AppMarketing
1698935402

Какво е App Store Optimization (ASO) и как да промотираме мобилно приложение

Netpeak Bulgaria предлага услугата App Store Optimization от няколко години на българския пазар. 

Ние сме една от малкото компании на пазара, която поема отговорност за резултатност, като не използва мотивиран трафик. Клиентите плащат само за ръст на фактически инсталирания.

Ние не предлагаме ASO като обикновената услуга, която може да откриете при много от агенциите на пазара. Нашето предложение е уникална технология за оптимизиране, която е изпробвана върху собствени апликации на Netpeak Group (Tonti Laguna Mobile) и приложения на клиенти, които се съгласиха да я тестват в затворен режим.

Сега Netpeak Mobile Search Algorithm е достъпен за широк кръг от клиенти и ние сме готови да поемем отговорността за постигнати резултати под формата на брой инсталирания на Вашето приложение.

Ние не използваме мотивиран трафик и ботове. Благодарение на алгоритъма за подбиране на ключови думи, постигаме бърз ръст на видимостта, органичен трафик и инсталирания в App Store.

Това е и причината да стартираме тази поредица от статии в Netpeak Journal, посветени на оптимизацията на приложения за App Store и Google Play. Надяваме се да ви бъде еднакво интересно и полезно за развитието на вашия бизнес и приложение!

Създали сте мобилно приложение и успешно сте го добавили към дигиталните платформи за мобилни приложения. Какво следва оттук? Как да се конкурирате за своите потребители между 2 654 747 приложения в Google Play (според Statista) и същия брой приложения в App Store? Действието по оптимизацията на приложения се нарича App Store Optimization (ASO) и днес ще ви разкажем по-подробно за него.

Какво е ASO?

ASO е набор от действия, насочени към подобрение на видимостта на дадено приложение, повишение на позицията му в резултатите от търсенето и увеличение на изтегляните приложения в Apple App Store и Google Play.

Съдържание

Какво е общото между ASO и SEO?

SEO оптимизаторите се стремят да оптимизират уебсайта, така че да се класира по-добре в резултатите от търсенето и да носи повече печалба на собственика. Целта на ASO е да повиши позициите на приложението в класацията на целевия app store по конкретни ключови думи, както и да увеличи органичните инсталации след преглед на страницата на приложението.

По всички други критерии промотирането на мобилно приложение е съвсем различно от SEO.

1. Самият принцип на търсене е различен: потребителите търсят приложения в магазините по различен начин сравнено с търсенето на отговори в търсачките.

2. Количеството знаци, които можете да използвате в метаданните за индексиране, е ограничено. Имате до 160 знака (средно във всяка държава има два локала, което означава, че можете да разчитате на 320) в App Store и около 4130 знака (без *локалите) в Google Play.

*Локали: уникална комбинация от езика и App Store територията.

 3. Алгоритмите на App Store и Google Play се различават по много начини: от нюансите на търсенето до визуалното представяне на резултатите. В App Store, например, полетата за заглавие, подзаглавие и ключови думи са индексирани, докато в Google Play се индексират заглавието, кратките и пълните описания.

Google Play и App Store се различават по това как определят кои думи да индексират и кои да изключат. Google Play използва изкуствен интелект, за да определи това. Името и описанията на вашето приложение, просто определят посоката, в която Google да избере самите ключови думи. Google може да ги откаже на база деклариране, да избере синоними или да ги преведе на други езици.

Алгоритъмът на Apple е много по-опростен: той може да комбинира думи във фрази и понякога може да превключва между форми за единствено и множествено число (но само на английски и то не винаги). Apple не може да отказва ключови думи, да избере синоними или да ги преведе. Това означава, че ако имате думата "счетоводство" в името си и "склад" в ключовите си думи, потребителят може да ви намери с думата за търсене "складово счетоводство" или "счетоводство на складове", но не и с "счетоводство на склада", "складово осчетоводяване" или "счетоводство на складови наличности."

Понякога Apple индексира вашето приложение въз основа на фрази, които не включват всички думи в израза. Въпреки това, ще се класирате високо само за отделни думи за търсене.

От съществено значение е да използвате ключови думи в App Store по точния начин, по който се търсят.

Когато въвеждате ключови думи в лентата за търсене на App Store се появяват имената на приложенията, съдържащи тези думи, докато в Google Play се появяват предложения за търсене.

https://images.netpeak.net/blog/11681204275.png

Примери за предложения за търсене за "рецепти".

Има само няколко общи стъпки за оптимизиране на app stores, включително анализ на конкурентите и събиране на семантично ядро.

