SEO
1689606002

Топ 5 идеи и примери за използване на ChatGPT в SEO

През последните няколко месеца на 2022 г. по-голямата част от интернет беше завладяна от нов софтуер с изкуствен интелект, наречен ChatGPT. Разработен от OpenAI, той бързо влезе в живота ни, благодарение на огромния си потенциал. Проектиран да имитира човешки разговор и с възможността да генерира разнообразни отговори.

ChatGPT означава „Chat Generative Pre-Training Transformer“ или „генеративен предварително обучен трансформатор“.

Терминът “генеративен“ се отнася до способността на модела да генерира текст въз основа на въведените данни, които получава. А „предварително обучен“ означава, че езиковият модел е бил обучен върху голям набор от данни, преди да бъде фино настроен с помощта на човешка обратна връзка и обучение.

И накрая "трансформатор" е основната архитектура, използвана в GPT, която е като невронна мрежа, и която трансформира предварително получените данни в отговор към потребителите.

Топ 5 идеи и примери за използване на Chat GPT в SEO

Все още всички сме в дилема - дали това е страхотна възможност или голяма заплаха за човечеството?

Универсалният модел за машинно обучение, предлагащ безплатно писане на съдържание, софтуерна поддръжка, идеи за готвене и много други функционалности, поражда въпросителни в съзнанието на всички хора, които работят в различни сектори. Въпреки че все още не е ясно какъв вид въздействие ще има тази нова технология върху света, можем да видим отрано някои от основните предимства, които дигиталните търговци могат да използват, за да улеснят работата си.

Ако се използва правилно, ChatGPT предлага огромна база данни, готова да улесни работата ви и да ви служи.

Без значение в коя област работите, може бързо да увеличите ефективността на работата си, като интегрирате ChatGPT в дейността си. А ако сте SEO специалист, може да прочетете цялата ни статия и да започнете да прилагате на практика нашите съвети. :-)

Как да използвате оптимално ChatGPT и да комуникирате с него?

Обучавайте ChatGPT чрез вашите въпроси

ChatGPT се нуждае от подробни насоки, за да създаде оригинално и качествено съдържание. Той винаги е готов да отговаря на вашите въпроси и команди на всяка тема. Кратките команди и разговорът, който водите с изкуствения интелект, му дават ясни рамки на темата, по която чакате отговори. По този начин вие драстично увеличавате ефективността на отговорите му.

За да получите нужния отговор в края на разговора, трябва да обучите бота чрез вашите въпроси.

Нека дадем пример с блог публикация, която се планира да бъде публикувана в уебсайт. Трябва да се напише Meta Description на статията. Първоначално започваме с по-общ въпрос.

Нека дадем пример с блог публикация, която се планира да бъде публикувана в уебсайт.

След това започваме да конкретизираме.

Трябва да се напише Meta Description на статията. Първоначално започваме с по общ въпрос.

Чрез предварително зададените въпроси вие ще обучите бота. Когато вече се зададе последният въпрос, на който искате да получите отговор, ChatGPT ще ви даде най-добрия отговор на база на “наученото” преди това. Даже можете да поискате да получите няколко различни варианта, за да изберете най-подходящия.

Когато вече се зададе последният въпрос, на който искате да получите отговор, то Chat GPT ще ви даде най-добрия отговор на база на “наученото” преди това

Както се вижда от примера, получихме 5 отговора за много кратко време, като обучихме ChatGPT по темата. 

Ако отговорите не ви харесат, може да получите други, които отговарят на същите условия, като кликнете върху бутона “Regenerate response”, показан на изображението. 

Ако отговорите не ви харесат може да получите други, които отговарят на същите условия, като щракнете върху бутона “Regenerate response” в изображението.

Ограденото горе в ляво в червен цвят пък показва, че това са отговорите дадени от третия опит.

