Комплексен
CRM маркетинг

Комплексни CRM маркетинг услуги за онлайн магазини и корпоративни сайтове.

Настройваме редовна и системна комуникация с Вашите клиенти през email, messenger, SMS и push известия.

Увеличаваме лоялността, средната стойност на поръчка и повторните продажби.
Нашите клиенти в България
Email & Messenger могат да станат значим канал за продажби на бизнеса ви. На клиентите ни той осигурява до 15% от общия приход при сравнително малки разходи.

Всичко се обяснява с лесния закон в маркетинга — по-лесно и евтино е да продаваме на постоянни клиенти, отколкото да търсим нови.

Николай Галинов
Head of CRM Marketing

Решаваме бизнес задачи с помощта на email, messenger и push известия

Активно увеличение на база с потенциални клиенти
Създаваме Customer Journey Map и техническо задание за форми, pop-up прозорци и специални предложения за събиране на контакти от потребители в сайта.
01
Увеличение на продажби и средна стойност на поръчка
С помощта на детайлно сегментиране и таргетиране на промоционални бюлетини увеличаваме продажбите. На потребители, извършили поръчка, предлагаме допълнителни продукти или обслужване.
02
Увеличение на конверсия от потребител в покупател
Използваме система от тригерни писма за потребители, които са посещавали сайта, но не са извършили целево действие, с релевантен асортимент и специални условия.
03
Стимулиране на повторни продажби и ръст на LTV на клиент
Системната комуникация допринася за повторни продажби - така еднократните клиенти стават редовни.
04
Реактивация на «заспали клиенти»
Колко клиенти имате, които са купили само веднъж и повече не са се върнали? Ще направим RFM анализ и ще подготвим предложение за всяка група и ще върнем тези, които са правили покупка, но не са станали постоянни клиенти
05
Ръст на лоялност и разпознаваемост на бранда
Ненатрапчиво, но постоянно споделяме с аудиторията полезен контент. Така увеличаваме доверието към бранда и разпознаваемостта му.
06

Защо Email, Messenger и Push?

1
Ниска цена за изпращане на съобщения
Средна цена за един email е $0,002.
2
Висока конверсия
Конверсията в транзакция на добре настроен email инструмент е съществено по-голяма в сравнение с други канали на трафик. Например конверсията на тригерни писма в онлайн магазин може да достигне 5-7% в сравнение с 1-2% от онлайн реклама. Конверсия на промо писма — 8-14%.
3
Сегментиране на база
по интереси и други параметри допринася за увеличение на конверсията, благодарение на персонализирани предложения.
4
Връщане на потребители
Това е отличен инструмент за финализиране на изоставени колички и допълнителни продажби на съпътстващи продукти.

Какво включва услугата CRM маркетинг от Netpeak?

Изготвяме стратегия

Анализираме конкуренти за откриване на успешни формати и активации.

Избираме подходящи инструменти и видове бюлетини.

Изготвяме план за работа.

Настройваме email инструмента

Проверяваме пощенски сървър, показатели за спам и доставка на писма.

Настройваме коректен уеб анализ и събиране на данни.

Подготвяме контент за бюлетини

Създаваме контент план на продаващи и информационни писма.

Оформяме писма и написваме текст.

Развиваме базата с абонати

Създаваме карта на потребителския път.

Създаваме механизъм за събиране на нови абонати (pop-up и статични форми).

Изготвяме технически задания

за програмисти — добавяне на форми в сайта, създаване на тригери.

за дизайнери — рисуване на банери за писмата.

Работим с база абонати и сегменти от аудиторията

Обработваме, актуализираме и сегментираме съществуващата база.

Правим RFM анализ.

Създаваме система от тригерни писма

Тригери за прегледани продукти;
Тригери за продукти в кошницата;
Тригери за регистрация;
Тригери за поръчка;
Тригери за статуса на поръчката;
Тригери за последващо обслужване (отзив, cross продажба);
Custom тригери за събития и сегменти.

Редовно пращаме и оптимизираме писма

Пращаме автоматични и ръчни писма.

Обмисляме хипотези за подобрение на показателите.

Правим А/Б тест за определяне на най-добра хипотеза, която да приложим като постоянна практика.

Ежемесечно правим отчетност с основни KPI

Синтетични KPI на CRM маркетинга:
○ Open Rate (OR) – съотношение на броя на отворените писма спрямо изпратените.
○ Click-Through-Rate (CTR) – процент на потребители, които са натиснали върху кликаем елемент в писмото: линк, бутон или изображение.
○ Click-to-Open-Rate (CTOR) – съотношение на броя уникални кликвания спрямо уникалните открития на писмото.

Репутационни KPI
○ Bounce Rate – съотношение на недоставени писма към изпратени;
○ Spam Complaint Rate – процент писма, отбелязани от потребителите като спам;
○ Unsubscribe Rate – процент потребители, които са спрели абонамента.

Бизнес KPI
○ ROMI – възвръщаемост на инвестиции.
○ CPO – цена за запитване.

