Представяме Netpeak Checker 2.1 — мултифункционален инструмент за многопоточен анализ и сравняване на сайтове

Международната академия за SEO-инструменти Netpeak Software представя… Носителя на наградите SEOскар и Златен Парсер… Програмата, която ще стане новия must-have инструмент за интернет-маркетолозите...

Посрещнете – Netpeak Checker 2.1

1. Какво е това Netpeak Checker?

Идваш тук и казваш: дон, трябват ми данни за анализ. Но ги искаш без уважение: ти не въвеждаш API-ключове в настройките за достъп до услугите, ти дори не знаеш чрез какви URL-адреси искаш да получиш данните…

Дон Чекероне

Netpeak Checker е мултифункционален инструмент за многопоточен анализ и сравняване на сайтове, който помага да се изпълняват най-разнообразни задачи в областта на онлайн маркетинга. Програмата дава възможност за получаване на данни от най-популярните услуги в света: Ahrefs, Moz, Serpstat, Majestic, SEMrush, Alexa, Google, Bing, Яндекс, Whois, Facebook, Twitter и така нататък.

За да започнете работа с Netpeak Checker, трябва:

 • да имате списък с URL-и, за които искате да се получите данни;
 • да знаете какви именно параметри искате да анализирате (за получаване на някои параметри е нужен платен достъп до съответната услуга).

2. Проблеми в предишните версии

Ако преди сте използвали Netpeak Checker, напълно съм сигурен, че сте се сблъскали поне с един от изброените проблеми:

 • липса на възможност за съхраняване и зареждане на проекти с данни → възможност за съхраняване на списъци от URL имаше, но често трябва да се съхраняват именно получените данни, за да може при необходимост да се върнете към тях;
 • непонятни празни клетки в таблицата след анализа → като че параметрите са избрани, анализът върви, но в таблицата остават празни клетки и няма никакви съобщения защо липсват резултати;
 • сложен интерфейс → отделни вложки за редактиране на списъка с URL, за настройка на параметри и за достъп до таблицата с резултати; настройки на програмата на едно място, настройки на услугите – в друго, настройки на потоците и параметрите – в трето;
 • слаба производителност → заради остарялата таблица с резултати и липсата на съответното оптимизиране на получаването на параметри;
 • пълно спиране на анализа при прекъсване на интернет достъпа → особено неприятно е, когато се прави анализ на голям брой URL и параметри за цяла нощ, и при кратко прекъсване на интернета, анализът да се прекрати изцяло;
 • липса на светла цветова схема на интерфейса → това не е много към техническата част, но нашите потребители много често сочат този недостатък на програмата :)

3. Решение на проблемите и нови възможности

3.1. Напълно преработен интерфейс

Вече всички основни действия се извършват в един прозорец на програмата:

https://s3.amazonaws.com/netpeak.software/press-releases/netpeak-checker-2.1/1_new_interface_en.png

Грешки

Ако в резултат на анализа е възникнала грешка, клетката ще бъде оцветена в съответен цвят, в зависимост от статуса на грешката:

 • жълт цвят – в този случай Вие можете сами да поправите грешката. Например, «Proxy Error» означава, че е възникнала някаква грешка с проксито – просто добавете друго прокси или опитайте без прокси.
 • червен цвят – това са грешки, които не зависят от потребителя. Например, «Service Error» означава, че самата услуга, към която се обръщате, е недостъпна и тук остава само да чакате.

Цветова схема

Бяха добавени три цветови схеми на интерфейса: светла, тъмна и светло синя. https://s3.amazonaws.com/netpeak.software/press-releases/netpeak-checker-2.1/2_color_scheme_en.png

 

3.2. Съхраняване и зареждане на проекти

Реализирахме съхраняване на проект с възможно най-компактен начин на запазване на данните. Постарайте се често да запазвате проекта, за да не изчезне нищо!