2. Текстова оптимизация на приложение за App Store

Намиране и анализ на конкуренти

Намерете конкуренти на вашето приложение, като използвате безплатните функции на специални услуги, например:

Тези услуги имат уникални характеристики. Например системата AppAnnie допълнително предоставя динамиката на рейтингите на конкурентите в магазина:

Това е важно, тъй като органичният трафик зависи от първите позиции за популярни думи за търсене.

На първо място трябва да потърсите онези конкуренти, чиято основна функция на приложението съвпада с основната функция на вашето приложение. Например, ако основното нещо във вашето приложение е крачкомер, а допълнителната функция е проследяване на консумация на калории, тогава първо трябва да търсите приложения за крачкомер, а не тракери на консумация на калории. Това е важно за правилното събиране на семантично ядро.

Търсене на ключови думи и създаване на семантично ядро

ASO специалистите използват различни инструменти и методи за намиране на ключови думи, нека изброим основните.

Специални услуги

Ключови думи на конкуренти могат да се събират с помощта на платените функции на изброените по-горе услуги.

Преди всичко си струва да съберете метаданни за заглавията и подзаглавията на приложенията от App Store. Те обикновено се извличат ръчно (а ние ги извличаме автоматично, използвайки нашия собствен Mobile Search алгоритъм).

Препоръки за Apple Search Ads

При настройване на рекламни кампании в ASA системата сама предлага ключови думи, по които вашето приложение може да излезе на предни позиции. Важно е да използвате тези думи за търсене, за да разширите семантичното си ядро.

Discovery кампании с активиран SearchMatch

Платформата ASA ви позволява да стартирате Discovery кампании с активиран SearchMatch. Тези кампании разкриват ценни думи за търсене, които да обогатят семантичното ядро. Само за няколко десетки долара можете да съберете добра семантична база. Ако настроите discovery кампании за различни държави, можете да обогатите семантичното ядро ​​на локалите на вашето приложение.

App Store автоматични препоръки

https://images.netpeak.net/blog/keyword-autocomplete.jpg

Не правете това!

Може да изглежда като изкушаваща идея да превеждате заглавия и ключови думи от други езици, тъй като потенциално това може да доведе до резултати. В действителност обаче това не е препоръчително. Малко хора всъщност търсят приложение, използвайки абсолютно същите думи като в преводача. Следователно съществува значителен риск да получите преведени ключови думи, които не генерират трафик или не са популярни.

Life hack:

Потърсете семантиката в Wikipedia. Ако все пак решите да преведете текста, използвайте Wikipedia. Просто намерете термина, от който се нуждаете и превключете към съответната езикова версия на страницата. Тъй като Wikipedia се редактира от голяма общност от автори, качеството на превода често е по-добро, отколкото в платформите за превод на свободна практика.

В крайна сметка ще имате голяма база от сурова семантика – тя трябва да бъде подготвена.

Определяне на честотата и уместността на събраните думи за търсене

Честотата може лесно да се определи от популярността на рекламите в мрежата за търсене (Search Ads Popularity). При стартиране на реклама в Search Ads има скала, която показва популярността на всяка дума за търсене от 5 до 100, където 5 е минималната честота или липса на честота, а 100 е максималната популярност на думата за търсене.

За да видите стойността на популярност за всяка дума за търсене, имате нужда от специални разширения за Chrome.

Не е препоръчително да разчитате на оценки на честотата от други услуги, тъй като те предоставят производни въз основа на собствените си алгоритми (напр. брой инсталации на ден въз основа на думи за търсене). ASA Popularityе единственият надежден източник на информация.

За масови семантични анализи можете да използвате същите специализирани услуги.

Размерът на ядрото до голяма степен зависи от категорията на приложението и езика. Например за VPN е необходима само една дума за търсене, докато за редактор на снимки може да са необходими няколкостотин думи за търсене.

След събиране на честотата на семантичното ядро, то се почиства от термини за търсене без трафик.

Ако изберете най-подходящите думи за търсене – въз основа на често използвани думи, приложението никога няма да получи много инсталации.

Например:

За приложение за сканиранена визитни картички е неправилно да се включва "скенер" или "скенер за документи" в семантичното ядро. Всяко приложение за сканиране на документи има скенер за визитки, но сред конкурентите трябва да търсим специално скенери за визитки.

Професионален съвет:

ASO специалистът създава семантично ядро ​​за всички локали на приложението. Но как определяте уместността на дума за търсене на непознат език? Има прост начин да проверите уместността на превода: въведете преведената дума в Google Изображения. Ако сте доволни от резултатите, терминът може да се използва в метаданните.

Друг професионален съвет:

ако думата е на непознат език, погледнете резултатите от търсене в App Store за тази дума. Ако терминът е локализиран правилно, трябва да има конкуренти в резултатите от търсенето.

