Оптимизация на вътрешната търсачка в сайта: използва ли се и как да я подобрим

В ежедневната си работа в SEO отдела обръщаме голямо внимание на търсенията и доброто позициониране в Google. В тази статия обаче ще разгледаме в детайли нещо интересно, което често не се анализира и се пропуска. Материалът е подходящ както за собствениците на сайтове, така и за SEO и PPC специалисти.

Ще разгледаме полезна статистика, за да стане ясно защо е нужно търсачката да работи правилно. Също ще разгледаме търсачките на част от най-използваните CMS платформи (Magento, WordPress и Opencart), където материята ще стане с една идея по-техническа. За финал ще дадем синтезирани препоръки и добри практики за подобряване на търсачката във вашия сайт или онлайн магазин.

Колко често хората търсят в сайта

От разгледаните Analytics профили на 20 български онлайн магазина, може да направим следните изводи:

 • търсачката ползват от 3 до 20% от посетителите, като това е пряко обвързано с големината на сайта, структурата на менюто и разположението на търсачката;
 • потребителите, ползвали търсачка генерират от 7% до 50% от приходите;
 • потребителите, ползвали търсачка разглеждат средно три пъти повече страници от другите.

Колко често хората търсят в сайта

Изводът е ясно обозрим, макар и на пръв поглед да изглежда, че относителният дял на ползващите търсачката е малък, от другите данни става ясно, че това са най-активните и ценни за онлайн магазина посетители. Именно заради това, трябва да обърнем детайлно внимание на тази функционалност в сайта и да събираме максимално много статистика, която след това да можем да анализираме.

От анализираните статични сайтове се наблюдава значително по-малък процент на търсещи (0.1% до 3%), като това е тясно свързано с тематиката на самия сайт. Но в общия случай търсенията са значително по-малко от тези в онлайн магазините.

Какво търсят потребителите

Търсенията на посетителите съвсем естествено зависят от тематиката и сезонността на сайта. Анализирайки ги в няколко онлайн магазина се откроява тенденция тези с най-голяма честота да са ключови думи, които отговарят на дадена категория в магазина. Това може да е индикация за несъвършенства в менюто, например търсената категория не е лесно достъпна.

Думите за търсене могат да бъдат полезни в няколко отношения:

 • идеи за създаване на нови категории и добавяне на нови продукти в сайта;
 • семантични данни, които да бъдат използвани за оптимизация на мета данни и текстове;
 • информация за думи, които може да включим в рекламните си послания;
 • опознаване на предпочитанията на най-ценните клиенти.

Какво търсят потребителите

Настройка за проследяване на заявките

За събиране на потребителските търсения в Google Analytics е необходимо да се направят съвсем дребни корекции на ниво “Изглед на собственост”.

Стъпка 1: Откриваме GET параметъра, който отговаря за търсенето в нашия сайт

Настройка за проследяване на заявките

Това може да направим съвсем лесно, като отидем в нашия уеб сайт и изпробваме търсачката. От новия URL адрес, който се генерира, трябва да открием параметъра непосредствено пред търсената от нас фраза.

Ако URL адресът в сайта не се променя след осъществяване на търсене, ще са необходими други действия за отчитането им, понеже най-вероятно данните се извличат с AJAX. Но тези случаи са доста по-редки.

Стъпка 2: Отиваме в настройките на изгледа на собственост в Analytics

Отиваме в настройките на изгледа на собственост в Analytics

Тези настройки се въвеждат на ниво “View” или “Изглед на собственост”, съответно играят роля за конкретния изглед. Т.е. ако настроите проследяванията в “Master View”, няма да имате данните от търсенията в “Test View”.

Стъпка 3: Въвеждаме параметъра

Стъпка 3: Въвеждаме параметъра

След като сме разграничили параметъра в сайта, въвеждаме го в полето “Параметър на заявка”. Допълнително е добра практика да маркираме отметката “Премахване на параметрите на заявката от URL адреса”, като това ще е полезно, ако търсачката добавя допълнителни GET параметри, които всъщност не бива да отчитаме.

