Google BigQuery — за какво ни трябва облачна база данни

Преди време публикувах няколко материала за работа с Google BigQuery. В тази статия ще разкажа за предимствата и спецификите на тази услуга, а също и за допълнителни инструменти за BigQuery.

Google BigQuery е облачна база данни с изключително висока скорост на обработка на огромни масиви от данни.

Как да започнем работа в Google BigQuery

Влезте в Google Cloud Platform. При първото стартиране системата предлага да активирате безплатен пробен период и да получите кредит от $300 за 12 месеца. Честно казано, за да изразходвате в BigQuery такава сума за една година, ще Ви се наложи много да се постараете. За да продължите работа, трябва да въведете данни за плащане.

Натиснете «My Project».

Натиснете «My Project»

След това — «Create project».

След това — Create project

Приемете условията за използване на платформата.

Приемете условията за използване на платформата

Накрая, дайте име на проекта, определете настройки за известия и още веднъж се съгласете с условията за използване на платформата.

Накрая, дайте име на проекта, определете настройки за известия и още веднъж се съгласете с условията за използване на платформата

След потвърждаването изчакайте няколко минути.

След потвърждаването изчакайте няколко минути

Скоро след това ще получите известие, че проектът е създаден. Преминете в раздела за плащане и свържете платежния акаунт.

Преминете в раздела за плащане и свържете платежния акаунт

Сега проектът е свързан към току-що създадения платежен акаунт.

Сега проектът е свързан към току-що създадения платежен акаунт

Преминете към интерфейса на Google BigQuery и напишете своята първа заявка.

За да отворите редактора на заявки, натиснете «Compose query» или «Ctrl + Space».

Как да направим заявка в BigQuery

Да разгледаме как да напишем първата заявка, вземайки за пример публични данни в BigQuery. Вземете първите 15 реда от таблицата project_tycho_reports, която се намира в набора с публични данни lookerdata.

SELECT *FROM [lookerdata:cdc.project_tycho_reports]LIMIT 25

Заявката ще върне резултат:

Как да изпратим заявка на пример с публични данни в BigQuery

Защо е добре да изберете точно Google BigQuery

Скоростта — това е основното предимство на BigQuery, но не е единственото. BigQuery е облачна услуга. При нейното използване не е нужно да се наема сървър и да се плаща поддръжка.

Цената на BigQuery е значително под тази за наемане на най-елементарен сървър: дори ако много се постараете и ежедневно записвате в тази база данни милиони редове, едва ли ще можете да похарчите над $5.

Следващото предимство е простотата на използване. Във всяка друга система за управление на бази данни (СУБД), освен знания по SQL, се налага дълго да разучавате тънкостите при администриране и настройка на базата данни (БД).

И ако сам по себе си SQL-диалекта във всички БД е много подобен, то административната част обикновено навсякъде е различна.

В BigQuery цялата административна част е поета от Google. В тази платформа няма никакви настройки, индекси, ядра за обработка на таблици, тайм-аути или външни ключове. Реализирана е поддръжка само на една кодировка UTF-8.

За да работите с BigQuery, трябва да знаете само как да качите данни в BigQuery, и да имате базови знания по SQL.

Независимо от леката работа, в BigQuery се поддържат практически всички функции на СУБД:

 • прозоречни функции;
 • съхранение на данни във вид на структури (нерелационни възможности);
 • представяне и таблични изрази (common table expression).

Действително, в момента на публикуването на статията услугата не поддържа:

 • рекурсивни заявки;
 • създаване на съхраними процедури и функции;
 • транзакции.

Специфики на SQL за Google BigQuery

BigQuery може да превключва между стандартен SQL и диалекти.

DML-операции INSERT, UPDATE и DELETE в момента се поддържат само при използване на стандартен SQL.