Уверете се, че давате ясни и правилни команди

Тъй като ChatGPT разполага с огромна база данни, трябва да имате конкретни и точни въпроси, за да получите правилния отговор. Ако при поискване на отговор се зададе по-общ въпрос, резултатът може да бъде неефективен и грешен отговор. С други думи, ще се получи неточно изведен резултат, който може да бъде отговор на други команди с подобна обобщеност. 

По-долу може да видите пример за отговорите, получени от Chat GPT на два различни въпроса, чиято същност е еднаква, но единият е по-конкретен, а другият по-общ.

По-долу може да видите пример за отговорите, получени от Chat GPT на два различни въпроса, чиято същност е една и съща, но единият е по-конкретен, а другият по-общ.

Както се вижда от примера, ако създавате съдържание за блог публикация, отговарящо на изискванията за SEO, и искате да получите информация от ChatGPT за броя заглавия с етикет H1, при по-общо задаване на въпроса може да получите некоректен отговор. Когато обаче се въведе конкретна команда за проблема, ще получите правилен отговор, който да помогне да финализирате работата си.

Поемете инициативата и давайте примери

Друг начин да получите задоволителен отговор от ChatGPT е да му давате примери. Създаването на команда с предоставяне на примерни отговори ще насочи ChatGPT към това, което искате като краен резултат от него.

Например нека му зададем команда да изброи всички стоки предлагани от марката “Apple”. Командата е зададена, без да е добавен пример, който да подскаже, че искаме да ни даде отговор с най-популярните модели на марката “Apple”. Резултатът е следният:

Командата е зададена без да е добавен пример, който да подскаже, че искаме да ни даде отговор с най-популярните модели на марката “Apple”

Когато обаче доразвием въпроса си и дадем пример, получаваме още по-добър отговор.

Тук също се вижда колко е важно да се задава въпрос по правилен начин.

Тук също се вижда колко е важно да се задава въпрос по правилен начин.

Нека само да споменем, че ChatGPT разполага с данни до 2021 година и е възможно някои нови модели или събития да не бъдат включени в тези отговори.

Задавайте въпросите си на английски език

Бихме искали да отбележим, че ChatGPT дава най-добри резултати на английски език. Това е така, защото по-голяма част от информацията в интернет пространството е именно на този език. Отговорите на български език с всеки изминал ден се подобряват, но все още не са на това ниво.  Ето защо, ако не може да получите ефективен отговор на зададения въпрос, може да зададете въпросите си на английски език.

Дори да не знаете езика, задайте въпроса си към ChatGPT на български език, кажете му да ви го преведе на английски език и така го попитайте. Само трябва да внимавате “Output In: English” да е отбелязано, за да ви отговаря на английски език.

Дори да не знаете езика, задайте си въпроса на Chat GPT на български език, кажете му да ви го преведе на английски език и така го попитайте

След като получите отговор, ако желаете, накарайте ChatGPT да ви го преведе на български език.

Дайте му гледна точка на специалист

Друг начин, по който ChatGPT може да ви предостави полезни данни, е да му дадете гледна точка на специалист и той да ви върне отговор от тази перспектива. 

Например, накарайте ChatGPT да погледне от гледна точка на SEO специалист. Задайте му въпроса си и вижте как би ви отговорил по този начин.

Друг начин, по който Chat GPT може да предостави полезни данни, е да му дадете гледна точка на специалист и да ви върне отговор под тази перспектива.

Ролята на SEO експерт, която давате на Chat GPT, и прехвърлянето на възникналия проблем може да даде възможност на ChatGPT да отговори от тази гледна точка, и да предостави много добри и практични отговори. Вместо просто да поискате от ChatGPT стратегия за съдържание, с този вид насоки може да получите по-практично и ефективно решение. 

Въпреки че навлизането на ChatGPT в живота ни се възприема като заплаха за някои сектори, вие може да използвате тази безплатна услуга в своя полза. Този базиран на дълбоко обучение изкуствен интелект продължава да се развива с всеки изминал ден. Той ще продължи да прави живота ни и начина, по който правим бизнес, много по-ефективен. Започнете да използвате ChatGPT преди да е станало твърде късно.

