Bounce Rate - Какво трябва да знаем за степента на отпадане в Google Analytics

Ако някога сте използвали Google Analytics, значи със сигурност сте запознати с показателя “Степен на отпадане”, по-известен като “Bounce Rate”. Интересното е, че много малко хора знаят как по-точно да извлекат максимална полза от данните на тази метрика. В тази статия ще разберете защо е важно да наблюдавате този показател и как да анализирате и интерпретирате стойностите, които ви показва. 

Какво представлява показателят “Степен на отпадане”

Ако забелязвате, че процентът реализации (conversion rate) на вашия сайт е нисък, това е защото повечето потребители го напускат без да извършат действията, които желате. Ако сайтът ви не успява да ангажира и задържи потребителите, то е малко вероятно тези потребители да направят покупка или да изпълнят някоя от поставените от вас цели. 

Ключът към по-висок процент реализации се крие в степента на отпадане. Ако разбирате защо хората напускат сайта

ви, можете да предприемете необходимите действия, за да ги ангажирате и задържите.

На първо място е важно да разберете какво всъщност представлява степента на отпадане. Определението, което Google Analytics предоставя, е следното:

Степента на отпадане е сесия, която задейства само една заявка към сървъра на услугата, като например когато потребител отваря една страница от сайта Ви и след това излиза, без да задейства никакви други заявки към сървъра на Google Analytics през тази сесия.”

Тук е важно да уточним какво означава сесия в контекста на Google Analytics:

“Сесията е периода от време, през който потребителят е активен на вашия сайт/приложение. По подразбиране сесията в Google Analytics приключва след 30 минути без активност от страна на потребителя.”

Представете си, че даден потребител влиза на главната страница на вашия сайт, и без да кликва никъде, веднага напуска сайта Ви. Този потребител вече се счита за “отскочил” и допринася за степента на отпадане. 

Какво е важно да знаете, преди да анализирате този показател

Степента на отпадане може да Ви подведе ако не знаете как да я тълкувате правилно. Запомнете, че не винаги високата степен на отпадане е показател за лош сайт. Както и не винаги ниската степен на отпадане е нещо хубаво. Нека обсъдим важните аспекти, които трябва да имате предвид, преди да анализирате степентта на отпадане.

В каква индустрия оперира сайта Ви

Средният диапазон на приемлива степен на отпадане е между 41-51%. Обаче, процентът на отпадане зависи изключително много от индустрията, в която оперира сайта ви.

Индустрия

“Степен на отпадане”

Архитектура, Строителство, Инжинерство

61,1 %

Финанси

57.3 %

Продукти и услуги

62 %

Образование

57.4 %

Храни и Напитки

55.8 %

Медицина

62.6 %

Производство

57 %

Маркетинг

68.2 %

Медия и Издателства

67.7 %

Организации с нестопанска цел

60.1 %

Професионални услуги

63.3 %

Недвижими Имоти

58.3 %

Технология и Софтуери

64.3 %

Туризъм 

57.9 %

Електронна Търговия (Ecommerce)

62.1 %

Забележете че, индустрията с най-ниска степен на отпадане е “Храни и Напитки”, а индустрията с най-висока степен на отпадане е “Маркетинг”. След като вече добихте представа каква е нормалната стeпен на отпадане за вашата индустрия, можете да по-лесно да определите представянето на вашия сайт. 

Какъв е типа на сайта ви

Различните видове сайтове имат различна степен на отпадане. Нормално е блоговете да имат по-висока степен на отпадане, защото потребителите четат блог статията и веднага след това напускат страницата. 

Обаче, ако имате сайт за продажба на стоки и услуги, и степента Ви на отпадане е 90%, значи има някакъв проблем.  

Източници на трафик

Различните източници на трафик също имат различен процент на отпадане. Интересното тук е, че имейл канала има най-ниската степен на отпадане, а дисплей рекламите водят класацията с 56.5%. Тази информация може да Ви помогне да насочите ресурсите си към правилните канали за постигане на по-ниска степен на отпадане, и съответно по-висок коефициент на реализация. 

