SEO
1611151204

Вътрешен PageRank: Какво, как и защо?

Чрез вътрешния PageRank измерваме значимостта или “популярността” на която и да е страница в рамките на определен сайт, в зависимост от броя и качеството на вътрешните връзки към нея. Тази оценка е известна като "тежест на страниците". Когато дадена страница има връзка към друга, тя предава част от тежестта си на другата. Колкото повече тежест получава една страница, толкова по-важна става тя. 

Защо ни е нужна вътрешна тежест?

Всичко е като в живота: ако много на брой и авторитетни хора препоръчат определен ресторант, доверието към него автоматично се повишава. Но ако ресторантът е препоръчан от малко на брой хора или някой, когото не познавате, тогава е по-малко вероятно да му се доверите. Тоест, колкото по-голям е броят на връзките на сайта, толкова “по-авторитетен” е той.

Най-често причините, поради които изчисляваме вътрешната тежест, са:

 • Разбиране на това как е разпределена тежестта на вътрешните линкове в сайта;
 • Откриване на страници, които имат прекалено голяма вътрешна тежест, но не водят до резултати;
 • Откриване на страници, които водят до вътрешни грешки 404.

Какви видове вътрешна тежест има?

Тежестта на страниците може да бъде статична или динамична.

Статичната тежест се формира според фактори, които не зависят от потребителското търсене. Изчислява се на база получената от вътрешните връзки тежест, която помага за класиране по-напред в резултатите.

Динамичната тежест се изчислява се на база фактори, които зависят от потребителското търсене. В този случай, търсачките сравняват заявката за търсене със съдържанието на сайта, мета данните, анкорите и другите елементи на страницата. Това не е постоянна тежест, тя се променя в зависимост от активността на потребителите на сайта: кликове върху вътрешни линкове, брой посещения на страницата, време, прекарано на нея, и други действия.

Статичната и динамичната тежест се различават при изчисляването. В първия случай страницата присвоява PageRank, чиято стойност се актуализира след определен период от време. Във втория случай тежестта се изчислява в хода на заявката, изпратена от потребителя към търсачката.

Вътрешните връзки играят важна роля за тежестта на страниците. Те се организират чрез вътрешно налинкване (internal linking).

Как се прехвърля тежестта?

Вътрешното налинкване се прави, за да се увеличи вътрешният PageRank на конкретна страница от сайта. Това увеличава ефективността на връзките и помага на потребителя да се придвижва по-лесно и удобно в сайта. За целта трябва да бъдат спазени няколко правила:

 • На конкретна страница трябва да има не повече от една връзка, сочеща към една и съща друга страница. (Пример: от началната страница трябва да има само един линк към страница “Контакти”).
 • Дадена страница не трябва да има връзка, сочеща към себе си;
 • Текстът на връзката (анкорът) трябва да има отношение към съдържанието на страницата, към която води връзката.

С добре организирано вътрешно налинкване индексирането ще се ускори, защото ботовете следват линковете в сайта, за да обхождат информацията. Освен това, доверието на потребителите ще се увеличи и те ще останат по-дълго на сайта, защото навигирането е много по-лесно и приятно. 

Самото прехвърляне на PageRank е много просто - тежестта се прехвърля или преразпределя от една страница на следващата, като се използват връзки. Най-често началната страница има най-голям PageRank (PR), тъй като почти всички други страници имат линкове към нея. Най-често тежестта може да бъде контролирана чрез:

 • Свързани продукти;
 • Допълващи продукти;
 • Свързани статии;
 • Хлебни трохички;
 • друг вид вътрешно налинкване и разпределяне на вътрешната тежест.

https://images.netpeak.net/blog/1pagerank-example.jpg

Нека дадем пример - да кажем, че PageRank на началната страница е 10. Ако тя има един линк, водещ към страница 1, то страница 1 също ще има PR 10. Ако пък има три връзки, тежестта ще бъде разделена по равно между тях, тоест всяка страница ще получи по 3,3 PR. Колкото повече връзки има една страница, толкова по-малко тежест ще им придаде. 

От голямо значение е и правилната стратегия. Трябва да умеете да определяте приоритетните си страници, които се нуждаят от най-голяма вътрешна тежест.

