Представяне на данни от Google Analytics: удобно, красиво и без да давате достъп до профила

Вие също ли трябва да показвате отчети за постигнатата посещаемост в рамките на рекламната кампания? И, вероятно, го правите така, че на клиента да е лесно да осмисли аналитиката. В този пост има три примера за работа с Google Analytics и разбираеми отчети от системата, които могат да се покажат, без да давате специален достъп до акаунта.

  • Бонус — как да настроите функция за автоматично формиране на отчети.

Инсталиране на добавка Google Analytics

За да започнем да съставяме отчети, ни трябва Google таблица и добавка Google Analytics за нея.

Как да инсталирате добавка:

  1. На Google диск създайте или отворете вече готова Google таблица.
  2. В менюто изберете позиция «Добавки» — «Изтегляне на добавки»:

  1. Намерете съответната добавка и натиснете бутона «Безплатно»:

  1. Изберете акаунт и дайте на добавката нужните разрешения:

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressed-4zjxugpgktewypm6.jpg

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressed-by6p2aqyey.jpg

  1. Готово, в менюто «Добавки» се появи подменю «Google Analytics». А сега да пристъпим към действие.

Сравняване на посещаемост на ресурса за определен период от време

Задача: да се сравнят данни за броя сесии за текущата и изминалата седмица с разделяне по дни.

За това трябва да се създаде нов отчет («Create new report»):

Да се избере нужният акаунт и измерваните данни «Metrics & Dimensions»:

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressed-jpxezne47xn.jpg

Виждаме, че се генерира вложка «Report Configuration». Тя съдържа информацията, която смятаме да експортираме:

По подразбиране статистиката се тегли за последните седем дена, но ние можем самостоятелно да определим времевите рамки за импорт.

Важно: за тази добавка съществува ограничение за количество на импортираните резултати. По подразбиране са 1000 резултата, максималното е 10 000 резултата. Ако данните са значително повече, подберете друг инструмент за импорт.

В нашия случай статистиката за седем дена нищо няма да даде, тъй като събираме данните днес в сряда. Затова сега може да получим данните от понеделник до сряда тази седмица.

Създаваме заявка за импорт на данни за миналата седмица с помощта на «Create new report» или копираме данните в съседната клетка на таблицата:

Когато конфигурацията на отчета е настроена, може да се пристъпи към извличане на данни. За целта в меню «Добавки» пускаме функция «Run reports»:

Получаваме известие за успешно формиране на отчетите:

В Google таблицата са добавени две допълнителни страници с данни:

За нагледност, да създадем диаграма и да обединим получените данни в една таблица:

Импортираме данни от другите листове с помощта на функцията: «Посещаемост през текущата седмица» B16. Тук «Посещаемост за текущата седмица» е името на листа, а «B16» е номера на клетката с данни.

Финалната таблица изглежда така:

Да пристъпим към създаване на диаграма:

Сега го «правим красиво»: използваме диаграми и получаваме графика за сравняване на посещаемостта на ресурса за две непълни седмици:

Анализ на ефективността на каналите за популяризиране

Задача: да се сравни броят транзакции, които е донесъл източникът/каналът през текущата година. При това, имаме и допълнителни условия: трябва да се покажат само първите 10 резултата, сортирани по брой транзакции, от голямата към малката стойност.

Коригираме изискванията в «Report Configuration»:

Сега създаваме диаграма за нагледност. И тъй като нямаме сравняване на данни за различни периоди, обединяваща таблица не е нужна.

Определяме необходимия диапазон:

След това формираме диаграма, както в предишния пример. За по-добра нагледност прилагаме кръгова диаграма:

Изследване на популярност на браузърите

Задача: да се покаже ТОП-5 на браузърите, които ползват клиентите — от най-популярния до най-рядко използвания.

Стартираме «Run Report» за импорт на данните и получаваме следните резултати:

Определяме диапазон за формиране на диаграмата:

Резултат:

Примерът, който използвахме, може да се види тук.

Трябва да копирате документа в Google Drive и да добавите id-то на вашия изглед на собственост.

То може да се види с помощта на добавката (функция «Create Report») или Google Analytics:

Автоматично формиране на отчети

Функцията за автоматично формиране на отчети е полезна, когато трябва да се предоставят данни през равни периоди от време. Например, всеки понеделник да се формира отчет за посещаемост.

За да го направите, използвайте функцията «Schedule reports». Активирайте я и изберете график:

Изводи

Добавката Google Analytics позволява да:

  1. Споделите данни, без да давате достъп до акаунта.
  2. Формирате данни в удобен вид за последваща обработка.
  3. Настройвате автоматично генериране на отчети.

P.S. А какви показатели следите Вие? Изпращайте примери, ще генерираме красиви отчети.

3
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.