SEO анализ на конкуренти: подробно ръководство

Защо трябва да правим анализ на конкурентите?

Да разберем каква е ситуацията в нишата, по-дълбоко да се запознаем със спецификата на бизнеса на клиента, да открием невидимите на пръв поглед моменти, които са важни за този бранш. Анализът помага да преценим мястото на проекта в нишата и какви стратегически решения да предприемем.

Веднага искам да предупредя за рисковете. Ние ще се научим да разчитаме стратегията на конкурента, но никога няма да имаме точни данни дали работи. Можем само да предполагаме и тестваме.

Аз ще се ориентирам към анализ на онлайн магазини, тъй като там всичко е горе-долу лесно за сравняване.

1. Поставяне на цели

Всеки анализ е добре да се започва с поставяне на цели. Важно е не просто да се запишат показателите, а да се разбере какво ни казват те:

 • в какви области може да «дръпнем» до конкурентите. SEO е все пак комплексен подход, резултатът зависи от много фактори;
 • какви успешни решения от стратегията на конкурентите могат да се вземат на въоръжение;
 • какви стратегии конкурентите не използват. Този въпрос е особено актуален, ако анализираният сайт е лидер в своята тематика.

Например, следните елементи на стратегия могат да се нарекат еднозначно успешни:

 • създаване на допълнителни типове страници, създаване на допълнително взаимно вътрешно линкване;
 • създаване на допълнителна полза за потребителя: отложено плащане, кредит, системи за намаления, безплатна доставка;
 • извършване на дейности за увеличаване на количеството отзиви с помощта на email маркетинг след покупка.

2. Определяне на сайтовете - конкуренти

Втората важна стъпка е да се определят преките конкуренти.

2.1. Анализирайте резултатите по ключови фрази

Изследвайте резултата по различни групи заявки (високочестотни и средночастотни) и отделете ресурсите, които са сходни по тема и имат подобна структура.

2.2. Определете конкурентите с помощта на Serpstat

Въведете името на сайта и вижте трите отчета по конкуренти. Обърнете внимание на колонката «Общи ключови фрази» и «Видимост». Колкото повече общи ключови фрази, толкова е по-вероятно този сайт да е пряк конкурент, а колкото по-голяма е стойността на показателя Видимост — толкова по-голяма е вероятността конкурентът да използва работеща стратегия.


Сред избраните сайтове проверявайте региона и вижте структурата да е подобна. Игнорирайте агрегаторите или сайтовете с разширена тематика.

Ако сайтът е нов, разделът «Конкуренти» в Serpstat не може да се използва — статистика почти няма да има или ще се показват само слаби сайтове - на чиито конкуренти няма смисъл да се базираме.

3. Какво да анализираме и как да правим изводи?

3.1. Определяне на възраст на домейна

Трябва да се сравни възрастта на анализираните домейни и качествените показатели, които се определят от търсачките и служат за своеобразен рейтинг на сайтовете. За да проверите възрастта на сайта, използвайте Whois.

3.2. Сравняване на посещаемостта

Информацията за посещаемостта може да се вземе от SimilarWeb. Той дава възможност да се види общият трафик към сайта (данните са приблизителни), процентът на трафика от търсене, email, платеният трафик и други канали.

Какви изводи могат да се направят след сравняването:

 • да се разбере може ли да има ръст в тази сфера;
 • кой от конкурентите има най-голям трафик и от какъв канал;
 • в бъдеще трябва да се разбере, заради какво конкурентът е получил толкова голям трафик и да се включат нови допълнителни канали.

3.3. Количество страници в индекса

Количеството страници в индекса може да се провери с помощта на оператора «site:».

3.4. Изследване на семантичното ядро

На първо място си струва да се погледне семантиката на анализирания сайт. Това може да се направи с помощта на Serpstat:

След това, да се види количеството ключови думи, по които се класира Вашият проект, и по които се класират конкурентите.

Особено внимание обръщайте на тези конкуренти, които имат най-много думи в семантичното ядро. В бъдеще се постарайте да разберете защо при тях има толкова много ключови думи.

След това трябва да изтеглите семантиката на конкурентите, по която се класират сайтовете на конкурентите, но не се класира Вашият сайт.

За целта трябва да въведете домейна на сайта-конкурент и да изтеглите уникалните фрази за този домейн.

Какви изводи могат да се направят:

 • кой от конкурентите има най-много ключови фрази;
 • има ли накъде да се расте в тази тематика;
 • какви страници могат да се добавят или оптимизират;
 • какви нови типове страници могат да се добавят;
 • в какви групи стоки конкурентите изпреварват проекта по асортимент.

