Відмінності між Universal Analytics і Google Analytics 4

Google анонсував призупинення підтримки третьої версії Google Analytics (Universal Analytics) з 1 липня 2023 року. Це означає, що з часом єдиним виходом буде працювати з Google Analytics 4, яка ще восени 2020 року офіційно вийшла з бетаверсії. Якщо перехід від Google Analytics 2 до Google Analytics 3 означав більше косметичні зміни без концептуальних правок, то перехід на GA 4 — це якісно новий етап у розвитку. Він пропонує нову структуру збору даних, що тягне за собою низку подальших змін. Пропоную розглянути основні з них.

 1. Відмінності в типах хітів
 2. Події
 3. Сесії
 4. Спеціальні параметри та показники
 5. Порівняння даних в Universal Analytics та Google Analytics 4:

Слід уточнити, що підтримка Universal Analytics припиняється 1 липня 2023 року. При цьому, незважаючи на неможливість подальшого збору даних, їх зберігання та відображення в інтерфейсі Universal Analytics буде доступним ще шість місяців. Для користувачів платної версії Analytics 360 період пролонгується на рік.

Тому якщо Google Analytics — важлива частина вашого інструментарію, на основі даних якого ви аналізуєте ефективність каналів та приймаєте рішення про інвестиції, встановлювати нову версію потрібно вже зараз. Щоб накопичити необхідний обсяг даних до дати Х.


Вебаналітика лежить в основі оптимізації конверсії. Що вам дасть CRO? Дізнайтеся за допомогою калькулятора Netpeak.

cro оптимізація

Відмінність у типах хіта

Типи хіта* в GA 4 як такі в повній мірі заміщаються поняттям «Подія».

*Хіт — це будь-яка взаємодія, в результаті якої в систему Analytics надсилаються дані. Наприклад, перегляд сторінки, це хіт, покупка на сайті, це також хіт і т. д.

Тобто, якщо в рамках Universal Analytics є різні типи звернень: pageview, event, social, transaction/e-commerce, user timing, exception, app/screen view, у Google Analytics 4 це все відповідає події (event).

Hit type (Universal Analytics)

Hit type (Google Analytics 4 )

Page View

Event

Event

Event

Social

Event

Transaction/e-commerce

Event

User timing

Event

Exception

Event

App/screen view

Event

Новий термінологічний підхід можна вважати морфологічно більш правильним, оскільки як перегляд сторінки, так і натискання на кнопку або додавання товару в корзину — все це події, здійснені користувачем.

Якщо раніше взаємодія користувача з сайтом виглядала таким чином:

User → Session → Hit → Pageview / Event / Social …

У Google Analytics 4 нову структуру взаємодії можна звести до:

User → Event

Для чого потрібне таке спрощення?

По-перше, з’являється можливість одночасно підключити кілька потоків даних як з мобільних додатків, так і з вебсайтів в рамках одного умовного представлення (нижній рівень акаунту). У результаті більше немає необхідності в наборі уявлень, що відображається в структурі Google Analytics 4 (Акаунт — Ресурс).

По-друге, змінюється модель збору даних події у GA 4.

Події: новий підхід до розуміння, структури та визначення

Між подіями в Google Analytics 4 та Universal Analytics неможливо провести знак рівності.

У справці Universal Analytics подією називається будь-яка взаємодія користувача з контентом, крім завантаження (перегляду) сторінки.

У GA 4 подія — це певна дія користувача на сайті або у додатку у певний момент часу.

В оновленій аналітиці наявні чотири типи подій:

 1. Автоматично зареєстровані події — їх Google збирає самостійно після встановлення лічильника на сайті.
 2. Розширене відстеження — також події, які Google збирає автоматично після надання згоди в інтерфейсі GA4.

 1. Рекомендовані події — список подій, вже закладених в Google Analytics 4 для різних видів взаємодій зі стандартними іменами та набором параметрів.
 2. Спеціальні події — можливість завдання кастомних подій та їх параметрів під індивідуальні потреби бізнесу.

Universal Analytics та Google Analytics 4 використовуються різні методи визначення події у ресурсах. У Universal Analytics це обов’язкові (категорія, дія) та не обов’язкові (ярлик, цінність) дескриптори.

У Google Analytics 4 відсутні типи звернення (набору дескрипторів). Натомість використовується аналогічна до Firebase Analytics модель, яка побудована на подіях та їх параметрах. Кількість спеціальних параметрів не може бути більше 50, але про них докладніше розповім у наступному розділі. Власне приклад, як це можна реалізувати за допомогою GTM:

Отже, у Google Analytics 4 підхід до розуміння подій, їх структури і, відповідно, моделі їх визначення відрізняється від того, як це було в Universal Analytics.

