Комплексен
CRM маркетинг

Комплексни CRM маркетинг услуги за онлайн магазини и корпоративни сайтове.

Настройваме редовна и системна комуникация с Вашите клиенти през email, messenger, SMS и push известия.

Увеличаваме лоялността, средната стойност на поръчка и повторните продажби.
Netpeak — преміум-партнер Instagram
Нашите клиенти в България
Bazar.bg клиент на Netpeak
Техномаркет клиент на Netpeak
Mania клиент на Netpeak
Ikea клиент на Netpeak
OLX клиент на Netpeak
HomeMax клиент на Netpeak
A1 клиент на Netpeak
Decathlon клиент на Netpeak
TESY клиент на Netpeak
Teodor клиент на Netpeak
I&G Brokers клиент на Netpeak
Email & Messenger могат да станат значим канал за продажби на бизнеса ви. На клиентите ни той осигурява до 15% от общия приход при сравнително малки разходи.

Всичко се обяснява с лесния закон в маркетинга — по-лесно и евтино е да продаваме на постоянни клиенти, отколкото да търсим нови.

Николай Галинов
Head of CRM Marketing

Решаваме бизнес задачи с помощта на email, messenger и push известия

 • Активно увеличение на база с потенциални клиенти
  Създаваме Customer Journey Map и техническо задание за форми, pop-up прозорци и специални предложения за събиране на контакти от потребители в сайта.
  01
 • Увеличение на продажби и средна стойност на поръчка
  С помощта на детайлно сегментиране и таргетиране на промоционални бюлетини увеличаваме продажбите. На потребители, извършили поръчка, предлагаме допълнителни продукти или обслужване.
  02
 • Увеличение на конверсия от потребител в покупател
  Използваме система от тригерни писма за потребители, които са посещавали сайта, но не са извършили целево действие, с релевантен асортимент и специални условия.
  03
 • Стимулиране на повторни продажби и ръст на LTV на клиент
  Системната комуникация допринася за повторни продажби - така еднократните клиенти стават редовни.
  04
 • Реактивация на «заспали клиенти»
  Колко клиенти имате, които са купили само веднъж и повече не са се върнали? Ще направим RFM анализ и ще подготвим предложение за всяка група и ще върнем тези, които са правили покупка, но не са станали постоянни клиенти
  05
 • Ръст на лоялност и разпознаваемост на бранда
  Ненатрапчиво, но постоянно споделяме с аудиторията полезен контент. Така увеличаваме доверието към бранда и разпознаваемостта му.
  06

Защо Email, Messenger и Push?

1
Ниска цена за изпращане на съобщения
Средна цена за един email е $0,002.
2
Висока конверсия
Конверсията в транзакция на добре настроен email инструмент е съществено по-голяма в сравнение с други канали на трафик. Например конверсията на тригерни писма в онлайн магазин може да достигне 5-7% в сравнение с 1-2% от онлайн реклама. Конверсия на промо писма — 8-14%.
3
Сегментиране на база
по интереси и други параметри допринася за увеличение на конверсията, благодарение на персонализирани предложения.
4
Връщане на потребители
Това е отличен инструмент за финализиране на изоставени колички и допълнителни продажби на съпътстващи продукти.

Какво включва услугата CRM маркетинг от Netpeak?

Изготвяме стратегия

Анализираме конкуренти за откриване на успешни формати и активации.

Избираме подходящи инструменти и видове бюлетини.

Изготвяме план за работа.

Настройваме email инструмента

Проверяваме пощенски сървър, показатели за спам и доставка на писма.

Настройваме коректен уеб анализ и събиране на данни.

Подготвяме контент за бюлетини

Създаваме контент план на продаващи и информационни писма.

Оформяме писма и написваме текст.

Развиваме базата с абонати

Създаваме карта на потребителския път.

Създаваме механизъм за събиране на нови абонати (pop-up и статични форми).

Изготвяме технически задания

за програмисти — добавяне на форми в сайта, създаване на тригери.

за дизайнери — рисуване на банери за писмата.

Работим с база абонати и сегменти от аудиторията

Обработваме, актуализираме и сегментираме съществуващата база.

Правим RFM анализ.

Създаваме система от тригерни писма

Тригери за прегледани продукти;
Тригери за продукти в кошницата;
Тригери за регистрация;
Тригери за поръчка;
Тригери за статуса на поръчката;
Тригери за последващо обслужване (отзив, cross продажба);
Custom тригери за събития и сегменти.

Редовно пращаме и оптимизираме писма

Пращаме автоматични и ръчни писма.

Обмисляме хипотези за подобрение на показателите.

Правим А/Б тест за определяне на най-добра хипотеза, която да приложим като постоянна практика.

Ежемесечно правим отчетност с основни KPI

Синтетични KPI на CRM маркетинга:
○ Open Rate (OR) – съотношение на броя на отворените писма спрямо изпратените.
○ Click-Through-Rate (CTR) – процент на потребители, които са натиснали върху кликаем елемент в писмото: линк, бутон или изображение.
○ Click-to-Open-Rate (CTOR) – съотношение на броя уникални кликвания спрямо уникалните открития на писмото.

