Тайните на Facebook Attribution — Част 3: Attribution Прозорци

Много рекламодатели все още са объркани относно това какво представлява Facebook Аttribution прозореца, как работи и кой от прозорците е най-подходящ.

За да може всичко да е пределно ясно, припомняме и предните ни две статии, които публикувахме по темата. Можете да се запознаете с Тайните на Facebook Attribution — Част 1, а след като научите всичко за същността на моделите на приписване от нея, ви предлагаме да се запознаете и с част 2 от поредицата, а именно Тайните на Facebook Attribution — Модели на приписване.

А сега, да започнем с това какво е Facebook Аttribution Прозорец. Това е инструмент, който определя времето, което ще изтече от момента, в който потребителят за първи път взаимодейства с рекламата, до момента на конверсията.

Инструментът показва дали действието, извършено определено време след показването на рекламата или кликането върху нея, е уместно, за да се използва за по-нататъшно оптимизиране на рекламната кампания.

В отчетите на Ads Manager можете да изберете 1-дневен, 7-дневен или 28-дневен прозорец, но Facebook разшири възможностите, като предлага 14-дневен, 30-дневен и до 90-дневен прозорец:

Как работи Facebook Аttribution прозореца

Facebook регистрира действията въз основа на кликове (Clicks) или показвания (Views) на рекламата:

  1. Потребителят кликва върху рекламата и извършва действие. Това е атрибуция по клик.
  2. Потребителят е видял рекламата, не е кликнал върху нея, но е извършил действие в рамките на избрания Аttribution прозорец. Това е атрибуция по показване.

В зависимост от това какъв прозорец сте настроили, конверсията ще бъде отчетена, или не, в аналитичните системи на Facebook. Всяка опция има 2 възможности за избор: 1 ден или 7 дни, през които Facebook „наблюдава“ потребителя, извършил действие.

Нека разгледаме следния пример: избираме 1-дневен прозорец. Посетител вижда рекламата и кликва върху нея. На следващия ден пак кликва върху нея, отива на сайта и поръчва. В този случай Facebook ще отчете конверсията в полза на първия клик. Но ако потребителят посети целевата страница и поръча след 2 дни (извън рамките на избрания прозорец), алгоритъмът ще разгледа клика като неподходящ и няма да го отчете като допринесъл за конверсията.

Facebook фиксира не само посещенията на сайта, но и показванията на рекламите. Тоест, ако посетителят е видял рекламата, и след това в рамките на избрания период от време е поръчал продукта от сайта, системата ще отчете конверсията. В този случай покупката може да е направена от друг източник, но се смята, че рекламата е повлияла на поведението на потребителя да закупи продукта.

Какъв прозорец да изберете?

Често потребителите извършват конверсия веднага след взаимодействие с рекламата. Но има случаи, в които покупката е предшествана от дълго „размишляване“, особено ако продуктът е доста скъп.

И така, какъв прозорец да изберете?

Първа стъпка:

Трябва да определите с какъв цикъл на продажби работите: директна продажба през целева страница или по-сложна схема, с предварително пускане на реклама на широка аудитория и събиране на данни от ретаргетинг?

Ако не използвате допълнителни канали и клиентът ви има кратка потребителска пътека, тогава ще ви трябва 1-дневен прозорец. Ако изберете 7-дневен прозорец: през седмицата няма да има нищо друго, което да повлияе на решението на потребителя да купи продукта и за това време той просто ще забрави рекламата.

Ако констатирате, че 80–90% от реализациите се извършват през седмицата, няма смисъл да избирате прозорец, по-голям от 7 дни.

Ако на 15-20-ия ден след първото посещение на сайта се извършат голям брой конверсии, трябва да увеличите прозореца до 30 дни.

Втора стъпка:

Трябва да определите продължителността за вземане на решение за покупка.

Ако вашият продукт има ниска цена или това е wow-оферта за покупка тук и сега, можете да изберете опцията 1-дневен прозорец.

Ако предлагате скъп продукт или потребителят има допълнителни канали, чрез които може да стигне до вашата целева страница, то изборът е 7-дневен прозорец.

Трета стъпка:

Определете прозореца въз основа на данни от рекламната кампания.

Можете да видите как данните на вашите рекламни кампании се различават в зависимост от избрания прозорец и да ги сравните.

В аналитичните системи прозорецът по подразбиране е 28 дни след клик и 1 ден след показване на рекламата (28-days click and 1-days view). Това означава, че виждате в статистиката данни, които са се случили 1 ден след показване на рекламата ви, и 28 дни след като някой е кликнал върху нея.

Можете да промените стойността по подразбиране като изберете данните, които са най-удобни за вас, в главното меню на рекламния акаунт. За целта отидете в раздел Настройки(Settings).

Кликнете върху Edit в менюто Attribution и изберете предпочитания Attribution прозорец:

След това кликнете върху Save Changes.

Четвърта стъпка:

Сравнете данните от рекламната кампания на различни прозорци.

Най-напред, отворете рекламната си кампания в Ads Manager и кликнете върху падащото меню Columns. Изберете Customize Columns и отворете Comparing Windows: 


Тук можете да изберете Включване на attribution прозореца по подразбиране (Include default attribution window) и да сравните периода на гледане с този по подразбиране:

Също така, можете да сравните различни Аttribution прозорци като изберете всички 6 представени опции, за да видите колко конверсии попадат в интервалите на прозореца и съответно какви данни се показват в отчетите:

Първата колона показва броя на конверсиите в Аttribution прозореца по подразбиране (28-days click and 1-days view), а следващите шест колони - броя на конверсиите в 1, 7, 28-дневни  Аttribution view прозорци и 1, 7, 28-дневни Аttribution click прозорци.

От таблицата се вижда, че последната колона – 28-дневен Аttribution click прозорец, припокрива почти всички предишни колони по отношение на броя на конверсиите. Освен това, те са подобни на първата колона (прозореца по подразбиране). В някои редове от последната колона стойностите са по-малки, което означава, че някои конверсии са направени без кликване върху рекламата.

От тези данни може да се предположи, че клиентът е видял рекламата и не е кликнал върху нея, но след 7 дни той е извършил конверсия на сайта. Най-вероятно действието изобщо не е повлияно от рекламата, а от изпращане на имейл например.

За да се справите с точния избор на Аttribution прозореца, трябва да експериментирате със сравняване на отчетите.

Ето някои ключови моменти, които ще ви помогнат да разберете откъде идват данните в отчетите:

  1. Конверсиите се отчитат само във вашия Attribution прозорец. Facebook ще получава атрибуции от покупки, само ако те са се случили в рамките на избрания от вас времеви  прозорец.
  2. Кликовете (clicks) получават кредит над показванията (views). Конверсиите ще бъдат приписани само на една дата. Ако посетителят е видял реклама и е кликнал върху нея, конверсията ще бъде приписана на клика (click), нищо че показването (view) е възникнало преди него. Показванията (views) получават кредит, само когато в избрания времеви Attribution прозорец не е извършен нито един клик.
  3. Множество действия се отчитат като кликове (clicks). Всяко ангажиращо действие се брои като клик. Например, ако някой хареса, коментира или сподели рекламата ви, това действие се отчита като клик и конверсията ще бъде приписана на него.

Правилната настройка на Аttribution прозореца се крие в най-малките детайли и в старателния анализ на данните от рекламните кампании.

142
15
64
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.