Да разгледаме следните два сценария.

Сценарий 1:

Занимавате се с продажба на смартфони и в този случай продуктовите страници трябва да бъдат приоритетни, защото потребителите търсят определени модели. Проучвате търсенето на телефони Samsung. Резултатите, които откривате са следните:

Виждате, че най-голямо търсене имат моделите Galaxy S10, A50, S20 и т.н. По този начин определяте кои са вашите най-важни страници за вътрешно налинкване.

Сценарий 2:

Имате малък моден бизнес и продавате рокли. Всеки ваш модел има собствено име, но то не е толкова популярно, както например моделите смартфони. Съответно потребителите няма да търсят “рокля Стейси”, а ще потърсят “дълга рокля”. Поради тази причина правилната стратегия тук е да се наблегне на категорийни страници, защото това най-прецизно ще насочи хората към това което търсят. 

Как се изчислява вътрешен PageRank?

Той може да бъде изчислен по няколко начина. 

Първият вариант за изчисление е с помощта на услуги и програми като Netpeak Spider

Това става по следния начин:

 1. Отидете в раздел “Parameters” в настройките за сканиране.
 2. Изберете “Internal PageRank”. 
 3. Активирайте параметъра “Outgoing links” (изходящи връзки) за изчислението.
 4. Voilà!

Активирайте параметъра “Outgoing links”

А ето и пример с резултатите:

Тук виждаме, че тежестта на страницата е различна в зависимост от броя на вътрешните и външните връзки. Главната страница има най-голям PR, следвана от приоритетните страници на сайта и поддомейните.

Полезно е да се има предвид, че Netpeak Spider може да ни покаже и 3 основни проблема свързани с тежестта на страниците, и това са:

 • PageRank: Dead End → Тези страници не съдържат изходящи връзки към други вътрешни страници и създават дисбаланс в сайта;
 • PageRank: Redirect → страници, които имат връзки към страници, които пренасочват с 301 или съдържат канонична препратка, водеща към друга страница;
 • PageRank: Orphan → Страници, които не съдържат никакви вътрешни връзки.

Вторият вариант за изчисление е ръчно.

Тази опция се използва изключително рядко в практиката, защото с инструментите изчисленията стават много по-бързо и лесно. Все пак, ако имате желание да се позабавлявате, формулата изглежда така:

PR (A) = (1 - d) / N + d * (PR(B) / L(B) + PR(C) / L(C) + ...), където:

 • N - общият брой активни страници, които са част от изчислението (броят страници в нашия сайт);
 • d - дъмпинг коефициент (обикновено той има стойност 0,85);
 • L - броят на изходящите връзки за конкретната страница.

Ето така изглежда идеалният сценарии при добре структуриран сайт:

 

Докато зле структурираните уебсайтове имат страници с редиректи, грешки 404 и други подобни, и изглеждат по този начин:

Запазване на вътрешната тежест на страниците

Всички изходящи връзки (сочещи към други сайтове) предават тежест към тях, затова те са нещо, което трябва да бъде проверено и направено правилно. За да се запази вътрешният PR, е препоръчително всички изходящи връзки да бъдат оптимизирани, като най-често това са:

 • връзки в коментарите, защото няма как да бъде гарантирана тяхната достоверност;
 • връзки към нетематични ресурси;
 • голям брой изходящи връзки, например агрегатори на оферти.

Официалната препоръка на Google за връзките към външни сайтове е да бъде поставен атрибут rel=nofollow, който казва на търсачките да игнорират и да не следват конкретна връзка. Допълнителен начин за контрол е методът Clever Hide, където с помощта на онлайн декодера Base 64 връзките се кодират така, че да са активни за потребителите, но невидими за ботовете.

Заключение

Тежестта на страниците показва на търсачките техния „авторитет“ и влияе върху класирането. Следователно:

 1. Вътрешното налинкване трябва да бъде организирано така, че да бъде полезно за потребителите, но и да разпределя тежестта на вътрешните връзки към приоритетните страници.
 2. С помощта на вътрешния PageRank могат да бъдат открити проблемни страници.
 3. Важно е да запазим тежестта на страниците с правилна стратегия.

100
18
51
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.