Реализация в популярните CMS платформи

Обща терминология

Голяма част от търсачките работят чрез SQL LIKE оператора, затова смятаме за удачно да кажем няколко думи за него. Ползва се в съчетания с WHERE и извършва проверка в дадена колона от таблицата с данни.

Ето някои примери за ползването на SQL LIKE, за да имате представа как точно се осъществява търсенето и какви резултати биха се появили.

примери за ползването на SQL LIKE

Magento

Голяма част от хората първоначално биха били недоволни от търсачката на Magento, но ако се отдели малко време за правилната настройка, работата й ще се подобри значително.

Ще дадем няколко примера с Magento, версия 1.9, която е една от най-използваните версии към момента в България. Има три метода на търсене, които са достъпни през администрацията - Like, Fulltext и Combine.

Има три метода на търсене, които са достъпни през администрацията - Like, Fulltext и Combine

Like

Метод, базиран на SQL LIKE, който разделя заявка в отделни думи. На изхода се получава подобна заявка:

Метод, базиран на SQL LIKE, който разделя заявка в отделни думи.

Този метод може да работи за определени типове онлайн магазини, където имената на продуктите са прости и клиентите търсят твърде конкретни елементи.

Fulltext

Търсенето въз основа на уместност - всяка заявка се класифицира според оценката въз основа на MySQL MATCH ... AGAINST заявка.

Тези стойности са пряко свързани с атрибутите, които сме посочили като "Use in Quick Search" в Catalog > Attributes > Manage Attributes.

Combine

Комбинация от двете. Това е генериране на SQL Like заявка на върнатите от Fulltext функцията резултати по релевантност.

Препоръки за оптимизация:

Общата препоръка е да се ползва Fulltext опцията, като трябва да се премине и включи/изключи всеки атрибут, който трябва да участва в търсенето.

По подразбиране продуктовите описания са включени във Fulltext търсенето, като почти винаги е добра идея това да се коригира и проверката в описанията да се премахне. Също така трябва да се потърси дали има друг атрибут, който да “замърсява” релевантността на резултатите.

Има и няколко допълнителни особености, които е добре да споменем:

 • Fulltext и по-скоро MySQL има списък с думи, които биват игнорирани. Ако вашите продукти имат такива думи - може да забележите странно поведение и да проучите този въпрос;
 • по-подразбиране се игнорират думи с под 4 символа, ако не сте направили необходимата настройка в администрацията. Проверете дали имате къси, но важни значещи думи в имената на продуктите.

Допълнително Magento позволява още няколко полезни неща:

 • въвеждане на синоними - ако видим, че дадена дума се търси често, но има синоним, който извлича по-точни резултати - може да настроим това през администрацията;
 • въвеждане на пренасочване - ако сме сигурни, че на дадената заявка има съответстваща категория в сайта, може да направим редирект към тази релевантна страница. По този начин потребител ще отиде в категорийна страница, където има всичко, отговарящо на търсенето му. Тази функционалност отново се активира през административния панел.

WordPress

В по-старите версии на WordPress няма концепция за сортиране на резултатите по релевантност, като се ползва прост SQL LIKE:

В по-старите версии на WordPress няма концепция за сортиране на резултатите по релевантност, като се ползва прост SQL LIKE

Липсата на такава концепция доведе до много критики на търсачката на WordPress, като некоректни резултати се появяваха често, особено при по-големите сайтове.

В края на 2013 година дойдоха нужните подобрения, като те се изразяват в механизъм за сортиране и приоритизация на резултатите в следния ред:

 • резултатите с точно съвпадение на фразата в заглавието на публикацията са показани на първо място;
 • резултати, които съдържат всички ключови думи от търсената фраза в заглавието на публикацията, но не са точно съвпадение (разбъркан ред), се подреждат след това;
 • след това биха се показали резултати, които съдържат някои от търсените думи в заглавието на публикацията;
 • най-накрая се показват резултати с търсените ключови думи в съдържанието на публикацията;
 • във всяка една от горните групи се извършва допълнително сортиране по хронологичен ред.

