Как да измерваме ROI и защо да го правим?

15759
15
7

За предприемачите е важно да измерват ефективността и възвръщаемостта на рекламните кампании. Един от начините е да се изчисли показателят ROI (възвръщаемост на инвестициите). Нека изясним как да го изчисляваме с примерната инфографика.

Съществува опростена формула, която повечето фирми ползват обикновено. Тя не отчита финансовите и счетоводните разходи (разходи за логистика, канцеларски принадлежности, заплати и така нататък). Вземат се под внимание само разходите за реклама и печалбата, получена в резултат от рекламната кампания. Отчитайки това, показателят е по-коректно да се нарича ROMI (return on marketing investment), тъй като показва възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции.

Срещал съм и други разновидности на тази формула — в края на краищата, всеки бизнес я променя по малко за свое удобство. Така че по-долу е показан само един от вариантите.

Как да измерваме ROI и защо да го правим - инфорграфика Какво е нужно за изчисляване на ROI (ROMI)?

  • марж или надценка;
  • разходи за реклама;
  • приход от рекламната кампания.

Обръщаме внимание на това, че формулата за ROMI не отчита всички данни от бизнеса, затова съдържа определени грешки.

Как да пресметнем ROI (ROMI), ако знаем маржа?

Брутна печалба = Приход (по данни от ecommerce) * Марж

Брутната печалба е цялата печалба без отчитане на финансови и счетоводни разходи (разходи за логистика, канцеларски принадлежности, заплати и така нататък). Например:

  • Марж: 25%.
  • Разходи за реклама: $ 1851.
  • Приход по данни от ecommerce: $ 9209,3.

Брутна печалба = $ 9209 * 0, 25 = $ 2302,2.

ROI (ROMI) по брутна печалба = (2302,2 — 1851) / 1851 * 100% = 24,3%.

Рекламната кампания се е изплатила напълно и е донесла 24% печалба от разходите.

Как да пресметнем ROI (ROMI), ако ни е известна надценката?

Брутна печалба = Приход (по данни от ecommerce) — Себестойност

В този случай ние пресмятаме брутната печалба през себестойността, тъй като не ни е известен маржът. За да пресметнем себестойността, използваме следната формула:

Себестойност = Приход / Надценка

Ако надценката е 33%, то във формулата смятаме това като 1,33. Обясняваме: приходът е 133% с надценка (себестойност 100% + надценка 33% = 133%), и така получаваме числото 1,33. Пример:

  • Надценка по данни на клиента: 33%.
  • Разходи за реклама: $ 1851.
  • Приход по данните от ecommerce: $ 9209,3.
  • Себестойност = $ 9209,3 / 1,33 = $ 6924,2.

Брутна печалба = $ 9209,3 — $ 6924,2 = $ 2285,1.

ROI (ROMI) от брутната печалба = (2285,1 — 1851) / 1851 * 100% = 23%.

Може да се обърне внимание върху разликата при пресмятането на ROI (ROMI) през надценка и марж. Това е свързано с неточността на показването на точния процент. Надценка от 33% не се равнява на точно 25% марж. Всички разходи за реклама трябва да се смятат с отчитане на комисиона на рекламната агенция.

Проблемът с пресмятане на поръчки по телефона

Ако телефонните продажби се отчитат, трябва към прихода по данни от ecommerce да се добави процентът на прихода от телефонните продажби, а в графата за разходи да се отчетат разходите за телефони.

Ако телефонните поръчки не се отчитат и не знаем колко са точно поръчките и каква сума е получена чрез телефонни продажби, то при пресмятане на ROI най-добре да се посочи, че изчисляването е направено без отчитане на телефонните продажби.

Често се спори за правилността на формулите, но не винаги е възможно да се получат всички данни от клиента.

Изводи

Общ вид на формулата:

ROI = (Печалба − Маркетингови разходи) / Маркетингови разходи * 100%.

Трябва винаги да се помни за грешките, тъй като във формулата не се отчитат всички разходи за бизнеса по време на кампаниите.

Впрочем, динамиката на промените е обективен показател. Например, 20% ръст на печалбата е добър показател, а 1000% печалба е изключителен успех.

Още веднъж да напомним, че е по-коректно този показател да се нарича не ROI, а ROMI, но объркването и така е достатъчно.

15
6
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.