SEO
1615908002

Текст за начална страница: как да го оптимизираме?

Казват, че първото впечатление винаги е от значение. Когато става дума за сайтове, кой е онзи фактор, който пряко влияе на първото впечатление? Точно така - това е началната страница, неслучайно наречена “Home page. Тя е най-преглеждана и най-често - първата страница, която потребителите виждат.  

Освен че началната страница е важна за потребителите, нейното съдържание засяга цялостното представяне на сайта в класирането. В настоящата статия ще разберем каква е SEO стойността на текста на начална страница и как да го оптимизираме правилно.

SEO стойност на начална страница

Главната страница на един сайт е важен фактор за класиране в търсачката, защото има най-голяма тежест. Нейното съдържание (външните връзки, структурата, изображенията, текста) попада в обсега на търсещите машини. Вътрешните връзки, поставени на главна страница, прехвърлят част от нейната тежест към други целеви страници.

Сред най-важните фактори за доброто представяне на главната страница е нейният текст. Неговата основна задача е да представи дадена компания, бизнес или услуга и да разкаже повече за техните характеристики, така че посетителите да проявят интерес към това, което се предлага. Основната цел на начална страница е да стимулира потребителите да продължат да сърфират в сайта. По този начин тя значително допринася за осъществяването на основните цели на бизнеса.

За да се случи това обаче, търсещите роботи трябва да определят началната страница като релевантна и да класират текста според няколко основни индикатора.

Фактори за класиране на текста

Видимостта на началната страница в резултатите на Google пряко се влияе от степента, до която текстът на начална страница кореспондира със следните показатели:

Семантика

Когато създаваме семантично ядро за своята начална страница, трябва да вземем под внимание онези думи и изрази, които най-добре описват дейността на бизнеса. Важно е да отбележим, че семантиката за начална страница е пряко свързана с бранда - това изключва по-детайлни и нишови ключови думи, които се отнасят за отделните категории в сайта.

Един от начините за откриване на такива думи, е чрез инструмента Serpstat:

 1. Изберете секцията “SEO research";
 2. След това изберете "Keyword Selection";
 3. Въведете основната ключова дума, която се отнася за сайта ви;
 4. От опциите, които инструментът ще изведе, изберете онези, които са най-подходящи за сайта.

Обърнете внимание, че най-важни са онези ключови думи, които най-добре описват вашия бизнес и бранд.

Когато сте готови, изберете най-подходящите думи и ги включете в съдържанието на страницата под формата на заглавия, описания на снимки и текст. 

Съответствие с потребителско намерение

Потребителското намерение представлява целта или намерението на потребителя при въвеждане на конкретна заявка в лентата за търсене. Уместността на резултатите от търсенето зависи от това колко точно съдържанието съответства на намерението.

Началната страница обикновено съответства на следните потребителски намерения:

 • Информационно - потребителят има за цел да се информира да намери отговор на даден въпрос (например „Как да напиша текст за продажба?“, „Какво е SEO?“, „Защо е важно да четем книги“ и т.н.).

 • Навигационно - това е търсене с ясна цел - обикновено за намиране на определен магазин или бранд (например “Ikea каталог”, “Блог Netpeak”, “Техномаркет магазин” и т.н.).

LSI семантика

Освен че обръщат внимание на ключовите думи, търсачките използват LSI метод за оценяване на текста. Това е метод на латентно семантично индексиране, който осигурява проверка на семантичната среда на ключовите думи. Тоест, важно е да се използват LSI-думи - думи, свързани със съответната тематика и свързани по значение с основните ключови думи.

Пример:

Това е пример за LSI семантика за начална страница на дентален център, който предлага стоматологични услуги:

Наситеност на ключова дума

За да определят доколко една страница е подходяща за дадена заявка, търсачките използват процента на ключовата дума към общия брой думи в текста.

Ако думата се използва с коефициент по-голям от 1%, страницата се определя като подходяща. Когато резултатът е над 3%, текстът се счита за спам.

Проверка на наситеност на ключова дума в даден текст може да се направи а с инструмента за семантичен анализ Semantic Netpeak

Пример:

Това е пример за текст за страница с кухненски мебели. Инструментът показва процент на наситеност на основните ключови думи 1.17% - това е добър показател:

“Разводняване” на текста

Друг параметър, чрез който търсачките определят уместността на една страница към дадена заявка, е процентът на “разводняване” на текста. Това е процентът на думите, които сами по себе си не носят семантична стойност, например:

 • Местоимения;
 • Съюзи;
 • Предлози;
 • Частици;
 • Обръщения;
 • Вметнати думи;
 • Наречия;
 • Други думи, които увеличават обема на текста, но не носят семантично значение.

Процентът на тези думи не бива да надвишава 60% от целия текст. За да намалите разводняването, увеличете общия обем на текста, като избягвате използването на думи, които не носят семантична стойност.

Структура на текста

Ясната и логично подредена структура помага както на потребителите, така и на търсещите роботи да се ориентират по-лесно в текста и да отсеят неговите най-важни елементи.

Текстът на главна страница е сравнително кратък, но е добре да бъде разделен на логически части. Експериментирате с дизайна на началната страница - разделете текста в отделни блокове. 