Сесії в GA 4

Нова версія GA заміщає вже звичну модель даних Сеанси/Перегляди на модель, що базується на подіях. Це дозволяє її застосувати як для мобільних додатків, так і для вебсайтів. Сесії залишились в новій версії GA, але зазнали певних змін.

У Universal Analytics сесією вважається послідовність дій користувача на сайті або мобільному додатку протягом певного періоду часу.

Тобто сеанс фіксується на основі налаштованого хіта на сайті та закінчується при таких умовах:

 • 30 хвилин відсутності будь-якої взаємодії із сайтом;
 • автоматичне реєстрування нових сеансів на початку нового дня о 00:00;
 • після зміни джерела кампанії.

У Google Analytics 4 сесія також є послідовністю дій користувача на сайті або в мобільному додатку протягом певного періоду часу, але сеанс реєструється завдяки автоматичній події session_start. Він також закінчується після 30 хвилин бездіяльності, але при настанні нового дня та після зміни джерела кампанії сеанс продовжується. Під час перегляду статистики сеансів у розрізі днів сеанс буде зараховано на два дні.

Порівняння сеансів Universal Analytics і Google Analytics 4:

Universal Analytics

Google Analytics 4

Де фіксується

Вебсайти
Мобільні додатки

Вебсайти
Мобільні додатки

Старт сесії

Взаємодія з сайтом або програмою (відправлення хіта)

Надсилання автоматичної події session_start

Завершення сесії

1. 30 хвилин без взаємодії
2. Початок нового дня
3. Повторний перехід із нового джерела трафіку

30 хвилин без взаємодії

Мінімальний можливий час очікування продовження сесії

1 хвилина

5 хвилин

Максимальний можливий час очікування продовження сесії

4 години

7 годин 55 хвилин

Основні метрики

Число сеансів
Показник відмов
Середня тривалість сеансу

Сеанси
Показник відмов
Сеанси із взаємодією
Середній час взаємодії на сеанс

Спеціальні параметри та показники

У Universal Analytics за допомогою спеціальних параметрів та показників можна відстежувати дані, які не збираються автоматично, наприклад, ім’я автора статті, собівартість товару тощо. Функція дозволяє заливати важливу інформацію про користувача, товар, подію або сеанс з CRM-системи і на основі додаткових даних ухвалювати більш зважені рішення.

Спеціальні параметри та показники можна додати на відповідних вкладках адміністратора на рівні ресурсу відповідно.

У Google Analytics 4 використовуються параметри подій для формування спеціальних параметрів. Нижче таблиця відповідності між Universal Analytics та GA 4:

Сфера дії в Universal Analytics

Аналог у Google Analytics 4

Hit

Спеціальні параметри на рівні подій

Користувач

Спеціальні параметри на рівні користувача

Продукт

Параметри електронної торгівлі

Сесія

-

Тобто у GA 4 можна формувати спеціальні параметри подій та користувачів. Аналогом спеціальних параметрів Universal Analytics для товарів виступають параметри електронної торгівлі. Для сеансів їх створювати більше неможливо.

Спеціальні параметри в Google Analytics 4 можна створити лише в області дії — подія. Їх кількість зросла до 50, аналогічно є можливість архівувати показники, що втратили актуальність. При формуванні нового спеціального показника слід задати параметр події та одиницю виміру. При цьому доступні чотири одиниці виміру: стандартна, відстань, час, валюта (у Universal Analytics можна було задати лише ціле число, валюту та час), з’явилася модифікація типу даних.

Отже, у Google Analytics 4 змінилася методика формування спеціальних параметрів та показників, сфера застосування та можливості передачі даних.

Порівняння даних у Universal Analytics та Google Analytics 4

У зв’язку зі змінами методики збору даних у Google Analytics 4 з’явилися нові показники, і деякі значення не збігаються з Universal Analytics.

Пропоную розглянути основні показники, пов’язані з користувачами, сеансами, переглядами сторінок, подіями, конверсіями та покупками.

Користувачі

У GA 4 до існуючих раніше у Universal Analytics двох показників (Усього користувачів, Нові користувачі) додається новий — Активні користувачі. Він показує кількість користувачів, котрі були активні протягом останніх 28 днів. Це основна метрика у звітах GA4, на основі якого розраховуються Користувачі. На відміну від Universal Analytics, де розрахунок ведеться на основі Усього користувачів. Відповідно, дані при порівнянні числа користувачів Google Analytics 4 та Universal Analytics будуть різними.

Дані проєкту за один період:

Universal Analytics


Google Analytics 4

Сеанси

Як я вже писав, переосмислення сеансів — одна з найбільш помітних змін нової версії.

