PPC с устойчив ръст на ефективността. 10 месеца, и baby.bg вече не е бебе

Baby.bg e онлайн магазин, предлагащ пълна гама от продукти за бременността и отглеждането на бебето. Отличителното е голямото разнообразие: представени са няколкостотин марки с над 30 хиляди продукта, организирани в много и разнородни категории - от обикновени ежедневни потреби до обзавеждане, технологични и луксозни продукти.

Цел

Мениджърите на baby.bg си поставиха за цел приходът на магазина да нарастне двойно през 2017. На Netpeak възложиха: поне два пъти повече реклама при двойно повишаване на ефективността.

Стратегия

 1. Съчетаване: PPC реклама + SEO оптимизация + CRO, за да постигнем синергичен ефект.
 2. Ежедневни данни и развити от Netpeak метрики впрягаме за непрекъснато подобряване на рекламата.
 3. Колкото е възможно по-високо ниво на автоматизация при прилагането на информацията към работата с рекламата.
 4. Старателно работене.

Какво правим

SEO оптимизация

 1. Реализиран е пълен технически SEO одит.
 2. Сайтът е адаптиран за мобилни устройства.

Преди:

Мобилния сайт на baby.bg преди оптимизация

Сега:

Мобилният сайт на baby.bg след оптимизация

 1. Подобрена е структурата на категориите и филтрите въз основа на събраното семантично ядро.
 2. Подобрени са продуктовите страници: функционалности, съдържание, описание на продуктите.

Пример на продуктова страница преди оптимизация

Пример за продуктова страница след оптимизация

 1. Подобрени са страниците за реализациите, функционалностите за реализации.

Оптимизация на конверсията на сайта (CRO)

Внедрен и развит е скриптът Netpeak.cloud, който ни даде възможност да използваме:

 • скрипт за намаляване на степента на отпадане от сайта, който позволява да генерираме интересни предложения в pop up прозорец на посетители, тръгнали да напуснат сайта;

скрипт за намаляване на степента на отпадане от сайта

 • функционалност за абониране за е-бюлетин / събиране на мейл адреси, който впоследствие се използват от клиента за email-маркетинг;

функционалност за абониране за е-бюлетин / събиране на мейл адреси

 • ремаркетинг чрез автоматични имейли при различни взаимодействия с продукти;
 • известия в браузъра - абониране и получаване.
 • скрипт за създаване на вътрешно налинкване на база събрани ключови думи за определени страници.

скрипт за създаване на вътрешно налинкване на база събрани ключови думи за определени страници

PPC

 1. Разработка на специфични метрики, които да обхванат ефективността на различни елементи от рекламирането.
 2. Значителен обхват на сегмента с потенциални потребители с висока стойност.
 3. Рекламиране към кохорти потребители - в различни периоди от бременност до порастването на детето.
 4. Значителен обхват на релевантните търсения и непрекъснато подобряване на офертите - до максималната ефективност за момента.
 5. Въвеждане и подобряване на набор от скриптове и автоматизирани правила, основани пряко на ефективността.
 6. Развой на всички типове рекламни кампании от мрежите на двете основни PPC платформи.
 7. Каскадно рекламиране на акции. В рекламните профили е разработена инфрастуктура от общо 8 типа кампании, специализирани за реклама на промоции.
 8. Customer match, отчасти благодарение на аудиториите от netpeak.cloud.
 9. Маркетиране на внесени аудитории - потребители на голям портален сайт със сходна тематика.
 10. Значително подобряване на DSA, рекламирането с динамично насочване към съдържанието на сайта. Повлияно от SEO оптимизацията - структура на категориите, тайтъли, url адреси.
 11. Системно рекламиране за повишаване на познаваемостта на марката. Основано на данни за брандовия трафик.
 12. Изграждане на хомогенен стил на рекламата, в съответствие със социалната роля на най-ценните потребители. Почтително отношение, възнаградено от потребителите.
 13. Бързо внедряване на практически всички бета версии и новопоявили се инструменти за реклама.

Резултати

Едновременно са получени ръстове на обхвата (разходите, трафика, транзакциите) и на ефективността.

Значително, непрекъснато и устойчиво подобряване във всички индикатори.

В някои моменти повлияно от: сезонност, акции, замяна на ефективност за обем или обратното (тактически решения).

В графиките:

Стойността за януари 2017 е представена като 100 пункта; за всички месеци е пропорционална на номиналната стойност.

В заглавието е съотношението между стойността за януари и най-добрата постигната.

Процент на реализации (1 : 3,57)

Процент на реализации
Разход за реклама (1 : 2,74)

Разход за реклама

Приход от реклама (1 : 4,00)

Приход от реклама

Приход от реклама, с отчитане на подпомагането (1 : 3,37)

Приход от реклама, с отчитане на подпомагането

Промяна на възвръщаемоста, последен клик (1 : 1,74)

Промяна на възвръщаемоста, последен клик

Промяна на дяла на разходите, с отчитане на подпомагането (1 : 0,58)

Промяна на дяла на разходите, с отчитане на подпомагането

Приход от е-търговия от всички източници (1 : 2,31)

Приход от е-търговия от всички източници

9
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.