Стандартни отчети vs. изследвания в Google Analytics 4: възможности, ограничения и кое да използваме

Разбирането на поведението на потребителите, проследяването на конверсиите и анализирането на ефикасността на маркетинговите стратегии са ключови за един успешен бизнес. Google Analytics 4 предоставя толкова много възможности за анализ на тези и други данни, че е лесно да се объркаме какво и как да използваме. Основните методи за анализ, от които можем да избираме, са стандартните отчети и изследванията.

Какво представляват стандартните отчети в Google Analytics 4?

Стандартните отчети (Reports) са съставени от предварително зададени метрики и показатели. Те включват различни типове отчети, които могат да бъдат използвани за анализиране на трафика, потребителите и тяхното поведение, както и ефективността на маркетинговите кампании. 

Можете да достъпите тези отчети от бутона "Отчети" (Reports) от лявата страна на навигацията в интерфейса на GA4.

Типове отчети

Стандартните отчети включват:

 1. Отчети в реално време (Realtime) - предоставят информация в реално време за активността на сайта. Съдържат данни за брой посещения, източници на трафика и действия на потребителите. Тези отчети се актуализират в реално време, което ви позволява да виждате актуални данни за случващото се в момента.
 2. Отчети за жизнения цикъл (Life cycle) - предоставят анализи на различните етапи от взаимодействието на потребителите с уебсайта.

Lifecycle отчетите включват следните категории:

 • отчети за придобиване (Acquisition) - анализират как потребителите достигат до вашия сайт. Съдържат данни за трафика и източниците на потребителите, например търсачки, социални медии или други платформи;
 • отчети за ангажираност (Engagement) - дават информация за взаимодействието на потребителите със съдържанието на сайта. Отчетите разглеждат активността на потребителите, включително преглед на страници, извършени събития и задържане на потребители;
 • отчети за монетизация (Monetization) - анализират как потребителите генерират приходи за вашия бизнес, например покупки на продукти, абонаменти или други финансови трансакции. Тази секция дава представа за ефективността на стратегиите ви за монетизация;
 • отчети за запазване (Retention) - това е мястото, където можете да видите данни за своята аудитория, основаващи се на отношението нови спрямо завърнали се потребители.
 1. Отчети за потребителите (User) - предоставят информация за потребителите, които използват уебсайта ви. Тези отчети са ценен инструмент за разбиране на поведението на потребителите - позволяват на маркетолозите да насочат по-ефективно своите кампании и да оптимизират потребителското изживяване.

Двете категории тук са:

 • потребителските атрибути (User attributes) - предоставя информация за демографските данни на потребителите като местоположение, пол, възраст и интереси;
 • технически данни (Tech) - описва устройствата, операционните системи и браузърите, използвани от потребителите при достъп на уебсайта.

Тези отчети са важни инструменти, които ви помагат да разберете аудиторията си и това как тя взаимодейства със сайта ви. По този начин можете да идентифицирате ефективността на стратегиите си и да ги адаптирате.

Кога да използваме отчетите?

Ето няколко примера, в които можете да използвате Стандартните отчети в Google Analytics 4 (GA4):

 • анализ на трафика на сайта - подробната информация за потока на посетителите, източниците на трафик и демографските данни е полезна, за да разберете от къде идват вашите посетители, кои са те и какви устройства използват.
 • оценка на ефективността на съдържанието - показва кои страници и съдържание привличат най-много внимание и задържат потребителите.
 • измерване на конверсиите - ако сте настроили цели в GA4, стандартните отчети ще ви помогнат да проследявате колко добре достигате тези цели.
 • проследяване на потребителското поведение: готовите отчети могат да разкрият как потребителите взаимодействат с вашия сайт, включително преглед на страници и време на престой. Това е полезно за подобряване на потребителското преживяване и интерфейса.

Използването на стандартни отчети в GA4 е важно за всеки, който иска да разбере и оптимизира своето онлайн присъствие и ефективност.

Ограничения в използването на стандартните отчети

Когато използвате стандартните отчети в Google Analytics 4, трябва да вземете предвид и някои ограничения:

 • предефинирани метрики и показатели - стандартните отчети включват определен набор от метрики и показатели. Това може да бъде ограничение за потребители, които имат нужда от по-специфични или уникални анализи;
 • липса на гъвкавост - въпреки че предоставят ценна информация, предефинираните отчети невинаги позволяват по-дълбоко и детайлно разглеждане на данните или анализ на сложни взаимодействия между различни показатели. Възможностите за тяхната персонализация са ограничени;
 • ограничения във визуализацията - стандартните отчети понякога ограничават опциите за визуализация на данни, което може да затрудни представянето на информацията по начин, който е най-полезен за конкретни бизнес нужди.

Стандартните отчети в GA4 предоставят начална точка за анализ на трафика и потребителското поведение. За по-задълбочен анализ обаче може и да се нуждаете от допълнителни инструменти и техники.

Какво представляват Изследванията в Google Analytics 4?

Изследванията (Explorations) в GA4 представляват съвкупност от комплексни техники, които дават възможност за анализ извън стандартните отчети и ви помагат да получите по-дълбоки инсайти за поведението на своите потребители. Можете да достъпите тези отчети от бутона Изследване (Explore) в лявата навигация в интерфейса на GA4.

