Защо SEO в агенциите струва скъпо — подробен отговор за клиенти

Здравейте! Често по време на преговори се сблъсквам с неразбиране на цената и спецификата на SEO.

Надявам се, след прочитането й, ще Ви стане ясно: как се формира цената на SEO услугата, какъв е резултатът от нея и как се постига, защо услугата е изгодна само в дългосрочна перспектива и защо SEO не може да струва евтино.

Основната мисъл на статията, която ще Ви спести време и пари е: SEO не може да струва евтино, защото изисква висока квалификация на специалистите и множество инструменти за автоматизация. При това, за изключителни резултати по проекта са нужни съвместни усилия на клиента и агенцията. Но трябва да се отчита и «третата страна» — алгоритъмът на търсачката — само едното подписване на договор и плащането на SEO услуги няма да възвърне инвестициите моментално.

1. Какво влияе на цената на SEO от страна на клиента

SEO е комплекс от постоянни действия за развитие на Вашия сайт в три основни направления:

 • вътрешна оптимизация за търсачки;
 • контент част за взаимодействие с целевата аудитория;
 • работа с поведенчески фактори за оптимизация на ключови показатели за ефективност на бизнеса.

SEO е преди всичко инвестиция за клиентите, които вече са изградили бизнес-процесите и са се научили да монетизират трафика към своя сайт.

Цената на SEO не може да бъде еднаква за всички сайтове: всеки бизнес има различни цели и екип, конюнктура на пазара, точка на развитие и особености на бизнес-процесите.

1.1. Цели на популяризирането

Един от основополагащите моменти преди стартиране на дейностите са формиране на цели и задачи, които клиентът поставя пред изпълнителя. Без това, всяко сътрудничество ще бъде рисковано.

Колкото и да е компетентна агенцията, тя не може да реши вместо клиента какви точно цели да постави при популяризирането. Защото никой не знае по-добре от клиента особеностите на бизнеса, плановете за развитие и главното — точката, в която той се намира сега и как е попаднал там.

Колкото по-точно клиентът формулира целта, съвместно с представителя на агенцията, толкова по-точно ще бъде построена стратегията за оптимизиране и развитие на проекта. Например не просто «искам увеличаване на продажбите», а «искам N запитвания от SEO канала».

От целите и задачите пряко зависи колко часа нашите специалисти (и какви специалисти — състав и ниво на квалификация на екипа от агенцията) трябва да се отделят за тяхното постигане.

Нашите мениджъри съгласуват с клиента списъка с ключовите показатели за ефективност (KPI) за конкретния проект. След това, опирайки се на KPI за този бизнес, нашите  интернет маркетолози създават стратегия за популяризиране, разделят я на смислови блокове и за всеки блок формират списък със задачи за развитие на проекта.

Разбира се, всеки бизнес има свои KPI. Ето показатели, по които ние се ориентираме в SEO производството:

Синтетични KPI — косвено влияят на печалбата

Бизнес KPI — директно влияят на печалбата

Процент на целеви страници от сайта в индекса на търсачката

Количество регистрации / абонаменти / запитвания

Видимост на сайта в търсачката

Количество конверсии от посетители в клиенти

Посещаемост на сайта

Средна стойност на транзакцията

Количество нови/повторни посещения

Количество повторни поръчки

ROI — възвръщаемост на инвестиции

1.2. Състояние на проекта и екип

В началото на сътрудничеството ние анализираме в какво състояние приемаме проекта и формираме списък с технически препоръки за доработки по сайта. Тоест, изначално нашата задача е да се адаптира сайтът към изискванията на търсачките.

И ние стигнахме до много важен фактор, без който не трябва да се започва SEO: до момента на получаване на печалба, трябва да се заложи в бюджета, освен плащането на SEO услугите, и плащането на времето на програмисти в течение на минимум една година.

Защо в течение на цяла година? SEO е постоянно «помпане» на сайта в очите на търсещите машини и потребителите. Колкото е по-ясно на алгоритмите на Google това, което предлага Вашият сайт, толкова е по-вероятно да го покаже на посетителите в отговор на търсене. За това е необходима регулярна и комплексна работа по вътрешната оптимизация на страниците.

Вътрешната оптимизация означава съответствие на целевите страници на изискванията на търсачките. Невъзможно е просто да се купят линкове или да се навъртят поведенчески фактори — за такива неща търсачките налагат санкции на сайтовете.

