SEO
1622043602

Ултимативният речник на SEO термините

Netpeak притежава собствена база знания за SEO специалистите си. И тя би била напълно празна, ако не се актуализира редовно с нови термини и техните значения. Затова използваме сега възможността да споделим нашия надлежно събран „Речник на SEO Термините".

Видове SEO

On-Page Technical SEO е техническа оптимизация, която не е свързана със съдържание. Например оптимизация на скоростта на сайта, настройка на HTTP хедъри, имплементиране на Canonical URL и други.

On-page Content SEO - оптимизация на съдържанието на страницата. Например оптимизация на изображения, SEO текстове и мета данни.

Off-page SEO - външна оптимизация. Действия за повишаване на линковете на сайта от други висококачествени източници в интернет. Включва изграждане на връзки (виж "Link Building" по-надолу, бел.ред.), цитати (виж “Citation Building” по-надолу) и и споменаване в социални медии.

White hat SEO / Ethical SEO - оптимизация на сайтове, която не нарушава правилата на търсещите машини.

Black Hat SEO е използване на забранени техники за оптимизация на уебсайт, които нарушават правилата на търсещите машини.

Local SEO (Локално SEO) - оптимизация на онлайн присъствието на физически обекти, за да излизат и да се класират при заявки за търсене. В България, най-използваната платформа за Local SEO е Google My Business.

Ако вече сте запознати с Google My Business и Local SEO, можете да увеличите продажбите си с помощта на Google Local Guides.

On-Page Технически термини

Technical Audit (Технически одит) - подробен анализ на уебсайт, с който се установяват технически грешки и помага при опознаването на SEO специалиста с проекта

Indexing (Индексиране) - процес, който добавя страници в базата данни (Индекс) на търсещите машини.

Index (Индекс) - база данни, в която се обработват страници, преминали през процеса на индексиране.

Cache (Кеш) - копие на страницата, което се прави при сканиране от бот на търсещата машина.

HTTP Header Request - всяка заявка, която се прави от client (клиент) към сървър.

HTTP Header Response - всеки отговор на сървъра, който връща към клиента. Формира се като статус код.

Structured data - микро-маркиране, семантично маркиране, микроформати, структурирани данни. Описване на тип страница с допълнителни маркери и тагове, които описват съдържанието на страниците за ботовете и го правят по-лесно за разбиране от тях.

User Friendly URL - четим от човека URL. Уникален адрес на страница, който накратко показва нейното съдържание, разбираем и лесен за разбиране от потребителя.

Dynamic URLs - динамични URL адреси. Формират се с различни параметри, които се различават всеки път при опит за отваряне на страница.

Static URLs - статични URL адреси. URL адресът е винаги един и същ, без променливи, при отваряне на страница.

Sitemap - карта на сайта. Може да бъде във форматите XML или HTML. В нея могат да бъдат описани URL адреси, изображения или видеа.

Penalty - филтър / санкции от търсачките. Мерките, които търсачката прилага спрямо сайт, който нарушава условията за неговото използване. В същото време, алгоритмите понижават позициите или премахват сайта от резултатите от търсенето, за да направят място за по-честни и висококачествени ресурси.

Single page website/one page website - сайт, който се състои от една страница (в редки изключения може да има още няколко). Целта му е да обясни ползите от даден продукт / услуга в една страница

SPA (Single Page Application) е приложение за една страница. Уеб приложение или уебсайт, който използва един HTML документ като "шапка" за всички уеб страници. Организира взаимодействието на потребителите чрез динамично заредени HTML, CSS, JavaScript, обикновено чрез AJAX, без да презарежда страницата. Някога е било трудно за търсачките да обработват съдържанието на такива сайтове

Parsing — процес на извличане и обработка на данни. При програмирането тя може да се позовава на ред / част от текст / код на страницата. Най-простият пример за употреба: "parse html" , тоест обработка на html-кода, извличане на необходимите данни от него, например текст. Да не се бърка с термина "scraping", който има малко по-различно значение

Scraping - превежда се и като разбор. Това е изтегляне / копиране на данни от уебсайтове и запазването им във вашата база данни. Например «competitor prices scraping» е „изтегляне на цени от сайта на конкурент“.

Sha-bang/hashbang/pound-bang/hash-pling — хашбанг. Поредица от два знака: "#!" (хеш и удивителен знак). Търсачката на Google предложи да се замени "#" в URL SPA (приложения за единични страници) с "#!" за да се посочва, че страниците имат HTML копие, което ботът на търсачката може да обхожда

Normalization - нормализиране. То ви позволява да премахнете граматическа информация от оригиналния текст (падежи, числа, видове глаголи и времена, причастия, родове, частици и т.н.), оставяйки само семантичния компонент

Stemming -  изрязване на окончания и наставки от думата, така че останалата част, наречена "stem" или "стъбло“, да е еднаква за всички граматични форми на думата. Stemming се използва в търсачките за разширяване на заявката за търсене на потребителя, то е част от процеса на "нормализиране" на текста. Пример за стем: купувам - купувам автомобил - автомобилна гума - гуми

Lemmatization - лематизация. Процесът на редуциране на словоформа до ниво лема - нейната основна книжовна (речникова) форма (единствено число). Използва се заедно със "стъблото" в процеса на нормализиране на текста.

