Вече 14 години оптимизираме сайтове за ръст на бизнеса и печалбата, а не за позиции в търсачките.

Успяхме да го направим над 1000 пъти заедно с наши клиенти за техния онлайн бизнес: корпоративни сайтове, Marketplace платформи, сайтове за обяви, онлайн магазини, сайтове за услуги и информационни проекти.

[SEO 2.0]
оптимизация на сайт

Нашите клиенти в България
[SEO 2.0] е идеалната услуга за клиенти, които вече имат опит в оптимизиране на сайта си заедно с друга агенция. Така най-добре се усеща разликата в начина на работа и резултата, който тя дава.
Николай Галинов
Head of SEO

Предимства на [SEO 2.0] оптимизация на сайтове

Експертност

 • 73 специалисти в 6 отделни SEO екипa, от които един специализира изцяло за българския пазар
 • 15 години опит в SEO
 • Над 1000 реализирани проекта за SEO оптимизация
 • 320 проекта в работа точно сега
 • Система за обучение и обмяна на опит и форум за вътрешно ползване
Защо това е важно?
Бързо можем да заместим един специалист или дори екип. Вероятно вече имаме опит в оптимизиране на проект, подобен на Вашия.
Предимства

Процес

Защо това е важно?
Списъкът със задачи, техният смисъл и приоритет са винаги ясни за клиента, и са съгласувани с него. Екипът покрива всички SEO дейности.
Предимства
 • Работен план за всеки месец с възможност за корекция
 • Автоматизация на рутинни действия
 • Контрол на качеството на няколко нива: Тим лидер на екипа, Мениджър на проекта
 • Собствен линкбилдинг и копирайтинг отдел за български и чуждестранни проекти

Технологичност

 • Netpeak Checker — инструмент за извличане на резултати от търсенето, масов анализ и сравнение на сайтове
 • Netpeak Spider — инструмент за редовен SEO одит, откриване на грешки и системен технически анализ на сайтове
Също така, използваме Google Tag Manager, Measurement Protocol, собствени скриптове за анализ на ключовите параметри в сайта.
Продукти на Netpeak Group за SEO:
Serpstat — многофункционална SEO платформа за ежедневен мониторинг на видимостта на сайта, анализ на външната линк маса, семантичен анализ и анализ на конкуренцията.
Повече продукти

Прозрачност

За пълна прозрачност за клиента създадохме Клиентския профил на Netpeak
Той осигурява:
 • отчет за извършената от специалистите работа
 • наблюдение на динамиката на ключови показатели за ефективност
 • захранване на сметка, проверка на движения по сметката, запитване за счетоводни документи

Репутация

Netpeak работи от 2006 година насам. Можете да се запознаете с нашето портфолио, успешно реализирани проекти в различни ниши и отзиви от клиенти.
Научи повече

Резултат

Ние сме ROI-ориентирана агенция. Клиентите започват работа с нас благодарение на детайлно бизнес предложение и добра стратегия, портфолио и case studies.
Научи повече
Добре знаем, че при всеки проект може да има трудности и пречки. Ако възникнат проблеми или резултатите не отговарят на очакванията, ние честно го съобщаваме и концентрираме усилията си в търсенето на решение, а не в избягването на неприятна ситуация.
Но продължават да работят с нас дългосрочно, само ако видят финансов резултат: ръст на клиенти, приходи и печалба, които надвишават разходите за оптимизация.

Експертност
Предимства:
 • 73 SEO специалисти в 6 отделни SEO екипa, от които един специализира изцяло за българския пазар;
 • 15 години опит в SEO;
 • Над 1000 реализирани проекта за SEO оптимизация;
 • 320 проекта в работа точно сега;
 • Система за обучение и обмяна на опит и форум за вътрешно ползване.
Защо това е важно?
Бързо можем да заместим един специалист или дори екип. Вероятно вече имаме опит в оптимизиране на подобен проект.
Процес
Предимства:
 • Работен план за всеки месец с възможност за корекция;
 • Aвтоматизация на рутинни действия;
 • Контрол на качеството на няколко нива: Тим лидер на екипа, Мениджър на проекта, Мениджър на услугата [SEO 2.0];
 • Собствен линкбилдинг и копирайтинг отдел за български и чуждестранни проекти.
Защо това е важно:
Списъкът със задачи, техният смисъл и приоритет са винаги ясни за клиента, и са съгласувани с него. Гъвкави сме и винаги сме готови за корекция на плана за работа. Екипът покрива всички SEO дейности.
Технологичност
Продукти на Netpeak Group за оптимизация на сайтове:
 • Serpstat — многофункционална SEO платформа за ежедневен мониторинг на видимостта на сайта, анализ на външната линк маса, семантичен анализ и анализ на конкуренцията;
 • Netpeak Checker — инструмент за извличане на резултати от търсенето, масов анализ и сравнение на сайтове;
 • Netpeak Spider — инструмент за редовен SEO одит, откриване на грешки и системен технически анализ на сайтове.
Също така, използваме Google Tag Manager, Measurement Protocol, собствени скриптове за анализ на ключовите параметри в сайта.