3.5. Анализ на структурата

Обръщайте внимание на качеството на създадената структура. Конкурентът въобще отделя ли време и сили да създава страници за нискочестотни фрази? Логично ли е организирана структурата?

Съществуват ли при конкурента някакви типови страници, които при Вас липсват? С какви заявки се достига до тези страници?

Как се реализира разширяването на структурата: с тагове, с целеви страници или с филтри?

След анализа може да се разбере нивото на оптимизация на структурата на сайта, потенциала за разширяване на структурата и направлението, в което сайта може да се развива.

3.6. Сравняване на контента

Важно е да се разбере какво правят конкурентите в контент стратегията си. Затова разделяме сайта на типове страници, които са полезни за популяризиране:

 • начална страница;
 • категории/подкатегории;
 • продуктови страници;
 • страници в блога;
 • други типове страници, според нишата.

3.6.1. Анализът на контента на началната, категории/подкатегории включва точките:

 • колко символа има в текста;
 • използва ли се структуриране на текста — заглавия H1, H2, H3;
 • използват ли се изображения;
 • използват ли се маркирани и номерирани списъци;
 • удобен ли е за четене контента;
 • използват ли се спам методи и употреба на ключови думи.

3.6.2. Анализът на контента в продуктовите страници може да включва:

 • има ли информиращи описания на продуктите;
 • колко символа има в описанието;
 • не е ли спам контентът в продуктовите страници;
 • дадени ли са всички характеристики, има ли видео представяния, отзиви и друг полезен за потребителя контент.

3.6.3. Изследване на контента на страниците в блога:

 • с каква периодичност се публикува контента;
 • колко общо статии има;
 • колко символа съдържа една статия;
 • пише ли се блогът заради ключови заявки, просто се публикува полезен контент или само се публикуват новини за компанията.

След анализа може да се направят изводи за това, какви текстове по обем да се поръчват, какви добри тактики за попълване на продуктовите страници могат да се вземат на въоръжение. Струва ли си да се води блог и колко често да се публикува в него.

3.7. Анализ на мета-информация

Анализът на Title, Description, Keywords, заглавия H1 се прави чрез разделяне на сайта на същите типове страници, както и при анализа на контент-стратегиите:

 • анализ на началната страница;
 • анализ на категории/подкатегории;
 • анализ на продуктовите страници;
 • анализ на страниците в блога;
 • анализ на други типови страници.

При това трябва да се отчита:

 • няма ли спам насищане с ключови думи;
 • използват ли се синоними;
 • използват ли се само шаблони за генериране или има и ръчни мета тагове;
 • има ли определена структура на строеж на мета-информация, каква е тя;
 • използва ли се информация за уникално търговско предложение (УТП) в мета таговете, използва ли се призив към действие; разбираемо ли е УТП?

В резултат на това могат да се направят изводи, използват ли конкурентите спам методи, да се планират в стратегията добрите практики за подготовка на мета-информация, да се види нивото на оптимизиране на мета-информацията при конкурентите.

3.8. Сравняване на линкбилдинг стратегиите

За получаване на нужните данни използваме Ahrefs или Serpstat.

Какво може да се сравнява:

 • брой на свързани страници;
 • брой на свързани домейни;

 • анкор-лист (как изглежда: естествено/неестествено);

 • регионалност на свързаните домейни в процентно съотношение, няколко от най-често употребяваните домейни.

След анализа на резултатите може да се разбере, оптимизират ли се сайтовете по естествен начин, използват ли смесен подход или спам методи за увеличаване на линковете.

Ако след анализа се вижда, че конкурентът използва умна стратегия за увеличаване на линк масата (линк профилът е разнообразен, споменаванията на сайта на външни ресурси изглежда естествено и релевантно, ресурсите са тематични), може да се изтеглат домейните, свързани със сайта-конкурент. След това да се проверят показателите за качество, да се пресеят и да се получи списък с домейни за увеличаване на линк масата.  Важно е да се избегне изкушението безсмислено да се слагат линкове там, където слагат линкове и конкурентите.

3.9. Анализ на вътрешните линкове

Анализират се основните типове страници. Трябва да се определи, използва ли се ръчно линкване в текстовете на страници категории, взаимно вътрешно линкване от продуктови страници към страници на филтри, допълнителни блокове за взаимни линкове за крос-продажби: «с този продукт купуват още» или «в комплект е по-изгодно».

