко думи за него. Ползва се в съчетания с WHERE и извършва проверка в дадена колона от таблицата с данни.

Ето някои примери за ползването на SQL LIKE, за да имате представа как точно се осъществява търсенето и какви резултати биха се появили.

Magento

Голяма част от хората първоначално биха били недоволни от търсачката на Magento, но ако се отдели малко време за правилната настройка, работата й ще се подобри значително.

Ще дадем няколко примера с Magento, версия 1.9, която е една от най-използваните версии към момента в България. Има три метода на търсене, които са достъпни през администрацията - Like, Fulltext и Combine.

Like

Метод, базиран на SQL LIKE, който разделя заявка в отделни думи. На изхода се получава подобна заявка:

Този метод може да работи за определени типове онлайн магазини, където имената на продуктите са прости и клиентите търсят твърде конкретни елементи.

Fulltext

Търсенето въз основа на уместност - всяка заявка се класифицира според оценката въз основа на MySQL MATCH ... AGAINST заявка.

Тези стойности са пряко свързани с атрибутите, които сме посочили като "Use in Quick Search" в Catalog > Attributes > Manage Attributes.

Combine

Комбинация от двете. Това е генериране на SQL Like заявка на върнатите от Fulltext функцията резултати по релевантност.

Препоръки за оптимизация:

Общата препоръка е да се ползва Fulltext опцията, като трябва да се премине и включи/изключи всеки атрибут, който трябва да участва в търсенето.

По подразбиране продуктовите описания са включени във Fulltext търсенето, като почти винаги е добра идея това да се коригира и проверката в описанията да се премахне. Също така трябва да се потърси дали има друг атрибут, който да “замърсява” релевантността на резултатите.

Има и няколко допълнителни особености, които е добре да споменем:

 • Fulltext и по-скоро MySQL има списък с думи, които биват игнорирани. Ако вашите продукти имат такива думи - може да забележите странно поведение и да проучите този въпрос;
 • по-подразбиране се игнорират думи с под 4 символа, ако не сте направили необходимата настройка в администрацията. Проверете дали имате къси, но важни значещи думи в имената на продуктите.

Допълнително Magento позволява още няколко полезни неща:

 • въвеждане на синоними - ако видим, че дадена дума се търси често, но има синоним, който извлича по-точни резултати - може да настроим това през администрацията;
 • въвеждане на пренасочване - ако сме сигурни, че на дадената заявка има съответстваща категория в сайта, може да направим редирект към тази релевантна страница. По този начин потребител ще отиде в категорийна страница, където има всичко, отговарящо на търсенето му. Тази функционалност отново се активира през административния панел.

WordPress

В по-старите версии на WordPress няма концепция за сортиране на резултатите по релевантност, като се ползва прост SQL LIKE:

Липсата на такава концепция доведе до много критики на търсачката на WordPress, като некоректни резултати се появяваха често, особено при по-големите сайтове.

В края на 2013 година дойдоха нужните подобрения, като те се изразяват в механизъм за сортиране и приоритизация на резултатите в следния ред:

 • резултатите с точно съвпадение на фразата в заглавието на публикацията са показани на първо място;
 • резултати, които съдържат всички ключови думи от търсената фраза в заглавието на публикацията, но не са точно съвпадение (разбъркан ред), се подреждат след това;
 • след това биха се показали резултати, които съдържат някои от търсените думи в заглавието на публикацията;
 • най-накрая се показват резултати с търсените ключови думи в съдържанието на публикацията;
 • във всяка една от горните групи се извършва допълнително сортиране по хронологичен ред.

Това със сигурност подобри вградената функционалност на търсене за по-големи сайтове с множество постове, но за огромни сайтове все още може да има проблеми при намирането на информация.

Препоръки за оптимизация:

Най-напред се уверете, че търсачката наистина не работи добре за вашия конкретен случай. Проверете версията на WordPress и ако ползвате стара такава и нямате достатъчно добри причини за оставането на нея, обновете до по-горна версия. Уверете се, че потребителите наистина търсят в сайта, например посредством данни от Google Analytics. Едва ако всички горепосочени условия са изпълнени и трябва да коригирате поведението на търсачката, може да предприемете някоя от следните техники:

 • използвайте система за вътрешно показване на връзки, към чести търсения с проверена релевантност на резултатите. Може да се използват допълнителни plugin-и за създаване на подобни кръстосвания на тагове, категории, постове и т.н;
 • използвайте WP Advanced Search - PHP framework за създаване на специална логика и корекция на алгоритъма на търсенето;
 • ползване на външен и по-мощен алгоритъм, например Google Custom Search Engine. Чрез този начин може да се използва технологията на търсене на Google, но приложена вътре в сайта.

Както забелязвате, всички от гореизброените методи са сравнително трудни за реализация и трябва да сте сигурни, че търсачката на вашия WordPress сайт се ползва и не работи коректно, за да пристъпите към имплементацията на подобрения.

OpenCart

Търсачката в OpenCart е сравнително проста и по подразбиране търси само по името на продукта. След като достъпите страницата с резултати, ще получите опция за допълнително търсене в описанието на продукта и подкатегориите.

Ако търсачката не генерира коректни резултати, трябва да направите тестове, дали показваните продукти са по-релевантни, ако е включено търсенето в описанията на самите продукти.

Препоръки за подобрение:

 • прегледайте препоръките за WordPress, понеже голяма част от тях са свързани с приложими и в OpenCart похвати;
 • модифицирайте контролера, който отговаря за търсачката, за да проверява по подразбиране и в описанията, ако това решава проблемът за вашият онлайн магазин. Местонахождение на контролера: catalog/controller/product/search.php.

След като намерите контролера, модифицирайте следния ред:

Като го промените на следния кодов фрагмент (За OpenCart 2.3):

или на следното (За OpenCart 3)

Разбира се, трябва да направите това с повишено внимание и предварително направен бекъп. Като при възможност, препоръчително е програмист да се заеме с тази задача.

Добри практики

Като обобщение ще изброим списък с добрите практики и съвети, които може да приложите дори и без програмисти.

 • настройте проследяването на търсачката в Google Analytics;
 • анализирайте потребителските търсения на месечна база, следете процента на ползвалите търсачката, какво точно ги интересува и каква част от тях извършват значимо действие в сайта (например покупка);
 • направете изводи за нови категории и продукти, които можете да създадете при онлайн магазините на база търсенията;
 • тествайте сами търсенето в сайта, за да видите какви резултати се показват при най-честите потребителски търсения;
 • ако резултатите не са достатъчно точни - направете план за корекция на поведението. Ако CMS платформата позволява - настройте търсачката, задайте синоними или пренасочващ адрес за определени търсения;
 • проследявайте търсенията без резултати и оформете подходящо този тип страници. Например може да добавите нотификация на администратор, ако търсената фраза се ползва често, но за нея няма резултати.

Подобряването на вътрешната търсачка е важен процес, като коригирането й може да доведе до повече продажби, доволни клиенти и успех в бизнеса. Всяка платформа има специфики при настройката, но отделяйки нужното време за конфигурация може да се постигнат достатъчно добри резултати.

21
1
4
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.