На каква целева страница (landing page) попадат потребителите

Например, потребител отваря страницата “Контакти” като първа целева страница. В този случай потребителят най-вероятно се интересува как да се свърже с вас. Съответно, вероятността той да продължи да разглежда сайта ви е малка. Затова в повечето случаи страницата за “Контакти” има много по-висока степен на отпадане в сравнение с другите страници на сайта. 

Устройствата, които потребителите използват, за да достъпят сайта Ви

Степента на отпадане е различна на различните устройства. Ако например не сте оптимизирали мобилната версия на сайта си, то тогава степента на отпадане за мобилни устройства ще е много по-висока от тази на десктоп. 

Защо е важно да следите степента на отпадане

 • Високият процент на отпадане се отразява негативно на класирането на сайта Ви в Google;
 • Степента на отпадане може да е показател за технически проблеми на сайта ви;
 • Може да ви подскаже, че сайта ви има нерелевантно съдържание;
 • Можете да разберете дали има нужда да промените ключовите думи, за които се класирате; 
 • Индикира дали има проблеми с мобилната версия на сайта ви;
 • Помага при проследяването на реакцията на потребители при промени в сайта;
 • Висока степен на отпадане може да индикира непривлекателен дизайн на сайта.

5 причини за висока степен на отпадане според Google Analytics

 1. Получавате трафик, който няма нищо общо с продуктите/услугите, които продавате.
 2. Дизайна на сайта ви не е визуално привлекателен.
 3. Сайтът ви зарежда много бавно.
 4. Целевата ви страница не отговаря на заявката на потребителя.
 5. Съдържанието на сайта ви е прекалено сложно.

Как да анализирате показателя “Степен на отпадане”

Като за начало е важно да разбете как Google Analytics изчислява степента на отпадане. Bounce rate се смята на две различни нива:

1. На ниво уеб страница

Степен на отпадане на ниво страница = Брой отпадания на страница през определен период/Всички влизания на дадената страница през същия период

2. На ниво уебсайт

Степен на отпадане на ниво уебсайт = Брой отпадания от всички страници на сайта за определен период/ Общия брой влизания на всички страници на сайта за същия период.

Анализиране на степента на отпадане на различните страници

Можете да видите каква е степента на отпадане за всяка една страница от сайта в Google Analytics. Отидете в секция Поведение > Съдържание на сайта > Всички Страници. 

Ето как изглежда отчета:

В най-ляво виждате URL адреса на дадената страница, като можете да промените тази основна величина на “Заглавие на страниците”, за да виждате директно имената на дадените страници.

В шестата колона от ляво на дясно се намира показателя “Степен на отпадане”, като първи ред Ви показва степента на отпадане за целия сайт, а всеки следващ ред разбива показателя за дадена страница. 

Анализирайки степента на отпадане на отделните страници, може да Ви подскаже за евентуални проблеми с дадена страница. Например, ако забележите, че страницата за потвърждаване на поръчката има висока степен на отпадане, трябва да проучите какво подтиква потребителя да не завърши поръчката си. Дали е защото не предлагате безплатна доставка, или защото нямате сигурен начин за разплащане. Възможностите са безкрайни, но наблюдавайки този показател можете да откривате проблеми в конкретни страници и да разбирате по-добре поведението на потребителите. 

Анализиране на степента на отпадане при различните източници на трафик

Както вече обсъдихме, различните източници на трафик имат различна степен на отпадане. За да анализирате степента на отпадане навигирайте в отдел Придобиване > Целият трафик > Канали.

Ето как изглежда отчета:

В ляво виждате основната групировка на каналите (Default Channel Grouping), като в случая имаме 5:

 1. Директен Трафик.
 2. Платен Трафик.
 3. Друг Трафик (трафик, чиито източник/носител GA не разпознава).
 4. Трафик от партньори.
 5. Трафик от Дисплейни реклами.

