Защо е необходимо да оптимизираме структурата на сайта

Структурата на сайта е логическа схема (дървовидна или йерархична), която организира страниците на сайта по начин, по който може лесно и бързо да се достигне до тях. Изгражда се на база задълбочен семантичен анализ на потребителското търсене. От гледна точка на потребителя това е навигацията или пътят, по който се преминава от една страница към друга.

Всеки сайт се състои от множество страници, а основният принцип при изграждането на нова структура или корекция на настояща е нейното цялостно свързване.

Защо трябва да работим по оптимизирането й?

Структурата е много важна както за UX (User Experience), така и от гледна точка на SEO оптимизацията за всеки сайт — онлайн магазин, информационен сайт, портал, новинарски сайт или друг тип. Помага на потребителите лесно да намерят и достъпят търсеното съдържание. Когато посетителите могат да намерят на сайта ни това, което търсят, то възможността да се превърнат в реални клиенти е много по-голяма.
Добре създадената и правилно организирана структура позволява на ботовете бързо да обходят сайта, без да хабят много ресурси от crawling бюджета, което спомага за по-бързото индексиране на съдържанието и подобряване на видимостта на сайта в резултатите от търсенето.

Ако си представим структурата във вид на пирамида, то на върха трябва да бъде нашата начална страница на сайта, а под нея съответните категории от първо, второ или трето ниво на вложеност. Те се определят от броя на стъпките до достъпването на основните категории в сайта. На първо ниво достигаме до целева страница с един клик.

За по-добър UX на главното меню, може да направите падащи менюта, в които да добавите най-важните категории или филтри с по-дълбока степен на вложеност. Така те ще се изведат на първо ниво и ще получат по-голям вътрешен Page Rank.

Пример: 

На посочения пример всички категории са от първо ниво на вложеност.

Важни стъпки при оптимизиране на структурата — създаване на нова или разширяване на старата

Планиране и организиране

При започване на работа по оптимизиране на структурата първоначално е необходимо да се направи задълбочен анализ и планиране, независимо от големината и типа сайт.

Анализ на конкурентите

 1. Препоръчително е да вземем 4-5 основни наши конкуренти и след направата на анализа да се определи какви са тенденциите в определената ниша.
 2. Необходимо е да се обърне внимание на продуктовата гама, която предлагат конкурентите ни, и да преценим дали е възможно да разширим и ние асортимента си.
 3. Следващата важна стъпка е да се направи анализ на семантичното ядро на конкурентите.
 4. Можем да проверим ключовите думи, по които всеки един от нашите основни конкуренти се класират, а ние не.
 5. И не на последно място трябва да се направи анализ на резултатите в Google.

Вътрешно търсене в сайта

На база информацията от Google Analytics за търсенията от вътрешната търсачка на сайта може да извлечем нови идеи за добавяне на още продукти към даден раздел или да разширим асортимента от нови продукти на база търсенията без резултати.

Keywords Research

Създайте целеви страници за точни групи от търсения. По този начин ще изградите структура, която ще е въз основа на потребителското търсене.

Това става като се направи анализ на семантиката. Целта  е да се подберат ключови фрази, които са подходящи за сайта.

Пример за клъстеризирана семантика:

Чрез семантичното ядро ще могат да се опишат по-добре целевите страници и да се генерира релевантно съдържание.

По групирането на целеви страници се работи от общото към частното /най-търсените към по-малко търсените.

Пример 1:

Пример 2: 1. Ако след анализа по ключовите думи и фрази установим, че за дадени категории могат да се създадат още целеви страници, то е добре да се добавят и филтри.
 2. Също трябва да се анализира съдържанието в сайта.

Вариант 1: При сайт за услуги

Ако имаме две услуги под едно име, то трябва да ги разделим на две.
Ако имаме категория “SEO и PPC” услуги, то трябва да я разбием на 2 категории. Първа категория “SEO”, втора категория “PPC реклама”.

Вариант 2: При онлайн магазин

Ако става въпрос за магазин и имаме една категория с два различни по тип продукти като “Поли и Рокли”, то трябва да се разделят на две. Първа категория “Поли” и втора категория “Рокли”.

Изисквания за структурата

 1. Структурата на сайта да бъде проста и лесна.
 2. Основните категории да не бъдат скрити.
 3. Да са групирани по подходящи ключови думи.
 4. Да използвате от 2 до 8 основни категории в главно меню.
 5. Всяка основна категория да бъде уникална и различна.
 6. Всяка подкатегория да се отнася и да е свързана по някакъв начин към основната категория, на която принадлежи.
 7. Броят и размерът на категориите да бъде съобразен според дизайна.
 8. Уверете се, че включвате основните си категории в Header и Footer.
 9. Добавете страница за FAQ във футер частта на сайта.
 10. Уверете се, че потребителите ще могат да достъпват основните категории по всяко време и от всяка страница.
 11. URL адресите трябва да имат логическа структура и да са user friendly:
 • URL адресите не трябва да са прекалено дълги и сложни, но трябва да следват йерархията на структурата.
 • За адреси на български език да се използват правилата за транслитерация.
 • Всички пунктуационни знаци и празни интервали да се заменят с тире и да има само малки букви.
 • Ако имаме продукти в различни категории, то URL адресите за продуктовите страници е добре да са без вложеност към категориите, за да не се достъпват по различни начини и да не се генерира дублирано съдържание.
 • Когато продуктите се срещат само в една категория, вложеността може да остане.
 • Breadcrumb:
 • Добре е да се създаде и навигационна пътека, която да визуализира пътя на потребителите в сайта за по-лесно навигиране и удобство.

Пример:

  • При странициране също създайте хлебни трохички, като последният елемент от пътеката да не бъде линк:

  Главна страница > Раздел > Име на страницата > Име на страница - страница 2

  13. Добавете текст за страници тип категория с ключови думи, който да бъде тематичен и ясно и точно описва какво има в категорията.

  14. Създадйте HTML карта на сайта и я добавете във футера на сайта, защото там най-често се търси от потребителите.

  Инструменти при изграждане на нова структура или подобряване на вече съществуваща такава

  1. Serpstat.
  2. SemRush.
  3. Keyword Planner.
  4. Xmind. Препоръчително е да се изгради визуална йерархия, която показва всяка страница на сайта. За целта използваме ментална карта.
  5. Екстеншън за браузъри Linkclump. Това е полезен add-on, който ни помага да хванем всички категории на сайта и да ги копираме в клипборда (настройки).

  Заключение

  Правилната структура може:

  • да подобри времето прекарано на сайта;
  • да намали степента на отпадане (Bounce Rate) и да задържи потребителите по-дълго на сайта;
  • да увеличи доверието на потребителите и да съкрати пътя по фунията до по-бързо конвертиране;
  • добрата структура означава по-добро обхождане и индексиране на съдържанието и води до увеличаване на органично търсене, видимост, позиции, трафик.

  Добрата структура е добра основа за бъдещата SEO оптимизация.

  9
  0
  0
  Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.