SEO
1719586200

Е-E-A-T на Google - подобрете SEO с доверие и авторитет

В света на SEO разбирането и прилагането на концепцията E-E-A-T на Google е от ключово значение за успешното класиране на вашия уебсайт. Тя е важен фактор в алгоритъма на Google, който влияе на качеството на съдържанието и неговото класиране в резултатите от търсенето. В тази статия ще разгледаме какво точно представлява E-E-A-T и как може да помогне за подобряване на SEO.

Разбирането на тези принципи и прилагането им може значително да подобри SEO и да осигури висококачествена информация за потребителите. Тези критерии са особено важни за сайтове, свързани със здраве, финанси и други чувствителни теми, където точността и надеждността са от ключово значение.

В това ръководство ще разгледаме какво представлява E-E-A-T и как може да помогне за SEO оптимизацията на вашия сайт.

Какво е E-E-A-T?

E-E-A-T е абревиатура, която означава Experience (опит), Expertise (експертиза), Authoritativeness (авторитет) и Trustworthiness (доверие).

Тази концепция е въведена от Google и публикувана в Search Quality Rater Guidelines през 2014 г. и е претърпяла няколко промени оттогава, като последната актуализация през декември 2022 г. добави допълнителното "E" за опит.

Целта на E-E-A-T е да гарантира, че съдържанието, което се класира високо в Google, е създадено от хора с доказан опит, експертиза и авторитет в съответната област, и че е достоверно.

Защо E-E-A-T е важен за SEO?

През последните години концепцията E-E-A-T на Google постепенно се превърна в гореща тема в SEO общността по света, като проучване на една от последните актуализации на Google (Core Update от август 2023 г.), показва, че уебсайтовете с висок E-E-A-T са извлекли значителни ползи.

При драстичното увеличаване на нискокачественото съдържание, генерирано от изкуствен интелект, със сигурност беше логично Google да предприеме мерки, за да гарантира, че то няма да замени съдържанието, написано от човек със значително ниво на знания и опит.

Нека разгледаме по-подробно всеки един от тези компоненти и как можем да ги приложим в нашия онлайн бизнес.

Domain 22.08.23 visibility 08.09.23 visibility Percentage change Absolute change
reddit.com 141.983 233.820 64.68% 91.8365
cambridge.org 589.548 659.742 11.91% 70.1941
wiktionary.org 318.479 388.115 21.87% 69.6359
britannica.com 655.446 722.745 10.27% 67.2983
instagram.com 688.145 753.172 9.45% 65.0269
facebook.com 854.838 917.428 7.32% 62.5904
apple.com 204.592 266.810 30.41% 62.218
merriam-webster.com 1094.693 1152.661 5.30% 57.9674
webmd.com 201.383 243.851 21.09% 42.468
quora.com 74.715 115.758 54.93% 41.0427
pinterest.com 291.363 331.412 13.75% 40.0489

E-E-A-T фактор за класиране ли е?

Въпреки че E-E-A-T сам по себе си не е директен фактор за класиране, Google използва различни сигнали, които са част от концепцията, за да определи качеството на уебсайта, което може да окаже влияние върху класирането.

Извод: ако съдържанието ви е подходящо и отговаря на всички изисквания на E-E-A-T, има голям шанс да се представи добре в търсенето.

Компоненти на E-E-A-T: как да ги използваме в практиката?

Опит (Experience)

Качественото съдържание трябва да показва непосредствения опит на автора по темата. Това гарантира, че всички прозрения и предложения са автентични и изпитани на практика. Това е особено важно в контекста на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, защото той никога не може да демонстрира истински опит в нещо.

Може да прави предположения за човешките преживявания, но съдържанието, което генерира, никога няма да бъде истински уникално. Опитът е ключов фактор за разграничаване на съдържанието, създадено от хора и от ИИ. Например, статия за туристически дестинации, написана от човек, който лично е посетил местата, ще бъде оценена по-високо.

Ето защо Google започва все повече да класира сайтове като Quora и Reddit, защото смята, че там е мястото, където потребителя може да открие реални отзиви. Дали е така… това е тема на друга статия.

