Consent mode, който промени рекламирането през 2024

Режимът на съгласие: промените започнаха през 2024

От 6 март 2024 всички сайтове и приложения без интегриран Google Consent Mode v2 ще спрат да обновяват списъците си с аудитории (нови и ремаркетинг) в Google Ads и Google Analytics. Кампаниите с продуктов фийд за динамичен ремаркетинг ще започнат да се показват на все по-малко хора, докато накрая не спрат поради празна аудитория.

Няма да могат да се създават Lookalike аудитории за Demand Gen кампаниите.

Забравяме за аудитории от типа “Потребители за последните 30 дни”;

От декември 2024 всички сайтове и приложения без интегриран Google Consent Mode v2 ще спрат да отчитат конверсии в Google Ads.

Това означава стоп на всички кампании, използващи смарт стратегии (Maximize clicks, Target CPA, Maximize conversions и т.н.), както и стоп на всички Demand Gen и Performance Max кампании.

man pushing a cookie consent internet

Consent Mode / Режим на съгласие

Обикновеният Consent Mode (CM) представлява банер, чрез който се спазват разпоредбите за поверителност на данните (GDPR).

С помощта на този банер потребителят регулира поведението на бисквитките, маркетинговите инструменти и скриптове, в зависимост от това дали потребителят е решил да даде или откаже съгласие за събирането и използването на данни за него, и за действията му на сайта или в приложението.

concent mode google

Фундаментално: разлика между Consent Mode и Google Consent Mode V2

Consent Mode се отнася до всяка система, използвана от уебсайтове или приложения за зачитане на избора на потребителите за бисквитки.

Основният фокус е върху съответствието с GDPR и други закони за поверителност.

Google Consent Mode v2 е конкретна система за режим на съгласие, разработена от Google, с функции за интегриране с инструментите на Google и моделиране на данни.

Тя управлява зареждането на таговете и скриптовете в нашия сайт. Режимът на съгласие (GCM) изпраща сигнали към Google продукти, в зависимост от това кои бисквитки е приел потребителят при влизането си на нашия сайт.

Разликата във версия 2 спрямо 1 е добавянето на два нови сигнала:

1. Google Consent Mode v1 използва сигналите ad_storage за рекламни бисквитки и analytics_storage за аналитични бисквитки.

2. Google Consent Mode v2 добавя още два сигнала към ad_storage и analytics_storage, а именно:

  • Ad_user_data - указва дали потребителят е дал съгласие личните му данни да се използват за рекламни цели
    и
  • ad_personalization - указва дали потребителят дава съгласие данните му да се използват за ремаркетинг.

Как работи Consent Mode

При ново посещение (без предишни записани бисквитки) на сайт с интегриран GCM пред потребителя се визуализира банер от този тип:

GCM cookies pop up

Потребителят трябва да направи своя избор. Имената на бутоните може да варират, според настройките и езика, но по същество възможностите са:

1. Отказ на съгласие за всички бисквитки - DENY:

deny cookies

2. Даване на съгласие за определени бисквитки и отказване на съгласие за други - ALLOW SELECTION:

cookies selection

3. Даване на съгласие за всички бисквитки - ALLOW ALL:

cookies accept all

В зависимост от направения избор сайтът ще изпрати сигнал дали и какви данни могат да се обработват от платформите Google Analytics и Google Ads.

Какво правим, ако потребителите откажат съгласие?

Губим ли данни за тяхното сърфиране в нашия сайт? И да, и не. Тук на помощ идва моделираното събиране на данни.

Моделирано събиране на данни (consent mode modeling)

Моделирането не е нещо ново - датира още от април 2021 г. за всички потребители на Google Ads, в случаите когато са изпълнени две условия:

  • правилно внедрен банер за Consent Mode (от март 2024 - Consent Mode v2);
  • най-малко 700 кликвания върху рекламите на ден за период от 7 дни за всяко групиране по държави и по домейни.

След като са изпълнени тези критерии, можем да очакваме постепенно нарастване на моделираните реализации в графата “Conversions” в Google Ads.

Когато потребителят откаже да даде съгласие за бисквитките за реклама или за анализ, идва на помощ моделираният режим за получаване на данни. Google, с помощта на AI, запълва липсващата информация за извървяната пътека до реализация по време на сесията.

Запълването на липсващите данни става с помощта на данните от потребителите, дали съгласие за реклама и анализ. По този начин се създава по-точна и пълна картина за резултатите от нашите реклами в Google, като се зачете избора на крайния потребител за споделяне на данни.

consent mode modeling

По данни от Гугъл за потребителите, дали съгласие, има 2 до 5 пъти по-голяма вероятност да направят реализация спрямо недалите.

По-подробна представа може да получите от примера по-горе. В него, хипотетично, аудиторията се разделя на 50% дали своето съгласие и 50% - отказали. Това не води до равен брой проследени/пропуснати реализации, защото недалите съгласие купуват по-рядко. В този случай имаме 50% получено съгласие и само 19% спад на реализациите. Благодарение на моделирането ще получим 18% възвърнати данни за реализации.

Моделирането на данни е способно да върне около 65% от данните на пътеката реклама-клик-реализация.

Сложно, но важно!

Google не може да потвърди дали има взаимодействие с реклама, без да е дадено съгласие.

За да свърже рекламните действия с реални събития като покупки, той използва модели, които се опитват да направят предвижданията възможно най-точни. Въпреки това някои реални покупки от реклама няма да бъдат отчетени (моделирани), защото няма бисквитки, които да свържат кликванията върху рекламите с конкретните действия.

Начини за интеграция на Google Consent Mode

  • чрез добавяне на статичен скрипт в кода на страницата, зареждащ се преди всички други скриптове;
  • чрез имплементиране на Google Consent Mode в кода на сайта чрез Gtag или Tag Manager. Полезен линк.

Методът на интеграция не е точно въпрос на избор, а зависи от платформата, която използва сайтът, а също и от това как са настроени събитията в Google Analytics 4 и конверсиите в Google Ads.

Заключение: да, Consent mode е необходим, дори задължителен

Въпреки всички неясноти за реалното въздействие върху резултатите на комерсиалните сайтове, всички специалисти, на които може да се вярва, смятат, че внедряването на Consent Mode e неизбежно. И спешно.

Има поне две причини за това:

  1. Заради правната регулация - сайтовете, които не се придържат към нормативния акт, могат да понесат правни последици.
  2. Заради загубата на конкурентност при рекламиране, влошаване или дори пресъхване на потоците от данни за репортинг, и за машинно обучение, ще доведе до влошаване на ефективността на рекламата. В най-лошия случай рекламодателите без внедрен режим на съгласие ще трябва да се върнат към някои практики и инстументариум от каменната ера на PPC-рекламата.

Рекламодателите трябва да направят най-доброто възможно при настоящите обстоятелства, и да запазят данните си в максимален обем и качество, за да останат конкурентоспособни.


17
0
4
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.