Тестове на подобни аудитории в рекламни кампании в електронната търговия

Ремаркетингът е много ефективен инструмент, чието използване не трябва да се пренебрегва. Но какво да правим, ако актуалните списъци за ремаркетинг са малки или пък искаме да подсилим своето влияние чрез търсене на подобни потребители?

Решение има! От 1 май 2017 година Google съобщи, че пуска подобни аудитории за рекламни кампании в Търсене и Пазаруване, които преди бяха достъпни за ползване само в дисплейните кампании.

Преди да покажем резултатите от тестовете с тези списъци “в действие”, нека се запознаем с алгоритъма за формиране на тези списъци: въз основа на фразите за търсене на посетителите от Вашите списъци за ремаркетинг, Google, с помощта на машинно обучение, формира нова аудитория, с подобни фрази за търсене.  Важно — потребителите от подобните списъци не съвпадат с потребителите от действащите списъци за ремаркетинг.

Отчитайки начина на създаване на подобните списъци за ремаркетинг, в качеството на тестови добавих в рекламните кампании списъци, подобни на максимално конвертиращите списъци за ремаркетинг — списъка с потребители от изоставена кошница, списъка на потребителите, направили покупка.

За “чистота на експеримента” не направих никакви промени на офертите в тестваните списъци в кампаниите.
И така — резултатите от тестовете. Ще сравнявам само осреднения коефициент на конверсия (CR) на подобните аудитории с коефициента на конверсия на категория потребители “Other”, които не влизат в нито един от списъците за ремаркетинг, включително и подобните.

1. Регион: Австрия

Тематика: Автомобилни резервни части

Инструмент: Shopping

Кампания №1

 • общ CR на подобните аудитории — 4,64%
 • CR на потребителите от категория Other — 4,31%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-висок с 7,68%

Кампания №2

 • общ CR на подобните аудитории — 1,83%
 • CR на потребителите от категория Other — 1,90%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-нисък с 3,56%.

2. Регион: Италия 

Тематика: Автомобилни резервни части

Инструмент: Shopping

Кампания №1

 • общ CR на подобните аудитории — 0,88%
 • CR на потребителите от категория Other — 0,77%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-висок с 14,21%.

Кампания №2

 • общ CR на подобните аудитории — 0,94%
 • CR на потребителите от категория Other — 0,82%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-висок с 14,46%.

3. Регион: Франция

Тематика: Автомобилни резервни части

Инструмент: Shopping

Кампания №1

 • общ CR на подобните аудитории — 2,98%
 • CR на потребителите от категория Other — 2,63%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-висок с 13,36%.

Кампания №2

 • общ CR на подобните аудитории — 2,75%
 • CR на потребителите от категория  Other — 2,47%.

Резултат: CR на подобните аудитории е по-висок с 11,48%.

Да обобщим резултатите:

Плюсове при използването на подобни аудитории:

 1. позволява таргетиране на нови релевантни потребители в мрежата за търсене;
 2. ако поведението на потребителите от основните списъци се промени, то и подобните списъци за ремаркетинг ще се обновят, което позволява да се поддържа актуалността на тези списъци;
 3. позволява качествено да се обновят текущите списъци за ремаркетинг, тъй като при посещаването на сайта потребителят се изключва от подобния списък, ако той вече попада в действащия списък за ремаркетинг;
 4. при определяне на нерелевантна аудитория от посетители на сайта, може да се формира на нейна основа подобен списък за ремаркетинг с цел снижаване на офертите за него.

Препоръки за ползване:

 1. Създайте различни списъци за ремаркетинг, за да разберете потребителите от кои списъци са най-релевантни/конвертиращи. Помнете, че колкото повече потребители има в началния списък, толкова ще е по-голям и размерът на подобния списък за ремаркетинг.
 2. Добавете подобните списъци за ремаркетинг в рекламните кампании с опция “Само офериране” — това дава възможност да се види ефективността на всеки отделен списък и на основа на тези данни да се вземе решение за бъдещи действия.
7
3
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.