Обърнете внимание, че съхраненият проект пази напълно всички получени данни: Вие можете смело да изключвате и избирате други параметри – при включване на по-рано анализирани параметри, те просто се показват в таблицата, а не се теглят отново.

3.3. Изменения в параметрите

Количество

В Netpeak Checker вече е реализирана проверка на над 1000 параметъра. Признаваме си, че след като преминахме границата от 1000 параметъра, престанахме да ги броим :)

Виж всички параметри в Netpeak Checker

Стари параметри

Всички стари параметри бяха напълно преработени и оптимизирани. Отделно бих искал да отбележа Whois парсера собствено производство. Ние му отдадохме много сили и време – надявам се да останете доволни!

Нови параметри

Бяха реализирани няколко нови услуги:

 • Yahoo SERP – индексация, слепване и други данни, касаещи резултатите в Yahoo.
 • Яндекс SERP – аналогично, но за резултатите в Яндекс.
 • Яндекс Каталог / Бар – данни за ТИЦ на сайта и дадените от Яндекс признаци на сайта от типа «Регион», «Източник» и така нататък.
 • StumbleUpon – индексация и брой прегледи на целевия URL от потребителите на тази услуга.

Също така, за всички търсещи системи бяха добавени параметри «Заглавие» и «Описание», които дават възможност да се разбере от какви текстове във Вашия сайт търсачката показва своите резултати. Не пропускайте възможността да качите CTR-а на Вашите страници още повече!

Търсене и избор

Както вече споменах, в програмата вече има 1000+ параметъра, а това означава, че по тях е добре да може да се търси.

Успяхме да реализираме такова търсене, което да отчита най-разнообразни форми на изписване на имената на услугите: например, параметрите на Google Вие можете да откриете по заявки «ждджве», «гугъл» и дори «hwhc.».

Допълнителни настройки

Вече във всеки параметър има свойства «цел» (target) и «режим» (mode):

Под “Цел” се разбира, каква точно стойност на URL ще бъде предавана към услугата. Целите биват такива:

 • URL → в този случай към услугата се предава точно съответствие на URL: например, https://subdomain.domain.com/page.html
 • Host → към услугата се предава стойността на хоста: в горния пример това е subdomain.domain.com
 • Root Domain → към услугата се предава стойността на основния домейн: в горния пример това е domain.com

Индивидуален режим за всяка услуга и се комбинира с целта по следния начин:

 • Prefix (достъпен е само за Ahrefs) → към услугата се предава цел «URL» и параметър на режима «Prefix»: в този случай данните ще бъдат получени за път от типа domain.com/path/*
 • Subdomains (достъпен е само за Ahrefs) → към услугата се предава цел «Host» и параметър за режим «Subdomains»: данните ще бъдат получени за път от типа *.domain.com/*
 • Subdomain (достъпен само за Moz) → технически псевдоним на цел «Host»: в рамките на този режим просто за удобство са групирани всички subdomain-параметри Moz

Така, ако услугата има възможност да дава резултати за различни режими, Вие можете да получавате данни за тях едновременно, избирайки с чекче тези параметри, които съответстват на необходимия режим.

Също така, за някои услуги (в момента това са Serpstat и SEMrush), има група от параметри «Търсеща система» – въведете за коя търсачка / регион искате да получите един или друг параметър от услугата. Тази функция позволява да се сравняват данни за един и същ URL в различни информационни бази на услугите.

Ограничения

Ние направихме доста тестове и намерихме оптимални стойности за получаване на максимален брой данни от всяка услуга. Тези настройки (честота на заявки и брой достъпни потоци) направо ги “зашихме” в програмата. Вече няма да Ви се налага да настройвате интервали между заявките самостоятелно, и да преценявате коя от тях ще е оптимална.

Внимание! Успяхме доста добре да оптимизираме таблицата, но все пак не може адекватно да се реагира на едновременен анализ по 1000 параметъра, затова препоръчваме да анализирате по-малък брой параметри - за удобство.