Още едно различие между тези диалекти е способът за вертикално обединяване на таблици. В стандартния SQL за целта служи операторът UNION и ключовата дума ALL или DISTINCT:

SELECT 12 AS A, 32 AS BUNION ALLSELECT 2 AS A, 29 AS B

В собствения SQL-диалект функционалността за вертикално обединяване на таблици е значително по-широка. Съществува специален набор от функции за подаване на таблици (Table Wildcard Functions).

За просто обединяване е достатъчно да се изброят имената на нужните таблици или подзаявките чрез запетая. Обединяването на заявки от примера по-горе на вътрешния SQL диалект в BigQuery ще изглежда така:

SELECT *FROM (SELECT 12 AS A, 32 AS B), (SELECT 2 AS A, 29 AS B)

Превключвателят между SQL-диалектите в BigQuery се намира в интерфейса в блока с опции: натиснете бутона Show options под редактора на заявки.

Превключвател между SQL-диалектите в BigQuery

С помощта на чекчето «SQL Dialect» превключете нужния диалект.

С помощта на чекчето «SQL Dialect» превключете нужния диалект

Инструменти за работа с BigQuery

Ние вече изяснихме как се качват данни в базата и как да се обръщаме към данните с SQL заявки. Но едва ли бихте искали да взаимодействате с данни, като се ограничите само с тези възможности. По-скоро бихте зареждали данни за създаване на дашборд или нещо подобно.

Повечето популярни  BI-системи и електронни таблици поддържат интеграция с Google BigQuery. Microsoft Power BI е интегрирана от юли 2017 година. Конекторът има доста бедни възможности: той не може да се обръща към съхранени изгледи или да изпраща в BigQuery заявки. Засега с помощта на вградения конектор може да се дърпат само плоски таблици.

Simba Drivers

Ако трябва да получите данни от Google BigQuery в електронна таблица или BI-система, която няма такива възможности за интеграция по подразбиране, използвайте безплатните Simba Drivers.

Този драйвер поддържа всички необходими възможности, включително превключване на SQL-диалекти.

Език R

Езикът R е един от най-мощните инструменти за работа с данни. Той може както да получава данни от Google BigQuery, така и да ги записва. За целта е най-удобен пакетът bigrquery.

За начало, инсталирайте език R. Също така, за удобство при работа с R, препоръчвам да се инсталира интегрираната среда за разработка RStudio.

Стартирайте RStudio и с помощта на съчетанието на клавиши «Ctrl+Alt+Shift+0» отворете всички достъпни в нея панели. Най-често трябват панелите Source и Console.

Как да стартираме RStudio в панела Source и Console

За да инсталирате develop-версията на пакета bigrquery, от репозитория на GitHub предварително инсталирайте пакета devtools. Въведете в прозореца Source кода, след това го отбележете (натиснете левия бутон на мишката) и натиснете «Ctrl+Enter», за да изпълните командата:

install.packages("devtools")

Сега вече инсталирайте пакета bigrquery:

devtools::install_github("rstats-db/bigrquery")

За да са достъпни функциите на пакета в R, след инсталирането ги включете с помощта на командата library или require. Например, да включим пакета bigrquery с помощта на кода:

library(bigrquery)

Структурата на данни в Google BigQuery се състои от проект с набор от данни, съдържащи таблици. Проекта вече сте го създали, а сега, за да изпратите информация, създайте набор от данни. Изберете в интерфейса от падащото меню «Create new dataset».

BigQuery проект с набор данни, включващ таблици

За да създадете набор от данни с помощта на езика R, използвайте команда insert_dataset. Командата иска само 2 аргумента:

project — ID на проекта (вземете го от URL-а в BigQuery).
За да създадете набор от данни с помощта на езика R, използвайте команда insert_dataset

dataset — името на новия набор от данни.

Нека да създадем първия набор от данни с име myFirstDataSet. Въведете в областта Source показания по-долу код, отбележете командата с помощта на мишката и натиснете «Ctrl+Enter», за да го изпълните.

insert_dataset(project = "myfirstproject-185308", dataset = "myFirstDataSet")

В прозореца Console в RStudio ще се появи запитване за създаване на акаунт, за да не трябва след това повторна верификация.