Това със сигурност подобри вградената функционалност на търсене за по-големи сайтове с множество постове, но за огромни сайтове все още може да има проблеми при намирането на информация.

Препоръки за оптимизация:

Най-напред се уверете, че търсачката наистина не работи добре за вашия конкретен случай. Проверете версията на WordPress и ако ползвате стара такава и нямате достатъчно добри причини за оставането на нея, обновете до по-горна версия. Уверете се, че потребителите наистина търсят в сайта, например посредством данни от Google Analytics. Едва ако всички горепосочени условия са изпълнени и трябва да коригирате поведението на търсачката, може да предприемете някоя от следните техники:

 • използвайте система за вътрешно показване на връзки, към чести търсения с проверена релевантност на резултатите. Може да се използват допълнителни plugin-и за създаване на подобни кръстосвания на тагове, категории, постове и т.н;
 • използвайте WP Advanced Search - PHP framework за създаване на специална логика и корекция на алгоритъма на търсенето;
 • ползване на външен и по-мощен алгоритъм, например Google Custom Search Engine. Чрез този начин може да се използва технологията на търсене на Google, но приложена вътре в сайта.

Както забелязвате, всички от гореизброените методи са сравнително трудни за реализация и трябва да сте сигурни, че търсачката на вашия WordPress сайт се ползва и не работи коректно, за да пристъпите към имплементацията на подобрения.

OpenCart

Търсачката в OpenCart е сравнително проста и по подразбиране търси само по името на продукта. След като достъпите страницата с резултати, ще получите опция за допълнително търсене в описанието на продукта и подкатегориите.

Търсачката в OpenCart е сравнително проста и по подразбиране търси само по името на продукта

Ако търсачката не генерира коректни резултати, трябва да направите тестове, дали показваните продукти са по-релевантни, ако е включено търсенето в описанията на самите продукти.

Препоръки за подобрение:

 • прегледайте препоръките за WordPress, понеже голяма част от тях са свързани с приложими и в OpenCart похвати;
 • модифицирайте контролера, който отговаря за търсачката, за да проверява по подразбиране и в описанията, ако това решава проблемът за вашият онлайн магазин. Местонахождение на контролера: catalog/controller/product/search.php.

След като намерите контролера, модифицирайте следния ред:

След като намерите контролера, модифицирайте следния ред

Като го промените на следния кодов фрагмент (За OpenCart 2.3):

Като го промените на следния кодов фрагмент (За OpenCart 2.3)

или на следното (За OpenCart 3)

или на следното (За OpenCart 3)

Разбира се, трябва да направите това с повишено внимание и предварително направен бекъп. Като при възможност, препоръчително е програмист да се заеме с тази задача.

Добри практики

Като обобщение ще изброим списък с добрите практики и съвети, които може да приложите дори и без програмисти.

 • настройте проследяването на търсачката в Google Analytics;
 • анализирайте потребителските търсения на месечна база, следете процента на ползвалите търсачката, какво точно ги интересува и каква част от тях извършват значимо действие в сайта (например покупка);
 • направете изводи за нови категории и продукти, които можете да създадете при онлайн магазините на база търсенията;
 • тествайте сами търсенето в сайта, за да видите какви резултати се показват при най-честите потребителски търсения;
 • ако резултатите не са достатъчно точни - направете план за корекция на поведението. Ако CMS платформата позволява - настройте търсачката, задайте синоними или пренасочващ адрес за определени търсения;
 • проследявайте търсенията без резултати и оформете подходящо този тип страници. Например може да добавите нотификация на администратор, ако търсената фраза се ползва често, но за нея няма резултати.

Подобряването на вътрешната търсачка е важен процес, като коригирането й може да доведе до повече продажби, доволни клиенти и успех в бизнеса. Всяка платформа има специфики при настройката, но отделяйки нужното време за конфигурация може да се постигнат достатъчно добри резултати.

21
1
4
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.
Cookies policy
Този уебсайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване. Не използваме бисквитки за други цели, освен описаните тук и в Политика за Поверителност — Приемам