Разбийте всички заявки на отделни лексеми и изчислете сумата на Search Ads Popularity

Основното предизвикателство на ASO е, че броят на символите в метаданните е ограничен. Следователно, след като изберете съответните ключови думи, е важно да разберете как да съставите заглавието, подзаглавието и ключовите думи за приложението.

За да направим това, първо правим графика с думи от съответните термини за търсене и изчисляваме сумата на Search Ads Popularity за всички, които включват думата, представляваща интерес. След това сортираме редовете в низходящ ред.

Например, може да имаме популярна сама по себе си фраза за търсене, но думите поотделно да не участват в други термини. Това означава, че шансът тази фраза да генерира инсталации вече е по-нисък. По-добре е да съберете четири по-малко популярни термина, в които думите се повтарят, отколкото един популярен термин, в който думите не се повтарят.

Създаване на метаданни

По време на създаването на метаданни трябва да се обърне внимание на културните нюанси на страната, за която локализирате приложението. Повече подробности за локализирането на текстови метаданни за App Store можете да намерите в тази статия в английския ни блог.

Създаване на заглавието

Думите в заглавието са изключително важни за индексирането на приложението, тъй като носят основната тежест. 

Ако не планирате да похарчите хиляди долари за популяризиране на ново приложение, забравете за името на бранда в заглавието.

 В App Store заглавието се състои от 30 знака, от които само първите 15-20 се показват в резултатите от търсенето. Ако брандът е нов, името му няма да каже нищо на потребителя.

Изберете най-подходящата дума за търсене, състояща се от 3-4 думи. Ако все пак искате да използвате вашата марка, добавете я в края. Например „Документи от Readdle“.

Ако все още не сте сигурни кое заглавие да изберете след като изчистите семантичното ядро, пуснете реклами за няколко релевантнидуми за търсене в Apple Search Ads и вижте коя от тях има по-висок процент Конверсии (инсталации) към Инсталации (добър процент е 20-30%) .

Създаване на подзаглавие

Препоръчваме да направите подзаглавието възможно най-четливо и разбираемо, като започнете с повелителен глагол, като например „сканирай, открий“. Дължината на подзаглавието в App Store е 30 знака.

Широко разпространено е мнението, че подзаглавията са по-важни за алгоритмите на App Store от думите в полето за ключови думи, но нашите експерименти не потвърждават това.

Добавяне на ключови думи

Блокът за ключови думи е най-големият и се състои от 100 знака. Трябва да вземете думите, които са в заглавието, да видите към кои search terms принадлежат и да добавите oпашки от тези фрази за търсене към блока с ключови думи. Важно: ключовите думи трябва да се добавят със запетаи и интервали.

И така, тук отново се връщаме към отделните думи за търсене. Ако приложението се нарича ”Business Card Reader”, но думите за търсене включват „скенер за визитни картички“/"business card scanner," , тогава думата „скенер“/”scanner” трябва да се добави към ключовите думи.

Потребителите не виждат ключови думи в полето за търсене в App Store, тъй като това са метаданни специално за системата.

Препоръки:

 • използвайте всички 100 налични знака;
 • разделете всяка ключова дума със запетая, без интервали;
 • не повтаряйте думи от заглавието на приложението или developer името.

Важно е да не се повтарят думи, дори ако са много релевантни, тъй като Apple създава фрази от думите, които се появяват в заглавието, подзаглавието и ключовите думи.

Можете да разширите семантиката, като удвоите или дори утроите количеството метаданни, като използвате локали, които се прилагат в тази страна. Това означава, че ако има три локализации в дадена страна (например UA, RU, UK), тогава всички метаданни от заглавието, подзаглавието и блока с ключови думи на всеки локал ще бъдат включени в индекса.

Използване на Локали/Locales за разширяване на метаданните

Locale е специализиран термин, създаден от магазините за мобилни приложения, предимно App Store. Отнася се до обект в админ панела на магазина, който позволява оптимизиране на приложението за различни езици и региони. Не става въпрос обаче за официалния език или държава – разбирането на локалите в App Store е уникално.

За да видите колко пари губят разработчиците и защото не локализират метаданните на приложението си, вижте специалната ни таблица.

3. Текстова оптимизация на приложение за Google Play

Намиране на конкуренти и изграждане на семантично ядро

Намирането на конкуренти и събирането на семантичното ядро е почти идентично за App Store и Google Play. Можете да използвате същите безплатни и условно безплатни услуги за събиране на семантика.

