PPC
1506499180

Да четем Google AdWords скриптове

Обикновено специалистите по онлайн реклама, които нямат опит в програмирането, просто копират готови скриптове от различни места, без въобще да разбират как работят те. “– Не правете това у дома!”. Нещо повече, малки елементарни промени могат да направят копирания скрипт значително по-полезен.

Какво е AdWords скрипт

По принцип е фрагмент от код на език JavaScript. AdWords скриптовете позволяват да се автоматизират рутинни и монотонни процеси. Всеки скрипт се състои от функции, променливи, обекти, същности, селектори, итератори и други елементи.

Какво правят функциите

Всеки скрипт започва със записи на функции, това е задължителна част в кода. Функциите стартират задача или действие, които ще се повтарят.

Функциите се разпознават лесно по термина «function», след който стои название на функцията и празни кръгли скобки «()».

Например:

function main() {фрагмент код}

Често в скриптовете се срещат такива функции:

 • function addAdGroup() {фрагмент код} — добави група обяви;
 • function setCampaignBudget() {фрагмент код} — определи бюджет на кампанията;
 • function pauseKeywordInAdGroup() {фрагмент код} — паузиране на ключовата дума в рекламната група.

По принцип, елементарни познания по английски са достатъчни, за да се разбере това.

Скобките могат да остават празни или да съдържат параметри, разделени със запетаи. Фрагментът код винаги се намира в големи скоби.

Как работят променливите

Обикновено, след функциите следва запис от рода на «var campaign». «Var» е съкращение от variables, «променливи» в дословен превод. Това са контейнери, в които се съдържат стойностите. Променливите се обръщат към обектите и същностите в AdWords.

Променливата за някакви определени данни, например ключовите думи, може да се нарече произволно: «KW», «keywords». Важното е да на се сменя названието в различните фрагменти на скрипта, иначе нищо няма да работи.

Какво са обектите

Те са основата на скрипта. Обектите, по йерархия, се намират над същностите (отделни същности са, например, кампании, групи) и представляват сбор от същности. В AdWords скриптовете има четири основни обекта: AdWordsApp, SpreadsheetApp, MccApp, UrlFetchApp.

За основните скриптове е достатъчно да се използва само обекта AdWordsApp. Когато използвате този обект, то все едно съобщавате на скрипта, че трябва да погледне в AdWords, за да намери нужните данни.

Ако говорим за другите обекти, то MccApp работи на ниво Клиентски център (МСС); SpreadsheetApp позволява да се използват  Google таблици за отчети, а UrlFetchApp позволява на скриптовете да използват данни от външни услуги и приложения.

Какво са същностите

Обектите се състоят от същности. За AdWordsApp това са:

 • профил (Account);
 • кампании (Campaigns);
 • рекламни групи (Ad Groups);
 • ключови думи (Keywords);
 • етикети (Labels);
 • рекламен график (Ad schedules);
 • бюджети (Budgets);
 • насочвания (Targeting).

Да вземем променливата «keywords» — тя е свързана със същността «keywords» в обекта AdwordsApp. За да съставим един израз — ред от скрипта, поставяме между тях знак за равенство:

var keywords = AdWordsApp.keywords()

Ние посочихме в скрипта конкретна същност — ключови думи в AdWords. Но трябва да се изберат и конкретни ключови думи в акаунта, а за целта ще са нужни селектори.

Как работят селекторите

Селекторите служат за филтриране и сортиране на данни.

Най-често се използват:

 • withCondition() — сортиране с условие;
 • forDateRange() — филтрация за посочен период;
 • orderBy() — сортиране по резултати;
 • withLimit() — ограничава броя върнати обекти до посочената стойност. Например, ако трябва да получите само 10 ключови думи с най-висок качествен рейтинг.

Например, ето този код:

var campaignSelector = AdWordsApp.campaigns () 
 .withCondition("CampaignStatus = 'ENABLED'").withCondition(“Clicks > 
10”).withCondition(“Impressions > 100”) .forDateRange(“TODAY”);

Се превежда така: избери активните кампании в AdWords акаунта, които са получили над 10 клика и над 100 показвания за днес.

Обърнете внимание: при използване на няколко условия .withCondition(), скриптът работи на принципа «и», а не «или». Тоест, обектът трябва да отговаря едновременно на всички посочени условия.

Как работят итераторите

Итераторите в скрипта са аналог на командата «Отиваме напред!». Те винаги стоят в скрипта след селекторите. Отговарят за това, скриптът да се движи по акаунта без да спира, в търсене на зададените  стойности. Итераторите подбират всички варианти на ключови думи или всякакви други същности, докато не намерят това, което е зададено в условията.

В итератора трябва да има фрагмент next(), който, при всяко обръщение, връща обект със свойства:

 • value — ако има поредна  стойност;
 • done = false — ако има още стойности;
 • done = true — в края на отговора.

Пример на итератор:

while (keywords.hasNext()) {var keyword = keywords.next()

Четем AdWords скрипт

Този елементарен скрипт регулярно ще показва десет ключови думи с най-голям брой показвания през вчерашния ден.

Изводи

 1. Всеки скрипт се състои от функции, променливи, обекти, същности, селектори, итератори.
 2. Функциите стартират задача или действие, които ще се повтарят.
 3. Променливите съдържат стойности на данни и се обръщат към обекти и същности в AdWords.
 4. За основни скриптове е достатъчно да се използва само обект AdWordsApp. Когато използвате този обект, все едно съобщавате на скрипта, че трябва да се погледне в AdWords, за да се намерят нужните данни.
 5. Обектите в AdwordsApp се състоят от същности: акаунт, кампания, ключови думи и така нататък.
 6. Селекторите служат за филтриране и сортиране на данни.
 7. Итераторите отговарят за това, скриптът да се движи без спиране по акаунта, в търсене на необходимата стойност.

Ако искате в новата статия да Ви разкажа повече за полезни скриптове — методи, удостоверители и конструктори, споделете този пост на стената си или пишете в коментарите.

3
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.