SEO отчети за оценка на ефективността

Спецификата на услугата SEO е, че от страна на изпълнителя няма и не може да има ясни гаранции за резултатите. Ако SEO специалист гарантира определени позиции в резултатите от търсенето или количеството на трафик/конверсии - най-вероятно се намирате пред непрофесионалист. Възможно е да се гарантира, че ще се извърши определена работа, но много фактори влияят върху позициите и трафика на сайта. По-специално - алгоритмите на търсачките.

Едни от най-ефективните инструменти за оценка на работата на даден сайт са Google Analytics и Google Search Console. Нека да разберем какви данни могат да се използват за оценка на ефективността от SEO-то.

Основни метрики и KPI на сайта в Google Analytics и Google Search Console

Динамика на обема органичен трафик

Динамика на ръста на органичния трафик - най-простият и очевиден параметър, на който трябва да обърнете внимание. Данните за органичния трафик се изобразяват в Google Analytics.

В категорията „Acquisition“ изберете „All Traffic“ - „Channels“:

https://images.netpeak.net/blog/11625476413.png

За да видите обема на органичния трафик, изберете „Organic Search“ от таблицата:

Достъпно е също и сегментиране. Тук трябва да изберете "Organic Traffic":

Важно: сегментът „Search Traffic“ не е подходящ, тъй като той показва и данни от платената реклама, която не е обект на нашия анализ.

При настройка на отчета посочете интересуващият Ви период от време. Тук за визуална оценка на растежа можете да изберете сравнение между текущия и предходния период:

Според графиката и таблицата оценете растежа на проекта при органичния трафик:

Ако използвате новия Google Analytics 4, съществува и друг начин да намерите отчета: категория „Acquisition“ - „Traffic acquisition“ - „Add comparison“ - „Session medium“ - „organic“:

В Google Analytics 4 също се настройва сравняване на дати. Това е необходимо при оценка на ръста на трафика:

В новата версия на Google Analytics има и друг начин за бързо получаване на информация относно посетителите на сайта. Използвайте подсказките в горния десен ъгъл и изберете въпрос от категорията „User acquisition“:

Целеви страници (Landing pages)

Вече разбрахте колко потребители са Ви посетили от органично търсене. Възниква въпросът: “Кои страници са най-ефективни при търсене?”

За да си отговорите, необходим Ви е отчетът „Landing Pages“ - отидете в категорията „Behaviour“ - „Site Content“:

https://images.netpeak.net/blog/61625478327.png

Ще видите списък със страници, от които потребителите попадат на сайта.

Внимание: не забравяйте да изберете сегмента “Organic Traffic” и интересуващият Ви времеви период.

В новата версия на Google Analytics този отчет е премахнат. Но можете да видите най-ефективните страници в раздела „Engagement - Pages and screens“:

Този отчет е полезен за проектиране и внедряване на стратегии за оптимизиране на нискокачествените страници.

Ключови думи

Видяхте колко потребители идват от органик и от кои страници. Но по кои ключови думи?

За преглед на заявките от търсенето има още един безплатен инструмент - Google Search Console.

Отидете на страницата на проекта в Google Search Console и изберете отчета “Performance”. Всички заявки, които са свързани със сайта, се изобразяват под графиката с кликове и импресии:

Ако искате да разберете ключовите думи, по които потребителите намират определена страница, трябва да добавите URL адреса на страницата във „Filter“:

Региони, от които е посещаван сайта

За да разберете откъде идват потребителите, необходим Ви е отчетът “Geo”. За да го видите в Google Analytics, отидете в категорията „Audience“ - „Geo“ - „Location“:

Тук под формата на карта и списък се представя информация от къде получавате най-голям трафик, с разбивка по държави, градове, континенти, субконтиненти. Трябва да изберете основния параметър от предложените:

https://images.netpeak.net/blog/91625479403.png

Ако изберете основния параметър „City“ и допълнителен „Landing Page“, ще видите на кои страници попадат потребителите от определен град:

За да видите аналогична информация в новия Google Analytics 4, изберете отчета за “Demographic details”:

Друг вариант - да използвате подсказката от горния десен ъгъл и въпроси от категорията “Demographics”:

https://images.netpeak.net/blog/311625479573.png

Потребителски устройства

За да проверите от какъв тип устройства идва трафика към сайта Ви, използвайте отчета “Mobile”.

Отидете на отчета „Audience“ - Mobile“ - „Overview“:

Той показва разпределението на типовете устройства и процента на трафика. Ако изберете отчета „Devices“, можете да получите информация за моделите мобилни устройства, които Вашите посетители използват:

В новия Google Analytics 4 отчетът е в категорията “Tech”:

В графиката ще видите данни за разпределението на потребителите по следните параметри:

 • тип устройство;
 • операционна система;
 • модел;
 • технически характеристики.

Отчетът показва както времето, прекарано на сайта, в зависимост от устройството на потребителя, така и процентът на отпадане (bounce rate) при различните устройства.

Ако степента на отпадане (bounce rate) при дадено устройство е над средната, трябва да проверите коректността на изображенията и скоростта на зареждане на сайта от това устройство.

Външни аналитични инструменти

За да оцените резултатите от SEO работата, е препоръчително да използвате не само безплатни инструменти. Ресурсите на трети страни Ви помагат да измервате по-добре растежа и развитието. Препоръчваме Ви да използвате следните инструменти:

Например, използвайки Serpstat, нека разгледаме на какви метрики трябва да обърнете внимание, когато оценявате работата по SEO.

