Организация на рекламните профили при eCommerce проекти в две и повече страни

Изнасянето на онлайн бизнеса в няколко държави е чудесна възможност за развитие. За съжаление, организирането му не винаги има ясна и конкретна структура. Всеки бизнес има своята характерност, специфики и различни технически нужди.

Все по-често чуваме  въпросите “Трябва ли ми още един рекламен акаунт във Фейсбук” и “Защо да правя друг акаунт в Google Ads”. Стигнахме до заключението, че е крайно време да изложим малко факти по въпроса.

В тази статия няма да поучаваме как е най-правилно да разделим онлайн платформата си по държави, а по-скоро ще коментираме възможните варианти за менажиране на профили и акаунти в Google Ads, Google Analytics и Facebook.

Как да организираме Google Ads акаунта си, ако имаме сайт с различни езикови версии на поддомейни

Като чисто техническото изпълнение, няма крайно-фатална пречка да  съвместим няколко региона в един акаунт. Но с какви различни фактори се сблъскваме ежедневно в работата си, може да прочетете по-надолу и сами да заключите как би било най-удобно за Вашите бизнес цели.

На практика всяка кампания в Google може да бъде насочена към различна държава, а един акаунт може да включва голям на брой кампании, но това съвсем не е достатъчно, за да си кажем, че просто ще обозначим държавата в името на кампанията и готово.

За целите на един eCommerce проект трябва да се вземат предвид известен брой допълнителни условности в хода на използването на пълните функционалности на рекламата:

 • Ремаркетинг таг;
 • Допълнителни събития за изоставени колички и подобни;
 • Други свързани акаунти;
 • Влиянието на кампаниите помежду им;
 • Емисии с продукти и други файлове за автоматизиране.

Като техническо изпълнение, може да се ползва един ремаркетинг таг дори и на няколко сайта, стига организацията на страниците да е сходна.

Какво имамe предвид - проект за електронен магазин с /кошница и /thankyou page има еднакъв принцип на работа и допълнителните параметри ще отчитат правилно изпълнението на допълнителните събития.

Дали обаче е добра идея да имаме две сходни кампании, насочени към различни държави и езици, използващи различните езикови поддомейни?

И най-правилният отговор тук е - зависи.

Вижте следващите редове и преценете кой е най-подходящият начин, според особеностите на Вашия бизнес.

Предимства при разделянето на всеки поддомейн в отделен акаунт:

 • Лесна организация при наличието на голям брой кампании;
 • Различните кампании не биха имали влияние една на друга;
 • Ясно разграничаване на резултати от кампаниите според конкретния регион;
 • Отделни цели и аудитории за различните региони.

Възможни спънки при разделянето на различните поддомейни:

 • По-сложно организиране на техническата работа - повече нужда от намеса на програмист;
 • Различни възможни технически грешки при изпълнението на поставянето на различните кодове.

Горното разделение спомага един уеб сайт да се разглежда като различни.

По небезизвестните правила: 1 кампания = 1 цел, 1 държава = различен бизнес - това разделение е напълно логично.

Как да организираме Google Ads акаунта си, ако за различните държави имаме сайтове на изцяло отделни домейни

В този случай абсолютно важат по-горните твърдения.

Как стоят нещата с фийд, код за ремаркетинг и всички останали активи?

Един Google Ads акаунт може да има само един ремаркетинг таг. Както уточнихме преди това, ремаркетинг таг може да се разположи както в един, така и в няколко различни домейни и да отчита всички допълнителни събития, които са му добавени, според съответните страници.

При използването на фийд за емисия с продукти важат следните обстоятелства:

 • Организирането на продуктите може да се случи в отделни фийдове, според различни региони и да се използват в отделни кампании;
 • Различни фийдове в един Google акаунт могат да се използват както в един уеб сайт с различни поддомейни, така и в изцяло различни уебсайтове, стига в тях да се използва един и същи ремаркетинг таг.

Facebook Ads: за какво да внимаваме, ако ще рекламираме версии на сайта за различни държави

При Facebook ситуацията е може би още по-сложна. Тук дори различните рекламни сетове могат да са за различни региони.  В една кампания могат да се пуснат реклами и рекламни сетове за няколко държави.

По правило един рекламен акаунт във Facebook може да има само един единствен Пиксел. Този Пиксел отново може да бъде поставен в различни сайтове или поддомейни, като предава една и съща информация към платформата, а самото ограничение да се случва на ниво кампании, а дори и на ниво рекламен сет. Във Facebook има още един допълнителен, задължителен актив - брандова страница, която отново може да бъде глобална (но само на един език), и регионална (която всъщност представлява различни страници, разделени по държави и съответно преведени на необходимия език). Вторият вариант е по-предпочитан, защото към настоящия момент страниците във Facebook са като допълнителна “витрина” за всеки онлайн бизнес.

Организация на активите, необходими за реклама във Facebook при 2+ версии на сайта

Създаването на Бизнес мениджър, рекламни акаунти, каталози, Пиксели и т.н. доста често се оказва една нелека задача. Доста е оскъдна и информацията в интернет по темата - кое, колко и как.