Репутационни KPI
○ Bounce Rate – съотношение на недоставени писма към изпратени;
○ Spam Complaint Rate – процент писма, отбелязани от потребителите като спам;
○ Unsubscribe Rate – процент потребители, които са спрели абонамента.

Бизнес KPI
○ ROMI – възвръщаемост на инвестиции.
○ CPO – цена за запитване.

 • Изготвяме стратегия
  • Анализираме конкуренти за откриване на успешни формати и активации.
  • Избираме подходящи инструменти и видове бюлетини.
  • Изготвяме план за работа.
 • Настройваме email инструмента
  • Проверяваме пощенски сървър, показатели за спам и доставка на писма.
  • Настройваме коректен уеб анализ и събиране на данни.
 • Подготвяме контент за бюлетини
  • Създаваме контент план на продаващи и информационни писма.
  • Оформяме писма и написваме текст.
 • Развиваме базата с абонати
  • Създаваме карта на потребителския път.
  • Създаваме механизъм за събиране на нови абонати (pop-up и статични форми).
 • Изготвяме технически задания
  • за програмисти — добавяне на форми в сайта, създаване на тригери;
  • за дизайнери — рисуване на банери за писмата.
 • Работим с база абонати и сегменти от аудиторията
  • Обработваме, актуализираме и сегментираме съществуващата база.
  • Правим RFM анализ.
 • Създаваме система от тригерни писма
  • Тригери за прегледани продукти;
  • Тригери за продукти в кошницата;
  • Тригери за регистрация;
  • Тригери за поръчка;
  • Тригери за статуса на поръчката;
  • Тригери за последващо обслужване (отзив, cross продажба);
  • Custom тригери за събития и сегменти.
 • Редовно пращаме и оптимизираме писма
  • Пращаме автоматични и ръчни писма.
  • Обмисляме хипотези за подобрение на показателите.
  • Правим А/Б тест за определяне на най-добра хипотеза, която да приложим като постоянна практика.
 • Ежемесечно правим отчетност с основни KPI
  Синтетични KPI на CRM маркетинга:
  ○ Open Rate (OR) – съотношение на броя на отворените писма спрямо изпратените.
  ○ Click-Through-Rate (CTR) – процент на потребители, които са натиснали върху кликаем елемент в писмото: линк, бутон или изображение.
  ○ Click-to-Open-Rate (CTOR) – съотношение на броя уникални кликвания спрямо уникалните открития на писмото.

  Репутационни KPI
  ○ Bounce Rate – съотношение на недоставени писма към изпратени;
  ○ Spam Complaint Rate – процент писма, отбелязани от потребителите като спам;
  ○ Unsubscribe Rate – процент потребители, които са спрели абонамента.

  Бизнес KPI
  ○ ROMI – възвръщаемост на инвестиции.
  ○ CPO – цена за запитване.

Инструменти и видoве писма, които ползваме

 • Тригерни писма
  Настройваме стандартни и къстъм тригери: изоставена количка, прегледани продукти, отново в наличност и други тригери за събития.
 • Welcome серия
   Автоматизирана серия от писма, която се изпраща на всеки нов потребител със зададена честота и съобщения, за да го предразположи за покупка.
 • Промо писма
  Съобщения за акции, промо кодове и специални предложения по сегментирана база клиенти.
 • Информационни писма
  Формираме експертност и лоялност сред целева аудитория като пращаме интересен контент.
 • Служебни и транзакционни мейли
  Настройваме автоматични писма за потвърждаване на абониране, информация за статуса на поръчката, стимулиране на отзиви, кросс продажби или обслужване.

 • Акции, свързани със събития
  Създаваме масови и персонализирани имейли за обществени и лични събития.
 • Реактивация на базата
  Настройваме серия за реактивация на потребители, които отдавна не взаимодействат с бюлетина.
 • Анкети
  Правим email анкетиране за задълбочено проучване на аудиторията и детайлно сегментиране.
 • Използваме допълнителни канали за комуникация
  Настройваме push известия в браузъра, Viber и SMS.
 • RFM анализ
  Разделяме клиентите на групи спрямо честота, сума и давност на транзакция, за да открием най-ценните потребители и да подготвим персонализирани предложения с висок ROI.
Инструменти и технологии, които използваме за многоканални комуникации
ContactPigeon
Инструмент за многоканални кампании с централизирано управление на работния процес. Ефективно изграждане на комуникация с клиента чрез ключови канали: email, push известия, SMS, Messenger, on-site съобщения.
Потвърждение на нашата експертност
Netpeak - Facebook Marketing Partner
Netpeak - Google Premier Partner
Netpeak - официален партньор на Yandex.Direct
Netpeak - официален партньор на Bing Ads
Netpeak - официален партньор на MyTarget
Какво казват нашите клиенти?
Получи консултация
От 2006 годината помагаме на малки и големи бизнеси да увеличават продажбите и печалбата си с помощта на дигиталния маркетинг.

Над 4 000 клиенти вече усетиха резултатите от инвестицията в онлайн маркетинг инструменти.

Изпратете ни заявка и нашите специалисти ще подготвят предложение за дигитален маркетинг за Вашия бизнес.
Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и да имате възможност за предоставяне на обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро потребителско изживяване.
OK