Прозрачност
За пълна прозрачност за клиента създадохме Клиентския профил на Netpeak. Той осигурява:
 • отчет за извършената от специалистите работа;
 • наблюдение на динамиката на ключови показатели за ефективност;
 • захранване на сметка, проверка на движения по сметката, запитване за счетоводни документи.
Репутация
Netpeak работи от 2006 година насам. Можете да се запознаете с нашето портфолио, успешно реализирани проекти в различни ниши и отзиви от клиенти.

Добре знаем, че при всеки проект може да има трудности и пречки. Ако възникнат проблеми или резултатите не отговарят на очакванията, ние честно го съобщаваме и концентрираме усилията си в търсенето на решение, а не в избягването на неприятна ситуация.

Резултат
Ние сме ROI-ориентирана агенция. Клиентите започват работа с нас благодарение на детайлно бизнес предложение и добра стратегия, портфолио и case studies. Но продължават да работят с нас дългосрочно, само ако видят финансов резултат: ръст на клиенти, приходи и печалба, които надвишават разходите за оптимизация.

Какво включва услугата [SEO 2.0]:

Услугата SEO 2.0 е особена с това, че работата не се разделя на етапи, а всичко се прави успоредно. Така по-рационално използваме ресурсите на екипа, по-бързо реагираме на промени и постигаме резултати.
Какво правим?
1. Анализираме общата видимост на сайта по широк списък от релевантни потребителски търсения.
2. Правим анализ на конкурентите, за да придобием представа за тематиката и търсенето, и върху кои фактори ще трябва да се работи на първо място.
3. Проучваме структурата на сайтовете на лидерите в нишата и техния линк профил.
4. Правим анализ на търсенето.
5. Въз основа на събраните данни изготвяме стратегия за оптимизация и детайлен план за работа за няколко месеца.

Персонална стратегия за оптимизация

Резултат: Разбиране на пазарната структура, идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите, ясен алгоритъм за развитието на проекта и за увеличаване на органичния трафик.
1
/11
Какво правим?
Правим детайлен одит на сайта, за да проверим дали съответства на изискванията на Google и да коригираме откритите недостатъци.

По време на одита проверяваме 260+ фактори, разделени на 5 основни етапа:
1. Структура на сайта.
2. Вътрешен анализ на техническото състояние.
3. Анализ на съдържанието.
4. Интеграция с търсачки и социални мрежи.
5. Настройване на системи за web анализ.

Технически одит на сайта

Резултат: подробно техническо задание, чието изпълнение ще доведе сайта до пълно съответствие с изискванията на потребителите и търсачките.
2
/11
Какво правим?
1. Събираме релевантните ключови думи, за да обхванем максимално търсенето в нишата.
2. Групираме ключовите думи в клъстери, които използваме за създаване на категории и целеви страници.
3. Определяме честотност и конкуренция в търсенето за всеки клъстер (взема се предвид регион и сезонност). Така поставяме приоритет на задачи за създаване на целеви страници и промяна на структурата на сайта за постигане на KPI.

Задълбочена работа върху семантиката

Резултат: пълен списък от ключови думи, по които потребителите търсят Вашия бранд, продукти или услуги. Определяне на ключови думи, за които може по-бързо и по-евтино да изпреварим конкурентите в SERP.
3
/11
Какво правим?
1. Изготвяме структура на сайта спрямо събраното семантично ядро, тематиката и нуждите на сайта.
2. Изготвяме детайлно техническо задание за създаване на категории, подкатегории, филтри и целеви страници в сайта.

