SEO на етапа разработка на сайта: как да се увеличи ROI преди стартирането на проекта

90% от разработените сайтове се правят според изисквания на клиента, а SEО специалистите се привличат на стадий «готов продукт», който впоследствие отново трябва да бъде поправян, коригиран, да се влага много време и, което е най-важно, да се убива потенциалът за популяризирането му в търсачките на ранен етап. Дадената статия е ориентирана изключително към проектни мениджъри и бизнеси, в зоната на които влиза отговорността за стратегическото планиране на работата за стартирането на сайта и оптимизацията на сайта за търсачките.

Като цяло самият процес за стартирането на сайта може да се възприема като проект със строго определена цел, начини за постигането й и ясният краен срок. Възприятието на стартиране на площадката в проектово качество ни позволява по-отговорно да се отнесем към планирането и организацията на работата.

В идеалният свят към това щяха да се отнесат точно по този начин, но де-факто ние имаме «маслена картина», когато се планира работата не само не така, както трябва, но и с явно пренебрежение към чуждият опит, с помощта на който могат да се избегнат повечето допуснати грешки на даден етап.

Според нашата оценка, количеството на сайтове, на които по време на разработка им се обръща длъжното внимание на SEO и перспективата за популяризиране, са 7%. Разбира се, че поръчителят може да оперира с понятията «спешно», «скъпо» и «сложно», но нека все пак да помним, защо всички се занимаваме със SEO.

Минутка теория

Какво е сайт? Сайт — това преди всичко е дългосрочен инструмент с определени цели. В по-голяма степен, тези цели са комуникативни, т.е. сайта предоставя възможност за построяване на взаимоотношенията между бизнеса и клиента, между блогъра и читателя, между потребителя и сървиса, и т.н. В контекста на дадените перспективи на сайта и същите взаимоотношения дългосрочност на такъв инструмент като SEO не само е обяснима, но и логична. В списъка процеси на работата върху сайта, в които участва SEO специалист, съществуват такива задачи , които са направени точно за лоялността на потребителите, на авторитета на бранда и на дългосрочна перспектива.

И ето, точно на етапа на разработка на сайта ние се сблъскваме с очевидни проблеми — към процеса на разработка на дългосрочен инструмент (сайт) не се прилага дългосрочно планиране‏. Ако това планиране би се прилагало, в повечето случаи SEO специалистите щяха да бъдат привлечени на етапа на разработка на сайта.

Защо?

Заради това, че основната цел на този инструмент, като SEO, най-често е дохода. При това повишаването на печалбата на онлайн магазина, например, зависи от увеличаващата се динамиката на входящият трафик и увеличаващата се динамиката на неговите качества (конверсията). И точно SEO ни осигурява дългосрочната стабилност в увеличаването на динамиката на трафика.

Затова е нужно да разбираме, че динамиката на всеки един ресурс може да бъде ограничена от две неща: размера на пазара и конкурентността на продукта. Така както първото практически никога не влиза в зоната на отговорността на SEO специалистите, днес ще говорим за второто. Конкурентоспособността на сайта от гледната точка на SEO има точни KPI за качество на видимостта в търсачките. При това динамиката на развитието на конкурентоспособността на сайта може да бъде оценена от нас въз основа на коефициента за максималното използване на потенциала за популяризирането на уеб сайта.

По-лесно казано, количеството на изгубеното време за поправянето на грешките, допуснати на подготвителния етап и при създаването на сайта, убиват този потенциал. Загубата на време намалява динамиката, а това означава и перспектива за получаването на съкровеното ROI.

Минутка практика

Така, хайде да разгледаме 5 проблеми, които може да ги реши SEO специалист на подготвителния етап.

1. Прогноза на трафика

На този етап е абсолютно реално да се направи пълен детайлен анализ на сезоността на тематиката и влиянието на външните фактори на обема на входящият трафик. За мултитематическите онлайн магазини дадената точка помага за да се сформира дълбока стратегия за работа с всякаква отделна категория, конструирайки последователността на работата и повишаването на ефективността й.

2. Структурата на сайта

Едната от най-разпространените грешки при пускането на сайтове е построяването на структурата на категориите и подкатегориите, логична за собственика на магазина, но не логична за потребителите и търсачките. В краен резултат този пункт е най-скъп - за пълноценна SEO разработка на сайта е нужно преправяне на структурата, което предполага достатъчно сериозна загуба на време и финанси. Логическата структура при стартирането на работата ще позволи на сайта в максимална степен да използва потенциала за популяризирането си.

3. Семантично ядро

Тази точка е със същи приоритет както и предната — логичната структура на сайта трябва да е построена само с подробен и с максимално широк списък от ключови думи. Изследването на тематични ключови фрази по време на разработката ще позволи в бъдещето на SEO специалиста да не губи време за най-дългата и обемната процедура след стартирането на сайта.

4. Контент-план, техническо задание за създаване на контент и самият текст

Имайки в ръцете структурата, може предварително да се подготви съдържанието за да се подсигурим предваритено за дълго време, получавайки възможността след пускането на сайта да се съсредоточим върху по-важни проблеми и появяващите се затруднения.

5. On-page SEO

Втори набор на най-често срещаните грешки е пренебрегването на правилата за използване на тагове «canonical», «next» и «prev», правилната иерархия на таговете и на други елементи на SEO, които достатъчно бързо се имплементират преди стартирането на работите с помощта на навременната консултация със SEO специалиста.

Поправянето на тези грешки на подготвителният етап на проекта в последствие ще позволи да се спести огромно количество време.

Чеклист: SEO на етапа на развитието на сайта

В мрежата може да се намери достатъчно количество чеклисти за организирането на работата в SEO. Много от тях докосват само техническата страна, много – само off-page активността. Ние предлагаме своят чек-лист за SEO процесите на ранният етап на развитието на проекта, който в задоволителна степен покрива и техническите и контентните аспекти.

По този начин, ако ще бъдат проведени всички необходими работи след стартирането на площадката, SEO специалиста ще се занимава с:
  • аналитика за по-дълбоко разбиране на тематиката и спецификата на потребителските изисквания точно в тази ниша;
  • юзабилити за регулярното повишаване на конверсията на страницата и контента;
  • редактиране на дребни грешки, за които обикновено на специалиста не му стига време, защото е натоварен с промените в структурата, с формирането на сематичното ядро и с техническата оптимизация на страниците;
  • линк маса за получаване на естествени линкове.

Според нашата оценка, реализацията на комплексната работа, която може да бъде направена на етапа на формирането на сайта, отнема около един човеко-месец (в зависимост от размера на проекта). Стойността на този човеко-месец до и след релиза на сайта е различна — във втори случай ние говорим за нанасяне на корекции в по-рано направената работа и загубата на потенциала за бързото развитие на ресурса. Иначе казано, себестойността на процесите на работата при пред-оптимизацията в крайна сметка излиза по-евтино, отколкото при пост-оптимизацията. И още нещо - своевременното изпълнение на работата позволява да се използва целият потенциал на ресурса веднага след стартирането му, което в крайна сметка увеличава ROI.

Може смело да се каже, че пренебрегването с планирането на SEO процесите при стартирането на проекта в определена степен намалява зоната на отговорността на SEO специалиста. Това е директната зона на отговорността на проджект мениджъра. В крайна сметка, планирането е 70% краен резултат. Моето мнение е, че има смисъл това да се помни.

1
1
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.