Прозорец Console в RStudio, разрешете достъпа до данни и получете кода за оторизация

Въведете на Selection в Console отговор Yes и натиснете Enter. Ще се отвори браузър — разрешете достъпа до данни и получете кода за оторизация.

Как да поставим генерирания код в Console RStudio

Копирайте генерирания код. След това го вмъкнете в Console RStudio в отговор на запитването за оторизационен код и натиснете Enter.

Отлично, Вие създадохте набор от данни.

BigQuery и създаден dataset

Сега запишете вградената в R таблица mtcars в набора с данни myFirstDataSet. За да предадете данни от R в BigQuery, в пакета bigrquery има функция insert_upload_job. Тя има такива аргументи:

project — ID на проекта (вижте или в URL-а на проекта, или в режим превключване на проекти).

 ID на проекта

dataset — името на набора данни, където планирате да изпратите данните. В нашия случай myFirstDataSet.

table — име на таблицата със записани данни.

values — data frame (таблица с данни) в R с данни за предаване към BigQuery.

billing = project акаунтът за плащане на операции. По подразбиране — платежен акаунт, който е свързан с проекта.

create_disposition — опция за определяне на необходимите действия.

Ако в BigQuery няма таблица с определено в аргумента table име, въведете "CREATE_IF_NEEDED" — системата ще създаде нова таблица.

Ако поставите "CREATE_NEVER" и таблица с определеното име не се открива в набора от данни, ще бъде върната съответна грешка.

write_disposition — опция за избор на добавяне на данни в съществуваща таблица.

"WRITE_APPEND" — допиши данни в таблица.

"WRITE_TRUNCATE" — презапиши данни в таблица.

"WRITE_EMPTY" — запиши данни за празна таблица.

Кодът за предаване към BigQuery, вграден в R таблица mtcars:

insert_upload_job(project = "myfirstproject-185308",        
 dataset = "myFirstDataSet",        
 table = "mtcars_bigquery",        
values = mtcars,        
 create_disposition = "CREATE_IF_NEEDED",        
 write_disposition = "WRITE_APPEND")


При успешно изпълняване на операцията, в R конзолата ще се появи допълнителна информация, а в интерфейса на BigQuery ще е създадена таблица mtcars_bigquery.

BigQuery таблица mtcars_bigquery

За извличане на данни от BigQuery в R в пакета bigrquery е предназначена функцията query_exec. Основни аргументи:

query — текст на SQL-заявка, резултатът от която искате да въведете в R.

project — ID на проекта за извличане на данни.

page_size — максимален размер на върнатия резултат в редове (по подразбиране 10 000).

max_pages — максимален брой страници, върнати от заявката (по подразбиране 10).

use_legacy_sql — избор на SQL-диалект за обработка на заявката.

По подразбиране е дадено значение TRUE с вътрешен диалект BigQuery.

За стандартен SQL диалект, въведете в този аргумент стойност FALSE.

За обратно извличане на данни, които сте изпратили в BigQuery на предишната стъпка, въведете команда:

bq_mtcars_table <- query_exec(query = 
"SELECT * FROM myFirstDataSet.mtcars_bigquery",              
project = "myfirstproject-185308",              
 use_legacy_sql = TRUE)

В работното обкръжение (чието описанието виждате в прозореца Environment) ще се появи нов обект - bq_mtcars_table.

Bigquery обект bq_mtcars_table

Изводи

Google BigQuery е лесен и в същото време изключително мощен инструмент за съхраняване и обработка на данни. Това е облачна база данни с поддръжка на повечето функции в СУБД.

Услугата излиза значително по-евтино от купуване, поддръжка и администриране на сървър за безплатни бази данни (MySQL или PostgreSQL).

Надявам се, моят цикъл от инструкции за начало на работата с Google BigQuery, да облекчи Вашата работа.

Успех при работата с Big data!

1
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.