План за популяризиране на мобилно приложение — подробен чек-лист

Основната трудност, с която се сблъскват разработчиците на приложения, е популяризирането на продукта на пазара. В  Google Play и App Store в момента вече има милиони приложения. В условия на жестока конкуренция е доста сложно приложението да влезе в топ класацията на магазина, а след това и да го монетизирате според избрания бизнес-модел, като постоянно привличате и удържате ангажираните потребители.

Специалистите от Clickky и Netpeak създадоха чек-лист — какво трябва да се прави, за да може приложението да получи достатъчен брой инсталации и да носи приходи.

https://images.netpeak.net/blog/poluci-dostatcen-broj-instalacii-i-da-nosi-prihodi.png

И същото в текст.

1. Кои метрики и показатели трябва да се следят

1.1. Брой уникални потребители за определен период: DAU (Daily Active Users), WAU (Weekly Active Users), MAU (Monthly Active Users).

1.2. Sticky factor — съотношение на броя ежедневни уникални потребители към техния брой в месец: sticky = DAU/MAU.

1.3. Показател продължителност на сесия — времето от стартиране до затваряне на приложението от потребителя.

1.4. Коефициент на удържане на потребителите (retention rate) — за оценка на качеството на трафика.

1.5. Показател на отказите (churn rate) — той показва бъговете и проблемите в приложението.

1.6. Цена на привличане на един потребител (customer acquisition cost, CAC).

1.7. Среден приход от потребител за целия период на ползване на приложението „доживотна стойност“ (lifetime value, LTV). В жизнеспособния бизнес-модел LTV трябва да надвишава цената на инсталиране на приложението (cost per install, CPI).

1.8. Среден приход от един потребител за определен период (ARPU). Помага да се определи ценността на потребителя.

1.9. Среден приход, пресметнат за един платен потребител (ARPPU). Помага да се определи относителната печалба на избран сегмент от аудиторията.

2. Как да изградим фуния на продажби

2.1. Ръст на ангажираност към приложението:

 • процент на инсталации на приложението;
 • процент на преминали обучение (tutorial);
 • процент на регистрации;
 • процент на потребители, достигнали трето ниво (за игри).

2.2. Увеличаване на монетизация:

 • процент на направили първо плащане;
 • процент на направили второ плащане.

2.3. Удържане на потребителя:

 • коефициент на удържане на потребителя (retention rate) в първия ден след инсталиране;
 • коефициент на удържане на потребителя (retention rate) на седмия ден след инсталиране;
 • коефициент на удържане на потребителя (retention rate) на 30-тия ден след инсталиране на приложението.

3. Как да оптимизираме страницата на приложение в App Store

3.1. Открийте други приложения във Вашата категория и анализирайте името, описанието и отзивите.

3.2. Отбележете често срещаните думи, които характеризират функциите на приложението.

3.3. Проверете ключовите думи за релевантност — преценете конкурентността на думата и обема на привличания трафик, добавете ги на страницата на приложението.

3.4. Добавете качествени скрийншоти и видео.

3.5. Добавете в приложението изскачащ прозорец с молба за оставяне на отзив на страницата в App Store.

 

Подробно за всички стъпки на оптимизиране на страница на мобилно приложения прочетете тук.

4. Как да подобрим приложение

4.1. Преди основното стартиране трябва да се направи soft-launch пред ограничена аудитория. За целта се прави кампания за привличане на определени потребители, които изтеглят приложението в App Store и оставят свои отзиви. Така може да се открият проблеми още преди основната аудитория де види готовия продукт.

4.2. Проверете оптимизацията на страницата в App Store с помощта на A/B-тест. За целта трябва да се регистрирате в Sensor Tower, Splitmetrics или Testnest.

5. Как да работим с медии — PR на приложение

5.1. Подгответе и разпратете прес-релизи за стартиране на prWeb и prMac.

5.2. Предложете на блогове и други ресурси да напишат рецензия за продукта. Особено внимателно се отнесете към публикуване на контент със споменаване на приложението в тематични блогове, съответстващи на категорията на приложението.

5.3. Пиар на продукта с помощта на новинарски мейл листи.

5.4. Пиар на продукта с помощта на социални мрежи.

5.5. Пиар на продукта с помощта на реклама в нестандартни канали, например Tinder.

6. Как да рекламираме приложение

6.1. Определете цел на кампанията и съставете списък с KPI.

6.2. Подберете рекламни канали и формати според целите и KPI.

6.3. Убедете се в коректността на настройките на системата за анализ.

6.4. Анализирайте и оптимизирайте качеството на рекламните кампании.

7. Как да избегнем навъртане на кликове (фрод)

7.1. Следете качеството на трафика — ако цялата активност възниква в едно и също време, това е признак за фрод.

7.2. Инсталирайте антифрод-система: Forensiq, Fraudscore.

7.3. Инсталирайте трекинг-система за определяне на ефективността на рекламните канали: Appsflyer, Adjust, TUNE, Appmetrica, Kochava.

 

7.4. Подробно за избора на трекер за приложения прочетете тук.

8. Как да поддържате лоялност

8.1. Предлагайте на клиентите допълнителни услуги за отделно плащане (upsale).

8.2. Реактивирайте потребителите с помощта на мейл-маркетинг и пуш-известия с намаления и представяне на нови функции.

Изводи

 1. За да популяризирате ефективно дадено приложение, без да изразходвате излишни ресурси, преди всичко настройте системата за анализ вътре в самото приложение.
 2. Също така е полезно да се създаде фуния на продажби и да се събират данни на всеки от етапите ѝ. Проследявайте пътя на потребителя в процеса на взаимодействие с Вашето приложение и определяйте ефективността на системата за монетизация.
 3. Във всеки от сторовете има търсене по ключови думи, затова има смисъл да се направи оптимизация на всички данни за приложението — ASO (App Store Optimization). Популяризирането на приложение в app store може да се прави с помощта на анализ на конкурентите и подбор на ключови думи за страница.
 4. След като приложението е оптимизирано и подготвено за релиз, трябва да се работи над неговото усъвършенстване (да се направи soft launch), а също така да се тества ефективността на страницата.
 5. Следващата стъпка при популяризиране на приложението е работата с медии и PR. Целта на този етап е да се привлекат потребители и да се формира положителен имидж на бранда.
 6. Купуването на мобилен трафика дава необходимия тласък за увеличаване на броя изтегляния на приложението. Главното правило при платения трафик е да се уверите, че CAC (Customer Acquisition Cost) за един потребител не надвишава LTV (Lifetime Value).
 7. До 34% от мобилния трафик е фрод — инсталациите и, понякога, KPI показателите се фалшифицират, за да се печели на гърба на рекламодателя. За да се избегне подобна ситуация, е добре да се наблюдава качеството на трафика.
 8. Накрая, за да се съхранят високи RR показатели и да се поддържа ангажираност на потребителите, те трябва да бъдат мотивирани да се връщат в приложението отново и отново.Затова си струва да се предлага upsale — допълнителни услуги срещу отделно плащане. Новите функции предизвикват интерес, мотивират да се отиде в приложението още веднъж и, вероятно, да се направи покупка. Също така, за реактивиране се използват новинарски мейл-кампании и пуш-известия.
8
1
1
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.