Един от основните начини за събиране на конкуренти за вече публикувано приложение в Google Play е блокът Similar Apps:

Напоследък значителна част от трафика към приложенията в Google Play идва от Similar Apps блока. Понякога трафикът от там е дори по-голям, отколкото от обикновено търсене. Но все още никой не разбира механизмите за влизане в Similar Apps и как един разработчик може да повлияе на този процес.

Нека разгледаме още няколко услуги за събиране на семантика в Google Play:

 1. Keywordtool.io. Безплатната версия предоставя основна колекция от думи за търсене от имена на приложения с посочен език и регион за търсене.

2. Keyword.io. Подходящ за разширяване на списъка с думи за търсене с ниска честота за Google Play. Валиден е за всяка страна.

Работа с релевантността на термините за търсене на семантичното ядро

В Google Play е невъзможно да се определи честотата на събраното семантично ядро. Тоест можем само да определим релевантността на думата за търсене. Алгоритъмът за проверка на релевантността е същият като в App Store — с помощта на инструмента Search Ads Popularity.

Но тук си струва да помислите доколко уникално е приложението за Google Play. Например, има антивирусни приложения, създадени специално за Android. Необходимо е да се разбере до каква степен е уникално приложението за Google Play. В този случай определянето на релевантността на думата за търсене в Apple Search Ads няма да работи.

За да разберете дали можете да изчислите уместността на думите за търсене за вашето приложение, трябва да проверите имената на конкурентни приложения в App Store или да въведете думи за търсене, свързани с платформата. Например "business card scanner App Store".

Създаване на метаданни

Преди алгоритмите на Google бяха сравнително прости - правилата работеха върху това как да се постигне успех в Google Play, а именно:

 • добавете ключови думи към заглавието;
 • добавяте ключови думи към краткото описание;
 • добавете ключови думи към първите 167 знака от пълното описание;
 • опитвате  се да повторите необходимите думи 3-5 пъти в пълното описание.

През 2018 г. това спря да работи и Google започна да показва приложението по думи, които дори не са в метаданните (или не ги показва за тези, които са там и се повтарят). Освен това, показваше приложението в резултатите от търсенето за езици, които дори не присъстват на вашия пазар.

Създаване на заглавието

Име на приложението (50 знака). Името е един от най-важните ASO фактори в Google Play. Включете най-подходящите ключови думи с висок трафик.

Писане на кратко описание на приложението

Краткото описание на приложението (80 знака) също се индексира. Когато създавате кратко описание, не забравяйте за CTA (Call To Action).

Създаване на дълго описание

Описанието на приложението заема 4000 знака. За разлика от App Store тук няма отделно поле за ключови думи. Google сканира вашето описание и го използва, за да избере подходящи ключови думи.

Ето няколко съвета:

 1. Препоръчваме да използвате 800-2000 знака за описанието, като запазите плътността на ключовите думи (повтаряне 3-5 пъти).
 2. Текстът трябва да изглежда естествено, а ключовите думи, които използвате, трябва да са възможно най-релевантни. Можете да проверите това с помощта на Google Natural Language API.
 3. Форматирайте описанието, като маркирате ключови точки. В Google Play можете да използвате емотикони или HTML за това.
 4. Локализирайте страницата за всички езици. Вашето описание на италиански, турски или японски може да повлияе на резултатите от търсенето за термини за търсене на английски в САЩ.

Мнозина предполагат, че Google автоматично превежда описанията на приложенията, но има и друга теория. Тя предполага, че системата просто категоризира вашето приложение въз основа на неговите метаданни и го показва при заявки, които смята, че са свързани с тази категория.

Аргументи в полза на тази теория:

 1. За In-App кампаниите в Google Ads не можете да изберете конкретни думи за търсене, за които да покажете приложението си. Вместо това можете да посочите само четири „идеи“, които Google ще използва, за да обучи своята кампания. След това приложението ви ще се появи за думи за търсене, които Google реши, че са подходящи за тези идеи.
 2. Приложенията се появяват при думи за търсене, които не са споменати в описанието, но са свързани с описаната тема или са синоними на фразите, използвани в описанието.
 3. Има примери, при които добавянето само на една допълнителна дума за трафик към заглавието е причинило позицията на търсене на приложението да падне в пъти по-рязко. Това вероятно се дължи на факта, че добавената дума размива фокуса на приложението върху конкретна тема.

Следователно след като създадете описание, можете да отидете в Google Natural Language, да поставите демо текста на описанието в прозореца и да наблюдавате към кои категории Google причислява текста, както и резултата за довереност/confidence score.

Препоръчително е Confidence score-ът да не е по-нисък от 0,8. След това оптимизирайте описанието си, така че Google да идентифицира правилно категорията на вашето приложение.

Няма гаранции, че Google използва същата технология за индексиране на приложения в Google Play, но със сигурност няма да навреди описанието ви да отговаря на желаната категория.

