Вече 14 години оптимизираме сайтове за ръст на бизнеса и печалбата, а не за позиции в търсачките.

Успяхме да го направим над 1000 пъти заедно с наши клиенти за техния онлайн бизнес: корпоративни сайтове, Marketplace платформи, сайтове за обяви, онлайн магазини, сайтове за услуги и информационни проекти.

[SEO 2.0]
оптимизация на сайт

Netpeak — преміум-партнер Instagram
Нашите клиенти в България
Bazar.bg клиент на Netpeak
Техномаркет клиент на Netpeak
Mania клиент на Netpeak
Ikea клиент на Netpeak
OLX клиент на Netpeak
HomeMax клиент на Netpeak
A1 клиент на Netpeak
Decathlon клиент на Netpeak
TESY клиент на Netpeak
Teodor клиент на Netpeak
I&G Brokers клиент на Netpeak
[SEO 2.0] е идеалната услуга за клиенти, които вече имат опит в оптимизиране на сайта си заедно с друга агенция. Така най-добре се усеща разликата в начина на работа и резултата, който тя дава.
Николай Галинов
Head of SEO

Предимства на [SEO 2.0] оптимизация на сайтове

Експертност

 • 73 специалисти в 6 отделни SEO екипa, от които един специализира изцяло за българския пазар
 • 15 години опит в SEO
 • Над 1000 реализирани проекта за SEO оптимизация
 • 320 проекта в работа точно сега
 • Система за обучение и обмяна на опит и форум за вътрешно ползване
Защо това е важно?
Бързо можем да заместим един специалист или дори екип. Вероятно вече имаме опит в оптимизиране на проект, подобен на Вашия.
Предимства

Процес

Защо това е важно?
Списъкът със задачи, техният смисъл и приоритет са винаги ясни за клиента, и са съгласувани с него. Екипът покрива всички SEO дейности.
Предимства
 • Работен план за всеки месец с възможност за корекция
 • Автоматизация на рутинни действия
 • Контрол на качеството на няколко нива: Тим лидер на екипа, Мениджър на проекта
 • Собствен линкбилдинг и копирайтинг отдел за български и чуждестранни проекти

Технологичност

 • Netpeak Checker — инструмент за извличане на резултати от търсенето, масов анализ и сравнение на сайтове
 • Netpeak Spider — инструмент за редовен SEO одит, откриване на грешки и системен технически анализ на сайтове
Също така, използваме Google Tag Manager, Measurement Protocol, собствени скриптове за анализ на ключовите параметри в сайта.
Продукти на Netpeak Group за SEO:
Serpstat — многофункционална SEO платформа за ежедневен мониторинг на видимостта на сайта, анализ на външната линк маса, семантичен анализ и анализ на конкуренцията.
Повече продукти

Прозрачност

За пълна прозрачност за клиента създадохме Клиентския профил на Netpeak
Той осигурява:
 • отчет за извършената от специалистите работа
 • наблюдение на динамиката на ключови показатели за ефективност
 • захранване на сметка, проверка на движения по сметката, запитване за счетоводни документи

Репутация

Netpeak работи от 2006 година насам. Можете да се запознаете с нашето портфолио, успешно реализирани проекти в различни ниши и отзиви от клиенти.
Научи повече

Резултат

Ние сме ROI-ориентирана агенция. Клиентите започват работа с нас благодарение на детайлно бизнес предложение и добра стратегия, портфолио и case studies.
Научи повече
Добре знаем, че при всеки проект може да има трудности и пречки. Ако възникнат проблеми или резултатите не отговарят на очакванията, ние честно го съобщаваме и концентрираме усилията си в търсенето на решение, а не в избягването на неприятна ситуация.
Но продължават да работят с нас дългосрочно, само ако видят финансов резултат: ръст на клиенти, приходи и печалба, които надвишават разходите за оптимизация.