Изготвяме стратегия
 • Анализираме конкуренти за откриване на успешни формати и активации.
 • Избираме подходящи инструменти и видове бюлетини.
 • Изготвяме план за работа.
Настройваме email инструмента
 • Проверяваме пощенски сървър, показатели за спам и доставка на писма.
 • Настройваме коректен уеб анализ и събиране на данни.
Подготвяме контент за бюлетини
 • Създаваме контент план на продаващи и информационни писма.
 • Оформяме писма и написваме текст.
Развиваме базата с абонати
 • Създаваме карта на потребителския път.
 • Създаваме механизъм за събиране на нови абонати (pop-up и статични форми).
Изготвяме технически задания
 • за програмисти — добавяне на форми в сайта, създаване на тригери;
 • за дизайнери — рисуване на банери за писмата.
Работим с база абонати и сегменти от аудиторията
 • Обработваме, актуализираме и сегментираме съществуващата база.
 • Правим RFM анализ.
Създаваме система от тригерни писма
 • Тригери за прегледани продукти;
 • Тригери за продукти в кошницата;
 • Тригери за регистрация;
 • Тригери за поръчка;
 • Тригери за статуса на поръчката;
 • Тригери за последващо обслужване (отзив, cross продажба);
 • Custom тригери за събития и сегменти.
Редовно пращаме и оптимизираме писма
 • Пращаме автоматични и ръчни писма.
 • Обмисляме хипотези за подобрение на показателите.
 • Правим А/Б тест за определяне на най-добра хипотеза, която да приложим като постоянна практика.
Ежемесечно правим отчетност с основни KPI
Синтетични KPI на CRM маркетинга:
○ Open Rate (OR) – съотношение на броя на отворените писма спрямо изпратените.
○ Click-Through-Rate (CTR) – процент на потребители, които са натиснали върху кликаем елемент в писмото: линк, бутон или изображение.
○ Click-to-Open-Rate (CTOR) – съотношение на броя уникални кликвания спрямо уникалните открития на писмото.

Репутационни KPI
○ Bounce Rate – съотношение на недоставени писма към изпратени;
○ Spam Complaint Rate – процент писма, отбелязани от потребителите като спам;
○ Unsubscribe Rate – процент потребители, които са спрели абонамента.

Бизнес KPI
○ ROMI – възвръщаемост на инвестиции.
○ CPO – цена за запитване.

Инструменти и видoве писма, които ползваме

Тригерни писма
Настройваме стандартни и къстъм тригери: изоставена количка, прегледани продукти, отново в наличност и други тригери за събития.
Welcome серия
 Автоматизирана серия от писма, която се изпраща на всеки нов потребител със зададена честота и съобщения, за да го предразположи за покупка.
Промо писма
Съобщения за акции, промо кодове и специални предложения по сегментирана база клиенти.
Информационни писма
Формираме експертност и лоялност сред целева аудитория като пращаме интересен контент.
Служебни и транзакционни мейли
Настройваме автоматични писма за потвърждаване на абониране, информация за статуса на поръчката, стимулиране на отзиви, кросс продажби или обслужване.

Акции, свързани със събития
Създаваме масови и персонализирани имейли за обществени и лични събития.
Реактивация на базата
Настройваме серия за реактивация на потребители, които отдавна не взаимодействат с бюлетина.
Анкети
Правим email анкетиране за задълбочено проучване на аудиторията и детайлно сегментиране.
Използваме допълнителни канали за комуникация
Настройваме push известия в браузъра, Viber и SMS.
RFM анализ
Разделяме клиентите на групи спрямо честота, сума и давност на транзакция, за да открием най-ценните потребители и да подготвим персонализирани предложения с висок ROI.
Инструменти и технологии, които използваме за многоканални комуникации
ContactPigeon
eSputnik
MailChimp
ContactPigeon
Инструмент за многоканални кампании с централизирано управление на работния процес. Ефективно изграждане на комуникация с клиента чрез ключови канали: email, push известия, SMS, Messenger, on-site съобщения.
eSputnik
Инструмент за автоматизация на маркетинг. За малкия бизнес подходящите инструменти са: email бюлетини, SMS известия, Viber известия, web push известия и mobile push известия. За големи бизнеси са включени готови решения за автоматизация на бюлетини, задълбочено сегментиране на базата и отчитане на няколко езикови версии.
MailChimp
Една от най-популярните платформи за имейл маркетинг с много възможности за управление на базата с абонати, създаване на кампании и автоматизации, отчитане на резултати и анализ. Последните години претърпя много ъпдейти и вече може да се нарече all‑in‑one маркетинг платформа с възможност за интеграция с много външни ресурси.
Потвърждение на нашата експертност
С какво да помогнем?
Какво казват нашите клиенти?
Получи консултация
От 2006 годината помагаме на малки и големи бизнеси да увеличават продажбите и печалбата си с помощта на дигиталния маркетинг.

Над 4 000 клиенти вече усетиха резултатите от инвестицията в онлайн маркетинг инструменти.

Изпратете ни заявка и нашите специалисти ще подготвят предложение за дигитален маркетинг за Вашия бизнес.
Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и да имате възможност за предоставяне на обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро потребителско изживяване.
OK