Проучване на цената за клик в България през есента 2017

В тази статия ще споделим данни за това, колко е струвал кликът през есента на 2017 година в Google и Facebook в България.

На цената за клик влияят достатъчно много фактори, в това изследване са включени само проекти на Netpeak, затова данните могат значително да се различават от показателите във Вашите акаунти.

Как да разчитаме графиките

Като основен тип графика е използван boxplot, наричан също «кутия с мустаци».
Основната величина се показва на оста Y (в нашия случай — цена за клик, CPC). На оста X се показва групираща се променлива — региони, тематики или мрежа за публикуване на реклами.
«Кутията» съдържа основните описателни статистики за всяка група.
Квантил е число от 0 до 1, което дели извадката на две части.
Квартили са стойностите, които делят таблицата с данни (или нейна част) на четири групи, съдържащи приблизително равно количество наблюдения. Общият обем се дели на четири равни части: 25%, 50%, 75% и 100%, тоест, това са квантили със следните нива:

  • горно ниво квартил (0,75 квантил);
  • медиана (0,5 квантил) равна е на половината от елементите на извадката над това число, а другата половина е по-малко;
  • долен квартил (0,25 квантил).

Дължината на «мустаците» най-често се определя като разлика от първия квартил и едно и половина междуквартилни разстояния; сумата на третия квартил и един и половина междуквартилни разстояния.
Точките над и под кутията са стойности, извличани от общата извадка, те се наричат пикове.
Разпределение — ред числа, показващи колко често се среща тази или друга стойност на случайна величина или съответна таблица, диаграма или математическа формула, която ги заменя.

Цена за клик в Google AdWords в България през есента на 2017 година

Информация за извадката:

Обща извадка от кликове в Google AdWords: 1304685

Данни след изчистване на пиковете: 1247376 (изчистено 4,4% от извадката)

Брой градове: 68

Цената за клик е посочена в USD.

Разпределение на цената за клик в Google AdWords

Разпределение на цената за клик в Google AdWords

Основни източници на трафика в Google са мрежа за търсене и дисплейна мрежа, разпределението на цената за клик в тези канали е близо до нормалното.

Цена за клик според мрежа за разпространение на реклами в Google AdWords

Цена за клик според мрежа за разпространение на реклами в Google AdWords

Цена за клик според мрежа за разпространение на реклами в Google AdWords

Най-скъпият канал за трафик в Google AdWords е рекламата в мрежата за търсене, цената за клик е 0,05$ - 0,07$.

След това идва дисплейната мрежа на Google, клик по рекламата струва 0,04$ - 0,07$.

Най-евтин канал е Youtube, цената на едно показване през есента на 2017 година рядко надвишаваше 0,01$.

Разпределение на цената за клик в мрежата за търсене на Google AdWords по региони

Разпределение на цената за клик в мрежата за търсене на Google AdWords по региони

Разпределение на цената за клик в мрежата за търсене на Google AdWords по региони

Варна, Перник и Софийска област оглавиха списъка с най-скъпите региони за популяризиране в мрежата за търсене на Google в България през есента на 2017 година. Цената за клик в тези региони бе 0,05$ - 0,11$.

Габрово, Враца, Смолян и Плевенска област са най-евтините региони в мрежата за търсене на Google AdWords, за един клик рекламодателите в тези региони са плащали 0,05$ - 0,09$.

Значителна разлика в цената за клик между регионите на България в търсенето на Google няма, ако сравняваме медианите в най-скъпия и евтин регион, то разликата ще е по-малко от 0,02$.

Цена за клик в мрежата за търсене Google AdWords според тематика

Цена за клик в мрежата за търсене Google AdWords според тематика

Цена за клик в мрежата за търсене Google AdWords според тематика

Спортни стоки, IT и туризъм оглавяват класацията за най-скъпи тематики по цена за клик в мрежата за търсене на Google, с показател 0,11$ - 0,14$.

Детски стоки, мебели и интериор, а също и обучение пък, обратно, са били най-евтини, със стойности 0,01$ - 0,1$.

Цена за клик в дисплейната мрежа на Google AdWords според тематики

Цена за клик в дисплейната мрежа на Google AdWords според тематики

Цена за клик в дисплейната мрежа на Google AdWords според тематики

Класацията с най-скъпи тематики за маркетиране в дисплейната мрежа е аналогична на мрежата за търсене, в топ-а са спортни стоки, IT и туризъм, цената за клик в тези тематики е била 0,07$ - 0,11$.

Електроника, строителни материали, обучение през есента на 2017 година са били най-евтини за популяризиране в дисплейната мрежа на България с цена 0,03$ - 0,04$ за клик.

Цена за клик в мрежата за търсене на Google AdWords според тип устройство

Цена за клик в мрежата за търсене на Google AdWords според тип устройство

Цена за клик в мрежата за търсене на Google AdWords според тип устройство

Напълно предсказуемо, трафикът от десктоп устройствата е с цена 0,06$ - 0,08$ за клик, малко по-скъп е от този при мобилните - 0,05$ - 0,07$.

Цена за клик във Facebook в България през есента на 2017 година

Информация за извадката

Общо количество кликове: 2194355

Цената за клик е посочена в USD.

Разпределение на цената за клик във Facebook

Разпределение на цената за клик във Facebook

Разпределение на цената за клик във Facebook се различава незначително от нормалното, цената на голяма част от кликове не надвишава 0,04$.

Разпределение цената за клик във Facebook според тематика

Разпределение цената за клик във Facebook според тематика

Разпределение цената за клик във Facebook според тематика

За разлика от Google, тематика обучения бе най-скъпа за рекламиране във Facebook, цената за клик в нея бе 0,10$.

Най-евтините тематики за рекламиране във Facebook бяха хипермаркет и електроника, с цена 0,03$.

Изводи

  • Мрежата за търсене на Google е най-скъпият канал за привличане на трафик в България, цената за клик по фраза за търсене е 0,05$ - 0,10$.
  • Значителна разлика в цената за клик в мрежата за търсене между регионите в България няма, в най-скъпите региони цената е 0,05$ - 0,11$, в най-евтините 0,05$ - 0,09$.
  • Спортни стоки, IT и туризъм оглавяват класацията с най-скъпи тематики за рекламиране както в търсенето, така и в дисплейната мрежа на Google с цена 0,10$ - 0,14$.
  • Тематиката обучение е най-евтина за популяризиране в Google и при това най-скъпа за реклама във Facebook.
  • Трафикът, купуван от десктоп устройства в търсенето на Google, е малко по-скъп от мобилния и е 0,06$ - 0,08$.

4
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.