 • Експертност
  Предимства:
  • 73 SEO специалисти в 6 отделни SEO екипa, от които един специализира изцяло за българския пазар;
  • 15 години опит в SEO;
  • Над 1000 реализирани проекта за SEO оптимизация;
  • 320 проекта в работа точно сега;
  • Система за обучение и обмяна на опит и форум за вътрешно ползване.
  Защо това е важно?
  Бързо можем да заместим един специалист или дори екип. Вероятно вече имаме опит в оптимизиране на подобен проект.
 • Процес
  Предимства:
  • Работен план за всеки месец с възможност за корекция;
  • Aвтоматизация на рутинни действия;
  • Контрол на качеството на няколко нива: Тим лидер на екипа, Мениджър на проекта, Мениджър на услугата [SEO 2.0];
  • Собствен линкбилдинг и копирайтинг отдел за български и чуждестранни проекти.
  Защо това е важно:
  Списъкът със задачи, техният смисъл и приоритет са винаги ясни за клиента, и са съгласувани с него. Гъвкави сме и винаги сме готови за корекция на плана за работа. Екипът покрива всички SEO дейности.
 • Технологичност
  Продукти на Netpeak Group за оптимизация на сайтове:
  • Serpstat — многофункционална SEO платформа за ежедневен мониторинг на видимостта на сайта, анализ на външната линк маса, семантичен анализ и анализ на конкуренцията;
  • Netpeak Checker — инструмент за извличане на резултати от търсенето, масов анализ и сравнение на сайтове;
  • Netpeak Spider — инструмент за редовен SEO одит, откриване на грешки и системен технически анализ на сайтове.
  Също така, използваме Google Tag Manager, Measurement Protocol, собствени скриптове за анализ на ключовите параметри в сайта.

 • Прозрачност
  За пълна прозрачност за клиента създадохме Клиентския профил на Netpeak. Той осигурява:
  • отчет за извършената от специалистите работа;
  • наблюдение на динамиката на ключови показатели за ефективност;
  • захранване на сметка, проверка на движения по сметката, запитване за счетоводни документи.
 • Репутация
  Netpeak работи от 2006 година насам. Можете да се запознаете с нашето портфолио, успешно реализирани проекти в различни ниши и отзиви от клиенти.

  Добре знаем, че при всеки проект може да има трудности и пречки. Ако възникнат проблеми или резултатите не отговарят на очакванията, ние честно го съобщаваме и концентрираме усилията си в търсенето на решение, а не в избягването на неприятна ситуация.

 • Резултат
  Ние сме ROI-ориентирана агенция. Клиентите започват работа с нас благодарение на детайлно бизнес предложение и добра стратегия, портфолио и case studies. Но продължават да работят с нас дългосрочно, само ако видят финансов резултат: ръст на клиенти, приходи и печалба, които надвишават разходите за оптимизация.

Какво включва услугата [SEO 2.0]:

Услугата SEO 2.0 е особена с това, че работата не се разделя на етапи, а всичко се прави успоредно. Така по-рационално използваме ресурсите на екипа, по-бързо реагираме на промени и постигаме резултати.
Какво правим?
1. Анализираме общата видимост на сайта по широк списък от релевантни потребителски търсения.
2. Правим анализ на конкурентите, за да придобием представа за тематиката и търсенето, и върху кои фактори ще трябва да се работи на първо място.
3. Проучваме структурата на сайтовете на лидерите в нишата и техния линк профил.
4. Правим анализ на търсенето.
5. Въз основа на събраните данни изготвяме стратегия за оптимизация и детайлен план за работа за няколко месеца.

Персонална стратегия за оптимизация

Резултат: Разбиране на пазарната структура, идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите, ясен алгоритъм за развитието на проекта и за увеличаване на органичния трафик.
1
/11
Какво правим?
Правим детайлен одит на сайта, за да проверим дали съответства на изискванията на Google и да коригираме откритите недостатъци.

По време на одита проверяваме 260+ фактори, разделени на 5 основни етапа:
1. Структура на сайта.
2. Вътрешен анализ на техническото състояние.
3. Анализ на съдържанието.
4. Интеграция с търсачки и социални мрежи.
5. Настройване на системи за web анализ.

Технически одит на сайта

Резултат: подробно техническо задание, чието изпълнение ще доведе сайта до пълно съответствие с изискванията на потребителите и търсачките.
2
/11
Какво правим?
1. Събираме релевантните ключови думи, за да обхванем максимално търсенето в нишата.
2. Групираме ключовите думи в клъстери, които използваме за създаване на категории и целеви страници.
3. Определяме честотност и конкуренция в търсенето за всеки клъстер (взема се предвид регион и сезонност). Така поставяме приоритет на задачи за създаване на целеви страници и промяна на структурата на сайта за постигане на KPI.