За да анализирате по-подробно степента на отпадане за даден канал, можете да добавите като втора величина “Целева Страница” и да включите разширен филтър за типа трафик, който искате да анализирате. 

В случая филтрираме да ни показва данни само за платения трафик. Ето как ще се промени отчета след настройките:

Сега вече можете да анализирате на по-дълбоко ниво как се представя трафика, за който плащате. Като добавите и целева страница анализа ще е още по-точен. 

 Да предположим, че имате активна Google Ads кампания за 70% намаление на всички дамски ботуши. Отваряйки този отчет с необходимите настройки, обаче виждате че имате 90% степен на отпадане за категориината страница за дамски ботуши. Съответно имате и нисък процент на реализация, значи нещо се е объркало на тази страница. 

 Започвате да разследвате и отваряйки страницата виждате, че промоцията не е валидна на сайта, а рекламната кампания продължава да е активна. Вече сте открили проблема и сте взели мерки за решаването му. След някoлко дни проверявате отново и вече степента на отпадане е 50%, а процентът на реализация е скочил. 

 По този начин степента на отпадане може да ви подскаже за скрити проблеми, и за това е важно да знаете как да я анализирате. 

Каква е разликата между “Степен на отпадане” и “% изход”

Докато сте разглеждали различните отчети в Google Analytics най-вероятно сте забелязали и метриката “% изход” позната и като “Процент на излизане”. Тя се намира точно до степента на отпадане в таблиците на повечето отчети. https://images.netpeak.net/blog/kartinka-12.png

Google Analytics oпределя “% изход” като: “Брой излизания от дадена страница, която е била последната страница в дадена сесия”.

Нека илюстрираме разликата между “Степен на отпадане” и “% Изход” със следния пример:

 • Понеделник - Страница 1 > Страница 3 > Страница 2 > Изход
 • Сряда - Страница 3 > Изход
 • Петък - Страница 3 > Страница 1 > Страница 2 > Изход

% изход за страниците:

 • Страница 1 присъства в две от сесиите (понеделник и сряда), но тъй като и в двете сесии не е била последната страница преди излизане от сайта ще има 0% изход.
 • Страница 2 присъства в две от сесиите (понеделник и петък) и в петък тази страница е била последната преди излизане от сайта. Съответно от две сесии едната е завършила с изход, ще имаме 50% Изход. За да получим % изход разделяме броя сесии завършили с изход от сайта на общия брой сесии. 
 • Страница 3 присъства и в трите сесии, но от нея има само едно излизане от уебсайта (сряда), съответно, следвайки формулата за изчисление на показателя, ще имаме 33% изход за тази страница. 

Ако предположим, че сайта се състои от само тези три страници, процентът изход на ниво сайт ще получим като съберем индивидуалния “% Изход” за всяка от страниците и полученото разделим на 3 (броя на страниците). За нашия пример “% Изход” на ниво сайт е 27.6%.

% Степен на отпадане за страниците:

 • Страница 1 - тъй като след влизането на тази страница (понеделник) е имало последващо действие (отваряне на Страница 3), ще имаме 0% степен на отпадане.
 • Страница 2 - в рамките на нашия пример тази страница не е била първата, на която е попаднал потребител за нито една от трите сесии, съответно имаме 0% степен на отпадане. 
 • Страница 3 - само една от трите сесии (сряда) е започнала с тази страница и е нямало последващо действие, следователно имаме 100% степен на отпадане. 

Съответно, общата степен на отпадане на ниво сайт в случая ще бъде 33%. 

5 Начина да оптимизирате степента на отпадане.

 1. Оптимизирайте скоростта на зареждане на сайта си (Page Speed).
 2. Правете съдържание, което е лесно разбираемо.
 3. Пишете мета данни, които да отговарят на съдържанието в сайта.
 4. Периодично актуализирайте старото съдържание
 5. Оптимизирайте мобилната версия на сайта си. 
17
2
6
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.