Важно: в описанието преди бутона „Още“ се виждат приблизително 360 знака – три реда по 120 знака.

Препоръчваме да форматирате първите три реда, както следва:

 • кратък текст (без тирета);
 • празен ред;
 • ред с текст, подобен на първия.

Така описанието изглежда много по-добре, дори когато е много ангажиращ текст.

Име на разработчика

Developer’s Name е един от най-важните ASO фактори, който влияе върху резултатите от търсенето. Добавете няколко ключови думи към него, като например „Developer’s Name: ключова дума 1, ключова дума 2“.

URL/Име на пакет

Добавете няколко изключително подходящи ключови думи към това поле.

Важно: проверете го преди публикуване, тъй като това поле не може да бъде променено по-късно.

Отзиви

Ключовите думи от ревютата се вземат предвид при класирането на приложенията. Опитайте се да накарате потребителите да напишат думите, които искате да видите.

Taгове

Има около 160 тагове за приложения. Самият Google предлага тагове, които трябва да се добавят в съответното поле. Това е добра възможност да видите как алгоритъмът на Google възприема вашето приложение: таговете отговарят ли на вашето приложение и, ако не, как да ги преработите?

Ето какво казва Google за маркерите в раздела за помощ:

Добавете тагове, които описват съдържанието и функциите на вашето приложение. Таговете помагат да се покаже приложението в правилните секции на Google Play и да се изберат групи от аналози за сравнение.

Screenshots

В някои случаи текстът на екранните снимки също се индексира от алгоритъма на Google Play. Следователно можете също да добавите ключови думи там.

Можете сами да проведете теста и да поставите ключова дума на една от екранните снимки.

Важно: думата за търсене трябва да е с ниска честота и да не се повтаря никъде другаде нито в reviews, нито в други елементи на страницата.

Важно 2: промените в Google Play могат да повлияят на резултатите от търсенето в рамките на две седмици или дори повече.

Характеристики на локалите в Google Play

Google Play има седем варианта на английски (в сравнение с четири варианта на английски в App Store). В същото време локалите си влияят взаимно. Това означава, че вашето описание на италиански, турски или японски може да повлияе на показването ви на заявки на английски в Съединените щати.

Google сам решава кои думи за търсене да ви покаже и кои да не покаже. Думите за търсене, които използвате в описанието, са само подсказки, които позволяват на Google да определи за какво се отнася вашето приложение. Ако смените фразата на търсене, може да видите, че приложението ви излиза на малко по-различни думи от избраните от вас. 

Общият отговор относно това дали да се избират различни ключови думи за различните страни е, че идеалният вариант е да нямате твърде много ключови думи, и всички, които изберете, трябва да са на една тема.

4. Графична оптимизация на приложение в App Store и Google Play

За да накарате потребителите активно да кликват върху заветния бутон “Install”, не е достатъчно да сте в горната част на резултатите. Появата на приложението в списъка трябва да предизвика интерес и желание за инсталиране на това приложение възможно най-скоро. За да направите това, трябва да работите върху CRO (conversion rate optimization) - преобразуването на показванията в инсталирания. Става въпрос преди всичко за графичните елементи на страницата.

Според StoreMaven 50% от app store потребителите вземат решение да изтеглят приложение въз основа на първото си впечатление.

Потребителите са свикнали с графичното съдържание, което е по-лесно за възприемане, затова обръщат внимание на три основни елемента: логото, заглавието и скриншотовете. Тези елементи помагат да се убедят потребителите да изтеглят приложението.

Преди да създадете графики, е важно да определите профила на целевата аудитория:

 • пол;
 • възраст;
 • местоположение;
 • език;
 • културни характеристики;
 • интереси;
 • ценности.

Това влияе върху избора на цветове, композиция и съобщения: какво искате потребителят да знае за вас и защо трябва да изтегли приложението ви? Прочетете повече за визуалния ASO тук.

Забележка: тези графични елементи в App Store и Google Play са различни, както и дисплеят в тези два магазина: в Google Play има само икона, докато в App Store има както икона, така и екранни снимки.

https://images.netpeak.net/blog/untitled-design-141697623528.jpg

Резултати от търсене в AppStore и Google Play

От къде да вземем идеи за иконки и екранни снимки:

 • генериране на идеи с екипа;
 • конкуренти, лидери на ниши и различни категории;
 • ресурс scrnchts.club;
 • Google, фото сток изображения.

Изисквания към иконката

Иконката трябва да е ясна, разбираема, закачлива и свързана с темата на приложението. Красивата иконка помага да се откроите от конкурентите си. Проучете вашите конкуренти и направете списък с най-популярните идеи. Не отхвърляйте идеи, които вече се използват от конкурентите (например водна капка работи за водни тракери).