Термини за Off-Page Optimization

Link Building - процесът на изграждане на висококачествена маса от външни връзки към сайта, с цел подобряване на класирането

Citation Building - процес, подобен на Link Building, но се разчита на споменаванията на важна информация на бизнеса, като: име, адрес, телефон, снимки и друго

Link juice  - терминът се използва за определяне на важността на страниците в алгоритъма Page Rank. Колкото повече "сила" на връзката получава една страница, толкова по-добре се класира тя в Интернет

Donor - уебсайт-донор, който поставя линк към друг сайт (Акцептор)

Acceptor - уебсайт-акцептор, който получава линк от друг сайт (Донор)

Referring Domains - броят на домейните, от които уебсайт получава линкове

Backlinks - броят на отделните връзки, които уебсайт получава от всички Referring Domains

Link Building Strategy - схема / стратегия за изграждане на външната линк маса. Стратегията, чрез която SEO специалистът добавя връзки към сайта. Стратегията отчита вида на връзките, качеството на донорите, тематиката на донорите и т.н

Quality link е качествена връзка/линк

Reciprocal links - реципрочни линкове или “размяна на линкове”. Случва се при договорено поставяне на линкове от два или повече уебсайта и всеки сочи към другия

Link Farm - ферма за линкове. Специално създаден сайт (или обикновено - голям брой сайтове), който не съдържа полезно съдържание, чиято цел е да повиши броят на външните връзки

Link baiting - получаване на естествени връзки чрез създаване на съдържание, върху което хората кликват. В този контекст bait означава "стръв". Обикновено се използва за вайръл (скандални новини, необичайни новости / изявления, развлекателни видеа) или за полезно съдържание (инфографики, изследвания), което потребителите активно споделят и водят към източника

Public Blog Network (PBN) - мрежа от уебсайтове, които съдържат висококачествен линк към трети сайт. Различават се от фермите за линкове с това, че съдържанието е с високо качество и мрежата се развива и поддържа постоянно.

Термини свързани със съставяне на семантично ядро

Search query - заявка за търсене. Заявката, която потребителите правят при търсене в търсещите машини, като Google.

Popular query - високочестотна заявка. Популярни потребителски търсения.

Long tail Keywords - дълга опашка на запитвания. Непопулярни търсения, които могат да се появяват няколко пъти в годината. Те съставляват основното ядро ​​на заявките за търсене - около 70%.

Keyword research - анализ / търсене / събиране на ключови думи. Всички действия за анализ и събиране на семантика за проекта.

Branded keywords - ключови думи, свързани с бранда. Най-често те включват правилното или неправилно изписване на името на бранда.

Keyword mapping - разпределение на ключовите думи по страниците на даден уебсайт. По-общ термин е „семантична клъстеризация“.

Keyword density - броят, който конкретна ключова дума се споменава на  страницата в сравнение с общия брой на думите на същата страница.

Терминология в управлението на проекти

Developer - най-точният вариант: разработчик на софтуер, но се използват и  термините „разработчик“, „кодер“, „софтуерен инженер“ и "програмист"

Technical requirements - техническа задача за програмиста. По принцип терминът "техническа задача" (TЗ) е по-разпространен у нас. На запад по-често се използва "технически спецификации"

Writing task, assignment / Copywriting task - задание за копирайтър, което да му служи при написването на текст

Task assignee - изпълнителят на задачата

Task deadline - датата, на която задачата приключва

Hold the task - отлагане на задачата, паузиране.

6. SEO абревиатури

TAT (Turn Around Time) - срок за изпълнение. Срокът, за който се очаква резултатът от изпълнителя на задачата

API (Application Program Interface) - интерфейс за програмиране на приложения. Обикновено се използва в уеб услугите за автоматичен обмен на данни между приложения. Например в Google Analytics или Google Search Console

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) е асинхронен JavaScript. Ajax е подход за изграждане на интерактивни потребителски интерфейси за уеб приложения, който се състои във "фонов" обмен на данни между браузъра и сървъра. В резултат на това, когато данните се опресняват, страницата не се презарежда напълно - и приложенията стават по-бързи и удобни

XSS (Сross Site Scripting)  - междусайтов скриптинг. Тип атака на уеб системи, когато злонамерен код се "инжектира" в страница (която ще бъде изпълнена на компютъра на потребителя при отваряне на тази страница) и този код взаимодейства с уеб сървъра на нападателя

DNS (Domain Name System) е система от имена на домейни. Компютърно разпределена система за получаване на информация за домейни. Най-често се използва за получаване на IP адреси по име на хост (компютър или устройство)

CRO (Conversion Rate Optimization) - оптимизация на коефициента на конверсии. Набор от мерки, насочени към увеличаване на продажбите или всякакви други целеви действия от страна посетителите

SERP (Search Engine Result Page)  - резултати от търсенето. Страница с резултати от търсачката.


Това е всичко засега. Между другото, ако се интересувате от SEO и свързаните с него термини, както и от нашата база знания за SEO, може да ви е интересно да знаете как да станете SEO специалисти в Netpeak.

Има термин, който не виждате в речника? Напишете ни този термин в коментарите и ще му добавим описание при следващото обновяване на ултимативният речник на SEO термините.

Успех!

109
10
38
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.