Сеанси і користувачі. Гайд відмінностей між Universal Analytics і Google Analytics 4 для PPC

Сеанси і Користувачі важливі бізнес-показники, які реєструє Google Аналітика на сайті і ми використовуємо у звітах платної реклами. Вони потрібні для розрахунку середнього доходу на 1 користувача, розрахунку лояльності, коефіцієнту трансакцій або/та конверсій на користувача. У Universal Analytics у PPC-фахівців уже є сформована думка щодо сеансів і користувачів. А ось у Google Analytics 4 інший облік показників. То ж пропоную обговорити нові сутності цих метрик у GA 4. І те, як вони можуть впливати на оптимізаційні процеси в рекламі.

Universal Analytics vs GA 4. Різниця між показником «Користувачі»

Користувач у нашому звичному розумінні — сукупність сеансів під унікальним cookie-файлом. У цьому cookie-файлі можна знайти автоматично присвоєний унікальний Client ID (ідентифікатор користувача) Universal Analytics, що дає змогу розпізнавати уподобання користувачів, відслідковувати кількість візитів до сайту одного і того ж самого користувача, або, наприклад, Client ID стає в нагоді, коли ви робите наскрізну аналітику. В Google Analytics 4 цей же параметр називається Ідентифікатор екземпляра програми.

Натомість User ID — унікальний ідентифікатор користувача, який надається йому на сайті після реєстрації.

У звітах Universal Analytics основною є метрика Усі користувачі (у звітах позначені як Користувачі).

В Google Аналітиці 4 головна метрика Активні користувачі.

В GA 4 також є показник Усього користувачів, який можна обрати в спеціальних звітах.

Отже, для Universal Analytics використовується показник Усі користувачі, а для GA 4 — Активні користувачі, і відповідно це докорінно може вплинути на звітність реклами.

В чому відмінність між показниками «Користувачі» в GA 4 та Universal Analytics?

Щоб показово побачити різницю показника, встановивши GA 4 і отримавши статистику, переходьте в «Огляд».

У галереї шаблонів виберіть будь-який звіт із користувачами. Щоб побачити різницю між користувачами у двох ресурсах, підійде будь-який з них.

В панелі редагування (яка схожа за своєю специфікою на Looker Google Studio — інструмент для візуалізації кастомних даних і створення автоматичних звітів), зліва знаходяться Змінні, які ви можете змінювати для показу у звіті залежно від ваших потреб.

Наприклад, вас цікавить у Змінних (1) платний трафік (2), кількість активних користувачів (4) за параметром кампанії (3).

https://images.netpeak.net/blog/ga-4-zminni.png

Ви можете в такий самий спосіб додавати й інші показники у свої звіти GA 4.

Звіт у Universal Analytics, можливо, має більш звичний вигляд, але він все ж не такий гнучкий, як в GA 4.

Дані в Universal Analytics:

Дані в Google Analytics 4:

Як бачите, різниця в зафіксованих показниках є, і вона досить значна. Виникає здебільшого через те, що Активний користувач у GA 4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією, тоді як Користувачі в Universal Analytics є відвідувачами сайту з реєстрацією хоча б одного сеансу. Тобто в GA 4 користувач взаємодіє із сайтом протягом певного часу, а аналітика реєструє сеанс і водночас автоматично збирає його події. На відміну від Universal Analytics, яка реєструє сеанс, але не збирає події автоматично. 

* Різниця, яка показана на прикладі не означає, що в інших проєктах буде просліджуватися така ж кореляція.

Як різниця між показниками користувачів вплине на розрахунки в рекламному звіті?

Скажімо, вам потрібно віддати клієнту звіт з динамікою користувачів за географією. Вас цікавить саме інформація щодо того, скільки відвідувачів сайту заповнили форму зворотнього зв’язку, зареєструвалися на сайті та заповнили, наприклад, комерційну пропозицію.

Можлива відмінність після підключення GA 4 — зменшення кількості користувачів. Нагадаю, тому що Активний користувач у GA4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією.

Звіт стає, таким чином, точнішим, адже дані по заповненню форми будуть порівнюватися з більш релевантною та якісною кількістю користувачів.

