Прогнозни показатели в Google Analytics 4 — това ли е бъдещето на уеб анализа?

Въвеждането на прогнозни показатели в Google Analytics 4 е огромна промяна в правилата на играта за специалистите по дигитален маркетинг, а също и за собствениците на бизнеси. GA4 автоматично обогатява базата данни, като използва алгоритмите за машинно обучение на Google върху целия набор от данни, за да предвиди бъдещото намерение на потребителите. Освен доклади за миналото поведение на посетителите на уебсайта, изкуственият интелект на Google вече може да ви даде поглед към бъдещето и ясен сигнал къде да насочите маркетинговия си фокус през следващите седмици.

Какво представляват прогнозните показатели в GA4?

Google Analytics 4 има 3 прогнозни показателя. Най-просто казано, те се основават на данните за посетителите на вашия сайт, структурираните данни за събития и алгоритмите за машинно обучение на Google. Тази комбинация генерира прогнози за бъдещото поведение на вашите потребители.

А ето на какъв принцип става това:

Времева рамка на прогнозните показатели в GA4

Както можете да видите на изображението по-горе, прогнозите са за близкото бъдеще, базирани на близкото минало.

По-важното е, че всички те са свързани с Revenue.

  • вероятност за покупка;

Това е вероятността потребителят да регистрира конкретно събитие за реализация в рамките на следващите 7 дни.

  • вероятност за оттегляне;

Това е вероятността потребител, който е бил активен във вашето приложение или уебсайт през последните 7 дни, да не бъде активен през следващите 7 дни.

  • очаквани приходи.

Това са очакваните приходи от всички покупки в рамките на следващите 28 дни от потребител, който е бил активен през последните 28 дни.

Тези показатели ви позволяват да използвате данните, които събирате, за да предвидите бъдещите действия (или бездействие) на вашите клиенти. Например може да имате подгрупа от клиенти, за които има малка вероятност да се върнат на вашия сайт. Какви усилия можете да положите, за да задържите тези потребители? Сега, когато можете да идентифицирате кои са те, кампаниите и маркетинговите ви усилия, насочени към тези клиенти, могат да бъдат още по-ефективни и фокусирани.

Условия за използване на прогнозни показатели

Тъй като прогнозните показатели се извличат от алгоритмите за машинно обучение на Google, има няколко предпоставки за успешно обучение на прогнозни модели:

1. Вашият уебсайт трябва да има коректно инсталиран Google Analytics 4

Искрено се надяваме това да е вече факт за вас, но ако все пак не е, прегледайте нашата статия за Коректно настройване на GA4. Към днешна дата все още имате време до пълното внедряване на Google Analytics 4 и залеза на Universal Analytics, но има сериозни причини да не отлагате мигрирането и да го направите час по-скоро.

Професионален съвет:

Когато собствеността ви в GA4 е настроена, активирайте споделянето на данни за сравнителен анализ. Това ще подаде анонимни данни към моделите за прогнозно обучение и в резултат ще подобри качеството на прогнозите за вашия акаунт.

Ако не сте активирали тази опция, може да го направите през следните стъпки:

  • първо, кликнете върху бутона Admin в долния ляв ъгъл на профила си;
  • в раздела Admin кликнете върху Account Settings и изберете Modeling contributions & business insights. След това просто запазете.

2. За да отговаряте на условията за прогнозни показатели, като „вероятност за покупка“ и „вероятност за оттегляне“, трябва да конфигурирате “събитие за покупка” (purchase event) и да го изпратите до собствеността на GA4.

3. Изкуственият интелект на Google не струва нищо без данни за обработка.

Необходим е минимален брой от 1000 положителни и отрицателни проби (купувачи и отпаднали потребители). Това означава, че трябва да има поне 1000 потребители, които са задействали предсказуемото условие за покупка, и 1000 потребители, които не са го направили.

4. Качеството на модела (редовен трафик, генериращ събития за покупки) трябва да се поддържа за определен период от време, който обикновено е 28 дни.

Прогнозните показатели за всеки отговарящ на условията модел ще се генерират за всеки активен потребител веднъж на ден. В случай че някое от условията не е изпълнено или падне под минималния праг на потребителите, тогава Google Analytics 4 ще спре да актуализира прогнозните показатели и няма да бъде наличен в Google Analytics.

Това важи за всички прогнозни показатели.

Вашият сайт може да отговаря на условията за един показател, но не и за други.

Какво същност можете да правите с прогнозните показатели на GA4?

Създаване на предсказуеми аудитории 

Прогнозните показатели правят възможни прогнозни аудитории. Например, можете да изградите аудитория тип „Вероятно ще се оттегли през следващите 7 дни“ и след това да създадете кампания, за да привлечете отново тези клиенти. Като алтернатива, ако в момента няма смисъл да достигате до тези потенциални клиенти, можете да ги изключите от маркетинговите си усилия. Както винаги, помислете какво е приложимо за вашия бизнес.

За да проверите дали собствеността ви отговаря на условията за предсказуеми аудитории, трябва да следвате този път във вашия акаунт в GA4:

Admin > Audiences > New Audience

На следващия екран щракнете върху "Predictive" в секцията "Suggested audiences".

Lifetime Value Exploration


Можете също така да използвате прогнозни показатели в раздела "Explore”, докато създавате отчет "Lifetime Value Exploration".

Това е отчетът, който ви дава представа за средния приход от вашите потребители, както и за други важни показатели, свързани с приходи.

За да започнете създаване на такъв отчет, отидете на "Explorations" и кликнете върху “+”, за да създадете ново празно изследване.

Когато се отвори новият прозорец от “Technique”, изберете “User lifetime”.

По подразбиране прогнозните показатели не са добавени към отчета. За да ги добавите, кликнете на “+” до “Metrics” от раздела “Variables”.

В новия прозорец изберете “Predictive”. Изберете прогнозните показатели, които желаете да изследвате. По подразбиране ще се маркират и подметрики, които може да отмаркирате и да оставите само “Average” например.

За да добавите прогнозните показатели, просто кликнете два пъти на всеки от тях.

Ако сте изпълнили всичко коректно и отговаряте на всички условия, споманати по-горе, вие вече сте създали "Lifetime Value Report" с прогнозни показатели.

Дали прогнозните показатели са знак за бъдещето на Google Analytics?

Изкуственият интелект все повече навлиза в ежедневието на маркетолозите и собствениците на бизнеси. Това, че Google също създаде такъв инструмент, определено е знак, че изкуственият интелект е тук, за да остане задълго. 

Комбинацията между отчети от минали събития и прогнозирани показатели е една вълнуваща стъпка напред. Като маркетолози, които управляват данни ежедневно, ние можем само да се надяваме, че това е едва началото на нещо още по-голямо. Предстои да разберем...

43
5
21
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.