Затова моментален резултат от оптимизацията за търсачки не се получава. Първите видими резултати ще се усетят не по-рано от 6 месеца след имплементиране на одита. Средно година след внедряване на одита и последващите препоръки от интернет маркетолозите, нашите клиенти наблюдават равномерна положителна динамика.

Ние се стремим да подготвим одита на сайта и техническото задание за оптимизация за 15 дни. А да го внедрят програмистите на клиентите успяват, според опита ни, средно за месец и половина.

Защо свои програмисти? Както вече споменах по-горе, SEO е повече консултация, отколкото създаване/доработка на продукта. Никой по-добре от клиента не познава неговия бизнес, никой по-добре няма да може да намери тясно профилирани специалисти точно за неговия тип проект.

Най-добре е, ако техническото задание внедряват програмистите, които са разработвали сайта, — те знаят спецификите на CMS-а и езика на програмиране, на който е написан сайта. А значи, по-бързо и по-качествено ще могат да внедрят доработките и така да ускорят резултатите от оптимизацията.

Важно е да се отчитат изискванията към SEO на етапа на разработване на нов сайт. Ако разработчиците на сайта веднага внедрят препоръките по SEO (така ще спестите пари за плащане на времето на програмистите), то сайтът ще бъде пуснат вече оптимизиран и по-бързо ще привлече потребителите от търсене (така Вие ще спестите време — най-важният ресурс в бизнеса).

Какви други специалисти от страна на клиента са нужни за сътрудничество с агенция?

Аз направих анкета сред нашите мениджъри и установих, че максимален ефект от сътрудничеството се постига, когато в екипа на клиента участва мениджър на проекта и/или щатен интернет маркетолог за работа с агенцията.

Този човек разбира спецификите на бизнеса и на професионален език показва на агенцията посока на маркетинговите активности. За да не се губи време в различни нишки на кореспонденция и да не се разсейва заетият ръководител на бизнеса, маркетологът бързо утвърждава необходимите решения, предоставя данни и организира работата на необходимите специалисти (разработчици, копирайтъри, дизайнери и други). Говорейки условно, бизнесът трябва да се занимава с бизнес, а не да се учи на маркетинг.

2. Какво влияе на цената на SEO от агенция Netpeak

На първо място това са:

 • плащане на времето на нашите специалисти, които са задействани в проекта;

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressed-supegqzfv6cf.jpg

 • използване на няколко десетки платени услуги (за планиране на задачи; различни инструменти за обработка на ключови думи; бази с ключови думи; инструменти за проверка на позиции, анализ на сайтове, визуализации, уеб-анализ).
 • Някои от тях се наложи да разработим самостоятелно, защото не бяха предложени на пазара — точно така се появиха услугите Serpstat, Ringostat и Netpeak Software;
 • използване на собствени разработки за отчетност и увеличаване на продажбите — в агенция Netpeak това са Клиентският профил и Netpeak Cloud.

Клиентски профил на Нетпик

Едно от предимствата на Netpeak е екосистемата, в която се намират специалистите. Тя помага да обменят професионален опит и да си взаимодействат, за да намират решения на сложни задачи.

Ако популяризирането на проекта на клиента изисква значителни времеви разходи за SEO (например, натоварване на повече от двама специалисти на пълно работно време), ние настройваме мощен уеб-анализ и дори създаваме за него отделен екип вътре в агенцията, който отделя 100% от работното време само на определения проект. Например, така сме настроили сътрудничеството си с OLX в Украйна.

Голяма част от печалбата използваме за автоматизация на процесите, тестване на нови инструменти, повишаване на квалификацията на нашите специалисти, а също така създаване на нови услуги и отдели за удобство на клиентите и ефективното решение на техните бизнес-задачи.

Този подход ни помогна за 11 години да пораснем от малка агенция в Одеса до международна група компании с 400+ служители. Ние сме убедени, че главното при работата е яснота, скорост и прозрачност. Затова имаме над 1500 истории на успешни проекти. А най-доброто доказателство са кейсовете.

2.1. Какво влиза в услугата - SEO от Netpeak

Ние условно разделяме оптимизацията за търсачки на два основни етапа.

2.1.1. Технически SEO одит на сайта

Това е първият етап на оптимизация. Той е най-трудоемък и продължителен:

 • анализираме сайта на клиента, тематиката и конкурентите;
 • разработваме стратегия и план за развитие;
 • събираме и групираме ключови думи, формираме първично семантично ядро;
 • създаваме структура на сайта въз основа на семантичното ядро;
 • съставяме техническо задание за оптимизация на сайта.