3.4. Ново ядро на приложението

Ядрото на новия Netpeak Checker е базирано на ядрото на Netpeak Spider 2.1 – могат да се отбележат следните особености в работата му:

 • програмата анализира в кои клетки няма резултати и в кои има грешка при получаване на данните – именно тези клетки се слагат на опашка за анализ;
 • горната функция позволява с лекота да се зареди съхранен проект и да се продължи работа;
 • ако е установено прекъсване на достъпа до Интернет, то програмата ще се опитва да възобнови анализа вески 15 секунди, докато анализът не продължи или Вие  не го спрете;
 • в опашката се използва само това количество заявки, което е необходимо: например, ако Вие сте добавили много URL с еднакъв основен домейн и сте избрали само Root Domain параметри, то ще има само една заявка за инициализация на данни за всички URL;
 • услугите Moz и Majestic позволяват да се получат някои данни за няколко десетки реда с една заявка – това е важна част от реализацията на ядрото: Majestic – по 100 резултата/заявка; Moz – по 50 резултата/заявка за платения абонамент и 10 резултата/заявка за безплатния достъп.

3.5. Работа с URL списъци

Можете да въведете URL по няколко начина:

 • от клипборда;
 • ръчно;
 • от текстов файл;
 • drag and drop –  пренасяте файл или текст направо в таблицата.

Обърнете внимание, че ако въвеждате URL ръчно, от клипборда или качвате файл, то редовете от типа «domain.com» ще се въведат по подразбиране с протокол http. Ако искате да избегнете това, дописвайте протокола https.

3.6. Горещи клавиши

Вече не мога да си представя работата в новия Netpeak Checker без комбинациите от бързи клавиши. Моля, опитайте да използвате тези клавиши и съм сигурен, че бързо ще им свикнете и оцените колко време икономисват:

 • Ctrl + V – вмъкни URL от клипборда в таблицата;
 • F5 – започни анализ;
 • Ctrl + F5 – спри анализа;
 • Ctrl + S – запази проекта (особено полезно е, когато работите с един URL списък: просто по-често запазвайте проекта като обикновен текстов файл);
 • Ctrl + F – филтрирай резултатите;
 • Delete – изчисти избраните клетки;
 • Shift + Delete – изтрий избраните URL от таблицата (бъдете внимателни, тъй като с URL се изтриват и съответните резултати);
 • Ctrl + E – експортирай активната в момента таблица;
 • Ctrl + Shift + T – зареди последния проект: с тези клавиши обикновено започвам работа с програмата, съветвам Ви и Вие да правите така!

Останалите комбинации можете да намерите в самия интерфейс на програмата.

Предложение, което не можеш да откажеш

Приятели, всеки, който вече е пробвал предишните версии на нашите продукти и новите потребители! Даваме Ви възможност безплатно да пробвате новата версия на Netpeak Checker 2.1 и текущата версия на Netpeak Spider в продължение на 14 дни. Някога, въпреки че този ден може и да не дойде, ще Ви помоля да ми направите услуга, но дотогава приемете този пробен период като подарък по случай рождения ден на новия Netpeak Checker.

Използвай продуктите на Netpeak Software

Готови сме да окажем всякаква помощ при адаптирането Ви към новата програма... И не се бойте, съобщавайте ми лошите новини преди всичко! :)

Пишете ни по всякакви въпроси и се присъединете към нас в социалните мрежи:

Накратко за важното

Netpeak Checker 2.1 е програма, която се използва, когато трябва да се решават проблеми в интернет-маркетинга. Добавяйте списък с URL, избирайте параметри и получавайте данни от най-популярните световни услуги: Ahrefs, Moz, Serpstat, Majestic, SEMrush, Alexa, Google, Bing, Яндекс, Whois, Facebook, Twitter и така нататък.

1
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.