Представяне на данни от Google Analytics: удобно, красиво и без да давате достъп до профила

Вие също ли трябва да показвате отчети за постигнатата посещаемост в рамките на рекламната кампания? И, вероятно, го правите така, че на клиента да е лесно да осмисли аналитиката. В този пост има три примера за работа с Google Analytics и разбираеми отчети от системата, които могат да се покажат, без да давате специален достъп до акаунта.

  • Бонус — как да настроите функция за автоматично формиране на отчети.

Инсталиране на добавка Google Analytics

За да започнем да съставяме отчети, ни трябва Google таблица и добавка Google Analytics за нея.

Как да инсталирате добавка:

  1. На Google диск създайте или отворете вече готова Google таблица.
  2. В менюто изберете позиция «Добавки» — «Изтегляне на добавки»:

В менюто изберете позиция «Добавки» — «Изтегляне на добавки»

  1. Намерете съответната добавка и натиснете бутона «Безплатно»:

Намерете съответната добавка и натиснете бутона «Безплатно»

  1. Изберете акаунт и дайте на добавката нужните разрешения:

Изберете акаунт и дайте на добавката нужните разрешения

Изберете акаунт и дайте на добавката нужните разрешения

  1. Готово, в менюто «Добавки» се появи подменю «Google Analytics». А сега да пристъпим към действие.

Сравняване на посещаемост на ресурса за определен период от време

Задача: да се сравнят данни за броя сесии за текущата и изминалата седмица с разделяне по дни.

За това трябва да се създаде нов отчет («Create new report»):

Сравняване на посещаемост на ресурса за определен период от време

Да се избере нужният акаунт и измерваните данни «Metrics & Dimensions»:

Да се избере нужният акаунт и измерваните данни «Metrics & Dimensions»

Виждаме, че се генерира вложка «Report Configuration». Тя съдържа информацията, която смятаме да експортираме:

Виждаме, че се генерира вложка «Report Configuration». Тя съдържа информацията, която смятаме да експортираме

По подразбиране статистиката се тегли за последните седем дена, но ние можем самостоятелно да определим времевите рамки за импорт.

Важно: за тази добавка съществува ограничение за количество на импортираните резултати. По подразбиране са 1000 резултата, максималното е 10 000 резултата. Ако данните са значително повече, подберете друг инструмент за импорт.

В нашия случай статистиката за седем дена нищо няма да даде, тъй като събираме данните днес в сряда. Затова сега може да получим данните от понеделник до сряда тази седмица.

Създаваме заявка за импорт на данни за миналата седмица с помощта на «Create new report» или копираме данните в съседната клетка на таблицата:

Създаваме заявка за импорт на данни за миналата седмица с помощта на «Create new report» или копираме данните в съседната клетка на таблицата

Когато конфигурацията на отчета е настроена, може да се пристъпи към извличане на данни. За целта в меню «Добавки» пускаме функция «Run reports»:

в меню «Добавки» пускаме функция «Run reports»

Получаваме известие за успешно формиране на отчетите:

Получаваме известие за успешно формиране на отчетите

В Google таблицата са добавени две допълнителни страници с данни:

В Google таблицата са добавени две допълнителни страници с данни

За нагледност, да създадем диаграма и да обединим получените данни в една таблица:

За нагледност, да създадем диаграма и да обединим получените данни в една таблица

Импортираме данни от другите листове с помощта на функцията: «Посещаемост през текущата седмица» B16. Тук «Посещаемост за текущата седмица» е името на листа, а «B16» е номера на клетката с данни.

Финалната таблица изглежда така:

Финалната таблица изглежда так

Да пристъпим към създаване на диаграма:

Да пристъпим към създаване на диаграма

Сега го «правим красиво»: използваме диаграми и получаваме графика за сравняване на посещаемостта на ресурса за две непълни седмици:

графика за сравняване на посещаемостта на ресурса за две непълни седмици

Анализ на ефективността на каналите за популяризиране

Задача: да се сравни броят транзакции, които е донесъл източникът/каналът през текущата година. При това, имаме и допълнителни условия: трябва да се покажат само първите 10 резултата, сортирани по брой транзакции, от голямата към малката стойност.

Коригираме изискванията в «Report Configuration»:

Коригираме изискванията в «Report Configuration»

Сега създаваме диаграма за нагледност. И тъй като нямаме сравняване на данни за различни периоди, обединяваща таблица не е нужна.

Определяме необходимия диапазон:

Определяме необходимия диапазон

След това формираме диаграма, както в предишния пример. За по-добра нагледност прилагаме кръгова диаграма:

кръгова диаграма

Изследване на популярност на браузърите

Задача: да се покаже ТОП-5 на браузърите, които ползват клиентите — от най-популярния до най-рядко използвания.

Определяме популярност на браузъри

Стартираме «Run Report» за импорт на данните и получаваме следните резултати:

Стартираме «Run Report» за импорт на данните и получаваме следните резултати

Определяме диапазон за формиране на диаграмата:

Определяме диапазон за формиране на диаграмата

Резултат:

кръгова диаграма

Примерът, който използвахме, може да се види тук.

Трябва да копирате документа в Google Drive и да добавите id-то на вашия изглед на собственост.

Трябва да копирате документа в Google Drive и да добавите id-то на вашия изглед на собственост

То може да се види с помощта на добавката (функция «Create Report») или Google Analytics:

id-то на вашия Google Analytics

Автоматично формиране на отчети

Функцията за автоматично формиране на отчети е полезна, когато трябва да се предоставят данни през равни периоди от време. Например, всеки понеделник да се формира отчет за посещаемост.

За да го направите, използвайте функцията «Schedule reports». Активирайте я и изберете график:

График за формиране на отчети

Изводи

Добавката Google Analytics позволява да:

  1. Споделите данни, без да давате достъп до акаунта.
  2. Формирате данни в удобен вид за последваща обработка.
  3. Настройвате автоматично генериране на отчети.

P.S. А какви показатели следите Вие? Изпращайте примери, ще генерираме красиви отчети.

3
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.
Cookies policy
Този уебсайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване. Не използваме бисквитки за други цели, освен описаните тук и в Политика за Поверителност — Приемам