Google Universal Analytics vs Google Analytics 4. Різниця між показником «Сеанси»

У Universal Analytics сеанс — це послідовність конкретних дій користувача на сайті, тобто переходи на сторінки сайту, натискання кнопок або перехід на статті блогу.

Наприклад, як зображено на малюнку, умовний контейнер з різними діями: перегляд двох сторінок; дві події, скажімо, кліки; соціальна взаємодія та трансакція.

Сеанс припиняється через 30 хвилин бездіяльності на сайті, опівночі чи при зміні джерела трафіку.

Що таке сеанси у Google Analytics 4?

У Google Analytics 4 замість різних хітів є одна сутність — «подія». Кожен сеанс фіксується завдяки автоматичній події «session_start».

Session_start характеризується створенням ідентифікатора ga_session_id і номером ga_session_number:

  • ga_session_id показує сеанс, де відбулася подія;
  • ga_session_number показує кількість сеансів, що відбувалися до цього сеансу в конкретного користувача.

Параметри (ідентифікатор і номер) пов’язуються з кожною подією на сайті в рамках одного сеансу.


Можна зробити висновок, що session_start в GA 4 це, по суті, число унікальних сеансів із взаємодіями на сайті (кліки, перегляди сторінок тощо).

Чому є різниця між кількістю сеансів в GA 4 та Universal?

Кількість сеансів для GA 4 може варіюватись в порівнянні з Universal Analytics. Якщо у вас вже підключено два ресурси, ви навіть можете простежити за цією зміною.

Дані в Google Analytics 4:

Дані в Universal Analytics:

Це може відбуватися через те, що в GA 4 не змінюється сеанс через зміну джерела рекламної кампанії, в Universal Analytics ж в такому разі створюється новий сеанс. Також, в Universal Analytics сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, розіб’ється на два різних сеанси, тоді як у GA4 це буде той самий сеанс, але враховуватимуть його для кожного з цих днів.

Розрахунок сеансів у Google Analytics 4 відбувається потенційно точніше і з меншою кількістю похибок. Це стосується як стандартних звітів у самій аналітиці, так і інтеграції зібраних у GA 4 даних з іншими системами звітів. Наприклад, у рекламних звітах, в яких задіяна Big Query power bi*.

* Big Query power bi — сховище даних Google для автоматичного, широкомасштабного аналізу глобальних наборів даних, які можна використовувати та надсилати, наприклад, синхронізувавши з Looker Studio.

Висновки

  1. Рекламний звіт загалом будується на сеансах та користувачах, адже це перші метрики, що впливатимуть на відносні показники на нижчих рівнях звіту. Сеанс показує нам послідовність дій користувача на сайті. Користувач — це відвідувач сайту.
  2. В Google Analytics 4 активний користувач — головний показник. Його відмінна складова від минулої версії аналітики в тому, що в активного користувача фіксується саме сеанс із взаємодією, а не реєстрація хоча б одного сеансу.
  3. Сеанси в Universal Analytics це узагальнена послідовність дій користувача, в той час коли в Google Analytics 4 число унікальних сеансів уже з подією, що виникла.

Universal Analytics

Google Analytics 4

Користувачі

Основний показник — всього користувачів (користувачі)

Основний показник — активних користувачів

Користувачі — це відвідувачі сайту з реєстрацією хоча б одного сеансу

Активний користувач у GA 4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією 

Розраховується через Client ID 

Загалом розраховується через User ID. Але якщо його немає (відвідувач не зареєструвався на сайті), тоді через Client ID 

Значення може відрізнятись від аналогічного в Google Analytics 4 через фіксацію відвідувачів з реєстрацією хоча б одного сеансу

Значення може відрізнятись від аналогічного в Universal Analytics через реєстрацію відвідувачів сайту з сеансами з взаємодією


Сеанси

Сеанс 

Session_start 

Узагальнене поняття послідовності дій користувача

Число унікальних сеансів уже з подією, що виникла

Реєструє новий сеанс через зміну джерела рекламної кампанії. Через це може бути відхилення в показниках сеансів порівняно з Google Analytics 4

Не змінюється сеанс через зміну джерела рекламної кампанії. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Universal Analytics

Сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, розіб’ється на два різних сеанси. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Google Analytics 4

Сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, залишиться тим самим сеансом, але аналітика враховує його за декілька днів. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Universal Analytics

Дізнатися більше
16
4
2