Сеанс починається із запуску автоподії session_start. У разі зміни параметрів кампанії або настання опівночі сеанс не припиняється.

Дані щодо проєкту за один період:

Universal Analytics

Google Analytics 4

Cередня тривалість сеансу в Universal Analytics и Середній час взаємодії на сеанс в Google Analytics 4 — це різні показники, які не піддаються порівнянню. Офіційна довідка наводить таке визначення:

Середня тривалість сеансу — середній час тривалості сеансу між останньою та першою взаємодією користувача.

Середній час взаємодії — період, протягом якого застосунок чи сайт використовувалися на пристрої користувача в активному режимі.

Як формуються відмінності? Деякі події, зареєстровані на сайтах або в додатках, які не працюють в активному режимі, збільшують тривалість сеансу, але не додаються до показника Час взаємодії та не враховуються при розрахунку Середнього часу взаємодії.

Інша зміна пов’язана з можливістю використання поряд з Показником відмов ще Частка взаємодій в Google Analytics 4. Якщо в Universal Analytics Показник відмов — доля сеансів з переглядом однієї сторінки, в Google Analytics 4 — це відсоток сеансів без взаємодії. Коли користувач зайшов на сайт і не активував ніякої іншої події або перебував на сайті менше 10 секунд. Водночас Частка взаємодій — це відсоток сеансів, які тривали довше 10 секунд, або в рамках яких була реалізована хоча б одна подія-конверсія, або мінімум дві події-перегляду сторінки чи екрану.

Перегляди сторінок

Щодо переглядів сторінок у Google Analytics 4 є низка новацій, які безпосередньо не впливають на кількісні зміни.

У Google Analytics 4 перегляд сторінки — це подія page_view, що реєструється автоматично.

Є можливість фіксувати Перегляди сторінок (Перегляди), проте відсутній показник Унікальні перегляди.

На відміну від Universal Analytics, кількість переглядів сторінок сайту та екранів програми відображається в рамках одного ресурсу.

Невідповідність кількості переглядів у Google Analytics 4 по відношенню до Universal Analytics детермінуються відмінностями у методиці підрахунку подій та користувачів.

Також у Google Analytics 4 немає показника Середня тривалість перегляду сторінки, близький варіант Середній час взаємодії розраховується на основі розбивки не по сторінках, а за користувачами, тому їх також не можна порівнювати.

Події

Близьким аналогом показника Загальна кількість подій Universal Analytics є Кількість подій у Google Analytics 4, але вони можуть мати різні значення, оскільки:

 • події у новій версії аналітики мають інше семантичне визначення;
 • GA 4 використовує іншу методику збирання даних.

Тобто це різні показники, і про це потрібно пам’ятати не лише при порівнянні даних, але й при перенесенні даних із Universal Analytics до Google Analytics 4.

Конверсії

Реєстрації конверсій у Universal Analytics та Google Analytics суттєво відрізняються, що ускладнює порівняння їхніх кількісних показників у двох версіях:

 1. У Universal Analytics конверсії визначаються через ціль, у Google Analytics 4 через подію.
 2. У Universal Analytics підтримується п’ять типів цілей (Цільова сторінка, Тривалість, Сторінки за сеанс, Розумні цілі та Цілі-події) у Google Analytics 4 лише Конверсії-події.
 3. У Universal Analytics враховується лише одна конверсія на сеанс, у Google Analytics 4 всі конверсії без прив’язки до сеансів (ще одне непряме підтвердження, що про сеанси можна забути 🧐).

Покупки

Наостанок трохи про покупки у двох версіях. Ці показники можна порівнювати, і вони мають бути дуже близькими у кількісному еквіваленті. Так, є відмінності у формуванні масивів products для Universal Analytics та items для Google Analytics 4. Але суттєві відмінності у звітах двох версій можуть свідчити про помилки налаштувань, бути сигналом, що варто провести повторну перевірку.

Запам’ятати

 1. Google Analytics 4 — це не просто вдосконалена версія Universal Analytics, це нова методика збирання та перетворення даних, що відкриває нові можливості для аналізу.
 2. Структура взаємодії із сайтом спрощена до «Користувач — Події». Навколо цієї схеми вибудовується ланцюг змін у морфології користувачів, подій, параметрах і даних ряду показників.
 3. Сеанси втрачають свою актуальність у новій моделі взаємодії.
 4. У Google Analytics 4 змінилася методика формування спеціальних параметрів та показників, сфера застосування та можливості передачі даних.
 5. Новий підхід до розуміння подій, їхньої структури та відповідно моделі їх визначення.
 6. У зв’язку зі змінами методики збору даних у Google Analytics 4 з’явилися нові показники, а деякі звичні показники Universal Analytics втратили свою актуальність.
Дізнатися більше
21
2
4