Безспорно, ако искаме да се възползваме от всички функционалности на рекламата във Facebook, то Бизнес мениджър е препоръчителната платформа за целта.

Няма конкретна цифра за максимален брой рекламни акаунти в Бизнес мениджър на Facebook, а ако срещате трудност да добавите нов, то след свързване с поддръжката на Facebook за реклама те ще намерят решение за всеки възникнал случай.

Като сравнение може да се направи Бизнес мениджър на Facebook с Мениджър клиентски профили в Google, като за разлика от Google, Facebook имат изнесени функционалности на това ниво. Каталог например може да се достъпи само чрез Бизнес мениджър.

Няма лимит за създаваните каталози от един профил на Бизнес мениджър, или поне аз не съм срещала такъв. Един каталог, от своя страна, може да съдържа голям на брой продуктови сетове.

Изхождайки от тази информация може да стане ясно, че дори и да поддържаме няколко езикови версии на нашия уебсайт, всяка от тях може да има различна кампания във Facebook, та дори и само различен рекламен сет.

Как стои въпроса с аудиториите във Facebook?

Обявената за най-мощна социална платформа на нашето време - Facebook, съдържа изключително прецизно профилиране на потребителите си. Lookalike аудиториите работят все по-добре, като изследват потребителското поведение на всяка една персона в Интернет. Дори насочването по интереси вече включва персонализиране.

Създаването не Lokalike аудитория може да се случи чрез различни източници - от допълнителни събития, от ръчно подготовени файлове, и от други запазени аудитории, като задължителен елемент е избирането на държава.

Тук отново не се явява пречка в създаването на различни аудитории по различни региони.

Накратко казано: няма техническа невъзможност или друга физическа пречка за използването на 1 рекламен акаунт и 1 Пиксел в рамките на уебсайт  с различни езикови версии или няколко съвсем отделни домейна.

Попитах няколко колеги специалисти, които работят по текущи проекти в такава ситуация, и ето какви отговори получих:

Няма смисъл да се създават различни Пиксели, само допълнителни главоболия.”
Ооо, задължително в отделни рекламни акаунти и с отделни Пиксели, аз веднъж опитах с един и същ и настана голяма каша.”

Отново важи мярката - за всеки според собствените възможности. Аз лично винаги допускам възможността за взаимно повлияване на кампаниите и рекламите в един акаунт.

Какво искам да кажа - в случай на неточности с един уеб сайт (езикова версия)  е възможно да бъде блокиран целия рекламен акаунт и всички кампании да бъдат засегнати.

Това, от моя опит, е достатъчно страшна причина, дори и да е само хипотетична и никога  да не се стигне до нея. Но, отново подчертавам, че в една задача трябва да се вземат всички условности предвид - наличност на техническо лице, характерности на уебсайта, обем на кампаниите и т.н.

Ключови моменти:

 • За Facebook Ads няма голямо значение дали е един сайт с езикови версии или отделни домейни.
 • Задължителното и при двата случая: отделни фийдове, каталози и т.н.;
 • Почти задължително: използване на Бизнес Мениджър;
 • За предпочитане: отделни акаунти, отделни кампании (ако все пак акаунтът е общ);
 • По-скоро “да” за отделни Пиксели.

Google Analytics, когато търгувате тук и навън

Tова е структурата на Google Analytics.

На ниво 2 (собственост) се намира кода (по един за собстветност) за имплементиране на сайта и аудитории.

Най-често срещаното разделение за различни държави е разделението по собствености, като всяка езикова версия си има своя собственост в акаунта.

Не е невъзможно да се разделят на ниво изглед, чрез филтриране на различните поддомейни или домейни, но ето няколко неща, които трябва да се имат предвид:

 • Най-лесно е да създадете на всеки поддомейн уникален идентификатор за проследяване и да ги проследите отделно;
 • Ако решите да го направите по този начин, е възможно да се загубят данни за една и съща сесия, когато потребителите се преместват от един домейн на друг в една сесия;
 • Всеки профил в Google Анализ може да има 25 изгледа, нещо, което трябва да имате предвид, ако имате много поддомейни.
 • Проверете в реално време анализите за незабавна обратна връзка и потвърдете, че са настроени правилно.

Ключови моменти

 • По-добре настройте различна собственост за отделните пазари.
 • Внимание към: грешки при валути (ако управлявате от България, не е лошо да отчитате в BGN, независимо къде оперирате) и дефинирането на аудитории (ако все пак ползвате обща собственост за 2+ версии)

Обобщение

Няма категорична рецепта коя е правилната структура на платформите и активите, когато се готвите да рекламирате локално на повече пазари. В идеалния случай ще обмислите нуждите и ситуацията и ще начертаете/опишете структурата, която ще изпълни изискванията ви. И то - предварително.

Разбира се, сега всички сме в “заварено положение” и винаги се съобразяваме с това, което вече имаме, и с принципа “не пипай, щом работи”. Но не е късно да премислим и да подредим системите така, че да са адекватни за нашите дългосрочни бизнес планове и дори за някоя и друга по-амбициозна мечта.

779
0
269
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.