Досега ви давахме съвети как да разговаряте с изкуствения интелект. А сега нека ви дадем 5 съвета, които да приложите като SEO специалисти.

Спестете време с формули и автоматизации

Всички знаем колко важна част от работата на SEO специалистите са формулите и автоматизациите, тъй като те спестяват изключително много време. 

Но честно казано, невинаги знаем оптималната формула, която да помогне да използваме времето си по-ефективно. 

Нека дадем пример. Представете си, че имате 1000 URL адреса, от които трябва да откриете всички, които съдържат цифри. Би ни отнело часове, ако трябва да се отделят “на ръка” един по един. Но в случай че знаете регулярен израз, който може да ви помогне, задачата ще ви отнеме само 1 минута. 

Лошото е, че не знаете какъв регулярен израз да използвате? Е, на помощ отново ви идва ChatGPT. 

Представете си, че имате 1000 URL адреса, от които трябва да откриете всички тези, които съдържат цифри

Ето и друг пример за спестяване на време, но този път в Google Sheets. Имате огромна база от данни, подредена в 2 колони. Трябва да откриете уникалните редове във втората колона, които ги няма в първата. 

Друг пример за спестяване на време, но този път в Google Sheets.

Това са само 2 примера, които биха ви спестили изключително много време. Използвайте Chat GPT за всякакви подобни автоматизации.

Създайте много бързо нужните кодове

Способността на Chat GPT да пише код е на много високо ниво.

Нека видим например колко лесно може да се създаде XML карта на сайта, използвайки някои прости указания. Нужно е само да предоставим списък с URL адреси, които трябва да бъдат включени в XML картата на сайта.

Способността на Chat GPT да пише код е на много високо ниво.

Ето още един пример за бърз код, за който дори ни е обяснено къде да го поставим.

Ето още един пример за бърз код, за който дори е обяснено къде да поставим.

Това са 2 прости примера, с които само загатваме за огромния потенциал на Chat GPT при създаване на кодове. Опитайте се да го използвате и при по-сложни кодове. Ще останете впечатлени от страхотните резултати!

Създайте привлекателни заглавия и основа, върху която да създадете уникално съдържание

Знаете репликата “Content is king”. Безспорно едно от най-важните неща в оптимизацията на сайтове е съдържанието. Невинаги е лесно да се създадат заглавия на статии, които да накарат потребителите да прочетат съдържанието им. Още по-трудно е да се структурират подзаглавия, а най-трудно е да се създаде цялото съдържание. И тук отново ChatGPT идва на помощ. 

Освен че ще ви пести изключително много време, често текстовете написани от изкуствения интелект превъзхождат тези написани от хора. 

Ето ви 5 бързи предложения за заглавие на блог публикация, свързана с “дамски слънчеви очила”, разписани за секунди:

Ето ви 5 бързи предложения за заглавие на блог публикация свързана с “Дамски слънчеви очила”, разписани за секунди.

Ако си харесате едно от тях, то тогава продължавате със създаването на структурата на текста и съдържанието.

Ако си харесате едно от тях, то тогава продължавате със създаването на структурата на текста и съдържанието.

...и това е само половината от предложението за структура...

(това е само малка част от текста, който Chat GPT разписа)

Може да давате още по-детайлни инструкции, ключови думи, примери, насоки за форматиране и за създаване на съдържанието. Имате пълна свобода на действие. Поискайте точно това, от което имате нужда. 

Инструкция стъпка по стъпка как да се справите с даден проблем 

В случай че се нуждаете от помощ при разрешаването на конкретен проблем, Chat GPT е невероятно мощен инструмент. Може да го използвате за намиране на отговори на различни въпроси и разрешаване на комплексни проблеми.

Например, ако имате нужда да създадете бизнес профил в Google My Business, може да зададете вашия въпрос към ChatGPT и той ще ви предостави подробни инструкции стъпка по стъпка как да го направите. 