Изготвяне на структура на сайта и списък от целеви страници

Резултат: Категории, филтри, подкатегории и целеви страници за релевантни търсения
4
/11
Какво правим?
1. Изготвяме техническо задание за вътрешно налинкване, за да разпределим правилно вътрешната линк тежест между целевите страници според честотност и конкурентност на ключовите думи.
2. Прилагаме сигурни методи за външни линкове, без риск от Google наказания.
3. Netpeak има свой линкбилдинг отдел - ние сами събираме база с донори и не купуваме автоматично линкове. Така напълно контролираме качеството на линковете и динамиката на общата линк маса.

Вътрешно налинкване и увеличение на външната линк маса

Резултат: редовно и безопасно увеличение на външна линк маса. Винаги знаете колко от вашия SEO бюджет се изразходва за линкбилдинг и го променяте, ако е необходимо.
5
/11
Какво правим?
SEO специалистите анализират поведението на потребителите в сайта и изготвят техническо задание с препоръки за дизайна и функционалността на сайта с цел:

задържане на потребителя в сайта, за да не се връща отново в резултатите от търсенето;
по-нисък Bounce Rate (показва колко потребители напускат сайта след преглед само на 1 страница или след по-малко от 30 секунди);
увеличение на време за преглед на конкретна страница;
увеличение на брой попълнени форми за обратна връзка.

Препоръки за по-добра ползваемост (UX) и конверсия
на сайта

Резултат: подобряване на поведенческите фактори и конверсията, повече клиенти при същото количество трафик. Поведенческите фактори са важен фактор за класиране в търсачките.
6
/11
Какво правим?
изготвяме техническо задание за текстове на целевите страници;
специално създаденият копирайтинг отдел на Netpeak пише текстове по технически задания от SEO специалист;
след това всички текстове се проверяват от SEO специалист;
клиентът може да връща за доработка до 3 пъти всеки текст в рамките на 10 дни след написването му;
ако клиентът има собствени копирайтъри, то SEO специалистът подготвя технически задания за създаване на текстове и проверява написаното.

Контент фактори

Резултат: Текстовете на всяка страница в сайта са написани с оглед на потребителското търсене и решават реални проблеми на целевата аудитория. Знаем как да направим текстовете еднакво полезни за хората и роботите на търсачката.
7
/11
Какво правим?
Работим върху търговски фактори въз основа на информация от клиента:
представяне на асортимента при спазване на техническите изисквания;
•условия за плащане, доставка и гаранционно обслужване;
• промоции, информация за отстъпки и програма лоялност;
• препоръки за стимулиране на отзиви от клиенти и работа с тях.

Търговски фактори

Резултат: информацията в сайта е винаги актуална, асортиментът и промоциите са представени правилно, отзивите увеличават доверието към търговеца.
8
/11
Какво правим?
Събираме подходящи места за регистрация на фирмата и подаване на социални сигнали към търсачката. Например Google My Business, форуми и бизнес каталози. Даваме препоръки за попълване на страница на фирмата в сайтовете с най-много трафик.

Социални фактори

Резултат: сайтът се сдобива с повече «интернет следи» и точки за контакт с целевата аудитория, което има положително влияние върху общата видимост на сайта.
9
/11
Какво правим?
С помощта на собствени скриптове и инструментите Serpstat и Netpeak Software редовно проверяваме състоянието на ключовите показатели на сайта: достъпност на съдържанието, индексация на страници от търсачката, промяна на мета тагове, отвори на сървъра, линкове и др. Контролираме над 150 показатели, които влияят на оптимизацията на сайта, и взаимодействието на потребителите с него.

Мониторинг на ключови параметри в сайта

Резултат: всички грешки бързо се идентифицират и елиминират.
10
/11
Какво правим?
За пълна прозрачност на работата ни създадохме Клиентския профил — система за отчитане, където в реално време могат да се проследяват ключовите показатели на сайта, актуални статуси по задачи, счетоводни документи и друга важна информация за проекта. Също може да уговорим персонализирани формати за отчетност и визуализиране на данни.

Контрол на KPI и отчетност

Резултат: винаги сте наясно как се развива работата по сайта, как се изразходва бюджетът и какви резултати са постигнати. Личният профил е на разположение 24/7.
11
/11

Какво включва услугата [SEO 2.0]:

Услугата SEO 2.0 е особена с това, че работата не се разделя на етапи, а всичко се прави успоредно. Така по-рационално използваме ресурсите на екипа, по-бързо реагираме на промени и постигаме резултати.
1
Персонална стратегия за оптимизация
Какво правим?
1. Анализираме общата видимост на сайта по широк списък от релевантни потребителски търсения.
2. Правим анализ на конкурентите, за да придобием представа за тематиката и търсенето, и върху кои фактори ще трябва да се работи на първо място.
3. Проучваме структурата на сайтовете на лидерите в нишата и техния линк профил.
4. Правим анализ на търсенето.
5. Въз основа на събраните данни изготвяме стратегия за оптимизация и детайлен план за работа за няколко месеца.