Какво помага да се увеличи конвертирането на иконката:

 • иконки за известия;
 • значки/badges (new, 2020, lite, pro, 3D, AR, лого на издателя, знамена на държави);
 • текст или буква, свързана с марката;
 • герои (за игри);
 • форми (кръг, квадрат, с/без рамка);
 • фон (градиент, сянка);
 • персонализиране на иконката за празници и събития. Например за Хелоуин - тиква, за Коледа - сняг, елхи, подаръци и шапка на Дядо Коледа.

AppStore

Device

Icon size

iPhone

180px × 180px (60pt × 60pt @3x)

120px × 120px (60pt × 60pt @2x)

iPad Pro

167px × 167px (83.5pt × 83.5pt @2x)

iPad, iPad mini

152px × 152px (76pt × 76pt @2x)

App Store

1024px × 1024px (1024pt × 1024pt @1x)

 

Icon format

PNG

Color models

sRGB or P3 (see "Color Management")

Layouts

Aligned without transparency

Sizes

Различни. Прочетете повече: "Image Sizing and Management"

Shape

Квадрат без заоблени ъгли

Всички текущи изисквания към иконките са посочени в спецификацията.

Google Play


Icon format

32-bit PNG (с alpha канал)

Icon size

512 х 512 pixels

Maximum file size for the icon

1024 КБ

Icon shape

квадрат, без заобляне и сенки (Google автоматично закръгля ъглите и добавя сенки)

Всички текущи изисквания са посочени в спецификацията.

Екранни снимки

Чрез екранните снимки може да се разбере какво представлява приложението и какво ще види потребителят след инсталирането. Видове екранни снимки:

 • портрет;
 • пейзаж.

Важно: за да бъдат включени в колекциите на Google Play, приложенията за игри трябва да имат поне три пейзажни екранни снимки.

Има мнение, че изборът на екранни снимки зависи от ориентацията на интерфейса на приложението, но всичко трябва да се тества. Освен това потребителите в различни магазини за приложения може да имат различни предпочитания, така че може да харесват различни екрани

Екранните снимки също се различават по композиция:

 • панорамен изглед: всички екранни снимки образуват една композиция и има елементи, които преминават от един екран към друг, създавайки усещане за поток. Това насърчава гледането на всички екрани. Панорамните скриншотове често имат най-добрите проценти на реализация;
 • обикновени скрийншоти.

Примери за панорамни и обикновени екранни композиции

Екранните снимки също се различават в зависимост от разположението на mock-up на телефона (рамката):

 • поставени равномерно върху всяка екранна снимка;
 • телефонът е наклонен;
 • един телефон, разделен на два екрана (split screen);
 • изобщо няма изображение на телефона – само интерфейсът на приложението.

По-често изображението, на което има екран на телефон, работи по-добре, отколкото просто елементи от приложениетобез mock-up.

Обмислете да анализирате каква информация поставят конкурентите върху своите екранни снимки, каква ориентация на екранните снимки използват и колко екранни снимки са качили. Можете да добавите до 8-10 скриншота, но в зависимост от темата обикновено се използват 5-10. Не използвайте по-малко, тъй като красивите и информативни екранни снимки са шанс да убедите потребителите да изтеглят вашето приложение. 

Препоръки:

 • поставете UTP на първите три екранни снимки, тъй като някои потребители не виждат останалите;
 • използвайте CTA;
 • използвайте социални доказателства (награди, споменавания);
 • ако е игра, тогава трябва да добавите главните герои;
 • добавете текст на екранните снимки, тъй като това увеличава процента на конверсии – такива екранни снимки създават доверие у потребителите.

Важно: иконата и екранните снимки трябва да съвпадат, за да предложат унифициран стил на приложението.

Но не забравяйте, че темата на визуалните елементи: цветове, форми, стил на иконка и екранни снимки - влияят на вероятността да се появят в блока за подобни приложения/Similar Aps block. Следователно не си струва да правите нещо креативно, тъй като има риск от загуба на трафик.

App Store 

Максималният брой екранни снимки е 10. Най-важни са първите две, тъй като те ще бъдат видими, когато потребителите стигнат до страницата на приложението. Ако в описанието има видеоклип, се показва само една екранна снимка.

За екранни снимки на App Store не можете да използвате думата „безплатно“ или информация за цената. Актуализирането на всякакви графики на страницата (икони, екранни снимки, видеоклипове) е възможно само с нова версия на приложението.

Форматът на изображението за екранни снимки е PNG (без алфа) или JPEG с размери 5,5 и 6,5 инча за iPhone и 12,9 инча за iPad.