Задълбочена работа върху семантиката

Резултат: пълен списък от ключови думи, по които потребителите търсят Вашия бранд, продукти или услуги. Определяне на ключови думи, за които може по-бързо и по-евтино да изпреварим конкурентите в SERP.
3
/11
Какво правим?
1. Изготвяме структура на сайта спрямо събраното семантично ядро, тематиката и нуждите на сайта.
2. Изготвяме детайлно техническо задание за създаване на категории, подкатегории, филтри и целеви страници в сайта.

Изготвяне на структура на сайта и списък от целеви страници

Резултат: Категории, филтри, подкатегории и целеви страници за релевантни търсения
4
/11
Какво правим?
1. Изготвяме техническо задание за вътрешно налинкване, за да разпределим правилно вътрешната линк тежест между целевите страници според честотност и конкурентност на ключовите думи.
2. Прилагаме сигурни методи за външни линкове, без риск от Google наказания.
3. Netpeak има свой линкбилдинг отдел - ние сами събираме база с донори и не купуваме автоматично линкове. Така напълно контролираме качеството на линковете и динамиката на общата линк маса.

Вътрешно налинкване и увеличение на външната линк маса

Резултат: редовно и безопасно увеличение на външна линк маса. Винаги знаете колко от вашия SEO бюджет се изразходва за линкбилдинг и го променяте, ако е необходимо.
5
/11
Какво правим?
SEO специалистите анализират поведението на потребителите в сайта и изготвят техническо задание с препоръки за дизайна и функционалността на сайта с цел:

задържане на потребителя в сайта, за да не се връща отново в резултатите от търсенето;
по-нисък Bounce Rate (показва колко потребители напускат сайта след преглед само на 1 страница или след по-малко от 30 секунди);
увеличение на време за преглед на конкретна страница;
увеличение на брой попълнени форми за обратна връзка.

Препоръки за по-добра ползваемост (UX) и конверсия
на сайта

Резултат: подобряване на поведенческите фактори и конверсията, повече клиенти при същото количество трафик. Поведенческите фактори са важен фактор за класиране в търсачките.
6
/11
Какво правим?
изготвяме техническо задание за текстове на целевите страници;
специално създаденият копирайтинг отдел на Netpeak пише текстове по технически задания от SEO специалист;
след това всички текстове се проверяват от SEO специалист;
клиентът може да връща за доработка до 3 пъти всеки текст в рамките на 10 дни след написването му;
ако клиентът има собствени копирайтъри, то SEO специалистът подготвя технически задания за създаване на текстове и проверява написаното.

Контент фактори

Резултат: Текстовете на всяка страница в сайта са написани с оглед на потребителското търсене и решават реални проблеми на целевата аудитория. Знаем как да направим текстовете еднакво полезни за хората и роботите на търсачката.
7
/11
Какво правим?
Работим върху търговски фактори въз основа на информация от клиента:
представяне на асортимента при спазване на техническите изисквания;
•условия за плащане, доставка и гаранционно обслужване;
• промоции, информация за отстъпки и програма лоялност;
• препоръки за стимулиране на отзиви от клиенти и работа с тях.

Търговски фактори

Резултат: информацията в сайта е винаги актуална, асортиментът и промоциите са представени правилно, отзивите увеличават доверието към търговеца.
8
/11
Какво правим?
Събираме подходящи места за регистрация на фирмата и подаване на социални сигнали към търсачката. Например Google My Business, форуми и бизнес каталози. Даваме препоръки за попълване на страница на фирмата в сайтовете с най-много трафик.

Социални фактори

Резултат: сайтът се сдобива с повече «интернет следи» и точки за контакт с целевата аудитория, което има положително влияние върху общата видимост на сайта.
9
/11
Какво правим?
С помощта на собствени скриптове и инструментите Serpstat и Netpeak Software редовно проверяваме състоянието на ключовите показатели на сайта: достъпност на съдържанието, индексация на страници от търсачката, промяна на мета тагове, отвори на сървъра, линкове и др. Контролираме над 150 показатели, които влияят на оптимизацията на сайта, и взаимодействието на потребителите с него.