Експертиза (Expertise)

Експертизата се отнася до степента на знания и умения, демонстрирани в съдържанието или от автора. Важно е авторите да имат необходимата квалификация и опит в съответната област. Това може да включва:

 • биографии на авторите, които показват опит и квалификация;
 • цитиране на източници и проучвания, които подкрепят вашите твърдения;
 • публикации на гости - признати експерти в дадена област.

Авторитет (Authoritativeness)

Авторитетността се отнася до цялостната репутация на уебсайта или лице в дадена индустрия до степен, в която създателят на съдържание е основен източник по темата.

Това може да се демонстрира най-добре по следните начини:

 • добре структурирано съдържание, обхващащо всички области или аспекти на дадена тема;
 • цитиране на други релевантни и авторитетни сайтове чрез обратни връзки (Baclinks) или споменавания;
 • изграждане и представяне на силен дигитален профил или лична марка, които да ви позиционират като експерт по дадена тема.

Ако разгледаме тези аспекти по-подробно, авторитетът по темата се постига най-добре чрез солидна стратегия за съдържание, гарантираща, че покривате всичко, което вашият потенциален потребител ще иска да знае.

Най-добрият начин да докажете авторитет по дадена тема, е да демонстрирате опит във всички различни области на посочената тема. Колкото повече висококачествено съдържание се индексира успешно от Google, толкова по-авторитетен е сайтът по дадена тема.

Въпреки че се водят постоянни дискусии дали обратните връзки имат толкова голямо влияние върху класирането колкото преди, те все още са добър показател за авторитетността на даден сайт. Ако друг авторитетен източник поставя връзки към вашия сайт, или се позовава на информация, която сте публикували, това е силен сигнал, че може да ви се има доверие и притежавате определено ниво на авторитет и надеждност.

Надеждност (Trustworthiness)

Надеждността е в центъра на концепцията и се постига чрез комбинацията от опит, експертиза и авторитет. Надеждността на съдържанието и уебсайта е ключов фактор за Google. За да увеличите допълнително надеждността на сайта си:

 • осигурете ясна и прозрачна информация за контакти;
 • добавете информация “За нас”, като включите лицата, които стоят зад уебсайта;
 • стимулирайте оставянето на отзиви във вашия сайт или Google Business профила ви;
 • използвайте HTTPS за сигурност на сайта;
 • настройте HTTP Security хедъри;
 • публикувайте ясни политики за поверителност и общи условия.

Защо E-E-A-T е толкова важен?

Google, както и много други технологични гиганти, се стреми да намали дезинформацията и вредното нискокачествено съдържание, което се появява в неговите платформи. Тъй като все по-голяма част от ежедневието ни и решенията ни се влияят от информация в интернет, е ясно защо.

Google дава отличен пример защо E-E-A-T е важен в своя ъпдейт за добавянето на още едно “E” (опит). Някой, който търси как да попълни правилно данъчната си декларация, ще иска да види съдържание, създадено от експерт в областта на счетоводството, като например данъчен съветник или счетоводител, за да е сигурен, че получава точна и надеждна информация.

Какво е YMYL и защо е важно, когато става въпрос за E-E-A-T?

YMYL е съкращение от Your Money or Your Life (твоите пари или твоя живот). Но въпреки буквата „М“ в заглавието, не става въпрос само за пари. YMYL всъщност обхваща всичко, за което се счита, че засяга здравето, благосъстоянието, безопасността или финансовата сигурност на хората.

Например, ако вашият бизнес е в някоя от следните индустрии, той ще се счита за част от YMYL:

 • застраховане;
 • кредити;
 • банково дело;
 • медицински услуги и продукти;
 • право;
 • инвестиции;
 • новини по важни теми като политика или бизнес;
 • социални услуги и др.

За тези теми Google е особено строг по отношение на E-E-A-T. Уебсайтове, които създават YMYL съдържание, трябва да демонстрират високо ниво на доверие, експертиза и авторитет.

Заключителни мисли

E-E-A-T на Google е ключов фактор за SEO, който не бива да се пренебрегва. Като се фокусирате върху експертността, авторитетността, надеждността и опитността на своето съдържание, можете значително да подобрите класирането на сайта си и да предоставите повече стойност на потребителите му. Въоръжени с тези знания, можете да започнете да изграждате по-добро, по-надеждно и по-авторитетно онлайн присъствие.


1
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.