Типове изследвания

Има няколко различни типа изследвания:

 • изследване в свободна форма (Free-form exploration) - тази техника ви позволява да визуализирате данните чрез различни формати на таблици, графики, диаграми и карти.
 • изследване на фуниите (Funnel exploration) - предлага визуализация на стъпките, които потребителите предприемат, за да извършват действия на сайта и показва къде потребителите отпадат по време на различни стъпки в процеса на конверсия.
 • изследване на пътищата (Path exploration) - визуализира пътеките, които потребителите следват, докато взаимодействат със сайта.
 • припокриване на сегментите (Segment overlap) - показва как се припокриват до три различни потребителски сегмента.
 • изследване на потребителите (User explorer) - предоставя подробен изглед на дейностите на отделни потребители.
 • изследване на кохорти (Cohort exploration) - изследва групи от потребители, които споделят общи характеристики или поведения.
 • за целия период за потребителя (User lifetime) - фокусира се върху поведението на потребителите през целия период, в който са ви клиенти.

Изследванията са предназначени да надминат ограниченията на Стандартните отчети, като предоставят по-гъвкав и дълбок анализ на данните. С тях можете да създавате сегменти и аудитории, и да се фокусирате върху най-релевантните данни.

Кога да ги използваме?

Изследванията позволяват да анализирате данните в дълбочина, предоставяйки персонализирани и интерактивни отчети, адаптирани към нуждите на вашия бизнес. Ето някои случаи, в които е подходящо да ги използвате:

 • персонализиране на отчети - стандартните отчети невинаги са достатъчно гъвкави за нуждите ви. Изследванията ви позволяват да създавате персонализирани отчети и да виждате данните по начина, по който искате;
 • анализ на потребителските пътеки и поведение - използвайте изследвания, за да разберете как потребителите се движат из вашата страница, какви действия предприемат и къде имате възможности за подобрение;
 • разглеждане на сегменти и кохорти - тази функция позволява да сравнявате поведението на различни потребителски сегменти или да анализирате как се променя поведението на определени групи потребители с течение на времето.

Изследванията в Google Analytics 4 са мощен инструмент за изследване на комплексни потребителски взаимодействия.

Ограничения в използването на Изследвания

Използването на Изследвания в Google Analytics 4 предоставя много възможности, но ето някои ограничения, които е важно да знаете:

 • ограничения на размера - в едно изследване могат да се добавят до 20 показателя, 20 метрики и 10 сегмента, както и до 10 филтъра на раздел;
 • режим само за четене - споделените изследвания са достъпни само в режим за четене, което означава, че други потребители не могат да правят промени в тях. За да модифицирате споделено изследване, трябва да го дублирате;
 • несъвместими заявки - възможно е в изследването да сте задали несъвместима комбинация от метрики и показатели. В този случай ще видите икона и съобщение за несъвместима заявка.

Разбирайки тези ограничения, ще можете да използвате изследванията по-лесно и ефективно.

Разлики в данните между отчетите и изследванията

Отчетите и изследванията предоставят различни възможности за анализ на данните и има някои ключови разлики между тях.

Поддръжка на различни полета

Стандартните отчети и изследванията предоставят данни от различни гледни точки с различни нива на детайлност. Някои показатели и метрики, които са налични в отчетите, не се поддържат в изследванията.

Работа с филтри

Филтрирането в Изследвания позволява избор на тип съвпадение (например „съдържа“, „съвпада точно с“ или „започва с“) и за изразите има значение дали са в долен или горен регистър (главни и малки букви).

В отчетите имаме поле Търсене, което действа като филтър с тип на съвпадение „съдържа“ и не е чувствително към регистъра.

Разлики между сегменти и сравнения

Сравненията в отчетите могат да използват полета, които не се поддържат в изследванията. Сравненията от отчет, отворен в изследвания, се превръщат в сегменти, като неподдържаните метрики или показатели не се включват в него.

Разлики в датите

Обхватите на дати в Изследванията са ограничени до настройките за задържане на данни, които сте задали. По подразбиране периодът в тази настройка е два месеца. За да я промените, е необходимо да влезете в Администратор (Admin), а след това в блока Събиране и промяна на данни (Data collection and modification) да кликнете върху Запазване на данни (Data retention).

Избор на правилния подход за вашия анализ

Ако все още не сте сигурни какво да използвате за своя  анализ - стандартни отчети или изследвания, ето няколко обобщени насоки, които да ви помогнат:

Използвайте
"Стандартни отчети",
ако:
Използвайте
"Изследвания",
ако:

имате нужда от бърз преглед 
на основни метрики и тенденции

искате да направите по-дълбок
и детайлен анализ

правите рутинни проверки и обобщения на данни

искате да анализирате
специфични потребителски пътеки
и кохорти

изготвяте ежемесечни отчети
с цел наблюдение на
ключови показатели

имате нужда от специфичен набор от метрики
и показатели

сте начинаещи в GA4 и търсите лесен за използване
метод за анализ

искате да визуализирате данни в различни графики
и диаграми

Заключение

Стандартните отчети и изследванията в Google Analytics 4 дават ценни инсайти за потребителското поведение в един сайт. Въпреки че и двата инструмента анализират данни, те ги представят по различни начини, и могат да се използват за различни специфични цели.

Стандартните отчети в GA4 предлагат предварително дефинирани готови отчети, които ви помагат да разберете поведението на потребителите. Те са лесни за използване и често са достатъчни за рутинни проверки и анализ на основни метрики и показатели. В тях обаче възможностите за персонализация са ограничени.

Изследванията са по-гъвкавото, но и по-сложно средство за анализ. Те позволяват на потребителите да създават персонализирани отчети, които отговарят на конкретни нужди и цели. В тях можете да създавате сегменти, да прилагате различни филтри и да извличате по-специфична информация.

Решението дали да използвате стандартни отчети или изследвания зависи изцяло от нуждите на вашия анализ.

Определете своята цел и информацията, която искате да получите, разгледайте характеристиките на отчетите и изследванията, и на тази база направете подходящия избор.


2
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.