За актуална информация проверете документацията.

Важно! Преди да качите иконата и екранните снимки в магазина, не забравяйте да проверите как ще изглеждат в тъмен режим.

Можете да прегледате как ще изглеждат новите екранни снимки в App Store, като използвате услугите:

Google Play

Максималният брой екранни снимки е 8. Важно е да използвате целия допустим брой екранни снимки и да създадете свой собствен набор за всеки размер на устройството. Интересна функция: екранните снимки могат да се променят, без да се пуска актуализация на приложението.

Форматът на екранната снимка трябва да бъде JPEG или 24-bit PNG (не alpha) с размери от 320 до 3840 пиксела. Прочетете за изискванията за екранни снимки в раздела за помощ.

Ето един лайфхак за тези, които искат да създават страхотни скриншотове с рамка на устройството и описание. Използвайте генератори:

Важно: тези генератори са платени.

Кратко ръководство за работа с генератори:

 1. Запазете необходимия брой екрани на приложения за всеки магазин.
 2. Качете ги в услугата, изберете фон и рамка на устройството, и добавете надпис към екрана, указващ неговите стилове на показване.
 3. Изтеглете пакет от екранни снимки за всяко устройство, готов за качване в iTunes Connect и Google Play.

Този метод е подходящ и за създаване на локализирани страници на приложения:

 1. Използвайте визуални изображения, познати на потребителите, и опитайте да направите екрани за различни региони, като вземете предвид местния пазар и неговите традиции.
 2. За иврит и арабски езици екранните снимки се показват отдясно наляво и трябва да бъдат огледални.
 3. Персонализирането на екранни снимки за събития увеличава реализациите и ви отличава от конкурентите.

Видеоклипове за преглед на приложението

App Store

Видеоклипове с продължителност 15-30 секунди. Можете да качите до три видеоклипа. В App Store има автоматично пускане – това привлича вниманието при разглеждане на страницата на приложението. Apple изисква видеото да показва UI/UX на приложението или геймплея на играта. Видеото може да бъде вертикално или хоризонтално. Прочетете повече за изискванията за видеоклипове за преглед на приложения в App Store.

Google Play

Дължината на видеоклипа трябва да бъде между 30 секунди и 2 минути. В Google Play е разрешен само един видеоклип и той се поставя преди екранните снимки. Видеото винаги е хоризонтално, а за разлика от App Store, разработчикът може да включи всякакви рекламни материали. Прочетете инструкциите за визуализация на видео в Google Play за повече подробности.

Основното правило за всички платформи е да поставите най-важната информация в първите 5 секунди на видеото! Само малка част от потребителите гледат видеоклипа до края.

За стоп-кадър в App Store трябва да изберете кадър от самото видео. За Google Play можете да изберете всяко подходящо изображение.

Добавяне на графики за ASO

 1. Платформи за свободна практика: Fiverr, Upwork, Freelancer, Kwork.
 2. Профилирани услуги за генериране: hotpot.ai, app-mockup.com.
 3. За икони можете да търсите „генератор на икони на приложения“/"app icon generator. Има много налични сайтове за генератори, включително безплатни.

Също така препоръчваме да използвате разширението за браузър Tool Box от StoreMaven, което улеснява анализирането на страници на приложения на конкуренти в различни локали. Тя ви позволява да видите кои екранни снимки и видеоклипове вече са публикувани в App Store и Google Play и да ги изтеглите.

Покупки в приложението и абонаменти в App Store

Промоционалните изображения за покупки и абонаменти в приложението преминават отделни прегледи. Форматът на изображението е 1024x1024 пиксела.

Към допълнителните графики на страницата на приложението има и бонус за оптимизиране на текста: заглавието на абонамента в приложението се индексира и често може да се появи в резултатите от търсенето, заемайки позиция в изхода и следователно генерирайки трафик.

Банери за приложения

Когато се представят в магазините, те ще поискат информация за приложението, включително рекламен банер. Важно е да знаете, че в AppStore промяната на това изображение след това може да бъде трудна. Дори ако пишете на техническата поддръжка, има малка вероятност да замените старото изображение с ново (например в случай на редизайн на логото на бранда).

Банер за приложение на AppStore

Всеки магазин има свои собствени изисквания към банерите:

Google Play

 • формат: JPEG или 24-битов PNG (не-алфа).
 • размери: 1024 x 500 пиксела.
 • изисквания.

App Store

 • размери: 4320 x 1080 пиксела.
 • тип файл: PSD, ZIP.
 • име: AppName_AppleID_AppStore_Product-DeveloperPage.
 • изисквания.