Ето няколко основни правила при създаването на текста:

 • Използвайте най-малко две H2 подзаглавия;
 • Добавете най-малко един номериран или неномериран списък в текста;
 • Избягвайте параграфи, които са по-дълги от 500 символа (с интервалите);
 • Не използвайте твърде дълги изречения и сложни фрази (не по-дълги от 250 символа).

Пример:

Пример за добре структурирана начална страница може да видите на сайта за бързи кредити на КешКредит -  тук.

Обем

Обемът на текста трябва да се определи според основните му задачи: 

 • Да представи важна информация за предимствата на дадения сайт, неговите отличителни характеристики и стойността му;
 • Да привлече вниманието на потребителите и да ги насочи към дадения сайт.

Броят и тежестта на ключовите думи, по които търсачките определят уместността на страницата към дадена потребителска заявка, също зависи от обема на текста. Тоест - колкото по-малко символи, толкова по-малко ключови думи можете да използвате, за да не се създаде заспаменост.

Това означава, че на 100 думи може да има 2-3 еднакви ключови думи в различни варианти, а за 1000 знака с интервали - 3-4 ключови думи. Следователно, обемът на текста от 1500 до 4000 знака с интервали за начална страница се счита за оптимален.

Уникалност

Уникалността на съдържанието е друг важен фактор за неговото класиране. Колкото по-уникален е текстът, толкова по-вероятно е той да не се дублира с този от други сайтове и да бъде полезен и релевантен.

Можете да проверите уникалността на текста като използвате инструмента Advego

Колкото по-уникално е съдържанието, толкова по-добре. Процентът на уникалност на текста може да бъде 90-95% за категорийни и продуктови страници. При начална страница е най-добре уникалността да бъде 100%.

Пример

Резултат от проверка на уникалността на текст:

https://images.netpeak.net/blog/2021-02-1616-3017.png

За да направите текста си уникален, следвайте следните препоръки:

 • Променете формулировката на изреченията;
 • Използвайте синоними, където е възможно;
 • Използвайте епитети и уточнения между отделните фрази;
 • Постарайте се да представите нова информация;
 • Ако в текста има списък с елементи, променете реда, в който са подредени.

След като създадете уникален текст, е важно да го запазите такъв. Не използвайте същия текст (или части от него) за други страници на сайта. Ако имате акаунти в социалните мрежи - не дублирайте техния текст с този на начална страница. Информацията може да присъства и на други целеви страници на сайта, но тя трябва да бъде представена с други думи.

Грамотност

Правописните, печатните и граматичните грешки в текста могат да изкривят смисъла на написаното. Освен това те предизвикат недоверие към информацията и пораждат усещането, че подобно небрежно поведение се проявява и в обслужването на клиентите.

Логично и компетентно съставен текст за търсачките е знак за качество на съдържанието.

Това се отнася не само за основната версия на сайта, но и за другите езикови версии, за които най-често се прави превод на оригиналния текст. В този случай е важно да преведете коректно съдържанието на съответния език.

Съвет:

Обикновено местоимението „вие“ се използва с малка буква, когато се отнася до потребители на сайтове. Не забравяйте, че не се обръщате към един посетител или клиент, а към всички потребители.

Няколко идеи

Текстът за начална страница може да бъде различен в зависимост от това дали се отнася за корпоративен сайт, за онлайн магазин или за блог. Ето няколко идеи, за които да пишете.

1. За корпоративен уебсайт:

 • Мисия, ценности и цели;
 • Отличителни характеристики на бизнеса;
 • Екип и сътрудници;
 • Професионални постижения;
 • Корпоративни събития.

2. За онлайн магазин или сайт за услуги:

 • Уникално предложение за продажба;
 • Обхват и местоположение;
 • Качество на продуктите или услугите;
 • Обосновка на ценовата политика;
 • Как се откроявате от конкурентите си;
 • По какъв начин ще помогнете на клиентите;
 • Призив към действие.

3. За блог:

 • Кратко представяне на блога;
 • Основни тематики, които блогът обхваща;
 • Какво съдържание ще открият посетителите на блога;
 • С какво публикуваните статии ще са полезни на потребителите;
 • Повече информация за достоверността на съдържанието.

                                        Текст за начална страница: как да го оптимизираме?

Да обобщим

Качественият текст на начална страница е един от многото фактори за класиране. Той е важен за определянето на позицията на страницата в търсачките. 

За по-добро класиране на началната страница, нейният текст трябва да се отговаря на следните показатели:

 1. Правилно разпределяне на ключовите думи в текста;
 2. Съответствие на ключовите думи с потребителското намерение - информационно, навигационно или търговско;
 3. Наличие на LSI думи;
 4. Плътност на ключовите думи от 1% до 3%;
 5. "Разводняване" на текста - не повече от 60%;
 6. Включване на заглавия, списъци и други средства за структуриране на информацията;
 7. Обем от 1500 до 4000 знака с интервали;
 8. Уникалност - 100%;
 9. Правилен правопис, пунктуационна и смислова грамотност.

Разгледайте успешните примери на лидерите във вашата област, почерпете вдъхновение от утвърдените техники и ги съчетайте с вашите мисия и цели. 

Създайте един уникален и полезен текст, който потребителите ви с удоволствие ще (пре)прочетат!

105
21
33
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.