Резултат: Разбиране на пазарната структура, идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите, ясен алгоритъм за развитието на проекта и за увеличаване на органичния трафик.
2
Технически одит на сайта
Какво правим?
Правим детайлен одит на сайта, за да проверим дали съответства на изискванията на Google и да коригираме откритите недостатъци.

По време на одита проверяваме 260+ фактори, разделени на 5 основни етапа:
1. Структура на сайта.
2. Вътрешен анализ на техническото състояние.
3. Анализ на съдържанието.
4. Интеграция с търсачки и социални мрежи.
5. Настройване на системи за web анализ.

Резултат: подробно техническо задание, чието изпълнение ще доведе сайта до пълно съответствие с изискванията на потребителите и търсачките.
3
Задълбочена работа върху семантиката
Какво правим?
1. Събираме релевантните ключови думи, за да обхванем максимално търсенето в нишата.
2. Групираме ключовите думи в клъстери, които използваме за създаване на категории и целеви страници.
3. Определяме честотност и конкуренция в търсенето за всеки клъстер (взема се предвид регион и сезонност). Така поставяме приоритет на задачи за създаване на целеви страници и промяна на структурата на сайта за постигане на KPI.

Резултат: пълен списък от ключови думи, по които потребителите търсят вашия бранд, продукти или услуги. Определяне на ключови думи, за които може по-бързо и по-евтино да изпреварим конкурентите в SERP.
4
Изготвяне на структура на сайта и списък от целеви странициa
Какво правим?
1. Изготвяме структура на сайта спрямо събраното семантично ядро, тематиката и нуждите на сайта.
2. Изготвяме детайлно техническо задание за създаване на категории, подкатегории, филтри и целеви страници в сайта.

Резултат: Категории, филтри, подкатегории и целеви страници за релевантни търсения.
5
Вътрешно налинкване и увеличение на външната линк маса
Какво правим?
1. Изготвяме техническо задание за вътрешно налинкване, за да разпределим правилно вътрешната линк тежест между целевите страници според честотност и конкурентност на ключовите думи.
2. Прилагаме сигурни методи за външни линкове, без риск от Google наказания.
3. Netpeak има свой линкбилдинг отдел - ние сами събираме база с донори и не купуваме автоматично линкове. Така напълно контролираме качеството на линковете и динамиката на общата линк маса.

Резултат: редовно и безопасно увеличение на външна линк маса. Винаги знаете колко от вашия SEO бюджет се изразходва за линкбилдинг и го променяте, ако е необходимо.
6
Препоръки за по-добра ползваемост (UX) и конверсия
на сайта
Какво правим?
SEO специалистите анализират поведението на потребителите в сайта и изготвят техническо задание с препоръки за дизайна и функционалността на сайта с цел:

задържане на потребителя в сайта, за да не се връща отново в резултатите от търсенето;
по-нисък Bounce Rate (показва колко потребители напускат сайта след преглед само на 1 страница или след по-малко от 30 секунди);
увеличение на време за преглед на конкретна страница;
увеличение на брой попълнени форми за обратна връзка.

Резултат: подобряване на поведенческите фактори и конверсията, повече клиенти при същото количество трафик. Поведенческите фактори са важен фактор за класиране в търсачките.
7
Контент фактори
Какво правим?
изготвяме техническо задание за текстове на целевите страници;
специално създаденият копирайтинг отдел на Netpeak пише текстове по технически задания от SEO специалист;
след това всички текстове се проверяват от SEO специалист;
клиентът може да връща за доработка до 3 пъти всеки текст в рамките на 10 дни след написването му;
ако клиентът има собствени копирайтъри, то SEO специалистът подготвя технически задания за създаване на текстове и проверява написаното.

Резултат: Текстовете на всяка страница в сайта са написани с оглед на потребителското търсене и решават реални проблеми на целевата аудитория. Знаем как да направим текстовете еднакво полезни за хората и роботите на търсачката.
8
Търговски фактори
Какво правим?
Работим върху търговски фактори въз основа на информация от клиента:
представяне на асортимента при спазване на техническите изисквания;
•условия за плащане, доставка и гаранционно обслужване;
• промоции, информация за отстъпки и програма лоялност;
• препоръки за стимулиране на отзиви от клиенти и работа с тях.