Позиции на сайта

С помощта на инструмента “Rank tracker” ние проследяваме промените в позициите на сайта по ключови думи, по страници и проверяваме промените на позициите в сравнение с конкурентите.

Проследяването на позициите по ключови думи Ви позволява да оцените:

 • промените по конкретни думи;
 • количеството ключови думи, по които сайтът може да бъде намерен в резултатите от търсенето;
 • как растат средните позиции на сайта.

Таблицата с ключови думи съдържа следната информация:

 • история на търсенето по ключова дума;
 • наличие на специални елементи в списъка;
 • честотност на фразите;
 • датата, на която сайтът се е появил в резултатите от търсенето по дадена заявка.

Прогресивният растеж на позициите показва добрата работа на Вашия специалист. Динамиката на промените е видима в раздел 'History':

Спадът на позициите не винаги е по вина на SEO специалиста. Необходимо е да се вземат предвид измененията в резултатите от търсенето, ъпдейтите на търсачките и действията на конкурентите.

Повече информация относно мониторинга на позициите и други полезни трикове можете да намерите в блога на Serpstat.

Ключовите думи в търсачките

По колкото повече се класира сайтът Ви в търсачките, толкова по-добре. Обърнете внимание на увеличаването на ключовите думи:

Увеличението показва, че страниците са добре индексирани и видимостта на сайта се увеличава.

Анализ на получени линкове

Увеличаването на броя на външните връзки е още една важна метрика в SEO-то. Колкото повече качествени ресурси линкват към Вашия сайт, толкова по-високи позиции ще заеме той.

В Search Console е достъпен отчет с индексираните външни връзки, водещи към Вашия сайт. За да го видите, отидете на отчета "Links" - тук се намира пълната информация за външните и вътрешни линкове:

Другият възможен вариант - проверка на линк профила с помощта на Serpstat. Отчетът “Backlink analysis” предоставя пълна информация за външните линкове:

Отчетът за анализа на линковете в Serpstat показва:

 • количеството пренасочващи домейни и страници;
 • анкори;
 • динамика на растежа на линковете, както и сравнение на новите и изгубени връзки;
 • видове връзки - текст, изображения, редиректи и други;
 • карта на домейна.

Данните от отчета позволяват извършване на анализ на конкурентите.

Финансови показатели

Сред важните показатели са и финансовите:

 • стойността на уникално посещение;
 • стойността на потребител;
 • коефициент на възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI);
 • коефициент на конвертиране по канал;
 • монетизация на сайта.

За изчисляване на финансовите показатели - ROI, ROMI и други, съществуват различни формули, които са индивидуални за всяка ниша. 

Google Analytics позволява оценяване на продажбите от сайта с помощта на отчетите “Conversions”.

Ако сайтът е специализиран в продажбата на стоки, в отчета “E-commerce” ще видите информация относно извършените на сайта/приложението покупки. Отчетът съдържа полезни сведения като:

 • информация за стоките и транзакциите;
 • средната стойност на поръчките;
 • коефициенти на транзакции;
 • време преди покупката.

За да започнете да събирате данни, трябва да включите електронната търговия в отчетите и да добавите кода за събиране на данни в сайта си. Ето как изглежда обзора на данните за електронна търговия:

Отчетът за “Shopping Behaviour” показва действията на потребителя преди покупката. От отчета ясно се вижда кой етап от процеса на оформление на поръчката поражда въпроси и в кой момент потребителят напуска сайта:

Данните от отчета “Product Performance” Ви позволяват да оцените кои продукти се продават най-добре, както и кои остават незабелязани от потребителите:

Ако сайтът предлага услуги, измервайте и нематериалните ползи - постигане на цели с помощта на отчетите за “Goals”.

Да приемем например, че искате да определите привлекателността на даден сайт за посетителите.

За такава оценка предварително посочете целите на сайта: попълване на формуляра за обратна връзка или преглед на страницата за контакти.

Отчетът на Google Analytics показва:

 • какъв процент от аудиторията остава на сайта;
 • начинът, по който потребителите достигат целите.

В отчета за “Goal URLs” се вижда на кои страници най-често сработват зададените целеви действия:

Отчетът „Goal Flow“ показва от кои източници идват потребителите на всяка цел.

Можете да зададете и други параметри за този отчет, като например:

 • какви целеви действия се извършват най-често от потребителите на този браузър;
 • на кои страници на сайта се постигат целите;
 • в кой регион.

Можете също така да присвоите цели за парична полза, която ще получите при нейното постигане. Това ще даде възможност за точни отчети.

Важно: във всеки изглед трябва да има не повече от 20 цели.

В новия Google Analytics 4 отчетът за конверсиите се нарича „Monetisation“. Това е пълно резюме на електронната търговия: доходи, покупки, продукти. Ето данни, подобни на стария интерфейс, но с удобни графики:

Отчетите за електронна търговия и монетизация съдържат следните сведения относно сайта:

 • популярни стоки;
 • доход от една транзакция;
 • време за вземане на решение за покупка.

Тези данни помагат в разработването на набор от маркетингови стратегии за увеличаване доходността на бизнеса.

Изводи

Когато поръчвате SEO услуга, трябва да можете да четете отчети, да знаете на какво да обръщате внимание и да разбирате как статистиката “говори”. Конкретните цифри не винаги са важни. За различните проекти значение имат отделни метрики.

В отчетите, които ще разгледате, важни са следните показатели:

 • увеличаване на органичния трафик;
 • основните страници, които носят трафик;
 • растежа на ключовите думи;
 • линк профила;
 • финансовите показатели.

Надяваме се, че тази статия ще Ви помогне да вникнете в отчетите на SEO специалистите.

85
9
36
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.