5. Рейтинги и отзиви

Ниският рейтинг може да влоши позициите при търсене и да намали реализирането на инсталации. Конфигурирайте появата на pop-up прозорец с въпрос относно приложението, но не прекъсвайте взаимодействието на потребителя с приложението в неподходящ момент. Нека се появи след успешно действие.

Ако отговорът е положителен, можете да попитате дали потребителят желае да оцени приложението. Ако е отрицателен, поискайте обратна връзка (по-добре, отколкото да постави нисък рейтинг).

Основното нещо е да използвате форма с въпроси. Молбата за оценка предизвиква раздразнение и води до отказ.

В Google Play можете да отговаряте на отзиви. Препоръчваме да отговорите на отрицателна обратна връзка възможно най-скоро - авторът получава известие по имейл с отговора на разработчика. Тук има реален шанс потребителят да промени рейтинга на по-висок.

Важно: в App Store, когато актуализирате приложението до нова версия, рейтингът се нулира.

6. Индексиране на приложения и deep links

Индексирането на съдържанието на приложението в резултатите от търсачката може да се превърне в допълнителен източник на инсталации. Инструкции за настройване на индексиране за приложения за iOS и Android можете да намерите на Firebase App Indexing.

Между другото, струва си да разгледате по-отблизо анализите на мобилни приложения с Firebase.

След добавяне на приложението към индекса на Google може да има няколко начина за взаимодействие чрез търсене: ако приложението не е инсталирано от потребителя, в резултатите от търсене ще се покаже връзка към приложението с възможност за инсталиране.

Ако приложението е инсталирано и разполага с кореспондиращи страници на уебсайта, тогава щракването върху връзката към страницата на уебсайта от резултатите от търсенето ще отведе потребителя до желания раздел на приложението, благодарение на технологията Deep Links.

Заедно с допълнителния трафик от органичното търсене на Google, има голяма вероятност конфигурираното индексиране на приложения да има положително въздействие върху класирането на приложението.

7. Провеждане на A/B тестове

След извършване на основна оптимизация на страницата на приложението и измерване на резултатите е възможно да настъпят локални промени в някои от елементите. След A/B тест на всяка интерекция е възможно да се определи какво точно подобрява видимостта и реализациите.

Преди да започнете теста е необходимо да измерите първоначалния коефициент на конверсия (какъв е бил преди изтеглянето на нови екрани или икони в магазина), да наблюдавате промените му в продължение на 7 дни или при достигане на определен брой кликвания/гледания.

След определяне на победителя в теста е важно да се наблюдава retantion rate. При Google Play, трафикът може да намалее или да се увеличи, ако Google преиндексира приложението към други колекции.

Според нашия опит потенциалният растеж на конверсията след всеки A/B тест може да бъде между 15-45%.

Като инструменти е възможно да използвате Google Experiments, интегриран безплатен инструмент за тестване чрез конзолата за разработчици на Google Play (за App Store – Creative Sets в Search Ads), или платени инструменти на трети страни като SplitMetrics, Storemaven.

Тези инструменти създават целеви страници, идентични със страниците на приложенията в магазина. Външният трафик (не от търсене в магазин) трябва да бъде насочен към тези целеви страници.

Имате нужда от идеи за допълнително тестване? Разменете екранни снимки, променете иконата, добавете форматиране към текста на описанието и изберете различна стоп рамка за видеоклипа. Не забравяйте, че не можете едновременно да тествате нови варианти на икони и екранни снимки. Така ще стане неясно кои от тях и как са повлияли на крайните резултати.

Какво друго може да се тества:

 • цветове;
 • поставяне на текст, самият текст;
 • редът на екранните снимки;
 • наличие/отсъствие на видео;
 • различни набори от екранни снимки и икони.

ASO, подобно на SEO, не е еднократна работа. Трябва постоянно да тествате и наблюдавате резултатите от всякакви промени, да следите конкурентите и да сте наясно с основните тенденции в мобилния свят. Пригответе се за плуване на дълги разстояния ;)

Според данните на SplitMetrics екранните снимки могат да увеличат процента на реализация с до 18%. Следователно тестването е голяма и важна част от работата на ASO специалиста.

Заключение

За да увеличите органичния трафик в магазините за приложения и да подобрите процента на инсталации, трябва да:

 1. Определите най-подходящите ключови думи.
 2. Включите ключови думи в текстови елементи (заглавие, описание, блок с ключови думи).
 3. Оптимизирате графичните елементи (икони, екранни снимки, видео).
 4. Конфигурирате индексирането на съдържанието за приложението и навигацията с дълбоки връзки/deep links.
 5. Локализирате приложението за държави, важни за промотирането му.
 6. Непрекъснато да тествате  и измервате резултатите.

2
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.