3.10. Наличие на https

Наличието на https версия на сайта добавя плюс, макар и малък,  към класирането в търсачките. След анализа на конкурентите, Вие можете да разберете, трябва ли да преминавате към https. Ако всички са все още на http, защо пък да не сте първите преминали към https и да получите допълнителен плюс в класирането?

3.11. Наличие на мобилна версия на сайта

Наличието на мобилна версия отдавна вече не е мода, а необходимост — за да обхванете допълнителната аудитория на мобилните потребители. В резултат Вие ще можете по-добре да разберете кой от конкурентите обхваща мобилната аудитория и кой пропуска тази възможност.

3.12. Мултирегионалност и мултиезичност

Трябва да се види имат ли конкурентите други езикови или регионални версии на сайта, а също така - отделни страници за регионални заявки.

Регионалните версии на сайта или страници за геозаявки могат да са причина за голям обхват на фрази за търсене.

3.13. Скорост на зареждане

Анализира се по типови страници, например:

 • начална страница;
 • категории/подкатегории;
 • продуктови страници;
 • страници в блога;
 • други типови страници.

Проверката се извършва и за мобилната версия, и за десктоп версията. Може да се използва Google Page Speed Insights или аналогични (например, GTMetrix, WebPageTest).

Записват се основните показания:

 • процент на оптимизация за мобилна версия (N/100);
 • процент на оптимизация на десктоп версия (N/100);
 • време на отговор от сървъра на мобилна версия;
 • време на отговор от сървъра на десктоп версия.

Ако на фона на конкурентите скоростта на зареждане на Вашия сайт е много ниска, нейното увеличаване трябва да стане приоритетна задача.

3.14. Анализ на социалната активност

Трябва да се запишат показателите за активност на приобщените в социалните мрежи. Най-показателен е броят на харесвания/споделяния/коментари/споделяне на статии в блогове. В YouTube може да се види общият брой зрители на канала.

3.15. Изследване на спецификата на бизнеса

Трябва да се зададе въпросът: защо потенциалният клиент отива при конкурента? Да се анализират вероятни варианти.

Най-популярни версии:

 • конкурентът има по-ниски цени;
 • конкурентът има по-голям асортимент;
 • конкурентът има повече “кукички”: бонуси, намаления с натрупване, акции, безплатна доставка, изгодни условия за кредитиране и отложено плащане, места за вземане на покупка;
 • конкурентът има повече отзиви (на сайта, в GoogleMyBusiness) и те са свежи;
 • конкурентът има чат-консултант, който е постоянно онлайн.

В резултат могат да се появят идеи за развитие на маркетинговата стратегия на проекта. Например, организиране на акции и други активности за увличане на броя потребители, участие в мероприятия в качеството на партньор за популяризиране на бранда. Могат да се формират идеи за увеличаване на доверието: например, информация за екипа по проекта, мисии и ценности, креативна страница «За нас», информация за участие на фирмата в изложби, конференции и така нататък.

4. Как да структурираме резултатите от анализа на конкурентите

Препоръчвам да създадете таблица и да я разделите на основни направления. Показателите могат да бъдат както в цифри, така и текстови: бележки, изводи.

Your site

competitor 1

competitor 2

competitor 3

Направление 1

Параметър 1

Параметър 2

Параметър 3

     ...

Направление 2

Параметър 1

Параметър 2

Параметър 3

     ...

Как изглежда на практика:

Неудобно е да се поглежда таблицата постоянно, затова препоръчвам в простичък Google Docs да се напишат изводите от резултатите от анализа за всяко направление във формат:

 • [няколко думи за ситуацията сега];
 • [какво трябва да се направи, за да се изпреварят конкурентите].

Добре е да се отбележат и тези точки, в които лидер е Вашият проект — трябва да знаете своите силни страни.

Изводи

При анализ на сайтове трябва да се обърне внимание както на общите характеристики, така и на конкретните направления, които са важни за популяризирането. В зависимост от типа на бизнеса, показателите могат да се премахват или добавят.

Ето базовите:

 • възраст на домейна;
 • посещаемост;
 • количество страници в индекса;
 • семантично ядро;
 • структура на сайта;
 • контент;
 • мета-информация;
 • линкбилдинг стратегия;
 • вътрешни линкове;
 • наличие на https;
 • наличие на мобилна версия;
 • мултирегионалност и мултиезичност;
 • скорост на зареждане;
 • социална активност;
 • специфика на бизнеса.

В началото на работа един такъв дори и повърхностен анализ е задължителен за специалиста. Той добре показва характеристиките на бранша и позволява да се разбере текущата ситуация.

Ще се радвам да получа от Вас допълнения — какво още може да се анализира и какво ще даде това?

4
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.