2.1.2. Постоянни действия

Пример за ежемесечни действия по оптимизиране на сайта:

 • настройваме вътрешно налинкване и увеличаваме вътрешната тежест на важни за оптимизацията страници и раздели;
 • оптимизираме информационното съдържание на сайта;
 • оптимизираме индексацията на целевите страници;
 • правим структурата на сайта удобна за потребителите;
 • оптимизираме линк профила;
 • увеличаваме коефициента на конверсия от посетители в клиенти;
 • поетапно оптимизираме страници по раздели и категории.

3. Как да изберем подходящ начин на плащане в SEO

В Netpeak съществува минимална цена на SEO. Тя е изчислена на базата на предполагаемите времеви разходи за реализация на планираните задачи, нужни за среден проект, за да може той да постигне ненулев ROI.

Но трябва да се помни, че оптимизацията за търсачки е трудно да се ограничи до един и същ списък от действия за всеки. Средни цени могат да се определят само за два подобни проекта с еднакви показатели на ефективност и екипи на страната на клиента, които ще внедряват доработките. Затова ние изчисляваме стойността на оптимизация за всеки проект индивидуално.

Също така имаме различни начини за плащане на услугите за удобство на клиентите.

Индивидуалните планове за оптимизация с почасова отчетност носят резултати, когато клиентът е готов да отделя много време за съгласуване и подробно вниква в нюансите на оптимизация на неговия проект.

Също така, за тясноспециализирано решение на индивидуални задачи по проекти ние предлагаме почасови консултации. Целият списък с услуги по SEO е на нашия сайт.

Изводи

 1. В SEO услугата на първи етап (до започване на непосредствено действие по оптимизация) ние включваме одит на сайта, съставяне на техническо задание по отстраняване на грешките и внедряване на доработки по техническото задание. Втори етап — последващи регулярни действия по вътрешна оптимизация на сайта.
 2. На цената на SEO влияят:
 • състав на екипа на клиента и скорост на внедряване на техническото задание от агенцията;
 • цели и състояние на проекта на клиента;
 • обем от време, отделено по проекта от специалистите на агенцията;
 • състав и компетенции на екипа от агенцията.
 1. Ние не даваме обещания, че ще изведем сайта на клиента в топ на резултатите от търсене. Гаранция (да сме честни) нито една SEO-агенция не може да даде, защото не е собственик на търсачката Google. Оценяването на резултатите от SEO е добре да се прави не по-рано от 6 месеца след внедряване на одита.
 2. В дългосрочна перспектива е логично да доверите развитието на сайта на агенция. Защото агенцията има отработена последователност на действия, има голям екип от опитни служители, инструменти за автоматизация и прозрачна отчетност. Инвестициите на началния етап на пръв поглед са големи, но в дългосрочна перспектива клиентът получава голяма възвръщаемост - ROI.
 3. Ние се стараем да постигаме KPI на конкретния бизнес. В Клиентския профил ние показваме отчети за посещаемост и продажби на сайта с филтър по трафик от безплатното търсене. Независимо от нюансите (процентът на бранд трафика може да се променя), отчетите помагат да се пресметне възвръщаемостта на инвестициите (ROI).
 4. При избор на схеми за сътрудничество, трябва да се отчита нивото на Вашата въвлеченост в процеса. Ако са основно базови действия по оптимизацията на сайта, ще е подходящ «SEO с абонаментно плащане». Ако сте готови да инвестирате време и пари в задълбочена работа по оптимизирането, нашите мениджъри ще подберат комплекс от индивидуални услуги конкретно за Вашия бизнес.
 5. Да се замислите за SEO, което се предлага от Netpeak, си струва тогава, когато сте готови да развивате своя бизнес в дългосрочна перспектива. Тоест инвестициите имат дългосрочна възвръщаемост и само ако клиентът ще работи над проекта заедно с агенцията.

https://images.netpeak.net/blog/imgonline-com-ua-compressed-nradxlkywirad.jpg

SEO е като изучаване на труден чужд език: преподавателят може да определи нивото на знание на езика, според тези резултати да състави учебна програма и да поставя задачи. Резултатите на ученика зависят от самия него — ще мине ли той теста, ще прави ли домашните и ще посещава ли часовете редовно, в течение на няколко години. Да, и само по себе си посещението не гарантира резултат: важно е как е мотивиран и дали е усърден ученикът.

Надявам се, да ми се е получило да изясня основните аспекти при ценообразуването в SEO. Ако все пак са останали въпроси за цената на оптимизацията за търсачки, задавайте ги в коментарите, ще поясня подробно.

6
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.