Мониторинг на ключови параметри в сайта

Резултат: всички грешки бързо се идентифицират и елиминират.
10
/11
Какво правим?
За пълна прозрачност на работата ни създадохме Клиентския профил — система за отчитане, където в реално време могат да се проследяват ключовите показатели на сайта, актуални статуси по задачи, счетоводни документи и друга важна информация за проекта. Също може да уговорим персонализирани формати за отчетност и визуализиране на данни.

Контрол на KPI и отчетност

Резултат: винаги сте наясно как се развива работата по сайта, как се изразходва бюджетът и какви резултати са постигнати. Личният профил е на разположение 24/7.
11
/11

Какво включва услугата [SEO 2.0]:

Услугата SEO 2.0 е особена с това, че работата не се разделя на етапи, а всичко се прави успоредно. Така по-рационално използваме ресурсите на екипа, по-бързо реагираме на промени и постигаме резултати.
 • 1
  Персонална стратегия за оптимизация
  Какво правим?
  1. Анализираме общата видимост на сайта по широк списък от релевантни потребителски търсения.
  2. Правим анализ на конкурентите, за да придобием представа за тематиката и търсенето, и върху кои фактори ще трябва да се работи на първо място.
  3. Проучваме структурата на сайтовете на лидерите в нишата и техния линк профил.
  4. Правим анализ на търсенето.
  5. Въз основа на събраните данни изготвяме стратегия за оптимизация и детайлен план за работа за няколко месеца.

  Резултат: Разбиране на пазарната структура, идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите, ясен алгоритъм за развитието на проекта и за увеличаване на органичния трафик.
 • 2
  Технически одит на сайта
  Какво правим?
  Правим детайлен одит на сайта, за да проверим дали съответства на изискванията на Google и да коригираме откритите недостатъци.

  По време на одита проверяваме 260+ фактори, разделени на 5 основни етапа:
  1. Структура на сайта.
  2. Вътрешен анализ на техническото състояние.
  3. Анализ на съдържанието.
  4. Интеграция с търсачки и социални мрежи.
  5. Настройване на системи за web анализ.

  Резултат: подробно техническо задание, чието изпълнение ще доведе сайта до пълно съответствие с изискванията на потребителите и търсачките.
 • 3
  Задълбочена работа върху семантиката
  Какво правим?
  1. Събираме релевантните ключови думи, за да обхванем максимално търсенето в нишата.
  2. Групираме ключовите думи в клъстери, които използваме за създаване на категории и целеви страници.
  3. Определяме честотност и конкуренция в търсенето за всеки клъстер (взема се предвид регион и сезонност). Така поставяме приоритет на задачи за създаване на целеви страници и промяна на структурата на сайта за постигане на KPI.

  Резултат: пълен списък от ключови думи, по които потребителите търсят вашия бранд, продукти или услуги. Определяне на ключови думи, за които може по-бързо и по-евтино да изпреварим конкурентите в SERP.
 • 4
  Изготвяне на структура на сайта и списък от целеви странициa
  Какво правим?
  1. Изготвяме структура на сайта спрямо събраното семантично ядро, тематиката и нуждите на сайта.
  2. Изготвяме детайлно техническо задание за създаване на категории, подкатегории, филтри и целеви страници в сайта.

  Резултат: Категории, филтри, подкатегории и целеви страници за релевантни търсения.
 • 5
  Вътрешно налинкване и увеличение на външната линк маса
  Какво правим?
  1. Изготвяме техническо задание за вътрешно налинкване, за да разпределим правилно вътрешната линк тежест между целевите страници според честотност и конкурентност на ключовите думи.
  2. Прилагаме сигурни методи за външни линкове, без риск от Google наказания.
  3. Netpeak има свой линкбилдинг отдел - ние сами събираме база с донори и не купуваме автоматично линкове. Така напълно контролираме качеството на линковете и динамиката на общата линк маса.

  Резултат: редовно и безопасно увеличение на външна линк маса. Винаги знаете колко от вашия SEO бюджет се изразходва за линкбилдинг и го променяте, ако е необходимо.
 • 6
  Препоръки за по-добра ползваемост (UX) и конверсия
  на сайта
  Какво правим?
  SEO специалистите анализират поведението на потребителите в сайта и изготвят техническо задание с препоръки за дизайна и функционалността на сайта с цел:

  задържане на потребителя в сайта, за да не се връща отново в резултатите от търсенето;
  по-нисък Bounce Rate (показва колко потребители напускат сайта след преглед само на 1 страница или след по-малко от 30 секунди);
  увеличение на време за преглед на конкретна страница;
  увеличение на брой попълнени форми за обратна връзка.

