Проучване на цената за клик в България през есента 2017

В тази статия ще споделим данни за това, колко е струвал кликът през есента на 2017 година в Google и Facebook в България.

На цената за клик влияят достатъчно много фактори, в това изследване са включени само проекти на Netpeak, затова данните могат значително да се различават от показателите във Вашите акаунти.

Как да разчитаме графиките

Като основен тип графика е използван boxplot, наричан също «кутия с мустаци».
Основната величина се показва на оста Y (в нашия случай — цена за клик, CPC). На оста X се показва групираща се променлива — региони, тематики или мрежа за публикуване на реклами.
«Кутията» съдържа основните описателни статистики за всяка група.
Квантил е число от 0 до 1, което дели извадката на две части.
Квартили са стойностите, които делят таблицата с данни (или нейна част) на четири групи, съдържащи приблизително равно количество наблюдения. Общият обем се дели на четири равни части: 25%, 50%, 75% и 100%, тоест, това са квантили със следните нива:

  • горно ниво квартил (0,75 квантил);
  • медиана (0,5 квантил) равна е на половината от елементите на извадката над това число, а другата половина е по-малко;
  • долен квартил (0,25 квантил).

Дължината на «мустаците» най-често се определя като разлика от първия квартил и едно и половина междуквартилни разстояния; сумата на третия квартил и един и половина междуквартилни разстояния.
Точките над и под кутията са стойности, извличани от общата извадка, те се наричат пикове.
Разпределение — ред числа, показващи колко често се среща тази или друга стойност на случайна величина или съответна таблица, диаграма или математическа формула, която ги заменя.

Цена за клик в Google AdWords в България през есента на 2017 година

Информация за извадката:

Обща извадка от кликове в Google AdWords: 1304685

Данни след изчистване на пиковете: 1247376 (изчистено 4,4% от извадката)

Брой градове: 68

Цената за клик е посочена в USD.

Разпределение на цената за клик в Google AdWords

Основни източници на трафика в Google са мрежа за търсене и дисплейна мрежа, разпределението на цената за клик в тези канали е близо до нормалното.

Цена за клик според мрежа за разпространение на реклами в Google AdWords

Най-скъпият канал за трафик в Google AdWords е рекламата в мрежата за търсене, цената за клик е 0,05$ - 0,07$.

След това идва дисплейната мрежа на Google, клик по рекламата струва 0,04$ - 0,07$.

Най-евтин канал е Youtube, цената на едно показване през есента на 2017 година рядко надвишаваше 0,01$.

Разпределение на цената за клик в мрежата за търсене на Google AdWords по региони

https://images.netpeak.net/blog/gk3uip.jpg

Варна, Перник и Софийска област оглавиха списъка с най-скъпите региони за популяризиране в мрежата за търсене на Google в България през есента на 2017 година. Цената за клик в тези региони бе 0,05$ - 0,11$.

Габрово, Враца, Смолян и Плевенска област са най-евтините региони в мрежата за търсене на Google AdWords, за един клик рекламодателите в тези региони са плащали 0,05$ - 0,09$.

Значителна разлика в цената за клик между регионите на България в търсенето на Google няма, ако сравняваме медианите в най-скъпия и евтин регион, то разликата ще е по-малко от 0,02$.

Цена за клик в мрежата за търсене Google AdWords според тематика

Спортни стоки, IT и туризъм оглавяват класацията за най-скъпи тематики по цена за клик в мрежата за търсене на Google, с показател 0,11$ - 0,14$.

Детски стоки, мебели и интериор, а също и обучение пък, обратно, са били най-евтини, със стойности 0,01$ - 0,1$.

Цена за клик в дисплейната мрежа на Google AdWords според тематики

Класацията с най-скъпи тематики за маркетиране в дисплейната мрежа е аналогична на мрежата за търсене, в топ-а са спортни стоки, IT и туризъм, цената за клик в тези тематики е била 0,07$ - 0,11$.

Електроника, строителни материали, обучение през есента на 2017 година са били най-евтини за популяризиране в дисплейната мрежа на България с цена 0,03$ - 0,04$ за клик.

Цена за клик в мрежата за търсене на Google AdWords според тип устройство

Напълно предсказуемо, трафикът от десктоп устройствата е с цена 0,06$ - 0,08$ за клик, малко по-скъп е от този при мобилните - 0,05$ - 0,07$.

Цена за клик във Facebook в България през есента на 2017 година

Информация за извадката

Общо количество кликове: 2194355

Цената за клик е посочена в USD.

Разпределение на цената за клик във Facebook

Разпределение на цената за клик във Facebook се различава незначително от нормалното, цената на голяма част от кликове не надвишава 0,04$.

Разпределение цената за клик във Facebook според тематика

За разлика от Google, тематика обучения бе най-скъпа за рекламиране във Facebook, цената за клик в нея бе 0,10$.

Най-евтините тематики за рекламиране във Facebook бяха хипермаркет и електроника, с цена 0,03$.

Изводи

  • Мрежата за търсене на Google е най-скъпият канал за привличане на трафик в България, цената за клик по фраза за търсене е 0,05$ - 0,10$.
  • Значителна разлика в цената за клик в мрежата за търсене между регионите в България няма, в най-скъпите региони цената е 0,05$ - 0,11$, в най-евтините 0,05$ - 0,09$.
  • Спортни стоки, IT и туризъм оглавяват класацията с най-скъпи тематики за рекламиране както в търсенето, така и в дисплейната мрежа на Google с цена 0,10$ - 0,14$.
  • Тематиката обучение е най-евтина за популяризиране в Google и при това най-скъпа за реклама във Facebook.
  • Трафикът, купуван от десктоп устройства в търсенето на Google, е малко по-скъп от мобилния и е 0,06$ - 0,08$.

4
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.