Резултат: информацията в сайта е винаги актуална, асортиментът и промоциите са представени правилно, отзивите увеличават доверието към търговеца.
9
Социални фактори
Какво правим?
Събираме подходящи места за регистрация на фирмата и подаване на социални сигнали към търсачката. Например Google My Business, форуми и бизнес каталози. Даваме препоръки за попълване на страница на фирмата в сайтовете с най-много трафик.

Резултат: сайтът се сдобива с повече «интернет следи» и точки за контакт с целевата аудитория, което има положително влияние върху общата видимост на сайта.
10
Мониторинг на ключови параметри в сайта
Какво правим?
С помощта на собствени скриптове и инструментите Serpstat и Netpeak Software редовно проверяваме състоянието на ключовите показатели на сайта: достъпност на съдържанието, индексация на страници от търсачката, промяна на мета тагове, отвори на сървъра, линкове и др. Контролираме над 150 показатели, които влияят на оптимизацията на сайта, и взаимодействието на потребителите с него.

Резултат: всички грешки бързо се идентифицират и елиминират.
11
Контрол на KPI и отчетност
Какво правим?
За пълна прозрачност на работата ни създадохме Клиентския профил — система за отчитане, където в реално време могат да се проследяват ключовите показатели на сайта, актуални статуси по задачи, счетоводни документи и друга важна информация за проекта. Също може да уговорим персонализирани формати за отчетност и визуализиране на данни.

Резултат: винаги сте наясно как се развива работата по сайта, как се изразходва бюджетът и какви резултати са постигнати. Личният профил е на разположение 24/7.
Нашите продуктови компании:
Serpstat
Ringostat
Netpeak Software
Academy Ocean
Serpstat
Многофункционална SEO платформа за анализ на онлайн конкуренти и собствен сайт, ежедневен мониторинг на позиции в търсенето, линкове и качество на контента в сайта
С помощта на Serpstat могат да се събират ключови думи за нови страници или да се оптимизират старите, да се открият грешки, които влияят на класирането на сайта, с подробни препоръки за оправянето им, и да се направят куп други задачи от рутината на SEO-екипа.
Ringostat
End-to-end analytics, кол тракинг и телефония в едно
Ringostat екосистема, обединяваща маркетинг и продажби. Получете данни за ROI, конверсии и обаждания в един интерфейс. Екосистема Ringostat включва End-to-end анализ, кол тракинг, уиджет за обратно позвъняване, виртуална АТЦ, аналитичен асистент за мениджъра по продажби и «умен телефон» в браузъра. Официален партньор на Google Analytics.
Netpeak Software
Десктопни инструменти за SEO специалисти и уебмастъри:
 • Netpeak Spider — за регулярен SEO одит, бързо откриване на грешки, системен анализ и парсинг на сайтове.
 • Netpeak Checker за парсване на сайтове и агрегиране на данни от топ SEO-инструменти за масов анализ и сравнение на сайтове.
AcademyOcean
Интелигентна система за обучение на служители, партньори, клиенти
AcademyOcean е инструмент за създаване на обучителни програми. С негова помощ може да се ускори процесът за адаптация на нов служител, да се намали времето на ръководители за обучение на персонал. AcademyOcean превръща научаването на нещо ново в интересен процес.
Потвърждение на нашата експертност

Успехи на нашите клиенти

Кейс Fakti.bg: 1359% ръст в сесиите по ключовата дума “новини" • Научи повече
SEO за медия
Кейс Teodor.bg: 1157% ръст на трафика в блог за мъжка мода • Научи повече
SEO за корпоративен блог
Кейс Maxi.az: продажбите за три месеца се качиха със 75%• Научи повече
SEO за онлайн магазин
С какво да помогнем?
Какво казват нашите клиенти?
Получи консултация
От 2006 годината помагаме на малки и големи бизнеси да увеличават продажбите и печалбата си с помощта на дигиталния маркетинг.

Над 4 000 клиенти вече усетиха резултатите от инвестицията в онлайн маркетинг инструменти.

Изпратете ни заявка и нашите специалисти ще подготвят предложение за дигитален маркетинг за Вашия бизнес.
Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да ви помогне да навигирате и да имате възможност за предоставяне на обратна връзка, да анализирате използването на нашите продукти и услуги, да помагате в нашите рекламни и маркетингови усилия за по-добро потребителско изживяване.
OK