  Резултат: подобряване на поведенческите фактори и конверсията, повече клиенти при същото количество трафик. Поведенческите фактори са важен фактор за класиране в търсачките.
 • 7
  Контент фактори
  Какво правим?
  изготвяме техническо задание за текстове на целевите страници;
  специално създаденият копирайтинг отдел на Netpeak пише текстове по технически задания от SEO специалист;
  след това всички текстове се проверяват от SEO специалист;
  клиентът може да връща за доработка до 3 пъти всеки текст в рамките на 10 дни след написването му;
  ако клиентът има собствени копирайтъри, то SEO специалистът подготвя технически задания за създаване на текстове и проверява написаното.

  Резултат: Текстовете на всяка страница в сайта са написани с оглед на потребителското търсене и решават реални проблеми на целевата аудитория. Знаем как да направим текстовете еднакво полезни за хората и роботите на търсачката.
 • 8
  Търговски фактори
  Какво правим?
  Работим върху търговски фактори въз основа на информация от клиента:
  представяне на асортимента при спазване на техническите изисквания;
  •условия за плащане, доставка и гаранционно обслужване;
  • промоции, информация за отстъпки и програма лоялност;
  • препоръки за стимулиране на отзиви от клиенти и работа с тях.

  Резултат: информацията в сайта е винаги актуална, асортиментът и промоциите са представени правилно, отзивите увеличават доверието към търговеца.
 • 9
  Социални фактори
  Какво правим?
  Събираме подходящи места за регистрация на фирмата и подаване на социални сигнали към търсачката. Например Google My Business, форуми и бизнес каталози. Даваме препоръки за попълване на страница на фирмата в сайтовете с най-много трафик.

  Резултат: сайтът се сдобива с повече «интернет следи» и точки за контакт с целевата аудитория, което има положително влияние върху общата видимост на сайта.
 • 10
  Мониторинг на ключови параметри в сайта
  Какво правим?
  С помощта на собствени скриптове и инструментите Serpstat и Netpeak Software редовно проверяваме състоянието на ключовите показатели на сайта: достъпност на съдържанието, индексация на страници от търсачката, промяна на мета тагове, отвори на сървъра, линкове и др. Контролираме над 150 показатели, които влияят на оптимизацията на сайта, и взаимодействието на потребителите с него.

  Резултат: всички грешки бързо се идентифицират и елиминират.
 • 11
  Контрол на KPI и отчетност
  Какво правим?
  За пълна прозрачност на работата ни създадохме Клиентския профил — система за отчитане, където в реално време могат да се проследяват ключовите показатели на сайта, актуални статуси по задачи, счетоводни документи и друга важна информация за проекта. Също може да уговорим персонализирани формати за отчетност и визуализиране на данни.

  Резултат: винаги сте наясно как се развива работата по сайта, как се изразходва бюджетът и какви резултати са постигнати. Личният профил е на разположение 24/7.
Нашите продуктови компании:
Serpstat
Многофункционална SEO платформа за анализ на онлайн конкуренти и собствен сайт, ежедневен мониторинг на позиции в търсенето, линкове и качество на контента в сайта
С помощта на Serpstat могат да се събират ключови думи за нови страници или да се оптимизират старите, да се открият грешки, които влияят на класирането на сайта, с подробни препоръки за оправянето им, и да се направят куп други задачи от рутината на SEO-екипа.
Потвърждение на нашата експертност
Netpeak - Facebook Marketing Partner
Netpeak - Google Premier Partner
Netpeak - официален партньор на Yandex.Direct
Netpeak - официален партньор на Bing Ads
Netpeak - официален партньор на MyTarget

Успехи на нашите клиенти

Какво казват нашите клиенти?
Получи консултация
От 2006 годината помагаме на малки и големи бизнеси да увеличават продажбите и печалбата си с помощта на дигиталния маркетинг.

Над 4 000 клиенти вече усетиха резултатите от инвестицията в онлайн маркетинг инструменти.

Изпратете ни заявка и нашите специалисти ще подготвят предложение за дигитален маркетинг за Вашия бизнес.
Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и да имате възможност за предоставяне на обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро потребителско изживяване.
OK