Например, ако имате нужда да създадете бизнес профил в Google My Business, може да зададете вашия въпрос към Chat GPT и той ще ви предостави подробни инструкции стъпка по стъпка.

Както може да видите от примера, ChatGPT предостави подробен отговор, който улесни задачата на изпълнителя.

Може да му зададете всякакви въпроси и ChatGPT ще ви помогне с подробни и полезни отговори. Ще ви предложи стъпка по стъпка инструкции за разрешаването на вашия проблем.

Може да промените и адаптирате въпроса си, като използвате предложените по-горе начини и съвети за комуникация с ChatGPT. 

Безброй начини за перифразиране на текстове

ChatGPT може да бъде от голяма полза и при перифразирането на текстове. Той предлага разнообразни алтернативи за изразяване, помага в преодоляването на трудности и “забиване” в процеса на писане, оптимизира дължината и структурата на текста и ускорява процеса на редактиране. С нарастващото развитие на изкуствения интелект и Chat GPT можем да очакваме още по-напреднали възможности за подпомагане на писателите и редакторите в бъдеще. 

Нека дадем 4 примера за перифразиране на заглавия на блог публикации в различна насока. Да си представим, че ще пишем блог публикация на тема “Почивка в Турция”, но искаме малко да променим заглавието.

В първия случай искаме заглавието да звучи по-поетично:

Да си представим, че ще пишем блог публикация на тема “Почивка в Турция”, но искаме малко да променим заглавието.

Същият пример, но този път даваме конкретна цел на Chat GPT:

Същият пример, но този път даваме конкретна цел на Chat GPT

А какво ще кажете да накараме изкуствения интелект да измисли заглавие за по-възрастната аудитория?

А какво ще кажете да накараме изкуствения интелект да измисли заглавие за по-възрастната аудитория?

И накрая нека дадем пример, който да предизвика усмивки по лицата ви.

И накрая нека дадем пример, който да предизвика усмивки по лицата ви.

Тук отново имате пълна свобода и може да извлечете всякакви текстове. Имайте предвид, че в горните примери се перифразира само заглавието. Представете си какви чудеса биха се появили при по-дълги текстове.

Заключение

Все още сме в зората на развитието на ChatGPT и в тази статия ви предоставихме само малка част от възможностите на изкуствения интелект към днешна дата.

ChatGPT се развива с всеки изминал ден и ни е трудно да си представим какво ще бъде развитието му след месец, а камо ли след година. Ако днес той не ви дава задоволителни отговори, това не означава, че утре няма да е достигнал нивото за генериране на перфектен отговор. 

Имате пълна свобода да използвате изкуствения интелект във всичко, за което се сетите. Вече има страхотни промптове (prompts = “готови запитвания”), които предоставят добри резултати. Също така се появи и ChatGPT 4, който дава още по-впечатляващи отговори, но към днешна дата е платена версия и не може да се използва безплатно. Но ако наистина искате да изведете писането си на следващото ниво, то ви съветваме да инвестирате в него. 

Chat GPT с всеки изминал ден се развива и ни е трудно да си представим какво ще бъде развитието след месец, а камо ли след година.

Според скорошни проучвания на Open Research, OpenAI и други компании, професиите изложени на най-голям риск да бъдат засегнати от изкуствения интелект са по-високо платените. Особено тези, свързани с писането на текстове и програмирането.

За ChatGPT обаче има по-положителна перспектива. Технологиите могат да повлияят на работните места, но също така биха могли да увеличат човешките способности в много сектори и да подобрят производителността и иновациите.

Няма съмнение, че Chat GPT и подобни системи, базирани на Artificial Intelligence (AI), ще принудят пазара на труда да се развива. За всеки е от решаващо значение да се адаптира, да придобие нови умения и да бъде отворен за работа в сътрудничество с AI системи.

Изкуственият интелект няма да ни замени. Ще бъдат заменени тези, които не се приспособяват лесно към новостите. Светът се променя и ние трябва да сме в крак “с модата”.

85
4
27
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.